Z życia szkoły

Archiwum

Z życia szkoły

Rok szkolny 2022/2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna…”

Jan Twardowski

         23 czerwca 2023 roku zakończył się kolejny rok szkolny. Po 10 miesiącach nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice, a także Pracownicy Obsługi tradycyjnie uczestniczyli w tym dniu w uroczystej mszy świętej i akademii.

        Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i podziękowań. Podczas apelu pani Dyrektor złożyła podziękowania rodzicom, nauczycielom, uczniom i wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w naszej szkole oraz służyli czasem i zaangażowaniem we wszelkich działaniach i imprezach. Następnie zostali nagrodzeni ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżnili się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem. W humorystycznym programie artystycznym wystąpili uczniowie klasy VII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas, po czym wyruszyli na wymarzone wakacje. Do zobaczenia we wrześniu!

      GALERIA

 

Podsumowanie II edycji projektu "Każde dziecko jest zdolne"

              22 czerwca 2023 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie II edycji pilotażowego projektu „Każde dziecko jest zdolne” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego i realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu było podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowanie kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego w Krakowie. Galę uświetnili swoją obecnością także przedstawiciele władz sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie: prof. Jan Tadeusz Duda – przewodniczący sejmiku WM i Anna Mikosz- radna WM, członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu (zdalnie), Rafał Kosowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu; Dariusz Styrna- dyrektor Departamentu Edukacji UMWM, Halina Cimer- Małopolski Wicekurator Oświaty i Ewa Włodarczyk- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wśród tak znamienitej widowni znaleźli się także uczniowie wraz z rodzicami oraz liderzy projektu.

               Najważniejszym punktem gali było nagrodzenie uczniów, których prace konkursowe zostały ocenione najwyżej. Laureatów wyłoniono spośród autorów 117 złożonych prac plastycznych w grupie wiekowej klas 2-4 oraz literackich lub wizualnych w grupie wiekowej klas 5-8. Z ogromną radością informujemy, że aż troje uczniów naszej szkoły zostało laureatami konkursu na prezentację sukcesu:

w kategorii kl. 2-4

 Oliwia Tobiasz (kl. II) - III miejsce (lider: pani Karolina Borucka)

w kategorii kl. 5-8

Franciszek Stanisz (kl. VI) - II miejsce (lider: pani Ewelina Dyrek)

Jagna Stefanowicz (kl. V)- III miejsce (lider: pani Ewelina Dyrek)

            W drugiej części gali uczestnicy wydarzenia wysłuchali wystąpienia motywacyjnego Jana Meli – podróżnika i działacza społecznego, który przekonywał, że „niemożliwe nie istnieje”. Uczestniczyli też aktywnie w pokazach naukowych Centrum Nauki Cogiteon.  Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

GALERIA

 

Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki” wystąpił na Diecezjalnym Święcie Rodzin w Starym Sączu

                18 czerwca 2023 r. przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu odbyły się diecezjalne obchody Święta Rodzin. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji małżeństw i rodzin, której przewodniczył bp Andrzej Jeż.  Po Mszy Św. zaproszono przybyłe rodziny do wspólnego świętowania i obejrzenia występów zaproszonych gości, wśród których znalazł się nasz Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki”. Na starosądeckiej scenie wybrzmiewały donośnie nasze świdnickie piosneczki i lachowska muzyka w  wykonaniu dzieci. Zespół zaprezentował również tańce i dawne zabawy lachowskie ze śpiewem. Członkowie Szkolnego Zespołu Regionalnego ze Świdnika w pięknych lachowskich strojach zwracali uwagę wszystkich zebranych i byli niewątpliwie dużą atrakcją tego rodzinnego pikniku. Dla nas było to również niezwykłe przeżycie i na długo pozostanie w naszej pamięci. Usłyszeliśmy wiele miłych i budujących opinii na swój temat. Występ w tak ważnym miejscu dostarczył nam wielu pozytywnych wrażeń. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i tak miłe przyjęcie organizatorom tego wydarzenia, którymi byli m. in. ks. Piotr Cebula dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin oraz dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania OPOKA ks. Paweł Broński.

Nasz występ można obejrzeć klikając na poniższy link:

Diecezjalne Święto Rodzin www.starysacz.info | Diecezjalne Święto Rodzin www.starysacz.info | By starysacz.info - Facebook | Facebook

GALERIA

 

Święto Szkoły

                 19 czerwca 2023 roku obchodziliśmy Dzień Patrona Jana Kochanowskiego. Było to zarazem święto całej społeczności szkolnej. Jak co roku w szkole odbyła się część oficjalna uroczystości, którą tradycyjnie rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania Hymnu Szkoły "Czego chcesz od nas, Panie". Uczniowie klasy IV i V przygotowali ciekawą część artystyczną. W montażu tym znalazły się dwie scenki  - dwa modele życia charakterystyczne dla okresu renesansu opowiadane fragmentami utworów Jana Kochanowskiego.  Wszyscy uczniowie pięknie odegrali swoje kwestie, ale na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie ucznia klasy IV Mikołaja Stanisza, która w sposób niezwykle obrazowy przedstawił fraszkę "Na zdrowie". Interpretacja i ubiór na długo pozostaną w pamięci słuchających. Uczniowie oprócz pięknych recytacji, przedstawili społeczności szkolnej swój talent muzyczny śpiewając "Pieśni" Kochanowskiego. Wspaniała dekoracja, na którą złożył się pięknie malowany dworek z epoki Mistrza Jana oraz portret naszego patrona, dodała całemu wystąpieniu podniosłego charakteru. Podsumowaniem całego montażu był piękny fragment twórczości mistrza Jana Kochanowskiego niosący głębokie przesłanie życiowe dla każdego:

"Nie porzucaj nadzieje,

Jakoć się kolwiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

A po złej chwili piękny dzień przychodzi".

              Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że twórczość Patrona naszej szkoły jest ponadczasowa i może się podobać nawet w XXI wieku, wieku komputera i sieci. Wszyscy aktorzy, jak też opiekunowie otrzymali podziękowania od pani Dyrektor za piękne przygotowanie wystąpień.

GALERIA

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant 1

               Projekt pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczność podjęcia działań w zakresie pomocy szkołom w walce z zagrożeniami i skutkami pandemii Covid-19, realizowane na trzech płaszczyznach.

               Jedną z nich jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej (Grant 1). Dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły i nauczycieli, nasza szkoła otrzymała środki w kwocie 25 000,00zł na zakup narzędzi multimedialnych niezbędnych do nauki zdalnej. Zakupiono 9 laptopów, kamerę internetową oraz 14 sztuk słuchawek do komputera. Wszystko po to, aby zapewnić w szkole sprzęt dla uczniów w razie zmiany formy nauczania z uwagi na przeciwskazania do nauki stacjonarnej. Ponadto, zakupiony sprzęt będzie służył uczniom w nauce na terenie szkoły w rozwijaniu kompetencji cyfrowych.

Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica”

                    Na Gminnym Dniu Dziecka w Łukowicy, dnia 4 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie II Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica” zorganizowanego przez naszą szkołę, GOKSiT i
Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowicy. Na scenie stanęli laureaci konkursu, którym nagrody wręczali:

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Pietrzak, Wójt Gminy Łukowica Pan
Bogdan Łuczkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świdniku Pani Lucyna
Borzęcka i Dyrektor GOKSiT-u w Łukowicy Pan Jarosław Czaja.


                     Bardzo się cieszymy, że w gronie laureatów znaleźli się także uczniowie naszej szkoły. W kategorii soliści nagrody zdobyli:
Teresa Kutek – I miejsce
Wiktoria Bugańska – II miejsce
Aneta Sawina – Wyróżnienie
Julia Białkowska - Wyróżnienie

W kategorii zespoły:

miejsce I zdobyły „Świdnickie dziewczyny” w składzie:Julia Białkowska, Kamila Zając, Hanna Stefanowicz, Jagna Stefanowicz, Łucja Tobiasz, Julia Klimek i Amelia Nowogórska.
Wyróżnienie przyznano zespołowi „Dzieciaki spryciaki”, czyli naszym uczniom klasy 2.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali:

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Urszula Nowogórska,

Starosta Powiatu Limanowskiego Pan Mieczysław Uryga,

Dyrektor Zespołu Edukacji Pani Joanna Juras,

Dyrektor GOKSiT Pan Jarosław Czaja i Dyrektor naszej szkoły Pani Lucyna Borzęcka.

                   Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu!

Dzień Dziecka- rekreacyjnie i na sportowo

               Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej, niewątpliwie jednym z nich jest 1 czerwca. Jest to dzień szczególny w życiu dzieci na całym świecie. Trudno się temu dziwić skoro w tym dniu w szkołach organizowane są  wycieczki i zabawy oraz dostaje się  kilogramy słodyczy. W naszej Dzień Dziecka rozpoczął się od wspólnego wyjazdu dzieci z klasy 0-III do kina w Limanowej na seans filmowy pt.,, Super Mario Bros”. Następną atrakcją obchodu Dnia Dziecka był grill, na którym po powrocie z kina czekały już pyszne kiełbaski i mały poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych dzieci. W dalszej części szkolnej imprezy uczniowie z poszczególnych klas mieli możliwość pobawić się na naszym szkolnym placu zabaw, pograć w piłki na boisku oraz pobawić się w różne ciekawe zabawy z chustą animacyjną. Na zakończenie imprezy wszystkim milusińskim wręczono słodkie upominki.

          Uczniowie klas IV-VII wraz z wychowawcami spędzili ten dzień w ruchu. Wszyscy wybrali się bowiem na pieszą wędrówkę, której celem była wieża widokowa na górze Skiełek w Łukowicy. Uczestnicy wycieczki nie narzekali na trudy ciężkiego podejścia na górę, a pogoda była wymarzona i idealna na takie wyprawy. We wspaniałych humorach zdobyli szczyt i mogli zachwycać się przepięknymi widokami. Zmęczeni i głodni z apetytem zjedli grillowane przysmaki przygotowane przez rodziców i już zapowiedzieli, że są gotowi na kolejny taki szkolny wypad.

GALERIA 0-3

GALERIA 4-7

 Program ,,Już pływam”

                        Program ,,Już pływam” dobiegł końca, a wraz z nim zakończyliśmy wspaniałą przygodę, jaką była lekcja pływania. Instruktorom prowadzącym zajęcia udało się zrealizować wszystkie cele programu, a atrakcyjność prowadzenia zajęć w wodzie powodowała, iż uczniowie z wielką ochotą brali w nich udział. Liczymy na to, iż nowo nabyte umiejętności będą wykorzystywane przez dzieci zwłaszcza podczas spędzania bezpiecznych wakacji nad wodą.

GALERIA

 

Dzień Mamy i Taty

                    23 maja 2023 roku w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Mamy i Taty. To właśnie Mama i Tata zasługują na największe podziękowania za życie, za troskę, za poświęcenie, za każdy zwyczajny dzień. Z tej okazji uczniowie przygotowali piękny program artystyczny bogaty w piosenki i wiersze. Nasi goście obejrzeli także spektakl pt.: "Calineczka", który był pięknym zwieńczeniem uroczystości. Na koniec dzieci wręczyły rodzicom drobne upominki, a na ich twarzach zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech.

GALERIA

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

"Rozpłynęła się już pieśń radosna,

 głośnym echem po ojczystym kraju,

- Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju...”

 

                        W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc przybliżyć uczniom naszej szkoły to ważne wydarzenie, 28 kwietnia 2023 roku klasa VI zaprezentowała okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Była to okazja do pielęgnowania patriotyzmu oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem. Program artystyczny składał się z wierszy, historycznych wzmianek. Zainteresowanie widzów, zwłaszcza małych, wzbudziły piękne kostiumy nawiązujące do osiemnastowiecznej mody. Uroczystość dopełniła oprawa muzyczna przygotowana przez uczniów klas III-V. Apel zakończyła Pani Dyrektor, która podziękowała za przygotowanie akademii. Pochwaliła również uczniów za uczczenie tego święta strojem galowym, a zwłaszcza odpowiednim zachowaniem. 

GALERIA

 

Akcja ,,Sprzątanie świata”


                                27 kwietnia 2023 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie z klas I-III wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Dzieci otrzymały gumowe rękawiczki i worki na śmieci, a następnie wyruszyły, aby sprzątać okolicę w pobliżu szkoły. Celem nadrzędnym szkolnej akcji było kształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Dzieciom akcja bardzo się podobała, uczestniczyli w sprzątaniu z wielkim zaangażowaniem.

GALERIA

 

Światowy Dzień Ziemi

             22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu różne organizacje przeprowadzają szereg akcji, których celem jest promowanie ekologicznych postaw. W naszej szkole, ekologiczne święto przypominające o potrzebie ochrony środowiska obchodziliśmy 25 kwietnia 2023 r. Tego dnia wszyscy uczniowie klas 0 - VII do szkoły przyszli ubrani na zielono. Uczniowie klasy VII wystąpili z ekologicznym programem, urozmaiconym śpiewem piosenek o tematyce związanej z ochroną środowiska. To był wspaniały dzień i mamy nadzieję, że zaowocuje wrażliwością i mądrym postępowaniem wobec naszej Matki Ziemi.

GALERIA

 

Szkoła Pełna Talentów!

                Nasza szkoła wzięła udział w kampanii społecznej „Szkoły Pełne Talentów” organizowanej przy współpracy ze sklepami Lidl. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem zbieraliśmy „talenciaki” i wrzucaliśmy do skrzynek w naszej szkole. Z radością informujemy, że dzięki tej wzajemnej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli nasza szkoła otrzymała nagrody typu: gry planszowe, zestawy plastyczne i pomoce. Jedną z nich jest magnetyczna pięciolinia. Serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie się z nami w to działanie, a organizatorom kampanii za nagrody!

GALERIA

 

TYDZIEŃ ZDROWIA W SZKOLE

               17 kwietnia 2023 roku rozpoczął się w szkole Tydzień Zdrowia. Organizowany jest ona w ramach realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego oraz programu „Trzymaj Formę” i Światowego Dnia Zdrowia. Jego celem jest kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, motywowanie do zdrowego stylu życia przez zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej. Zakłada dobre przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Tydzień Zdrowia obfitował w liczne atrakcje, których głównym celem było nakierowanie uczniów na tory Zdrowego Stylu Życia. Wszyscy uczniowie angażowali się i byli aktywni we wszystkich działaniach. Podsumowaniem akcji był konkurs, który odbył się 21 kwietnia 2023 r. Konkurencja polegała na sprawdzeniu poziomu wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania oraz promocji zdrowego stylu życia (dla klas IV- VII). Uczestnicy, którzy najlepiej poradzili sobie z testem wiedzy o zdrowiu, otrzymali ciekawe nagrody.

               Uczniowie klas 0- III każdego dnia przychodzili do szkoły w innym kolorze stroju, zgodnie z przypisanym hasłem dnia:

- poniedziałek – kolor zielony ,,Sałata, szczypiorek, cebulka i już zdrowsza Twoja bułka”

- wtorek – kolor niebieski ,,Wodę pij, zdrowo żyj”

- środa – kolor czerwony ,,Każdy Ci powie, że ruch to zdrowie

- czwarte – kolor żółty ,,Owocowo – znaczy zdrowo”

- piątek  - kolor brązowy / pomarańczowy ,,Wiesz co jesz – wybierz treściwie, ale właściwie”

Uczniowie w tych dniach jedli tylko zdrową żywność, pili czystą wodę, zrobili sok z cytrusów, dużo ćwiczyli, a na koniec wzięli udział w międzyklasowym quizie wiedzy o zdrowiu.

                  W czasie trwania Tygodnia Zdrowia cała społeczność szkolna w praktyczny sposób i z wielkim zaangażowaniem pokazała jak dbać o zdrowie, by w zdrowym ciele na długo zagościł zdrowy duch.

GALERIA

GALERIA

"Calineczka" na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łukowicy

                 19 kwietnia 2023 roku był dniem pełnym emocji dla aktorów z naszego Szkolnego Koła Teatralnego "Na Przekór", a wszystko za sprawą występu na scenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łukowicy. Nasz występ został zaprezentowany bardzo wdzięcznej, aczkolwiek wymagającej publiczności. Były nią dzieci z Gminnego Przedszkola "Miś Uszatek" w Łukowicy, Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Łukowicy, Niepublicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Łukowicy,  a także z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łukowicy. Zabawna opowieść o przygodach Calineczki i jej małych problemach bardzo spodobała się widowni. Niezwykła scenografia oraz różnorodna muzyka zachwyciła dzieci, które były bardzo zaciekawione oglądanym spektaklem. Dla naszej grupy teatralnej było to również ciekawe i cenne doświadczenie, gdyż po raz kolejny mogli wyjść ze swoją sztuką poza szkolne mury i w ten sposób promować jej działalność.

