Egzamin ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

rok

liczba uczniów

język polski

matematyka

język angielski

2019

12

76% (8 stanin/9)

57% (7 stanin/9)

60% (6 stanin/9)

2020

18

64% (6 stanin/9)

59% (8 stanin/9 )

45% (4 stanin/9 )

2021

13

73% (8 stanin/9 )

 60% (7 stanin/9)

65% (6 stanin/9

2022

10

74% (8 stanin/9 )

 60% (6 stanin/9)

 71% (6 stanin/9)