,,Kto czyta książki, żyje podwójnie" - Umberto Eco

           Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021–2025  jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w założeniu ma poprawiać stan czytelnictwa w Polsce.

Wśród głównych założeń NPRCz 2.0. wyróżnić możemy:

  • przyłączenie jak największej liczby bibliotek  do platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
  • zrozumienie potrzeb i oczekiwań czytelników przez bibliotekarzy
  • ogólnokrajowa kampania na rzecz czytelnictwa

NPRCz 2.0. po części kontynuuje poprzednią edycję programu, której założenia były podobne, ale realizowano je na mniejszą skalę. Program odnosi się do zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek.

             Wyrażamy swoją wielką radość z faktu, że nasz oddział przedszkolny w naszej Szkole, a co najważniejsze Dzieci, otrzymał dofinansowanie w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Taką kwotę jaką jest 1 875,00 zł możemy przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego lub też na realizację działań promujących czytelnictwo. Ogromnie się cieszymy!