GALERIA

Drugoklasiści ponownie biorą udział w programie „Już pływam”

                      Od 12 kwietnia 2023 r. drugoklasiści z naszej szkoły uczestniczą w lekcjach pływania z instruktorem na pływalni w Limanowej. Kurs odbywa się w ramach realizacji programu „Już pływam” i ma na celu  promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Program obejmuje 6 wyjazdów na basen. Nasi uczniowie byli już na 2 takich wyjazdach  i wrócili bardzo zadowoleni nie tylko z samych zajęć, ale także z własnych indywidualnych postępów. Uczniowie podzieleni są na grupy według stopnia umiejętności radzenia sobie w wodzie, dzięki czemu niektórzy mieli czas aby przełamać lęk przed wodą, a inni mogą doskonalić swoje umiejętności pływackie. Program „Już pływam” współfinansowany jest przez Województwo Małopolskie i Gminę Łukowica i daje naszym uczniom możliwość przeżycia wspaniałej przygody z wodą.

GALERIA

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

              Nasi pierwszoklasiści realizują XIV edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, w ramach którego uczniowie dowiedzieli się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami. Uczniom zostały przybliżone również zasady udzielania osobie poszkodowanej pierwszej pomocy. Uczniowie uzyskali wysokie wyniki w Teście Bezpieczeństwa oraz otrzymali dyplomy potwierdzające udział w programie.

GALERIA

 

Akademia z okazji Chrztu Polski

           14 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Chrztu Polski. Uczniowie klasy VII przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny, przenosząc widza w czasy Piastów Polskich, prezentując historię przyjęcia chrztu przez pierwszego władcę Mieszka I. Była to niezwykła lekcja historii i wychowania patriotycznego, a jednocześnie hołd wdzięczności dla przodków, za działania, które sprawiły że dzisiaj mamy swój kraj, ojczyznę, swój dom.

GALERIA

 

KATYŃ - PAMIĘTAMY

               We czwartek 13 kwietnia 2023 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość, w której uczestniczyli uczniowie kl. IV-VII. W tym dniu nasi piątoklasiści pod opieką wychowawcy przygotowali montaż słowno - muzyczny, który miał na celu uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz upamiętnienie ich życia i działalności. W ten sposób pokazali, że pamięć o tych wydarzeniach wciąż jest żywa i że warto oddawać hołd tym, którzy zostali zamordowani za swoje przekonania i działalność na rzecz Polski.

GALERIA

 

Międzynarodowy Dzień Teatru - spektakl "Calineczka" w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego

              W marcu obchodzimy ważne dla teatru święta – Światowy Dzień Lalkarstwa (21 marca) oraz Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca). Z tego powodu 30 marca 2023 roku Szkolne Koło Teatralne wystawiło premierowy spektakl pt.: "Calineczka". W sali gimnastycznej, która w tym dniu zamieniała się w salę teatralną, zgromadzili się widzowie z naszej szkoły oraz zaproszone z tej okazji dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sportowo - Językowego w Świdniku wraz ze swoimi wychowawcami. Podczas całego występu, dzieci uważnie przyglądały się postaciom na scenie. Można powiedzieć, że razem z Calineczką przeżywały jej przygody.  Po zakończonym spektaklu widzowie nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Przedstawienie bardzo im się podobało. Z niecierpliwością oczekują na kolejny występ naszej grupy teatralnej, na który już dzisiaj zostali zaproszeni. Pani Dyrektor  podziękowała aktorom i opiekunom grupy pani Ewelinie Dyrek oraz Pani Karolinie Boruckiej  za zaangażowanie w czasie przygotowywania się do występu i wspaniałą grę na scenie, za pomysłowe i barwne  stroje, rodzicom natomiast za okazaną pomoc i motywowanie dzieci do pracy. Z niecierpliwością czekamy na kolejny występ naszych zdolnych uczniów.

GALERIA

 

Dzień Pasji i Talentów 

              Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca 2023 r. – w ramach obchodów Dnia Promocji Talentów – w naszej szkole zorganizowano pokaz, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje talenty i pasje. Na scenie pojawili się recytatorzy, instrumentaliści, tancerki oraz wokalistki. Przygotowano także galerię prac plastycznych naszych uczniów. Nikomu z występujących nie można było odmówić talentu! Widzowie zaskoczeni byli różnorodnością występów oraz świetnym przygotowaniem artystów. Nic więc dziwnego, że wszyscy uczestnicy pokazu nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Otrzymali oni również słodkie upominki, ufundowane przez Radę Rodziców. Na koniec uczniowie klas IV-VII wystąpili w Literackim TOP MODEL prezentując modę prosto z kart lektur szkolnych. Na naszym szkolnym wybiegu zobaczyliśmy m.in.: Gandalfa i Bilbo Bagginsa, Pippi Pończosznkę, Księdza Robaka, Telimenę, Zosię, a także Mary, Colina i Dicka oraz Hermionę czy Koziołka Matołka. Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim występującym odwagi i determinacji w rozwijaniu swoich pasji i wszyscy udaliśmy się na wiosenny spacer po okolicy.

GALERIA

 

„Antysmogowy Henio” w naszej szkole 

                16 marca 2023 r. zawitali do naszej szkoły niezwykli goście, od których otrzymaliśmy instrument muzyczne potrzebne do realizacji jednego z zadań projektu „Ekologiczne przygody niebieskiego papierka”. Uczniowie klas 1 - 3 naszej szkoły już po raz trzeci przystępują do tego gminnego projektu edukacyjnego, który z każdą edycją niesie nam nowe wyzwania i dostarcza wielu radości. Tym razem będziemy z  Heniem szukać sposobów radzenia sobie ze smogiem, gdyż celem tegorocznej edycji jest podniesienie świadomości uczniów na temat smogu i zwiększenie poziomu wiedzy na temat  przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza. Mamy nadzieję, że ze wszystkimi zadaniami poradzimy sobie śpiewająco, a na podsumowanie projektu wykonamy ułożoną przez siebie piosenkę, do której akompaniament zagramy na instrumentach perkusyjnych otrzymanych właśnie od Henia.

GALERIA

 

Szkolny Konkurs Logopedyczny

                6 marca 2023 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Logopedyczny z okazji Europejskiego Dnia Logopedy pod hasłem „Językiem malowane.”  Głównym celem  konkursu była próba spojrzenia na logopedię z innej strony i zachęcenie dzieci, aby to one stały się współautorami pomocy do utrwalania głosek w naszym szkolnym gabinecie. Prace zrobione na konkurs posłużą do stworzenia prezentacji multimedialnych, które na długo będą służyć naszym najmłodszym uczniom w pokonywaniu trudności na drodze do pięknego mówienia. Uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną  (ilustrację, plakat), na której znajdzie się jak najwięcej elementów, w nazwach których zawarte są różne trudne głoski:

[ sz, ż, cz, dż ]      [ s, z, c, dz ]       [ś,ź,ć,dź]        [ r, l ]

               Konkurs  cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców. Komisja konkursowa oceniała prace pod względem pomysłowości, techniki wykonania oraz zaangażowania w wykonanie pracy plastycznej. Wszystkie prace były ciekawe, oryginalne, wykonane z dużą starannością. Laureaci otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsca:

Klasa 0 – Liliana Garncarczyk

Klasa I – Nikola Lis

Klasa II – Szymon Nowogórski

Klasa III – Zofia Stefanowicz

 

Wyróżnienia:

Klasa 0 – Antonina Bugajska

Klasa I – Anna Zając

Klasa II – Oliwia Tobiasz

Klasa III – Kamil Klimczak

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

GALERIA

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

                 1 marca 2023 roku odbył się apel z okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości  wzięli udział wszyscy uczniowie, a podniosłego charakteru dodała obecność pocztu sztandarowego. W czasie akademii uczniowie klasy VI i VII przybliżyli sylwetki i losy żołnierzy niepodległościowego podziemia, którzy walczyli o wolność i suwerenność powojennej Polski. 

GALERIA

 

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej "Niektórzy lubią poezję..."

              Wtorek, 28 lutego 2023 r. był w naszej szkole wyjątkowy. Odbył się wówczas bowiem Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej  „Niektórzy lubią poezję”. Wzięło w nim udział 18 uczniów klas IV-VII, a to wszystko z racji 100. rocznicy urodzin Noblistki oraz w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

             Uczniowie zaprezentowali liczne umiejętności i szyk artystyczny, a ich występy były emocjonujące, pełne wdzięku. Wielu z nich ujęło komisję konkursową, w skład której wchodziły: Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka, Pani Natalia Dyrek oraz Pani Agnieszka Matiaszek – Szponik, Dla niejednej osoby była to próba odnalezienia się na scenie, walki z tremą i pokonania własnych słabości. Imprezę konkursową poprowadzili Maciej Dudka i Jan Kutek, którzy w przerwie na obrady komisji zapoznali wszystkich z informacjami o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej, opowiedzieli różne anegdoty i ciekawostki o niej, a na koniec przeprowadzili wśród uczniów mini – konkurs wiedzy o poetce.

 A oto wyniki konkursu:

Kategoria kl. IV-V

I miejsce – Łucja Tobiasz (kl. V)

II miejsce – Jagna Stefanowicz (kl. V)

Wyróżnienie – Amelia Nowogórska (kl. IV)

 

Kategoria kl. VI- VII

I miejsce – Franciszek Stanisz (kl. VI)

II miejsce – Kamila Zając (kl. VII)

Wyróżnienie – Julia Białkowska (kl. VII)

 Uczniowie oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Galeria

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

                  Nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu.  24 lutego 2023 roku uczniowie klas IV-VII spotkali się w sali komputerowej w celu zaprezentowania kolegom zalet korzystania z Internetu, ale też zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w sieci. Był to czas przypomnienia i przybliżenia problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz propagowania właściwych zachowań w sieci.

 

O zdrowym stylu życia - spotkanie z pracownikiem PSSE w Limanowej

                 17 lutego 2023 roku odbyła się w naszej szkole prelekcja pani Joanny Piórkowskiej z Limanowskiego Sanepidu na temat zdrowego odżywiania się i aktywnego spędzania czasu wolnego. W klasach I-III Pani Joanna przeprowadziła pogadankę z uczniami o produktach, które warto spożywać, a których należy unikać, przedstawiła talerz zdrowia, a także zaplanowała z uczniami zdrowe śniadanie. Ponadto, nasz gość przypomniał uczniom jak ważna jest aktywność fizyczna w naszym życiu i dlaczego warto uprawiać sport. Z kolei uczniowie klas IV-VII usłyszeli o szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Prowadząca przedstawiła zawartość substancji szkodliwych w papierosach oraz omówiła ich wpływ na organizm człowieka zwłaszcza w młodym wieku. Na zakończenie prelekcji przeprowadziła ćwiczenia z okularami symulującymi upojenie alkoholowe i narkotykowe. 

 

Szkodliwość substancji psychoaktywnych - szkolenie dla rodziców

               25 stycznia 2023 roku zorganizowane zostało szkolenie dla rodziców pt.: "Szkodliwość substancji psychoaktywnych", które poprowadził pan Marek Lachowicz - trener, konsultant i pedagog. Prowadzący zapoznał rodziców z rodzajami środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, narkotyków, dopalaczy, e-papierosów i innych substancji odurzających. Przedstawił ich oddziaływanie na organizm młodego człowieka i pokazał skutki przyjmowania. Szeroko omówiono także zachowania młodzieży, które mogą być sygnałem ostrzegawczym dla rodziców i opiekunów. Na szkoleniu poruszono aspekty medyczne, społeczne i prawne związane z obrotem i przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

 

Bal karnawałowy

                24 stycznia 2023 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla kl. 0- VII. Sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę balową. Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrane za  bohaterów znanych bajek i nie tylko. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów i słodkiego poczęstunku.

GALERIA

 

„Świdnicoki” na X Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łukowicy

                     22 stycznia 2023 roku w kościele parafialnym w Łukowicy odbył się Jubileuszowy X Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wśród występujących zaprezentowali się wspaniale również uczniowie naszej szkoły. Członkowie Szkolnego Zespołu Regionalnego „Świdnicoki” zaśpiewali dwie pastorałki: „Narodził się w stajni” i „Co to za gwiozdecka…”. Nagrodzeni gromkimi brawami, pełni uśmiechu i radości odbierali szczere gratulacje od włodarza naszej gminy Wójta Bogdana Łuczkowskiego oraz Proboszcza Parafii Świętego Andrzeja Apostoła w Łukowicy Ks. Wiesława Majcy.

Występ do obejrzenia na stronie: X Przegląd Kolęd i Pastorałek - Łukowica 22 stycznia 2023 roku - Parafia Łukowica (parafialukowica.pl)

 

Dzień Babci i Dziadka

                             20 stycznia 2023 roku dokładnie o godz. 12. 00 rozpoczęła się akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Gości powitała Pani Dyrektor składając im serdeczne życzenia. Podczas uroczystości dzieci prezentowały swoje talenty: recytowały wiersze, śpiewały i tańczyły. Wszystkie Babcie i Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość i uśmiech. Uroczystość zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem przez wnuki oraz nauczycieli życzeń „Sto lat” oraz wręczeniem własnoręcznie przygotowanych prezentów i upominków. Następnie goście udali się na słodki poczęstunek.

Galeria

 

Spotkanie z podróżnikiem - INDIE

                          11 stycznia 2023 roku uczniowie klas I-VII odbyli fascynującą podróż do Indii w ramach spotkania z podróżnikiem z Grupy Trzask. Spotkanie oparte było na pięknych zdjęciach z podróży, ciekawych i pełnych humoru opowieściach oraz oryginalnych przedmiotach prosto z Indii. To wszystko pozwoliło nam choć trochę poznać i zrozumieć codzienne życie, zwyczaje i religię kraju, który przepełniony jest wewnętrznymi kontrastami. Zajrzeliśmy między innymi nad Ganges, dzięki czemu dowiedzieliśmy się jak wyglądają rytualne kąpiele oraz hinduskie obyczaje pogrzebowe. Poznaliśmy słynny Tadż Mahal, uznawany za najpiękniejszy pomnik miłości na Ziemi, a także Świątynię szczurów. Usłyszeliśmy historię o Gandhim – duchowym przywódcy Indii, dowiedzieliśmy się o problemach indyjskich kobiet, o bogactwie i biedzie tego kraju. Ciekawym momentem spotkania była próba założenia tradycyjnych indyjskich strojów: kobiecego sari oraz męskiego dhoti. Podróżnik udzielił nam wielu cennych wskazówek dotyczących między innymi napojów, gościnności w Indiach, przypiętych plecaków. Z całą pewnością to spotkanie było bardzo dobrą formą realizacji podstawy programowej z przyrody, geografii, ale też historii.

GALERIA

Wspólne kolędowanie z mieszkańcami naszej gminy - 2023

                                Okres bożonarodzeniowy to nastrojowy i piękny czas. To także czas wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek zwiastujących dobrą nowinę o Narodzinach Jezusa. Nasz Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki” jak co roku, także i teraz kolędował wspólnie z mieszkańcami naszej gminy. 9 stycznia 2023 r. na zaproszenie Proboszcza Parafii w Łukowicy Zespół uświetnił swoim występem Mszę Świętą w Kościele Parafialnym w Łukowicy,  a  29 stycznia 2023 r. zagraliśmy i zaśpiewaliśmy dla społeczności naszej miejscowości w Kaplicy w Świdniku. Jest nam niezmiernie miło, że wspólnie z całą lokalną społecznością mogliśmy ubogacić i tak wspaniale przeżywać ten świąteczny czas.

 

Szkolna Wigilia            

                         Uroczyste spotkania wigilijne należą do tradycji naszej szkoły. 21 grudnia 2022r. spotkaliśmy się przy wspólnym stole – nauczyciele, pracownicy obsługi, oraz uczniowie i  rodzice, a także zaproszeni z tej okazji emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Bożonarodzeniowe życzenia, dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd stworzyły świąteczny, rodzinny nastrój.  Oczywiście na stole nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych i smakowitych słodkości. Część artystyczną, opartą na biblijnej opowieści o narodzeniu Pana Jezusa, przygotowali uczniowie klasy IV wraz z wychowawcą.

Galeria

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 2022

Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha,

Gdy za oknem biała śniegu poducha.

Już Pan Jezus w żłobie leży,

Na wyścigi każdy bieży

Zobaczyć Malucha”

         21 grudnia 2022 r. odbyła się w naszej szkole kolejna już edycja Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi…”. W tym roku uczestnicy zaprezentowali się w dwóch kategoriach jako: soliści i zespoły. Przed szacownym Jury w składzie: Dyrektor Lucyna Borzęcka, Agnieszka Matiaszek – Szponik, Mikołaj Stokłosa i ks. Paweł Lebda wystąpiło 10 solistów i 4 zespoły wokalno-instrumentalne. Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem przygotowali się do swoich występów chcąc jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności wokalne i wokalno – instrumentalne. Na szkolnym korytarzu rozbrzmiewały melodie znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek wprowadzając nas wszystkich w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jury nie miało łatwego zadania, ale po wysłuchaniu wszystkich wykonawców i długiej naradzie udało się wyłonić zwycięzców Konkursu, którymi zostali:

W kategorii soliści:

Miejsce I – Anna Zając (klasa I)

Miejsce II – Kornelia Bielak (klasa II)

Miejsce III – Aneta Sawina (Klasa „0”)

Wyróżnienie – Magdalena Klag (klasa III)

W kategorii zespoły:

Miejsce I – Zespól „Śnieżynki” w składzie: Aleksandra Saska, Oliwia Gurgul, Maciej Dudka i Franciszek Stanisz

Miejsce II – Zespół „Małe Pastereczki” w składzie: Hanna Bugajska, Magdalena Wolak, Antonia Stanisz i Zofia Stefanowicz

Miejsce III – duet Jagna Stefanowicz i Łucja Tobiasz

Wyróżnienie – Zespół „Bałwanki” w składzie: Amelia Nowogórska, Mikołaj Stanisz i Michał Kutek

Wszystkim wykonawcom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Fundatorami nagród dla zwycięzców byli: Rada Rodziców i ks. Paweł Lebda.

Dziękujemy!

GALERIA

„Świdnicoki” na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Łukowicy

                           19 grudnia 2022 r. nasz Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki” swoim  występem uświetnił  II Jarmark Bożonarodzeniowy w gminie Łukowica. W czasie spacerowania między stoiskami pełnymi świątecznych ozdób mieszkańcy mogli posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Wesołe lachowskie pastorałki rozbrzmiewały na placu obok budynku GOKSiT wprawiając wszystkich zebranych w radosny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Nasi uczniowie na Międzyszkolnym Konkursie „Gore Gwiazda Jezusowi” w Limanowej

                    16 grudnia 2022 r. odbyły się przesłuchania II Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Gore Gwiazda Jezusowi”, na których nie zabrakło także uczniów naszej szkoły. Na scenie Limanowskiego Domu Kultury zaprezentowaliśmy się w dwóch kategoriach wiekowych jako dwa odrębne zespoły. Młodszy zespół reprezentowany był przez uczniów klas II i III, którzy pięknie zaśpiewali i zagrali na skrzypcach pastorałkę pt. „Tylko jedna jest taka noc”,  pokazując jednocześnie piękną inscenizację w trakcie jej wykonywania. Starszy zespół złożony z uczniów klas IV-VII nawiązał do tradycyjnej formy kolędowania i wykonał „Pastorałkę Świdnicką”. W trakcie występu nie zabrakło również lachowskich życzeń na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, które złożyliśmy wszystkim zebranym.

Spotkanie z pracownikami Banku Spółdzielczego w Łukowicy

                      15 grudnia 2022 r. uczniowie kl. I-VII  uczestniczyli w bardzo ciekawej lekcji bankowej z SKO. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Dyrektora Banku Spółdzielczego w Łukowicy Pana Krzysztofa Kołodziejczyka oraz pracownika banku Pana Bartłomieja Bugajskiego. Spotkanie odbyło się w ramach działalności szkolnej kasy oszczędnościowej SKO w naszej szkole. Uczniowie zostali zapoznani z takimi pojęciami jak bank, kredyt, lokata i oszczędzający. Mieli także okazję wziąć aktywny udział w pogadance na temat tego czy warto oszczędzać czy nie. Na zakończenie mogli wykazać się zdobytą wiedzą w konkursie z ciekawymi nagrodami.

Galeria

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „DEBATA”

                    14 grudnia 2022 r. uczniowie klasy VII wzięli udział w zajęciach warsztatowych w  ramach programu profilaktycznego „DEBATA”. Głównym celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz  uświadomienie zagrożenia wynikającego z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Młodzież chętnie i z zaangażowaniem brała udział w DEBACIE, uczniowie wypowiadali się przytaczając argumenty, wychodzili z inicjatywą pytań i wyciągali wnioski. Mamy nadzieję że realizacja programu przyniesie pozytywne efekty w przyszłości. Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie podnieśli poziom wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Uświadomili sobie także, iż warto promować wartości związane ze zdrowym stylem życia.  

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

                 Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. 6 grudnia 2022 roku z workiem pełnym prezentów przyjechał również do Szkoły Podstawowej w Świdniku. Dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka i świadczyło to o tym, że do szkoły zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w szkole. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim osobiście wręczał prezenty – dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami i wierszykami. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci, a niektórzy z nich już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej Jego wizyty.

GALERIA

 

Cyrk „Szok” w naszej szkole

                       1 grudnia 2022 roku mieliśmy okazję gościć w naszej szkole artystów z ukraińskiego cyrku „Szok”. Zobaczyliśmy ciekawe sztuczki i triki cyrkowe. Były pokazy gołębi i piesków. Wystąpili także: wesoły klaun, „słoń”, „biały miś". Chętne i odważne dzieci nie tylko mogły podziwiać sztuczki cyrkowe, ale także brać w nich czynny udział. Występ cyrkowy dostarczył wszystkim zebranym mnóstwo miłych wrażeń.

GALERIA

 

Zabawa andrzejkowa

                        23 listopada 2022 r. odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa dla klas 0-III oraz IV-VII. Były wróżby, tańce i świetna zabawa. O poczęstunek zadbali rodzice, którym serdecznie dziękujemy.

GALERIA

 

" Dobre słowa nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego… " ~ Blaise Pascal

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

                      21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji, dlatego też w naszej szkole klasy 0-3 spotkały się, aby uczestniczyć w pogadance o tym, co to jest życzliwość i poznać historię tego pięknego dnia. Dzieci uczestniczyły w scenkach dramowych i wskazywały właściwe zachowania  w sytuacjach wymagających udzielenia ,,życzliwej ręki" do pomocy innym.

GALERIA

 

Galeria Aniołów

                   Uczniowie klas 0 – VII wzięli udział w XX Ogólnopolskim Przeglądzie Plastycznym „Anioł” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz Prezydenta Miasta Nowy Sącz – Ludomira Handzla. Głównym celem przeglądu było kultywowanie chrześcijańskich wartości i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie aktywności, wyobraźni twórczej i zdolności plastycznych młodych ludzi. Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w powyższym konkursie. Wszystkich prac było ponad czterdzieści, każda z nich została przekazana do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Życzymy sukcesów!

GALERIA

 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!”

Młodości! Tobie nektar żywota.

Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:

Serca niebieskie poi wesele,

Kiedy się razem nić powiąże złota

Razem, młodzi przyjaciele!...”

/ Adam Mickiewicz/

 

             200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Nasza szkoła, włączając się w te obchody, zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi przyjaciele!”, który odbył się 16 listopada 2022 roku. Osobą odpowiedzialną za jego przygotowanie była pani Ewelina Dyrek. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Łukowica  Pan Bogdan Łuczkowski.

               Celem przeglądu było popularyzowanie polskiej poezji romantycznej, ze szczególnym podkreśleniem roli Adama Mickiewicza w ukształtowaniu polskiego romantyzmu, a także rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbudzenie zainteresowania poezją polską oraz krzewienie kultury żywego słowa. W tegorocznej edycji udział wzięło 26 uczniów z 9 szkół podstawowych w gminie Łukowica. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele z danej szkoły. Uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie wierszy poetów polskiego romantyzmu o tematyce patriotycznej. Uczestnicy wybrali wiersze następujących poetów: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Wincenty Pol.

Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie:

Pani Katarzyna Bochenek – przewodnicząca komisji, bibliotekarz Gminnej Publicznej Biblioteki w Łukowicy.

Pani Małgorzata Pogwizd – Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy, polonista i historyk

Pani Wioletta Kurek – instruktor teatralny oraz nauczyciel języka polskiego w szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi  

             Zgodnie z regulaminem na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy: dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu, artystyczna interpretacja utworu, kultura słowa i ogólne wrażenia artystyczne.

Decyzją jury przyznano następujące nagrody:

Kategoria I (uczniowie klas V-VI)

 

I miejsce

Zuzanna Wolak – Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łukowicy

II miejsce

Aleksandra Saska – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku

Wyróżnienie

Emilia Franczyk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach

Kategoria II (uczniowie klas VII-VIII)

 

I miejsce

Julia Białkowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku 

II miejsce

Wojciech Hebda – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej 

Wyróżnienia:

Aneta Klag – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu

Krzysztof Piwowarczyk - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach

 

            Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Łukowica Pana Bogdana Łuczkowskiego, Bank Spółdzielczy w Łukowicy oraz PZU.  Wszystkim uczestnikom zmagań serdecznie gratulujemy. Poezja doby romantyzmu jest piękna, lecz trudna. Tym bardziej doceniamy czas, który młodzi recytatorze nam umilili swoimi wystąpieniami, dostarczając jednocześnie wielu wzruszeń.

GALERIA

 

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łukowicy      

              11 listopada 2022 roku w 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, społeczność naszej szkoły wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem w centrum Łukowicy, pod którym Poczet Sztandarowy naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor i opiekunami oddał hołd poległym za niepodległość ojczyzny. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do Kościoła Parafialnego w Łukowicy, gdzie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Uroczystość uświetnił spektakl pt.: „Pisk Białego Orła”, z którym w parafialnej sali teatralnej wystąpili nasi uczniowie.

 

„Pisk Białego Orła”

                 Taki tytuł nosił spektakl wystawiony 10 listopada 2022 roku z okazji Święta  Niepodległości w naszej szkole. Była to żywa lekcja historii przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Karoliny Boruckiej i pani Ewelina Dyrek. Uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania 4 zwrotek Hymnu Narodowego, a następnie przyszłą kolej  na występ w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego.

                  Fabuła przedstawienia osnuta została wokół losów wiejskiej rodziny, która w czasie I wojny światowej przeżyła wojenną traumę – wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywali w swoim domu poetę (Ignacy Kutek, kl. VI), który odwołując się do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymywał i umacniał głęboki patriotyzm domowników. W wielu sytuacjach odwoływał się do tragicznej historii naszego państwa. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwalał tracić nadziei na wolność. Jednak oprócz prawdziwych patriotów byli i tacy, którym było obojętne, czy Polska jest wolna, czy nie, „byle był spokój i miska pełna”. Taką postawę reprezentował kot, którego rolę znakomicie odegrała Hania Stefanowicz z klasy VI.

                 Spektakl został urozmaicony  baletową etiudą ukazującą Legendę o Białym Orle. Była to w nietypowy sposób opowiedziana historia utraty i odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. W postać orła wcieliła się Jagna Stefanowicz (kl. V), która tańcem i grą ciała oddała kolejne etapy zmagań Polaków z zaborcami. Destrukcyjną siłę Rosji zaprezentowała Łucja Tobiasz, Prus - Maja Gądek (kl. V) i Austrii – Natalia Bukańska (kl. V). Przedstawienie odbywało się przy nastrojowej, dobranej do tematyki patriotycznej, muzyce. Uczniowie zaśpiewali również kilka nieznanych powszechnie utworów, między innymi: „Szybuj orle”, „Polska zmartwychwstaje”. Myślą przewodnią całości były słowa z pieśni wykonanej przez Julię Klimek (kl. V): „Tak było zawsze, tak musiało być. Ktoś musiał umrzeć, aby ktoś mógł żyć”.

               Podsumowując całą akademię, pani Dyrektor zwróciła się do wszystkich obecnych, aby jeszcze raz podkreślić wagę tego święta. Przypomniała też o zasługach Polaków walczących w imię wolności naszego narodu oraz niezwykle trudnej DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI.

GALERIA

 

Szkolna Akcja "Śniadanie daje moc!"

         9 listopada 2022 r. uczniowie klas: 0, I, II, III brali udział w Szkolnej Akcji „Śniadanie daje moc”, której celem było zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania oraz roli śniadania w diecie dziecka. Program Akcji „Śniadanie daje moc” zawierał quiz dla uczniów na temat zdrowego odżywiania, roli śniadania w życiu oraz promowania zdrowej żywności. Po wspólnym umyciu rąk, uczniowie udali się do sal, w których wspólnie z wychowawcą przygotowywali i konsumowali zdrowe śniadanie. Wychowankowie uczcili ten wyjątkowy dzień szklanką świeżo wyciśniętego soku z przyniesionych owoców cytrusowych. Uczniowie w ramach promocji zdrowego stylu życia otrzymali produkty na śniadanie od Rodziców klas 0-III.  

Galeria

 

Turniej gier i zabaw „Mały Mistrz”

            7 listopada 2022 r. na hali sportowej w Łukowicy odbył się turniej gier i zbaw „Mały Mistrz”. Nasi uczniowie z klas III i II rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z innych szkół w 12 różnych konkurencjach sprawnościowych. Zdrowa rywalizacja dostarczyła uczestnikom wielu emocji i była wspaniałą okazją do sprawdzenia własnych możliwości. Wszyscy świetnie się bawili i z pewnością jeszcze nie raz wezmą udział w podobnych zawodach sportowych.

GALERIA

 

Ogólnopolska akcja „Szkoła pamięta”

Szkoła pamięta” – zachęcamy do włączenia się do akcji MEN - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

                   2 listopada 2022 r., pamiętając o poległych na naszym terenie żołnierzach, uczniowie klas 1-3 odwiedzili grób nieznanego żołnierza, który znajduje się w świdnickim lesie. Było to jedno z działań jakie podejmuje nasza szkoła biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca i regionu.

GALERIA

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

                28 października 2022 roku uczniowie klasy I naszej szkoły zostali przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. W towarzystwie wychowawcy i pani Bibliotekarki uczniowie odwiedzili bibliotekę, aby poznać zasady korzystania z jej zbiorów. Nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Każdy z pierwszaków wypożyczył swoją pierwszą książeczkę. Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.

 

Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „DO HYMNU”

               28 października 2022 roku naszą szkołę odwiedziła komisja jurorska ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu”, której przewodniczącym był prof. dr hab. Wiesław Delimat kierownik katedry Akademii Muzycznej w Krakowie. W tym roku odbywa się już V edycja tego prestiżowego konkursu, w którym nasza szkoła bierze udział już drugi raz. Nasi uczniowie tym razem zaśpiewali wspólnie a capella 3 pieśni hymniczne: Hymn Polski, „Rotę” i „Marsz Pierwszej Brygady”. Prezentacja konkursowa dostarczyła wszystkim wiele emocji, a wspólne śpiewanie wpłynęło pozytywnie na integrację naszego środowiska uczniowskiego. Ponadto całe przedsięwzięcie było doskonałą okazją do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w środowisku rodzinnym. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i choć na wyniki konkursu trzeba będzie jeszcze poczekać, to z pewnością każdy kto podjął tę inicjatywę może być z siebie dumny.

GALERIA

 

Mała książka – wielki człowiek

                   W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w projekcie  „Mała książka – wielki człowiek.” Z tej okazji Pierwszoklasiści w dniu Ślubowania na Ucznia zostali obdarowani książkami pt. „Pierwsze abecadło”. Wiemy, jak ważna jest książka w życiu młodego człowieka, dlatego też  projekt ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nasi najmłodsi uczniowie z wielką ciekawością przeglądali otrzymane książki oraz zadawali pytania dotyczące ilustracji. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi z otrzymanych prezentów.

 

Dzień Papieski 2022

               20 października 2022 roku uroczyście obchodziliśmy w szkole XXII Dzień Papieski.  "Nie zastąpi Ciebie nikt” – te słowa wielokrotnie wypowiadane są przy okazji wspomnień Papieża Jana Pawła II. W czasie apelu uczniowie przedstawili sylwetkę Papieża Polaka oraz innych wielkich świętych. Mówili o tym jaki dorobek pozostawił po sobie Jan Paweł II, który wielokrotnie zwracał się do młodych wskazując im drogowskazy życia. Jesteśmy pewni, że zgłębianie nauczania i świadectwa, jakie dawał nasz Wielki Rodak, zaowocuje pięknem i radością w życiu naszych uczniów. Z tek okazji zorganizowano także Szkolny Konkurs Plastyczny " Mały Lolek - dzieciństwo Jana Pawła II". Apel zakończył się wspólnym śpiewem ulubionej pieśni papieża Jana Pawła II – "Barki".

GALERIA

 

Ślubowanie klasy I 


                    13 października 2022 roku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W gronie zaproszonych gości byli: Pani Dyrektor, Nauczyciele emeryci, Rodzice uczniów klasy I, Wychowawcy oraz uczniowie. Samorząd Szkolny złożył serdecznie życzenia dyrekcji, nauczycielom i zaproszonym gościom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W programie ślubowania pierwszoklasiści mieli wiele zadań, w których musieli się wykazać wiedzą i zdobytymi umiejętnościami. Po inscenizacji Pani Dyrektor przystąpiła do uroczystego pasowania uczniów, którym wręczono także dyplomy z tejże okazji, książkę "Pierwsze Abecadło" z Programu "Mała Książka - wielki człowiek" oraz prezenty ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej w ramach Programu SKO. Po uroczystości uczniowie udali się do sali na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

GALERIA

 

MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA 2022

                   Nasza szkoła przystąpiła do bardzo wartościowej akcji ekologicznej MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA 2022, którego celem jest ochrona pszczół miododajnych oraz dzikich owadów zapylających i roślin. Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa etapy.    3 października 2022 roku uczniowie uczestniczyli w prezentacji dotyczącej roli pszczół oraz innych owadów zapylających w ekosystemie. Prowadząca w bardzo ciekawy sposób przybliżyła tę tematykę, a następnie przekazała każdemu uczniowie „beebombę”, czyli torebkę wypełnioną nasionami roślin miododajnych. Zadaniem uczniów było rozsianie tych nasion w drodze powrotnej do domu. Drugie spotkanie miało miejsce 7 października 2022 r.  Wówczas uczniowie pod opieką nauczycieli i przy wsparciu Pana Wójta Bogdana Łuczkowskiego oraz Pani Natalii Śmierciak profesjonalistki z dziedziny ogrodnictwa, sadzili rośliny miododajne. To była prawdziwa lekcja przyrody w terenie.

GALERIA

 

XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

                  7 października 2022 roku obchodziliśmy w naszej szkole XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Głównym celem tej akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób odbiegający od typowych zadań.

                  Przez cały tydzień poprzedzający dzień inauguracji uczniowie klas III – VII na lekcjach matematyki rozwiązywali rebusy, krzyżówki matematyczne, labirynty oraz zadania wykorzystujące kodowanie. Był to ciekawy sposób odświeżenia sobie tabliczki mnożenia, która tak często towarzyszy nam w życiu codziennym. W piątek nastąpiło podsumowanie pracy wszystkich zespołów klasowych. Uczniowie otrzymali certyfikaty „Eksperta tabliczki mnożenia” ponadto klasy III i IV zmagały się w dodatkowych rozgrywkach grupowych. Dzieci rozwiązywały zadania tekstowe, łamigłówki ukryte w rymowankach oraz wykorzystywały karty z tabliczką mnożenia do wspólnej zabawy.

I miejsce i tytuł Mistrza tabliczki mnożenia zdobyła klasa IV

II miejsce z minimalną różnicą punktów  zdobyła klasa III

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

GALERIA

 

Ogólnopolski Dzień Tornistra

                        3 października 2022 roku w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Tornistra. Jest to akcja edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej, która ma na celu zapobieganie zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków. Tego dnia w obecności pani dyrektor i wychowawców kas I-VII, pani pielęgniarka ważyła z dziećmi tornistry, a później uświadomiła uczniom jakie są konsekwencje noszenia zbyt przeładowanych plecaków. Zmniejszenie pojemności płuc, bóle pleców czy krzywienie się kręgosłupa to wady, z którymi najbardziej borykają się dzieci. Na zakończenie pani pielęgniarka wytłumaczyła także co powinno się znajdować w dobrze zapakowanym plecaku.

GALERIA

 

"Każde dziecko jest zdolne" - projekt realizowany przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

                              Dzięki staraniom Pani Dyrektor oraz nauczycieli nasza szkoła otrzymała pozytywną rekomendację do udziału w innowacyjnym projekcie ,,Każde dziecko jest zdolne’’ – II edycja. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości. Projekt ma się przyczynić do podniesienia motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowania kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów. Zakres zadań obejmuje cykl działań rozpoczynających się od przeprowadzenia rekrutacji szkół, wyłonienia Liderów, diagnozy uzdolnień, wsparcia dla uczniów, szkoleń rad pedagogicznych oraz rodziców. Działania projektowe zostały zaplanowane w okresie od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Szkolnymi liderami projektu ,,Każde dziecko jest zdolne’’ są Pani Karolina Borucka - kl. II-IV oraz Pani Ewelina Dyrek - kl. V-VII.

 

X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii"

                29 września 2022 roku siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w X Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”. Zmagania z ortografią przebiegały w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz VII-VIII. Do tego wyjątkowego projektu edukacyjnego przystąpiły szkoły z siedmiu województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i pomorskiego oraz w szkoły polskie na dawnych Kresach. Wszyscy pisali w jednym czasie. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie stanowiła świetną okazję do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. Trzymamy kciuki za wyniki naszych uczniów, które zadecydują o kwalifikacji do etapu wojewódzkiego.

GALERIA

Próbna ewakuacja

               29 września 2022 roku odbyła się w naszej szkole, przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świdnika, próbna ewakuacja. Po sygnale dźwiękowym uczniowie wraz z nauczycielami opuścili klasy lekcyjne i udali się na miejsce zbiórki. Nauczyciele na podstawie dziennika przekazali pani dyrektor, prowadzącej akcję ewakuacyjną, informacje dotyczące stanu liczebności klas. Strażacy w tym czasie sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.

  

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

               29 września 2022 roku nasza szkoła włączyła się w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jest skierowane przede wszystkim do dzieci. Patronką wybrano Janinę Porazińską, wybitną pisarkę, która wiele swoich książek napisała z myślą o dzieciach. Uczniowie kl. I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, panie, a także nasz gość - Pani Katarzyna Bochenek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowicy, czytali fragmenty bajek, opowiadań i wierszy. Później zadawane były pytania do przeczytanego tekstu, a nagrodą  za poprawną odpowiedź było pyszne, zdrowe jabłuszko. Na koniec zabrała głos pani dyrektor, która przypomniała o tym jak ważne jest głośne czytanie i ile korzyści  niego płynie.

GALERIA

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2022

              21 września 2022 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kilkudniową kampanią wyborczą, podczas której kandydaci przedstawiali swoje programy wyborcze, poprzez  plakaty umieszczane na korytarzach. W głosowaniu brali udział uczniowie klas I – VII naszej szkoły. Po zakończonych wyborach, komisja dokonała podliczenia głosów. Największe poparcie uzyskał Maciej Dudka z klasy VII, który tym samym została wybrany na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Zastępcą zaś została – Hanna Stefanowicz z klasy VI. Skarbnikiem została powołany Ignacy Kutek (kl. VI), natomiast sekretarzem Franciszek Stanisz (kl. VI) i Kamila Zając (kl. VII). Nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego w najbliższych dniach opracuje swój plan działania na bieżący rok szkolny i z pomocą opiekuna skupi się na jego realizacji. Gratulujemy sukcesu nowym władzom uczniowskim, odwagi i społecznej postawy. Członkom poszczególnych sekcji życzymy powodzenia i wielu osiągnięć w realizacji zamierzonych celów. Pamiętajmy jednak, że Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie naszej szkoły, zatem zapraszamy do współpracy, liczymy na aktywność wszystkich kolegów i koleżanek.

GALERIA

 

Międzynarodowy Dzień Kropki

               Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III aktywnie włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, który odbył się 15 września 2022 roku. Jest to święto kreatywności, odwagi, talentu, wiary i zabawy. Motywem przewodnim jest kropka. Obchody tego dnia w naszej szkole rozpoczęły się od przeczytania historii małej Vashti, która nie wierzyła w swoje możliwości. Następnie w klasie miała miejsce dyskusja na temat przeczytanego tekstu. Uczniowie tego dnia założyli ubrania w kropki, pomalowali twarze, a także wykonali prace plastyczne, z których później zrobiono wystawę na szkolnym korytarzu.

Galeria

 

Spotkanie z Policjantem

          Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego naszej szkoły, dlatego 15 września 2022 roku gościliśmy w naszej szkole funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Łukowicy. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas O-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, a także wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VII Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Pan Policjant poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. 

Galeria

   

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)

ESA i OSE, czyli nowoczesne technologie w walce ze smogiem - Aktualności - NASK

                Nasza szkoła dołączyła do projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa. ESA to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Udział w projekcie ESA jest możliwy dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy Łukowica. W ramach tej akcji nasza szkoła otrzymała czujnik mierzący jakość powietrza i stężenie pyłów. Jego pomiary będą udostępniane wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości i okolicy za pomocą tablicy elektronicznej, która na początku września została zamontowana na frontowej ścianie budynku szkoły. Zachęcamy do korzystania i monitorowania stanu powietrza.

 

Narodowe Czytanie "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza

               Od 2016 roku nasza szkoła co roku uczestniczy w akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej. Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza społeczność naszej szkoły rozpoczęła już w piątek 2 września 2022 r. W trakcie uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Sekretarz Gminy Łukowica - Pan Janusz Bieniek, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Edukacji - Pani Małgorzata Pogwizd, Sołtys wsi Świdnik - Pani Maria Twardowska, Radny wsi Owieczka - Pan Krzysztof Bugajski oraz emerytowany dyrektor naszej szkoły - Pani Helena Borucka. W tym roku mogliśmy z ogromną przyjemnością wysłuchać pięciu ballad w wykonaniu uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Uczniowie klas III - VII wystąpili z interpretacją teatralną ballady „Romantyczność” „Pani Twardowska” oraz "Świtezianka". Zaproszeni goście i nauczyciele zmierzyli się zaś utworem pt. „Powrót taty" oraz "Kurhanek Maryli". Tajemniczy nastrój prezentowanych tekstów udzielił się wszystkim zebranym. Zasłuchani w słowa poety na chwilę przenieśliśmy się w cudowny świat nad jeziorem Świteź, a nawet do Karczmy Rzym. Na koniec wszyscy mieli możliwość wbicia do swoich książek pamiątkowej pieczęci. 

Galeria

 

                                                                                              Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

               Jeszcze tak niedawno żegnaliśmy klasę VIII i rozpoczynaliśmy wakacje, a już musimy powrócić do szkoły, do książek, do nauki..., ale  też do kolegów z klasy, ze szkolnej ławy. Dla niektórych uczniów, wraz z rozpoczęciem szkoły, powraca szara codzienność, ale dla innych, zwłaszcza dla pierwszoklasistów, nasza szkoła otwiera całkiem nowe, nieznane dotąd horyzonty. 1 września 2022 roku wspólnie rozpoczęliśmy kolejny rok pracy.  Pierwszym elementem tej uroczystości była Msza Święta, którą odprawił ks. Paweł Lebda. Tradycyjnie uroczystości asystował poczet sztandarowy szkoły. Po mszy udaliśmy się do budynku szkoły. Uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 dokonała Pani Dyrektor mgr Lucyna Borzęcka, która najpierw serdecznie powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolnego. Pani Dyrektor szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów klasy I, rozpoczynających naukę w naszej szkole. Następnie uczniowie klasy VII zaprezentowali program artystyczny upamiętniający 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z kolei dzieci z klasy III wystąpiły z pożegnaniem wakacji. Po części oficjalnej wszyscy udaliśmy się na spotkania z wychowawcami klas. 

 

Rok szkolny 2021/2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

                    24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani Dyrektor Lucyna Borzęcka podziękowała nauczycielom, pracownikom, rodzicom i uczniom za cały rok pracy. Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie przez Panią Dyrektor i wychowawców nagród za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję i czytelnictwo. Podziękowania również zostały złożone rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły. W podniosłej atmosferze odbyła się ceremonia przekazania Sztandaru Szkoły i ślubowania absolwentów. Następnie uczniowie klasy VIII wspominali lata spędzone w murach tej szkoły oraz dziękowali nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Miłą niespodziankę dla absolwentów przygotowali uczniowie klasy VI, którzy humorystycznym programem i symbolicznym upominkiem pożegnali starszych kolegów. Na koniec wystąpiła klasa III, która przywitała wakacje efektownym wykonaniem piosenki. Część oficjalną uroczystości zakończyły życzenia Pani Dyrektor dla wszystkich uczniów udanych i bezpiecznych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. Przypomniała im o tym, aby w trakcie ich trwania nabrali siły i energii na nadchodzące od września wyzwania. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal, aby pożegnać się wzajemnie i życzyć sobie miłego wypoczynku.

GALERIA

 

U Mistrza Jana... - Dzień Patrona Szkoły

                    23 czerwca 2022 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkoły. Wszystkich zgromadzonych na obchodach święta szkoły uroczyście powitała pani dyrektor Lucyna Borzęcka. Następnie zaprezentowana została część artystyczną przygotowana przez uczniów klasy V.

                     Podczas słowno – muzycznego montażu mieliśmy możliwość przypomnienia sobie najważniejszych faktów z życia patrona. Jan Kochanowski kochał wieś, zwyczaje i obrzędy. Relacje międzyludzkie opierał na wzajemnym szacunku i miłości do Boga i drugiego człowieka, nie zapominając przy tym o pracy i szacunku dla ojczyzny. Wartości te pokazały nam recytowane fraszki i pieśni. Smutny czas z życia patrona poznaliśmy podczas słuchania trenów. Część artystyczną zakończyła piosenka w wykonaniu szkolnego zespołu Świdnicoki, której słowa  pokazują walory nauki w naszej szkole. Społeczność szkolna nagrodziła występ gromkimi brawami.

GALERIA

 

O bezpieczeństwie w czasie wakacji - spotkanie z policjantem w kl. IV-VIII

                       21 czerwca 2022 roku odbyło się w szkole spotkanie z st. sierż. Iwoną Pawlik  oraz mł. asp. Dariuszem Cibą - pracowników Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Celem przedwakacyjnych wizyt mundurowych było przedstawienie uczniom klas VI-VIII szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Podczas spotkań omówiono zasady bezpieczeństwa nad wodą, poruszania się po drogach pieszo i rowerami. Ponadto, przypomniano jakie zagrożenia mogą płynąć z rozmowy z nieznajomymi osobami i kogo należy powiadomić, gdy zostanie się skrzywdzonym przez osobę dorosłą. Spotkanie to było bardzo pożyteczne, gdyż pozwoliło uczniom uświadomić sobie jak ważne są rozwaga i ostrożność w czasie wakacji.

 

Świdnicoki witają księdza prymicjanta!

                  28 maja 2022 r. nasz rodak Krzysztof Kowalczyk otrzymał święcenia kapłańskie. Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki” włączył się do wspólnego przeżywania tego podniosłego dla całej wspólnoty dnia. Sobotnie popołudnie było okazją do powitania księdza prymicjanta u progu łukowickiej parafii. Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie nasze Świdnicoki powitały księdza Krzysztofa, przyśpiewując ułożone specjalne na tę okazję krakowiaki. Był to czas pełen wzruszeń i prawdziwej radości z nowego kapłana. Radosny śpiew i słowa wypowiadane przez dzieci ścisnęły za serce nie tylko nowego kapłana, ale także wszystkich zgromadzonych.

Galeria

Występ Świdnicoków na Pikniku Rodzinnym w Łukowicy!

