Dyrektor szkoły

mgr Lucyna Borzęcka

Nasi Nauczyciele

 • mgr Lucyna Borzęcka - dyrektor szkoły/ edukacja wczesnoszkolna
 • ks. mgr  Paweł Lebda -  religia
 • mgr  Krystyna Oleksy - fizyka, przyroda, zajęcia techniczne, biblioteka
 • mgr  Karolina Borucka - edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 • mgr Natalia Dyrek -  edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Paulina Bodziona - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewa Rapacz - język angielski
 • mgr Marek Sewielski - wychowanie fizyczne, informatyka
 • mgr Anna Florek - matematyka, plastyka, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • mgr Ewelina Dyrek - język polski, historia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, doradztwo zawodowe
 • mgr Iwona Litwa - wychowanie przedszkolne
 • mgr Maria Iwańska-  historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Elżbieta Stępka - geografia
 • mgr Beata Głód - biologia
 • mgr Małgorzata Szewczyk - język niemiecki
 • mgr Ewa Stachoń -  chemia
 • mgr Jan Tokarz - edukacja dla bezpieczeństwa