Egzamin ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

rok

liczba uczniów

język polski

matematyka

język angielski

2019

12

76% (8/9 stanin)

57% (7/9 stanin)

60% (6/9 stanin)