Dyrektor szkoły

mgr Lucyna Borzęcka

Nasi Nauczyciele

 • mgr Lucyna Borzęcka - dyrektor szkoły/ edukacja wczesnoszkolna
 • ks. mgr  Paweł Lebda -  religia
 • mgr  Krystyna Oleksy - fizyka, przyroda, zajęcia techniczne, biblioteka
 • mgr  Karolina Borucka - edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 • mgr Natalia Dyrek -  edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Paulina Bodziona - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewa Rapacz - język angielski
 • mgr Marek Sewielski - wychowanie fizyczne, informatyka
 • mgr Anna Florek - matematyka, plastyka, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • mgr Ewelina Dyrek - język polski, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, doradztwo zawodowe
 • mgr Iwona Litwa - wychowanie przedszkolne
 • mgr Agnieszka Stefanowicz -  historia
 • mgr Elżbieta Stępka - geografia
 • mgr Beata Głód - biologia
 • mgr Małgorzata Szewczyk - język niemiecki
 • mgr Sabina Kolawa -  chemia
 • mgr Jan Tokarz - edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Marzena Zygmunt - wiedza o społeczeństwie

 

Terminy „ otwartych czwartków” (15.30 – 16.30) - godzin konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

 

10 października 2019 r.

14 listopada 2019 r.

12 grudnia 2019 r.

15 stycznia 2020 r.

13 lutego 2020 r.

13 marca 2020 r.

16 kwietnia 2020 r.

14 maja 2020 r.