„Przekaz dziedzictwa kulturowego jest warunkiem zachowania własnej kultury, a zarazem jej trwania…” Marianna Kumor

 

Wychodząc naprzeciw tej inicjatywie, we wrześniu 2018 roku powstał w naszej szkole Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki”, który początkowo działał w ramach Szkolnego Koła Regionalnego. Pomysłodawca i założycielem zespołu jest nauczyciel muzyki pani Karolina Borucka. Początkowo na zajęcia koła uczęszczało 19 uczniów ale zainteresowanie tą formą zajęć dodatkowych stawało się wśród uczniów coraz większe, co w efekcie skutkowało tym, że aktualnie zespół liczy niespełna 40 członków i  ze względów organizacyjnych musiał zostać podzielony na dwie grupy. Zajęcia z każdą z grup odbywają się regularnie raz w tygodniu. W ramach tych zajęć dzieci mają możliwość poznać bliżej swój region poprzez naukę przyśpiewek, piosenek i tańców regionu Lachów Podegrodzkich.
 
Działalność Zespołu cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców, gdyż jest on jedynym szkolnym zespołem odzwierciedlającym muzykę i kulturę ludową w naszej miejscowości, i najbliższej okolicy.
 
Już od samego początku swojego istnienia  uświetniał niemalże wszystkie uroczystości szkolne. Niezwykłe uznanie zyskał występując podczas Obchodów Jubileuszu 50-lecia naszej szkoły w 2018 roku. Należy podkreślić, że występ ten odbył się po niespełna miesiącu zajęć koła, a uczniowie zaprezentowali się fenomenalnie. Wszystkich zachwycił śpiew i taniec naszych uczniów przy akompaniamencie zaprzyjaźnionej kapeli. „My są dzieci ze Świdnika, niech nam żywo ciętą polke gra muzyka…” - zabrzmiał śpiew na sali gimnastycznej i jeszcze długo pozostał w uszach zaproszonych gości.

 

Kolejnym wyzwaniem jakie przyniosło członkom zespołu powodzenie był występ przed gośćmi z Czech i Portugali, którzy przybyli do nas w ramach Programu Międzynarodowego Erasmus+. 30 maja 2019 roku nasi uczniowie wystąpili w Dworku w Świdniku, gdzie z wielkim zaangażowaniem i dumą zaprezentowali muzykę ludową naszego regionu.
W trakcie występu, przy udziale zaproszonej kapeli ludowej, wszyscy goście mieli okazję zatańczyć razem z uczniami nasze tańce ludowe, co miało niezwykły wpływ na integrację uczniów z wymiany z uczniami naszej szkoły. Był to niezwykły sukces, który jeszcze bardziej zmotywował członków do działania.

 

W bieżącym roku szkolnym nasz Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki” wziął udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, gdzie zaprezentował swoje umiejętności przed całą społecznością gminy. W styczniu tego roku odbył się również występ przed władzami samorządowymi i rodzicami uczniów naszej szkoły, w ramach podsumowania pierwszego roku realizacji Programu Erasmus+, na którym uczniowie zaprezentowali tradycyjny zwyczaj kolędowania jaki był obecny w naszym regionie. Występ tradycyjnych kolędników Grupy Kolędniczej z Turoniem wzbogacony był o wykonanie pastorałek lachowskich, do których na akordeonie przygrywał zaprzyjaźniony z zespołem - pan Marian Iwan. Więcej informacji na: