RAMOWY ROZKŁAD DNIA  
w Oddziale Przedszkolnym

w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
w roku szkolnym 2019/2020.

8.00 - 8.30

Schodzenie się dzieci do Przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Swobodne rozmowy indywidualne dzieci oraz inne działania sprzyjające miłej i serdecznej atmosferze. Obserwacja dzieci. Praca wyrównawcza, kompensacyjna i stymulacyjna /np.: utrwalanie wierszy i piosenek, poznanych liter, cyfr, pojęć, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze itp./

 

8.30 – 8.55

Ćwiczenia poranne. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe - rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz sprawność ruchową.

 

8.55 - 9.25 

Religia /poniedziałek/

8.55 - 9.25 

Język angielski /wtorek, piątek/

8.55 – 9.55

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego: słuchanie wierszy i krótkich opowiadań, zabawy matematyczne, zabawy i ćwiczenia wyrabiające orientację przestrzenną. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Nauka piosenek, rozwijanie poczucia rytmu w zabawach oraz ćwiczeniach ruchowych.

 

9.55 - 10.25

Religia /czwartek /

9.20 – 9.55

Przygotowanie do śniadania i spożywanie śniadania./czwartek/

9.55 - 10.00

Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe. Czynności higieniczne i samoobsługowe: mycie rąk.

 

10.00 - 10.30

Spożywanie śniadania.

 

10.30 - 10.40

Czynności porządkowo - higieniczne -  mycie rąk, zębów.

 

10.40 - 10.50

Przygotowanie do wyjścia na zewnątrz. Czynności organizacyjne ubieranie się.

 

10.50 - 11.50

Spacer. Gry i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym lub w sali. Obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe.

 

11.50 - 12.20

Czytanie literatury dziecięcej. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integrujące grupę: zabawy ze śpiewem, konstrukcyjne, ruchowe.

 

12.20 - 13.00

Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Planowanie dnia następnego. Rozchodzenie się dzieci.