Ramowy rozkład dnia w Oddziale Przedszkolnym
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Świdniku

Rok szkolny 2023/2024

 

8:00 – 8:30


Schodzenie się dzieci do Przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Obserwacja dzieci. Zajęcia wyrównawcze. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, umiejętności oraz zainteresowań.

8:30 - 9:00


Zabawy gimnastyczne integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz grafomotorykę.

9:00 – 9:30

 


Zajęcia dydaktyczne cz.1 będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego: słuchanie wierszy i krótkich opowiadań, zabawy matematyczne, zabawy i ćwiczenia wyrabiające orientację przestrzenną i autoorientację.

czwartek – język angielski

09:30 –10:00

 

Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo – higieniczne – mycie rąk. Spożywanie śniadania, mycie zębów. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

10:00 - 11:00

 

Przygotowanie do wyjścia na zewnątrz. Czynności organizacyjne ubieranie się. Spacer. Gry i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym lub w sali. Obserwacje przyrodnicze.

środa- od 9:50  język angielski,  od 10:45 religia

11:00 – 11:30

 

Przygotowanie do posiłku. Czynności porządkowo – higieniczne,  mycie rąk. Spożywanie.

11:30 - 12:00

 

Zajęcia dydaktyczne cz.2 będące realizacją wybranych treści
z programu wychowania przedszkolnego. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integrujące grupę.

12:00 - 12:30


poniedziałek - religia

12:30 - 13:00


Dowolne zabawy w sali zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
Planowanie dnia następnego. Pożegnanie.