Ramowy rozkład dnia
w Oddziale Przedszkolnym
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Świdniku

Rok szkolny 2020/2021

7:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do Przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Obserwacja dzieci. Zajęcia wyrównawcze. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, umiejętności oraz zainteresowań.

8:00 - 8:30
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz grafomotorykę.

8:30 – 8:55
 
Zajęcia dydaktyczne cz.1 będące realizacją wybranych treści
z programu wychowania przedszkolnego: słuchanie wierszy
i krótkich opowiadań, zabawy matematyczne, zabawy
i ćwiczenia wyrabiające orientację przestrzenną i autoorientację.
8:55 - 9:25
-poniedziałek religia
-wtorek, środa język angielski
- piątek  ćwiczenia gimnastyczne
 
09:25 –10:00
Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo – higieniczne – mycie rąk. Spożywanie śniadania. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

10:00 -11:00
Przygotowanie do wyjścia na zewnątrz. Czynności organizacyjne ubieranie się. Spacer. Gry i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym lub w sali. Obserwacje przyrodnicze.

10:50 - 11:20
- czwartek religia
11:00 – 11:30
Przygotowanie do posiłku. Czynności porządkowo – higieniczne – mycie rąk. Spożywanie.

11:30-12:00
Zajęcia dydaktyczne cz.2 będące realizacją wybranych treści
z programu wychowania przedszkolnego. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integrujące grupę.

12:00-12:30
Dowolne zabawy w sali zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Planowanie dnia następnego.