                     5 czerwca 2022 r. przy amfiteatrze w Łukowicy odbyły się gminne obchody Dnia Dziecka. Na scenie zaprezentowali się laureaci Konkursu Piosenki Dziecięcej Rozśpiewana Łukowica” i wystąpiły zespoły regionalne z naszej gminy. Wśród nich pokazał się również nasz Szkolny Zespół Regionalny Świdnicoki. Uczniowie w specjalnie przygotowanym na tę okazję programie zaprezentowali tańce i pieśni ludowe naszego regionu. Wszystko wplecione w montażu słowo muzycznym, który skierowany był do wszystkich mam i tatusiów obecnych na uroczystości. Występ wywołam wiele radości na twarzach licznie zgromadzonej publiczności i został nagrodzony gromkimi brawami!

Galeria

Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica”

          5 czerwca 2022 r. na placu przed amfiteatrem w Łukowicy został zorganizowany Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, w czasie którego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom I Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica” zorganizowanego przez naszą szkołę, GOKSiT i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowicy.

        Sponsorami nagród byli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Urszula Nowogórska – obecna podczas imprezy, Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, w zastępstwie którego nagrody zwycięzcom wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Pietrzak, Wójt Gminy Łukowica Pan Bogdan Łuczkowski, Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji Pani Małgorzata Pogwizd i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łukowicy Pan Jarosław Czaja.

          Po uroczystym wręczeniu nagród na scenie amfiteatru zaprezentowali się wspaniali laureaci konkursu, których występy mogli podziwiać mieszkańcy naszej gminy w ramach przewidzianego w regulaminie Koncertu Laureatów Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica”.

          Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Bardzo serdecznie dziękujemy także wszystkim sponsorom, którzy zechcieli ufundować nagrody dla wspaniałych młodych artystów. Dziękujemy również za współpracę pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łukowicy, a także Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowicy, którzy wkładali całe swoje serce w przygotowanie i organizację konkursu. Powodzenie tego przedsięwzięcia jest dowodem na to, że wspólnie można wiele dobrego zrobić dla całej społeczności! Życzymy sobie i innym jeszcze więcej takich sukcesów!

Przeczytaj także

Galeria

 

I Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica”

               2 czerwca 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łukowicy odbyły się przesłuchania w ramach konkursu zorganizowanego przez naszą szkołę, GOKSiT w Łukowicy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowicy. Pomysłodawczynią i koordynatorką I Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica” jest pani Karolina Borucka, która czuwała nad  organizacją całego przedsięwzięcia. Tego dnia przed komisją konkursową stanęło niespełna dwustu wykonawców, którzy na scenie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w występach solowych i zespołowych. W składzie komisji zasiadły: dr Renata Jonakowska – Olszowska (nauczyciel śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, dyrygent chóru kameralnego działającego przy Bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu), Pani Olga Bolanowska (nauczyciel rytmiki i historii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, członkini kabaretu ERGO z Nowego Sącza) i Pani Celina Zwolińska (doświadczony nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjum). Jury było zachwycone naturalnością i umiejętnościami artystycznymi jakie zaprezentowali wszyscy uczestnicy konkursu! ”Wyłonienie laureatów było niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ wielu solistów i wiele zespołów zaprezentowało się na bardzo wysokim poziomie. Chciałybyśmy nagrodzić wszystkich, ale taka jest idea konkursu, że wyłonić musimy tych, którzy w naszej ocenie zaprezentowali się najlepiej” – powiedziała przewodnicząca komisji Pani Renata Jonakowska – Olszowska.

              W tym miejscu składamy  podziękowania i gratulacje wszystkim opiekunom, którzy zadali sobie trud i pracowali z dziećmi nie tylko nad rozwijaniem ich umiejętności wokalnych czy instrumentalnych, ale również nad przygotowaniem całej oprawy artystycznej każdego występu, w tym także nad przygotowaniem strojów. Doceniając wkład pracy chcieliśmy nagrodzić wszystkich występujących, dlatego bardzo się cieszymy, że dzięki wsparciu GOKSiT i Gminnej Biblioteki Publicznej każdy z uczestników I Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej Rozśpiewana Łukowica” mógł otrzymać niewielki upominek będący pamiątką wzięcia udziału w konkursie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku kolejna edycja konkursu będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem.

Do zobaczenia za rok!

Galeria

 

Dzień Dziecka 2022

                  1 czerwca 2022 roku klasy 0 – 3 świętowały Dzień Dziecka w Nowym Sączu. Uczniowie wybrali się na wycieczkę do Kina Sokół na film animowany „Dogtanian. Psi Muszkieterier”.  Wychowankowie mieli możliwość uczestniczyć w uroczystym i zabawnym rozpoczęciu Dnia Dziecka przez byłą Panią Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu - Panią Barbarę Porzucek z mężem. Przygotowane zostały ciekawe filmowe quizy, nagrody oraz słodki upominek dla wszystkich uczestników.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni i na pewno zapamiętają ten wyjątkowy dzień!

Galeria

 

Dzień Mamy i Taty

              18 maja 2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość Dnia Mamy i Taty. Uczniowie młodszych klas przygotowali piosenki, wiersze i inscenizacje z tej okazji. Niezawodny był także zespół Świdnicoki, który  zaprezentował regionalne przyśpiewki i tańce. Już przed godziną 12:00 na salę gimnastyczną zaczęli przybywać goście. Zarówno wszystkie mamy, jak i tatusiowie z niecierpliwością czekali na występ swoich dzieci. Wszyscy nagrodzili małych aktorów gromkimi brawami. Po występie odbyło się wręczenie rodzicom własnoręcznie przygotowanych upominków. Ten dzień upłynął wszystkim w bardzo przyjemnej atmosferze i zapewne każdy wspomina go z uśmiechem na ustach.

Galeria

Akcja "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"

             W tym roku nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. W daniach od 4-6 maja 2022 r. przeprowadziliśmy zbiórkę. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem była mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Ilość zebranych rzeczy była ogromna.

 

Nasi uczniowie biorą udział w programie „Już pływam”

                      Od 26 kwietnia 2022 r. drugoklasiści z naszej szkoły uczestniczą w lekcjach pływania z instruktorem na pływalni w Limanowej. Kurs odbywa się w ramach realizacji programu „Już pływam” i ma na celu   promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Obejmuje 8 zajęć zaplanowanych na każdy wtorek do końca roku szkolnego 2021/2022. Nasi uczniowie byli już na 2 takich wyjazdach  i wrócili bardzo zadowoleni nie tylko z samych zajęć, ale także z własnych indywidualnych postępów. Niektórzy przełamali lęk przed wodą, inni rozwijają swoje umiejętności pływackie. Jedno jest pewne, program „Już pływam” współfinansowany przez Województwo Małopolskie i Gminę Łukowica daje naszym uczniom możliwość przeżycia wspaniałej przygody z wodą, a niektórych z pewnością zachęci do korzystania z takiej formy wypoczynku w czasie wolnym.

Galeria

Spotkanie na temat segregacji odpadów

                       10 maja 2022 roku w naszej szkole zorganizowano dla uczniów warsztaty poświęcone tematyce właściwej segregacji odpadów. Spotkanie odbyło się z udziałem pracownica PUK Empol, a wzięły w nim udział klasy I-VIII. Uczniowie utrwalali informacje na temat konieczności segregowania odpadów i wykazali się sporą wiedzą na ten temat. Nasz gość wyjaśnił i pokazał na slajdach, co dzieje się z odpadami po wywiezieniu ich ze śmietników i na czym polega praca w zakładzie zagospodarowania odpadów. Podczas pogadanki edukacyjnej dzieci dowiedziały się także o zagrożeniach (zdrowotnych, środowiskowych) jakie płyną ze spalania odpadów. Omówiono stan powietrza w naszej okolicy, a także zwrócono uwagę na temat przyczyny spalania odpadów w domowych piecach.

 

Akademia z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

                        28 kwietnia 2022 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. "Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany"  wykrzykiwali aktorzy z klasy V stojący na naszej scenie. Wokół wyczuwało się teatralny klimat. Emocje wzbudzali odtwórcy głównych ról: Franciszek Stanisz w roli króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Kacper Szyszka jako hrabia Ignacy Potocki, Dawid Bielak w roli marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, Ignacy Kutek, który wcielił się w postać biskupa Hugona Kołłątaja, a także Marek Morzywołek z klasy VI w kreacji Stańczyka. Podziw widzów budziły stroje aktorów, dobrane do atmosfery czasów i przedstawianych scen oraz scenografia oddająca klimat epoki, co umożliwiło widzom przeniesienie się do roku 1791. Występ przypomniał okoliczności uchwalenia trzeciomajowej konstytucji i jej rolę w późniejszej historii naszego kraju. Pochwały dla artystów wyrażone były nie tylko brawami odbiorców i ciszą na widowni podczas spektaklu. Dzięki talentom i umiejętnościom uczniów oraz ich ciężkiej pracy przedstawienie okazało się sukcesem i pozostanie na długo w pamięci społeczności szkolnej.

Galeria

 

Spotkanie policjanta z rodzicami na temat cyberprzemocy

                     27 kwietnia 2022 roku na zebraniu  z rodzicami gościliśmy młodszego aspiranta Dariusza Cibę z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Celem spotkania było uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci czym jest cyberprzemoc. Rodzice mieli możliwość poznać formy i przejawy tego negatywnego zjawiska, które może dotknąć każdego dziecka korzystającego z Internetu i urządzeń mobilnych. Podkreślił, że przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Pan policjant wspomniał o treściach negatywnie wpływających na psychikę młodego człowieka, o przemocy i brutalności w grach komputerowych. Starał się uwrażliwić rodziców na fakt nadmiernego korzystania z komputera przez dzieci, które może prowadzić do ich uzależnienia. Tłumaczył także rodzicom jak chronić się przed cyberprzemocą i jak na nią reagować. Zwrócił uwagę na fakt, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przedstawił konsekwencje prawne wynikające z popełniania czynów zabronionych za pomocą mediów elektronicznych. Spotkanie było częścią realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego, ale miało formę apelu do wszystkich rodziców o to, aby interesowali się tym, co robią ich pociechy przed komputerem, tabletem, telefonem komórkowym.

 

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

                     26 kwietnia 2022 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia dla uczniów klas I-VIII poprowadzili studenci ratownictwa medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób zabezpieczyć miejsce wypadku, jak bezpiecznie zachować się w sytuacji wypadku, jak wzywać pomoc, jakie informacje przekazać dyspozytorowi. Dzieci poznały podstawowe sposoby zatrzymywania krwotoków, dowiedziały się jak postępować w sytuacji podejrzenia złamania kończyny, nauczyły się opatrywać poparzenia. Uczniowie dowiedzieli się co zrobić jeżeli ktoś nie daje znaków życia, jak ocenić jego stan, nauczyli się sprawdzać reakcje, jak postępować, gdy poszkodowany jest nieprzytomny, jak bezpiecznie ułożyć poszkodowanego, jak wykonać masaż serca.

                       Największą zaletą spotkania z ratownikami medycznymi był z pewnością aktywny udział uczniów, którzy mogli nie tylko zadawać pytania, ale także kształcić praktyczne umiejętności wykonywania np. masażu serca (na fantomach), bandażowania rany. Dzięki temu podniosła się świadomość uczniów jak istotna jest znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Galeria

 

Rocznica Chrztu Polski

             W środę 13 kwietnia 2022 roku uczniowie naszej szkoły przenieśli się do czasów średniowiecza, kiedy to Mieszko – pierwszy władca Polaków, za sprawą czeskiej księżniczki Dobrawy, przyjął chrzest. Szczególny i wyjątkowy charakter wydarzeń z 966 roku w formie scenki teatralnej przedstawili społeczności szkolnej uczniowie klasy V i VI . Szkolna uroczystość została zorganizowana z okazji rocznicy chrztu Polski.

Galeria

82. rocznica zbrodni katyńskiej

"I tylko p a m i ę ć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć n i e d a ł a się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy
I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć
I p r a w d ę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach

Zgładzonych w katyńskim lesie..."

              Są takie wydarzenia, których czas nie okrywa zapomnieniem i nie odziera z emocji, pozostają na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach. Takim wydarzeniem jest  bardzo smutny epizod  II wojny światowej – mord polskich żołnierzy w Katyniu w 1940 roku.  Uczniowie naszej szkoły 13 kwietnia 2022 roku, w przypadającym w tym dniu Światowym Dniu Pamięci Ofiar Katynia, uczcili  polskich żołnierzy – ofiary sowieckiego totalitaryzmu. W okolicznościowym apelu uczniowie klasy VI przypomnieli o tragicznym losie polskich jeńców z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, którzy stracili życie z rąk sowieckich oprawców.

Galeria

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2022

               8 kwietnia 2022 roku uczniowie klas 0-3 świętowali Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji w każdej klasie odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Uczniowie tworzyli plakaty zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia i do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania się. Odbyło się spotkanie z panią pielęgniarką na którym po wysłuchaniu prelekcji na temat dbania o własne zdrowie, uczniowie złożyli życzenia wszystkim przedstawicielom służby zdrowia na ręce naszej pani pielęgniarki. Tego dnia każdy uczeń wypił szklankę zdrowego soku wyciśniętego z przyniesionych owoców – taka dawka witamin powinna być stałym elementem posiłków dzieci.

Galeria

 

Ekologiczna prelekcja w szkole w ramach akcji „Drzewo dla klimatu”       

            6 kwietnia 2022 roku uczniowie kl. IV-VIII naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji ekologicznej w ramach akcji „Drzewo dla klimatu”. Spotkanie poprowadzone było przez doradcę ds. klimatu i środowiska zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Limanowej Panią Annę Galarowicz – Szczesiak oraz ekodoradcę Gminy Łukowica Pana Krzysztofa Kądziołkę. Zaproszono także przedstawiciela Nadleśnictwa Stary Sącz, dzięki któremu uczniowie posadzili wokół szkoły kilka drzew. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak ważną rolę w przyrodzie pełnią drzewa i dlaczego tak ważne jest, aby je sadzić.

Galeria

 

PRZYGODY NIEBIESKIEGO PAPIERKA  - II EDYCJA  "POKOCHAJ Z HENIEM LAS"

            5 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów w Gminnym Konkursie Plastycznym "Pokochaj z Heniem Las.” Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Łukowica – Pan Bogdan Łuczkowski, Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy - Pani Małgorzata Pogwizd oraz autorka Projektu, nauczyciel SP nr 2 w Przyszowej – Pani Jolanta Sewiło. Dzieci miały również możliwość spotkać bohatera przygód projektowych – Niebieskiego Papierka Henia. Bardzo dziękujemy!

Galeria

 

Dzień Pasji i Talentów       

              22 marca 2022 roku z wielką radością przywitaliśmy wiosnę. Nie było to jednak zwykłe powitanie, ponieważ odbywało się w niecodziennej atmosferze. Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny obchodziliśmy bowiem w naszej szkole Dzień Pasji i Talentów. Inicjatywa ta została podjęta i w pełni zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Wstępem do imprezy był spektakl z udziałem uczniów kl. V. Wystąpili oni w humorystycznej scenie prezentującej bardzo pomysłową dziewczynkę – Pippi Pończoszankę. Natomiast podczas części artystycznej można zobaczyć było dzieci w prawdziwym żywiole artystycznym. Parada młodych talentów wypadła imponująco. Prezentowali się tancerze, piosenkarze, instrumentaliści, aktorzy i młodzi malarze. Wszystkie występy wzbudzały gorący aplauz widowni, która dzielnie wspierała swoich idoli oraz z zaciekawieniem i radością obserwowała prezentację ich umiejętności. Wśród talentów brylował Hubert z klasy V, który wystąpił z piosenką, którą sam napisał i skomponował. Jego występ nagrodzony został największymi owacjami. Podsumowaniem imprezy był wiosenny pokaz ekologicznej mody, w którym wzięli udział uczniowie kl. V i VI. Rada Rodziców ufundowała nagrody dla wszystkich utalentowanych uczniów, którzy nie bali się wystąpić przed szkolną publicznością i pokazać, czym zajmują się w wolnym czasie. Na koniec Pani Dyrektor zachęciła wszystkich do rozwijania swoich talentów i wyraziła uznanie dla popisów dzieci. Następnie wszyscy uczniowie i nauczyciele udali się w barwnym korowodzie na wspólny spacer w poszukiwaniu wiosny. To był dzień pełen atrakcji i z pewnością jeszcze długo będziemy go wspominać.

