W roku szkolnym 2022/2023 szkoła przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Zasadniczym celem projektu jest  zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez udzielanie pomocy edukacyjnej i psychologicznej.

Realizacja zadania grantowego polega na prowadzeniu zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, zajęć rozwijających umiejętność pracy zespołowej i kreatywności oraz zajęć podnoszących kompetencje emocjonalno – społeczne.  Zajęcia są dostosowane do potrzeb uczniów, a wcześniej były poprzedzone szkolną diagnozą. Zajęcia mają za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii COVID-19 poprzez wspomaganie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i emocjonalno-społecznych oraz wsparcie psychologiczne uczniów, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej. Termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2023 r.