ZDJĘCIA I-III

ZDJĘCIA IV-VIII  

     

"Pamiętać - to nasz obowiązek..."

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

            1 marca 2022 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie klasy V i VI pod kierunkiem Pani Anny Platy i Pani Karoliny Boruckiej przekazali nam, kim byli Żołnierze Wyklęci, którzy z bronią w ręku postanowili kontynuować po II wojnie światowej walkę o niepodległą i suwerenną Polskę. Pięknym podsumowaniem części słownej był występ laureatów VII Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznych. Uroczystość miała podniosły charakter i stanowiła wspaniałą lekcję historii dla uczniów.

ZDJĘCIA

 

Nasi uczniowie zaśpiewali w Gorlicach dla Żołnierzy Wyklętych

               27 lutego 2022r. w  Gorlicach odbył się uroczysty Koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na scenie zaprezentowali się laureaci VII Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej - wśród nich uczniowie naszej szkoły. Zwycięzcom nagrody wręczała Pani Poseł Barbara Bartuś. Laureaci wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej z Nowego Sącza zaśpiewali dla Żołnierzy Wyklętych.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronach:

Gorlicki koncert z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych [RETRANSMISJA] - halogorlice.info

W Gorlicach pamiętają o Żołnierzach Wyklętych. Uroczyste obchody łączą pokolenia | VII Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Gorlice, poseł Barbara Bartuś | Sądeczanin.info (sadeczanin.info)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorlicach – RadioMaryja.pl

ZDJĘCIA

 

Bal karnawałowy

            17 lutego 2022r. odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa dla klas 1- 3. Uczniowie pojawili się na sali gimnastycznej w kolorowych strojach. Wśród wróżek ,księżniczek i policjantów, pojawiły się także postacie z popularnych filmów animowanych. Każdy uczestnik wyglądał wyjątkowo. Wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nikomu nie znikał z twarzy. Podczas balu nie zabrakło zabaw z balonami, które dzieci uwielbiają. Wspólne tańce i skoczna muzyka sprawiały dzieciom niesamowitą radość.  Po zakończonej zabawie uczniowie udali się na poczęstunek. Przy wspólnym posiłku wymieniali się wrażeniami z balu, który z pewnością dostarczył im wielu pozytywnych przeżyć. 

ZDJĘCIA

 

Kochane Babcie! Kochani Dziadkowie!

Serce, Karta, Pastele, Postać, Walentynki, Miłość

Przy dzisiejszym święcie
życzymy Wam zdrowia,
szczęścia najgoręcej.
Wiele cierpliwości,
co dzień dużo siły,
pogody, radości
i uśmiechów miłych.

Nasi uczniowie jak co roku pamiętali o swojej Babci i o swoim
Dziadku. Dlatego już początkiem stycznia planowali i tworzyli swoje
twórcze, własnoręcznie wykonane prezenty, aby w czasie ferii
zimowych dostarczyć je swoim najbliższym. Ponadto klasy młodsze
przygotowały także krótkie występy dla Babci i Dziadka, które
publikujemy w formie filmików.

 

Oddział przedszkolny 1

Odział przedszkolny 2

klasy 1-3

Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!

                  Małopolska Policja wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przygotowała dla seniorów z okazji ich święta przypadającego 21 i 22 stycznia 2022 roku specjalne kartki edukacyjne. Celem akcji pt: "Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!" była integracja międzypokoleniowa, w której dzieci ostrzegają swoich dziadków jak nie stać się ofiarą oszusta. Druga strona kartki pozostawiona została dzieciom, które mogły udekorować ją w dowolnie wybrany przez siebie sposób, a w dniu święta ukochanych dziadków wręczyć im ten miły prezent. Nauczyciele klas 0-III przeprowadzili wśród dzieci pogadankę na temat okazywania szacunku osobom starszym, niesienia im pomocy, jak i zapewnienia bezpieczeństwa ukochanym babciom i dziadkom. W tym dniu nasi mali artyści na odwrocie otrzymanych od pana policjanta kartkach, wykonali piękne laurki, które wręczyli swoim dziadkom. Dzięki temu seniorzy mogą uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji poznając przykłady metod działania oszustów: „na wnuczka”, „na policjanta” czy też „pracownika administracji”.

GALERIA

 

„Świdnicoki” kolędują, czyli rozśpiewane Boże Narodzenie 2021!

                  Okres Bożego Narodzenia to czas niezwykły, magiczny i radosny. W dzisiejszych czasach - w czasach pandemii, zdajemy sobie sprawę i doceniamy  jak wspaniałym jest możliwość przebywania z drugim człowiekiem. Jak ważne są wspólnie podejmowane wyzwania i przedsięwzięcia!  Wspólne kolędowanie, odwiedzanie domostw „po kolędzie” wywodzi się z naszej tradycji. W czasie od Świętego Szczepana do Święta Trzech Króli chodziły grupy kolędnicze i wystawiały inscenizacje kolędnicze. Ludzie również odwiedzali się nawzajem. Zbierano się w jednym z domów aby wspólnie śpiewać kolędy. To właśnie te lachowskie kolędy i pastorałki chcą ocalić od zapomnienia nasze Świdnicoki, prezentując je szerszej publiczności -na ile oczywiście warunki sanitarne pozwolą.

             19 grudnia 2021 r. nasz Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki” uświetnił swoim występem Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy. Uczniowie zaprezentowali mało znane kolędy i pastorałki naszego regionu. Publiczność była pod wrażeniem zaangażowania wszystkich występujących co nagradzała gromkimi oklaskami. Bardzo się cieszymy, że wśród członków zespołu są uczniowie grający na instrumentach, dzięki czemu udało się stworzyć również naszą zespołową kapelę, którą wspomaga na akordeonie Pan Marian Iwan – przyjaciel zespołu.

       Ze względu na panującą pandemię Covid-19 nasz zespół nie mógł się udać  na prawdziwą wędrówkę „po kolędzie” od domu do domu, ale ich muzyki można było posłuchać na mszach św. w Kaplicy w Świdniku i w Kościele Parafialnym w Łukowicy. 30 stycznia 2022 r. nasze Świdnicoki wystąpią również na Koncercie Bożonarodzeniowym w Kościele Parafialnym w Łukowicy, na który już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.

GALERIA

 

Spotkanie wigilijne 2021

Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy opłatku, kolędzie

/M. Buczkówna „Przy Wigilii”/

                        Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas – blask choinki, domowe przygotowania, zapachy wigilijnych potraw i pakowanie prezentów w dorosłych budzą wspomnienia dziecięcych lat i domu rodzinnego, młodszych uczą tradycji i budowania więzi. Tego czasu nie da się przecenić. Coroczną tradycją Naszej Szkoły jest uroczyste spotkanie wigilijne całej społeczności szkolnej połączone ze składaniem życzeń, śpiewaniem kolęd i przedstawieniem teatralnym. W tym roku obchody szkolnej Wigilii odbyły się wcześniej, bo już 17 grudnia, w ostatni dzień zajęć stacjonarnych. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani, jak na taką uroczystość wypadało. W klasach słuchano kolęd, symbolicznie przełamywano się opłatkiem, były też życzenia, a i spotkania były wzruszające. 

                            Bożonarodzeniowe przedstawienie pt.: "Mikołajowa pomyłka" przygotowali uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą. Wielki wysiłek występujących aktorów, przyniósł efekt w postaci interesującego spektaklu, który zarówno bawił, jak i wzruszał publiczność. Dodatkowym atutem przedstawienia, były wspaniałe stroje aktorów – bałwanka, śnieżynki i św. Mikołaja. Uczniowie dołożyli wielu starań, aby tegoroczne szkolne spotkanie wigilijne było dla wszystkich sposobnością do wejścia w piękną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, a wigilijne spotkania opłatkowe na długo zapiszą się w pamięci uczniów i wszystkich pracowników.
Dziękując za wspólną uroczystość, życzymy wszystkim, aby pozostała ona jak najdłużej w każdym sercu i pamięci. Jesteśmy przekonania, że nic tak nie łączy nas wszystkich, jak wigilijne spotkanie.

GALERIA

 

 Spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem czyli „Skąd wziął się pomysł na Cukierka?”

             16 grudnia 2021 r. nasi uczniowie klas 1-3 wzięli udział w niezwykłym spotkaniu on-line z Waldemarem Cichoniem, autorem serii książek o kotku Cukierku. Podczas rozmowy z autorem dowiedzieli się wiele o zawodzie pisarza, o tym w jaki sposób powstaje książka i ile osób pracuje nad nią zanim trafi do czytelnika. Mieli również możliwość poznać tytułowego Cukierka oraz kotkę Tradycję, co zrobiło na nich ogromne wrażenie. Dowiedzieli się, że książka opisuje prawdziwe historie rodziny autora i być może dlatego skradła serca tak wielu młodych czytelników.  Nie jest bowiem tajemnicą, że lektura pt. ”Cukierku, ty łobuzie!” cieszy się wśród naszych uczniów dużym powodzeniem. Wielu z nich przeczytało już kilka części przygód kota Cukierka i rodziny Marcela. W ramach spotkania uczniowie mieli również możliwość nabycia wybranej książki z tej serii, wzbogaconej o specjalną imienną dedykację od samego autora. Była to nie lada gratka dla naszych młodych miłośników książek.

GALERIA

 

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 2021

                    „Hej kolęda, kolęda” – pod takim hasłem odbyła się już III edycja naszego Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 16 grudnia 2021 roku przed szanownym Jury w składzie: pani Dyrektor Lucyna Borzęcka, pani Krystyna Oleksy, pani Józefa Tomaszek i ks. Paweł Lebda wystąpili soliści i zespoły. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalne i instrumentalne na najwyższym poziomie. Każdy potraktował swój udział w konkursie bardzo poważnie i starał się jak najlepiej do niego przygotować.

W kategorii I - uczniowie klas 1-3 udział wzięli:

Kornelia Bielak – kl. 1

Dorota Tudaj – kl. 1

Szymon Kowalczyk – kl. 2

Teresa Kutek – kl. 2

Amelia Nowogórska – kl. 3

Julia Szyszka – kl. 3

W kategorii II – uczniowie klas 4-8 wystąpili:

Łucja Tobiasz – kl. 4

Jagna Stefanowicz – kl.4

Oliwia Klag – kl. 4

 Aleksandra Saska – kl. 5

 Hanna Stefanowicz – kl. 5

Wiktoria Kowalczyk – kl. 6

W kategorii III – zespoły, zaprezentowali się:

Zespół wokalny „Śnieżynki” w składzie: Natalia Bukańska, Julia Klimek i Maja Gądek – uczennice klasy 4.

Zespół wokalno-instrumentalny „Kapela aniołków” w składzie: Zofia, Jagna i Hanna Stefanowicz oraz Teresa i Ignacy Kutek.

 

Laureatami Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek zostali:

KATEGORIA I  – uczniowie klas I-III:

I miejsce – Teresa Kutek

II miejsce – Kornelia Bielak

III miejsce – Amelia Nowogórska

Nagroda Dyrektora –  Teresa Kutek

KATEGORIA II  – uczniowie klas IV-VIII:

I miejsce – Hanna Stefanowicz

II miejsce – Aleksandra Saska

III miejsce – Jagna Stefanowicz

Nagroda Dyrektora – Hanna Stefanowicz

KATEGORIA III  – zespoły:

I miejsce – „Kapela aniołków” w składzie: Zofia, Jagna i Hanna Stefanowicz oraz Teresa i Ignacy Kutek

II miejsce – „Śnieżynki” w składzie: Julia Klimek, Natalia Bukańska  i  Maja Gądek

GRATULUJEMY !

Tegorocznym sponsorem konkursu był ks. Paweł Lebda za co serdecznie dziękujemy.

GALERIA

 

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

                         Święta Bożego Narodzenia zbliżają się już wielkimi krokami. Przed nami czas, który spędzimy w gronie rodziny i najbliższych. W każdym domu trwają już przygotowania do tego niezwykłego świątecznego czasu. U nas w szkole także pracujemy w pocie czoła nad świątecznymi dekoracjami. W tym roku naszą tradycyjną podłaźniczkę wykonali uczniowie klasy VI. Było przy tym wiele radości, a efekt można podziwiać na naszym szkolnym korytarzu. Pozostali uczniowie także nie próżnowali. Każdy jak tylko potrafił, chciał wykonać własnoręczną ozdobę świąteczną, czy bożonarodzeniowy stroik. Bo praca, którą sami wkładamy w przygotowanie ozdób sprawia, że stają się one bardzo ważne i magiczne.

Jest takie magiczne pudełko,
w nim świat zaczarowany,
świat bombek choinkowych,
mojej babci, od jej mamy.

Dotykam pudła ostrożnie,
swoimi małymi rączkami,
otwieram wieczko,
a bombki… mienią się kolorami.

GALERIA

 

Wizyta Świętego Mikołaja

                         W poniedziałek 6 grudnia 2021 roku zawitał do nas Szczególny Gość - Święty Mikołaj. Dla każdej z klas jego wizyta była miłym zaskoczeniem, gdyż rano w swoich salach uczniowie znaleźli prezenty, które umieszczone były pod pięknie udekorowanymi choinkami.  

Za te podarunki, które nam przyniosłeś bardzo dziękujemy.
Dużo zdrowia, siły wszyscy Ci życzymy.
Przybądź do nas znowu!
Gdy rok przeminie, czekać na Ciebie będziemy -
w tym samym miejscu, o tej godzinie, serdecznie zapraszamy.

GALERIA

 

Spotkanie z podróżnikiem - AMAZONIA

                        30 listopada 2021 roku gościliśmy w naszej szkole podróżnika- członka znanej nam doskonale grupy ,,trzask.pl”. Tematem prezentacji była Amazonia. Piękne zdjęcia i ciekawe eksponaty przybliżyły nam świat zwierząt i roślin oraz sposób życia i dzieje mieszkańców tej egzotycznej krainy. Duże wrażenie zrobiły na nas eksponaty - drapieżna pirania z dorzecza Amazonki i dmuchawa myśliwska do polowań przy pomocy zatrutych strzał. Mieliśmy też okazję obejrzeć maczetę - narzędzie, bez którego nie da się wędrować po lesie deszczowym. Zapamiętamy Amazonię jako krainę mrówek 24-godzinnych i niezliczonych gatunków ryb, w której najlepszym środkiem lokomocji jest łódź.

 

MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM

                 Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”, zorganizowanej przez Siostry Dominikanki prowadzące katolicką szkołę i przedszkole im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Nasi uczniowie tworzyli swoje prace plastyczne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji, którzy z oddaniem pełnią Służbę i bronią Polskiej Granicy. Zorganizowaliśmy wystawę prac na szkolnym korytarzu, a zdjęcia rysunków wysłaliśmy na adres mailowy Sióstr Dominikanek. Rozmowa na temat obecnej sytuacji na polskiej granicy wzbudziła wśród uczniów wiele emocji. Każdy z nich chciał choćby w ten sposób wesprzeć służby mundurowe stojące w tych trudnych warunkach i pilnujące naszych granic. Była to także dobra okazja do przeprowadzenia zajęć ed. społecznej na temat żołnierzy Straży Granicznej i ich pracy.

GALERIA

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

                    Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodziliśmy w naszej szkole 19 listopada 2021 r. Uczniowie klas I-III w swoim klasowym gronie poznali lub przypomnieli sobie historię powstania tego święta. W tym dniu w ramach zajęć edukacji społecznej rozmawiali o zasadach kulturalnego zachowania, odgrywali scenki dramowe z właściwym wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych i mówili o tym, że życzliwym należy być każdego dnia. Uśmiech ma magiczną moc więc należy obdarowywać nim innych. W tym dniu przeprowadzono również szereg zabaw integrujących zespół klasowy, bo ”w miłej atmosferze lepiej się pracuje i szybciej mija czas”.

GALERIA

 

TOBIE POLSKO - uroczysta akademia z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Szkoła do hymnu”. Każda placówka może wziąć udział w ciekawej akcji

              W burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele upadków i wzlotów. Jednak dzień 11 listopada 1918 roku na trwałe zapisał się w umysłach wielu pokoleń Polaków. Polska, po 123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy, jako państwo suwerenne i niezależne. Dlatego też 10 listopada 2021 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Jako, że szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „Szkoła do Hymnu”, to o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała 4 zwrotki Hymnu Polski, co nadało wydarzeniu atmosferę powagi.

              Uczniowie klasy V, należący do Szkolnego Koła Teatralnego, wyrazili swoją miłość do Ojczyzny i dumę z tego, że są Polakami poprzez przygotowany spektakl w oparciu o lekturę „Syzyfowe prace”. Ukazana scena zainteresowała widzów, gdyż przedstawiono szkołę i naukę w zaborze rosyjskim. Szczególnie poruszająca była kreacja, w którą wcielił się Franciszek Stanisz (Walecki). Pokazał bohaterską postawę gorliwego patrioty mającego odwagę sprzeciwić się nauczycielowi, który przekazywał nieprawdziwy obraz polskiej historii. Natomiast Ola Saska (Bernard Zygier) wzruszyła widownię piękną recytacją „Reduty Ordona” i postawą odwagi. Podsumowaniem występu była scenka pokazująca współczesną lekcję historii i wykład na temat drogi Polski do niepodległości. Całość została uzupełniona śpiewem tradycyjnych pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów kl. II i III.

                Na zakończenie akademii Pani Dyrektor wygłosiła krótką przemowę, skierowaną do uczniów, na temat konieczności pielęgnowania w sobie patriotycznej postawy prawdziwego Polaka. Ten dzień kolejny raz przypomniał uczniom o obchodach Święta Niepodległości w naszym kraju.

GALERIA

Śniadanie daje moc!

              9 listopada 2021 r. już po raz kolejny nasi uczniowie klas 0-III wzięli udział w szkolnej akcji „Śniadanie daje moc!”. W tym dniu każda klasa zorganizowała swoje wspólne „zdrowe śniadanie” na którym królowały warzywa na kanapkach i owocowe szaszłyki. Rozmawiano o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Wspólne konsumowanie przygotowanego śniadania dało wszystkim wiele radości, a niektórych udało się nawet przekonać do zjedzenia dotąd nielubianych warzyw.

GALERIA

 

Akcja MEiN  - #Szkoła pamięta 

                Już po raz  kolejny nasza szkoła włączyła się  do udziału w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Podobnie jak w ubiegłych latach szkoły miały za zadanie upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Nasi uczniowie  z ogromnym zaangażowaniem podjęli się wykonania działań ,które zasugerowało  Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach akcji 27 października 2021 r. na lekcjach religii i edukacji wczesnoszkolnej uczniowie z klas 1-3 poznawali polskie tradycje świąt zadusznych. Wraz z nauczycielem historii uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedzili grób Nieznanego Żołnierza, który znajduje się w lesie w pobliżu szkoły. Dzieci chętnie wysłuchały historii dotyczącej tej osoby, a po powrocie do szkoły wykonały piękne rysunki,. Z tych prac plastycznych została wykonana wystawa na szkolnym holu, która jest dowodem, że pamięć o lokalnych bohaterach jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Ponadto, w szkole w ostatnich dniach października została zorganizowana dwudniowa wycieczka patriotyczna dla kl. IV-VIII. Jej celem było m.in. uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach i miejscach historycznie ważnych dla Polaków. Dzięki opisanym działaniom wspomnieliśmy i uczciliśmy pamięć wielu zasłużonych Polaków.

GALERIA

 

Mała książka – wielki człowiek

O projekcie | Mała książka - wielki człowiek

                       W bieżącym roku nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w projekcie  Mała książka – wielki człowiek . Z tej okazji Pierwszoklasiści zostali obdarowani książkami pt. Pierwsze abecadło. Wiemy, jak ważna jest książka w życiu młodego człowieka, dlatego też  projekt ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  Nasi najmłodsi uczniowie z wielką ciekawością przeglądali otrzymane książki. Zadawali pytania dotyczące ilustracji . Wszyscy byli bardzo szczęśliwi z otrzymanych prezentów.

 

„Świdnicoki” wspominają św. Jana Pawła II

                   21 października 2021 roku Szkolny Zespół Regionalny „Świdnicoki” przedstawił w naszej szkole inscenizację słowno – muzyczną poświęconą osobie Jana Pawła II. Podczas występu zaprezentowano różne pieśni związane z osobą wielkiego Polaka i z miejscami jego podróży do Polski. Z radością i werwą znów zabrzmiały wesołe krakowiaki lachowskie śpiewane przez Sądeczan podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu. Nie zabrakło również  ulubionej pieśni Papieża Polaka czyli „Barki”, którą zaśpiewali wszyscy. W rolę Karola Wojtyły wcielił się Franciszek Stanisz z klasy V, który przypomniał nam, jakże nadal aktualne słowa wypowiadane przez św. Jana Pawła II.

                      Dzień później, 22 października „Świdnicoki” zaprezentowały się mieszkańcom wsi podczas występu w Kaplicy w Świdniku. Wykonawcom akompaniował zaprzyjaźniony z zespołem pan Marian Iwan. Występ spotkał się z wielkim uznaniem i poruszył serca zgromadzonych. Odżyły wspomnienia „tamtych lat”, lat pontyfikatu.

                   Wspomnienia związane z Janem Pawłem II niosą ze sobą wiele emocji. Zwłaszcza głęboko odczuwają je Ci, którzy mieli możliwość spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na żywo. Cieszymy się, że mogliśmy dostarczyć wszystkim zgromadzonym choć namiastki tych przeżyć i przyczyniliśmy się do wywołania najlepszych wspomnień związanych z postacią św. Jana Pawła II.

GALERIA

 

Dzień Edukacji Narodowej

                    "Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu” – te słowa Elizy Orzeszkowej stały się hasłem przewodnim Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się w naszej szkole 13 października 2021 r.  W tym roku klasa VIII pod opieką wychowawczyni,  p. Krystyny Oleksy,  przygotowała uroczystość, która składała się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej.  W części oficjalnej Pani Dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych i wygłosiła słowo wstępne. Następnie przekazała życzenia dla wszystkich i nauczycieli i pracowników obsługi. Wyróżniający się pedagodzy otrzymali  Nagrody Dyrektora Szkoły. Serdeczności dla nauczycieli popłynęły również od Samorządu Uczniowskiego. Nie obyło się bez kwiatów, uśmiechów i wyrazów wdzięczności. Na część artystyczną uroczystości składała się wiązanka refleksji na temat życia szkoły i zawodu nauczyciela. 

 

Ślubowanie Pierwszoklasistów

                  12 października 2021r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie Pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie przygotowali krótką część artystyczną.  Dla dzieci było to niezwykle ważne wydarzenie, bo stali się wreszcie prawdziwymi uczniami Szkoły Podstawowej w Świdniku. Każdy z przejęciem powtarzał słowa pasowania na ucznia. Na pamiątkę tej uroczystości pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, a także własnoręcznie wykonane upominki od starszych kolegów i koleżanek z klasy II i III.

GALERIA

 

Próbna ewakuacja

                   5 października 2021 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia próbnej ewakuacji. Uczestniczyły w nich dzieci z oddziału przedszkolnego, wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń szybko opuścili budynek szkoły wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Miejscem zbiórki był teren na boisku szkolnym. Po otrzymaniu sprawozdania zebranego od poszczególnych nauczycieli Pani Dyrektor podsumowała próbną ewakuację. Ćwiczenia ewakuacji nadzorował Pan inspektor Jacek Luty z Urzędu Gminy w Łukowicy oraz strażacy z OSP w Świdniku.

GALERIA

 

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

                1 października 2021 r. w naszej szkole obchodzono XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Już kilka dni wcześniej na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty zachęcające do udziału w akcji oraz kąciki z zagadkami, gdzie każdy uczeń miał możliwość przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia. W piątek tabliczka mnożenia była już obecna wszędzie. Uczniowie klas 4-8 byli egzaminowani z tabliczki mnożenia przez nauczycieli matematyki. Następnie uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymując Certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia. Tego dnia podczas lekcji matematyki uczniowie rozwiązywali szereg zadań, zagadek, łamigłówek dotyczących mnożenia. Kolorowali zakodowane obrazki, szukali tabliczki mnożenia w wykreślankach, grali w gry związane z mnożeniem. Nie zabrakło również zabaw z mnożeniem przy użyciu tablicy interaktywnej.  

GALERIA

 

Ogólnopolski Dzień Tornistra               

                     1 października 2021 roku w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Tornistra. Jest to akcja edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej, która ma na celu zapobieganie zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków. Tego dnia odbyło się ważenie szkolnych tornistrów naszych uczniów. Pomagała nam w tym dniu pani pielęgniarka, która zwróciła nam uwagę, że należy pamiętać, że nadmierna waga tornistra może powodować bóle pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc oraz sprzyja kształtowaniu nieprawidłowej sylwetki. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, co powinno znajdować się w dobrze zapakowanym tornistrze oraz jak należy prawidłowo nosić tornister, aby uczeń nie nabawił się żadnych wad postawy.

GALERIA

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytana z Panią Jesienią

                 30 września 2021r. odbyły się w naszej szkole kolejne obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania z Panią Jesienią. W spotkaniu czytelniczym wzięli udział uczniowie klas 1-3. Czytano fragmenty książek o tematyce jesiennej, zadawano pytania dotyczące przeczytanych fragmentów, a kto udzielił właściwej odpowiedzi, mógł liczyć na „witaminową” nagrodę. W trakcie spotkania odbyły się również wybory Króla i Królowej Głośnego Czytania, w których wzięli udział uczniowie klas 2 i 3. W tym roku na fotelach zasiadły dwie królowe: Zofia Stefanowicz z klasy 2 i Katarzyna Gurgul z klasy 3. Serdecznie gratulujemy!

GALERIA

 

Nasza szkoła bierze udział w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „DO HYMNU”

               29 września 2021roku odbyło się w naszej szkole przesłuchanie konkursowe w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "DO HYMNU". Nasi uczniowie wykonali wspólnie Hymn Państwowy oraz dwie pieśni hymniczne: „Marsz Pierwszej Brygady” i „Gaude Mater Polonia”. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i przejęciem przygotowywali się do tego wspólnego występu, który dla wszystkich okazał się niezwykłym przeżyciem. 83 wykonawcom przysłuchiwało się Jury w składzie: prof. dr hab. Stanisław Krawczyński i prof. dr hab. Wiesław Delimat.  Na wyniki konkursu trzeba będzie jeszcze poczekać, ale nasi uczniowie z pewnością mogą być z siebie dumni!

GALERIA

 

Europejski Dzień Języków

           Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Z tej też okazji w naszej szkole 27 września 2021 roku odbyła się akademia. W ciągu tygodnia językowego uczniowie brali udział w szeregu różnych konkursów.  

Uczniowie klas I i II malowali flagi. Nagrodzeni uczniowie:  

I miejsce – Teresa Kutek (klasa II) 

II miejsce – Magdalena Klag (klasa II) 

III miejsce – Filip Popiela (klasa I)  

 

Klasy III i IV wzięły udział w konkursie, gdzie ich zadaniem było dopasowanie stolicy do państwa. Nagrodzeni uczniowie: 

I miejsce – Michał Kutek (klasa III) 

II miejsce – Natalia Bukańska ( klasa IV) 

III miejsce – Konrad Sułkowski (klasa III) 

 

Klasa V wzięła udział w konkursie na temat rozróżniania języków i dopasowania do państwa. Nagrodzeni uczniowie:  

I miejsce – Hanna Stefanowicz 

II miejsce – Aleksandra Saska 

III miejsce – Franciszek Stanisz 

Klasa VIII rozwiązała quiz znajomości o języku. Nagrodzeni uczniowie: 

I miejsce – Krystian Klóska 

II miejsce – Weronika Tudaj 

III miejsce – Gabriela Bugajska 

 

GALERIA

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego


             22 września 2021 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klasy I-VIII głosowali na wybranych przez siebie kandydatów. W tym roku wybór był trudny. Kandydaci pięknie i rzeczowo przygotowali swoją kampanię i wyborcze plakaty. Ciężko było wybrać lidera. Ostatecznie po przeliczeniu głosów wygrał uczeń klasy VI, Maciej Dudka.  Przed nami dynamiczny rok szkolny. Wyzwań i planów wiele. Mamy nadzieję, że zapału wystarczy. Pobyt w szkole nie będzie się kojarzył tylko z nauką, ale również z miejscem, gdzie wszyscy spędzamy czas w dobrej atmosferze. 

Przewodniczący: Maciej Dudka

Zastępca przewodniczącego: Zuzanna Gurgul

Sekretarz: Kamila Zając

 

Gratulujemy!

 

Spotkanie uczniów klas 1-3 z panem policjantem.

                           Na początku roku szkolnego wszyscy musimy przypomnieć sobie zasady, które pomagają nam dbać o własne bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo innych. 20 września 2021 roku  gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli policji, którzy w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” przypomnieli nam zasady ruchu drogowego, zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa z jakimi możemy się spotkać w drodze do szkoły i ze szkoły oraz sytuacje, w których musimy wykazać się szczególną ostrożnością.

GALERIA

 

"Zaprzyjaźnij się z Kropką" / "Make friend with Dot" - projekt eTwinning w ramach Międzynarodowego Dnia Kropki

                      Z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki nasza szkoła, a konkretnie klasy I-VI wraz z polonistą, panią Eweliną Dyrek oraz paniami z edukacji wczesnoszkolnej panią Karoliną Borucką, panią Natalią Dyrek oraz panią Moniką Kuną - Banach, przystąpiła do działań w ramach projektu eTwinning „Zaprzyjaźnij się z Kropką”. W dniach 13.09 - 17.09. 2021 obchodziliśmy Tydzień Kreatywności, w czasie którego uczniowie uczyli się odwagi, a także współpracy, nie tylko w klasie, ale też z rówieśnikami ze szkół partnerskich.  W projekcie wzięły udział szkoły z kraju i Europy. Znajdźcie nas na wspólnej mapie szkół biorących udział w tym przedsięwzięciu: mapa szkół partnerskich. Współpraca w ramach projektów eTwinning jest o tyle cenna, że łączy kreatywną twórczość dzieci, wykorzystując metody TIK, spopularyzowane podczas nauczania zdalnego.
                   Każda klasa przystąpiła do innej aktywności. Uczniowie wykonali stworki z kropkami w roli głównej wykorzystując różnorodne materiały. Klasy młodsze wybrały się z Kropką na malarski plener, w czasie którego tworzyły własne, niezwykłe kompozycje artystyczne. Mogliśmy także podziwiać wspaniały plakat "Przyjacielskiej otuchy", zawierający hasła, które mają pomóc ukoić smutek i uśmiechnąć się. Piąto i szóstoklasiści stworzyli spójną historię na temat przyjaźni z ciekawą świata dziewczynką o imieniu Pola. Opowiadanie zamieszczono w programie BookCreator. Wspólnie z partnerami projektu stworzyli obrazkowy słownik wyrazów z literą „O”. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością tworząc kompozycję pt. "Las Talentów" w formie plakatu w canvie. Wykorzystując chmurę wyrazów (dzięki AnswerGarden) nasi uczniowie przyłączyli się także do redagowania słowniczka "Kropka i Przyjaciele"/Glossary "Dot and Friends". Klasy starsze bawiły się także polskimi przysłowiami, zmieniając ich treść, tak aby użyć słowa kropka. W ten sposób powstały ciekawe Kropkosłowia. Wytwory tej pracy zostały zebrane we wspólnej projektowej książeczce (stworzonej w storyjumper). Poza tym dzieci wykonały ortograficzną gąsienicę, zapisując w kropkach wyrazy z "ó" oraz "ż" wymiennym.
                  Dzięki projektowi uczniowie jeszcze bardziej zintegrowali się ze sobą oraz mieli możliwość odkrycia swoich talentów.

„Postaw na Ziemię” - Obrazek 1

GALERIA

 

Narodowe Czytanie "Moralności Pani Dulskiej" w naszej szkole

              W piątek 3 września 2021r. pod patronatem pani dyrektor Lucyny Borzęckiej odbyło się w naszej szkole kolejne Narodowe Czytanie. Imprezę uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Łukowica Pan Bogdan Łuczkowski, Główna Księgowa Gminnego Zespołu Obsługi Edukacji Pani Małgorzata Dyrek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowicy Pani Katarzyna Bochenek oraz emerytowany Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowicy Pani Grażyna Biskup. Cały korytarz przypominał tego dnia teatralną scenę, a przygotowana wystawa pt. "Dulska na scenie" pozwoliła wszystkim zgormadzonym zapoznać się z popularnymi afiszami teatralnymi do sztuki Zapolskiej. Znakomita, barwna, a przede wszystkim wyrazista interpretacja dramatu przez uczniów klasy V, skupiła żywą uwagę widzów, którzy na koniec podziękowali naszym młodym aktorom gromkimi brawami. W postacie bohaterów dramatu wcielili się: Dulska - Aleksandra Saska, Felicjan Dulski -  Ignacy Kutek, Mela - Oliwia Gurgul, Hesia - Hanna Stefanowicz, Zbyszko – Franciszek Stanisz, Hanka - Lena Klimek. Z iście aktorskim zacięciem odegrali oni scenę z pierwszego aktu sztuki przy salwach śmiechu uczniowskiej publiczności, czym zapewne zachęcili młodzież do lektury całości tekstu. Z nie mniejszym talentem czytali swe fragmenty zaproszeni goście i nauczyciele. Na zakończenie wszyscy mogli przybić w egzemplarzach dramatu Gabrieli Zapolskiej pamiątkową pieczęć, którą otrzymaliśmy od pary prezydenckiej.

              Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w ośmieszeniu dulszczyzny, czyli hipokryzji, zakłamania, skąpstwa, lekceważenia słabszych i poczucia wyższości w stosunku do nich. Po raz kolejny mieliśmy okazję się przekonać, że wspólne czytanie narodowych dzieł literackich, zawierających kawałek polskiej historii, poruszających moralne aspekty człowieka, dla młodego pokolenia żyjącego w dobie zdobyczy technologii informatycznej i internetu, jest niezastąpioną wartością.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 oraz 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

"Są w oj­czyź­nie ra­chun­ki krzywd,
obca dłoń ich też nie prze­kre­śli,
ale krwi nie od­mó­wi nikt:
wy­są­czy­my ją z pier­si i z pie­śni..."

/W. Broniewski, Bagnet na broń/

               Dzień 1 września 2021 roku był dla nas dniem szczególnym, gdyż oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Na uroczystości zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pierwszy dzień w szkole był wielkim przeżyciem dla uczniów klas pierwszych. Po serdecznym powitaniu przez Panią Dyrektor Lucynę Borzęcką wszyscy uczniowie usłyszeli życzenia, aby rozpoczynająca się szkolna przygoda była ciekawa i dostarczyła im wiele radości.

              1 września to także dzień, w którym wspominamy tragiczne wydarzenia z 1939 roku, kiedy nasi rówieśnicy nie powitali szkoły, gdyż przyszło im mierzyć się z okrucieństwem II wojny światowej. Pamięć o bohaterach września 1939 została zaprezentowana przez uczniów klasy VI w okolicznościowym programie artystycznym. Recytacja utworów o tematyce wojennej uzupełniona śpiewem wzruszyła wszystkich zgormadzonych. To było wspaniałe i bardzo podniosłe przeżycie.

 

Rok szkolny 2020/2021

Nagrody Wójta za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021

                  1 lipca 2021 roku podczas Sesji Rady Gminy zostały wręczone Nagrody Wójta dla uczniów z terenu gminy Łukowica za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie naszej szkoły również znaleźli się w gronie osób nagrodzonych, oto oni:

Dawid Bielak (kl.IV)
Kacper Szyszka (kl.IV)
Julia Białkowska (kl.V)
Jan Kutek (kl.V)
Julia Saska (kl. VII)
Gabriela Bugajska (kl. VII)
Karol Kojs (kl. VIII)
Kinga Iwan (kl. VIII)
Julian Hrabczak (kl. VIII)
 
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów i gorąco im gratulujemy, życząc jednocześnie, aby kolejny rok szkolny był równie pomyślny!!!

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

               25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 połączone z pożegnaniem uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. Honorowym gościem uroczystości w naszej placówce był Wójt Gminy Łukowica – Pan Bogdan Łuczkowski oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy - Pani Małgorzata Pogwizd. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiła uroczysta zmiana pocztu sztandarowego. Reprezentanci klasy VIII przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klasy VII. Kolejnym ważnym elementem uroczystości było ślubowanie ósmoklasistów, dla których to był ostatni rok nauki w naszej szkole. Rok szkolny 2020/2021 nie należał do najłatwiejszych ze względu na stan pandemii, nie przeszkodziło nam to jednak, aby zdobywać wiedzę. Braliśmy udział w różnego rodzaju konkursach, akcjach i wycieczkach, a także projektach krajowych i europejskich. Dlatego dzień zakończenia roku szkolnego był też podsumowaniem całorocznej pracy. Na dowód tego Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, wychowawcy, nauczycielom, pracownikom szkoły za trud pracy dydaktyczno – wychowawczej. Na zakończenie Wójt Gminy Łukowica – Pan Bogdan Łuczkowski pogratulował wszystkim uczniom oraz życzył radosnych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.

Dzień Patrona

               Co roku w czerwcu obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona, który stał się wyrazem naszego szacunku dla wybitnego poety, renesansowego intelektualisty i wielkiego patrioty. Jest to święto całej społeczności szkolnej, a poprzedzają go aktywne przygotowania, bowiem od kilku lat obchody mają charakter długofalowego projektu, w który angażuje się większość uczniów. Składają się na niego m.in. organizowany wcześniej drużynowy turniej wiedzy o życiu i twórczości Jana z Czarnolasu, konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny. Klasy pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego podejmują cykl działań związanych z patronem szkoły. 24 czerwca 2021 roku Jan Kochanowski ponownie zaprosił nas na swoją biesiadę imieninową, w czasie której mogliśmy usłyszeć fraszki, pieśni, a także jego treny. Dodatkowo występ został uświetniony przepięknym tańcem dworskim w wykonaniu uczniów kl.4 i 5. Na zakończenie uroczystości we wspólnym pochodzie maszerowaliśmy nad rzekę, aby zgodnie z tradycją nocy świętojańskiej, wrzucić do niej wianki. Wspaniali sponsorzy oraz Rada Rodziców zadbali, aby imieniny naszego patrona były uroczyste i przygotowali dla wszystkich przepyszny poczęstunek.

 

Podsumowanie projektu Erasmus + w naszej szkole

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:       
Prezentacje i prace uczniów w ramach projektu Erasmus+

Prezentacja podsumowująca

 

Podsumowanie działalności SKO

                     Pod koniec maja 2021 r. dokonaliśmy podsumowania działalności SKO w naszej szkole w obecnym roku szkolnym. Podsumowania odbyły się w najmłodszych klasach I – III oraz w oddziale przedszkolnym. W każdej klasie udało się nagrodzić najsystematyczniej oszczędzających członków. Dzieci otrzymały piękne nagrody, za które bardzo serdecznie dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej.

Projekt „Zdrowe ząbki całe życie”

              W maju 2021 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III wzięli udział w Projekcie „Zdrowe ząbki całe życie” Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii.  Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli. Pokazał zalety prawidłowego mycia zębów, a także skutki nieprawidłowej diety i niewłaściwej higieny jamy ustnej. Obejrzany film wzbudził u uczniów zaufanie do pracowników gabinetów stomatologicznych oraz rozwiał wszelkie obawy przed wizytą u stomatologa. Nasi najmłodsi uczniowie zwrócili również uwagę nie tylko na choroby uzębienia, ale także na ważny aspekt, jakim jest estetyczny wygląd ich ząbków.

          Warto w przyszłości powtórzyć kolejny raz ten projekt, aby wzbogacić wiedzę kolejnych uczniów na temat dbania o zęby i uświadomić im, jak ważna jest higiena jamy ustnej już od najmłodszych lat tak, aby w przyszłości nie borykać się z problemami związanymi z ząbkami. Projekt zakończony został konkursem plastycznym: „Moja wizyta u dentysty” dla klas O-I, oraz Testem wiedzy w klasach II-III.

 

Konkurs plastyczny w klasach O i I:

1 miejsce – Magdalena Klag klasa I

2 miejsce – Teresa Kutek klasa I

3 miejsce – Kacper Gurgul i Miłosz Morzywołek klasa O

 

 

Test wiedzy w klasach II i III

1 miejsce – Milena Morzywołek klasa II

2 miejsca – Katarzyna Gurgul klasa II

Kacper Pryma klasa II

Julia Klimek klasa III

3 miejsca – Julia Szyszka klasa II

Michał Kutek klasa II

 

EKOLOGICZNE PRZYGODY NIEBIESKIEGO PAPIERKA

– realizacja gminnego projektu edukacyjnego w naszej szkole

                         Niezwykły niebieski papierek Henio przywędrował do naszej szkoły i od razu zaprzyjaźnił się z uczniami, którzy wraz z nim postanowili zadbać o naszą planetę Ziemię. Uczniowie klas 0-III z wielkim entuzjazmem wypełniali wszystkie powierzone im zadania ujęte w trzech modułach.

W ramach modułu pierwszego „Ziemia naszym domem” uczniowie wykonali:

- zabawki ekologiczne, wykorzystując do tego celu różne odpady i nadając im drugie życie,

- „Eko kreacje” – czyli zaprojektowali i własnoręcznie wykonali stroje z różnych odpadów, które zaprezentowali podczas specjalnie zorganizowanego pokazu „Eko mody”.

Kolejnym wyzwaniem była realizacja modułu II „Dbamy o środowisko” ale i z nim nasi uczniowie poradzili sobie wzorowo! W ramach zadań modułu uczniowie przygotowali krótką inscenizację ekologiczną, którą zaprezentowali w ramach obchodów Dnia Ziemi. Podczas tego dnia wspólnie razem wykonaliśmy dla Ziemi także piosenkę pt. „Ziemia – zielona wyspa”. Ponadto w dniach od 10 do 14 maja 2021 roku przeprowadziliśmy w naszej szkole „Kolorowy tydzień” w trakcie którego swoim strojem propagowaliśmy hasła związane z projektem i rozmawialiśmy na temat ich znaczenia w naszym życiu. Ostatnim zadaniem, jakie wykonaliśmy, było napisanie opowiadania na temat dalszych przygód niebieskiego papierka Henia i jego rodziny. Do tego zadania podeszliśmy bardzo poważnie. Każda klasa indywidualnie napisała kolejne przygody Henia oraz opatrzyła je rysunkami. Była to niezwykła przygoda!!!

 

Zapraszamy do oglądania: https://1drv.ms/p/s!BNhbFU8Z-hmntB4k7wUMGsBkjjy8?e=u8AAbf

 

Podsumowanie projektu eTwinning „Postaw na Ziemię”

„Postaw na Ziemię” - Obrazek 1

 

                          Od początku marca bieżącego roku grupa uczniów z klasy IV i V realizowała krajowy projekt eTwinning „Postaw na Ziemię”. W projekcie wzięły udział 394 uczniów z 34 szkół. W trakcie dwóch miesięcy intensywnej współpracy ze szkołami partnerskimi uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska, poznawali różnorodne narzędzia TIK, które wykorzystywali na poszczególnych etapach projektu oraz nawiązywali znajomości i współpracę z rówieśnikami.

                          W czasie realizacji zadań projektowych współpraca odbywała się w grupach zadaniowych. Uczniowie stworzyli mapę mentalną pod hasłem „Co zagraża naszej planecie”, wykonali logo projektu, a także współpracowali przy tworzeniu książeczki ekologicznej. Dzieci wzięły też udział w tworzeniu padletu z eko-ciekawostami oraz opracowały hasła do eko-poradnika. Ponadto, uczniowie wspólnie z rówieśnikami redagowali list do Ziemi, który stanowił zwieńczenie pracy, poprzedzającej obchody Dnia Ziemi. Bardzo ciekawym doświadczeniem był też udział w turnieju wiedzy, w którym zmierzyli się ze sobą wszyscy uczestnicy projektu. Rywalizacja była bardzo emocjonująca. Dodatkowo, uczniowie zrealizowali jeszcze jedno zadanie, które zaplanowano w ramach projektu w naszej szkole. Mianowicie, napisali teksty piosenek ekologicznych na Gminny Konkurs Literacki "Słowem Tworzę". Dziękujemy uczniom za zaangażowanie podczas trwania projektu i ich cenny wkład w powodzenie przedsięwzięcia.

 

Poniżej prezentujemy efekty wspólnej pracy w ramach projektu:

Piękno polskiej przyrody -książeczka ekologiczna

eko-postanowienia

List do Ziemi

 

CZYTAM SOBIE PIERWSZA KLASA 2021

                           Nasze pierwszaki zakończyły już przygodę z książkami z serii „Czytam sobie”. Te małe książeczki opowiadające o różnych historiach, prawdziwych i nie tylko, dostarczyły naszym młodym czytelnikom wielu pozytywnych wrażeń i były inspiracją do wielu działań, w tym także plastycznych. Jak przyznają sami uczniowie, książeczki zachęcały ich do czytania! ”Krótkie, pełne ilustracji i napisane czcionką odpowiedniej wielkości historyjki czytało się bardzo przyjemnie” – mówią uczniowie. Mamy nadzieję, że taki start w przygodę czytelniczą przyniesie kolejne efekty w przyszłości i ułatwi szkolną wędrówkę naszym najmłodszym uczniom.  Życzymy aby ten entuzjazm i pozytywne podejście do czytania, jako formy spędzania wolnego czasu pozostały z nimi na zawsze.

ZDJĘCIA

 

Dzień Matki

"Ze­wsząd mię py­tasz fi­glar­na dzia­two,
Jak ko­chać mamę? — a to tak ła­two:
Za­wsze jej tyl­ko speł­niaj roz­ka­zy,
Strzeż się naj­lżej­szej na ser­cu ska­zy;
Bądź wzo­rem cno­ty i po­boż­no­ści:
A tem już do­wód dasz swej mi­ło­ści".

/ W. Bełza/

Występ klasy II

Występ klasy III

 

Z wizytą w Collegium Maius - lekcja muzealna online

            Nie mogąc osobiście gościć w szacownych murach Collegium Maius, klasa IV odwiedziła Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego bez wychodzenia z domu. 16 kwietnia 2021 roku wraz z wychowawcą uczestniczyli bowiem w lekcji muzealnej online. Zajęcia poświęcone były historii pierwszego polskiego uniwersytetu i miały formę interaktywnej gry połączonej z prezentacją ciekawostek i wielu historycznych faktów. Uczniowie bardzo zaangażowali się w zajęcia, złożyli też wpis do księgi żaków, na wzór tych z XIV wieku.  Jak widać w nowej, wirtualnej rzeczywistości realizacja założonych celów wychowawczych i dydaktycznych jest możliwa.

 

Wirtualna wycieczka klasy IV do muzeum 

               29 marca 2021 roku uczniowie klasy IV wraz z wychowawcą wybrali się na wirtualną wycieczkę do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. To niecodzienne "wyjście" zorganizowano w ramach projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mogli oderwać się od zajęć, wybrać się do Częstochowy i zwiedzić muzeum. Dzieci obejrzały ekspozycję i wysłuchały pasjonujących opowieści na temat eksponatów, które prezentował dyrektor muzeum. Dowiedzieliśmy się między innymi, że zbiory zawierają ponad 11 tysięcy eksponatów w tym 2 tysiące monet. Około 1500 przedmiotów to monety z wizerunkiem polskiego papieża. Jedną z ozdób ekspozycji jest moneta o nominale 200 tysięcy zł, z roku 1987, wydana w zaledwie 5 egzemplarzach oraz moneta pochodzącą z Haiti, z 1983 r. Obok tytułowych niejako monet i medali, w muzeum zgromadzono inne pamiątki związane z osobą Jana Pawła II. Należy do nich zbiór znaczków pocztowych, a także zdjęcia i obrazy. Spotkanie obfitowało także w liczne anegdoty i ciekawostki, które sprawiły, że uczniowie byli zachwyceni lekcją. 

Pierwszy Dzień Wiosny i Spotkanie z Poezją Wiosenną 2021

             19 marca 2021 roku uczniowie klas 1-3, jak co roku, uroczyście powitali Panią Wiosnę. Choć za oknem padał śnieg, a temperatura nie zachęcała do spacerów, to nasze serca zakwitły radością! Powodów do tej radości mieliśmy wiele, bo przecież 21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, ale w tym dniu obchodzimy również Światowy Dzień Poezji. Spotkanie z poezją wiosenną było więc doskonałym sposobem na połączenie tych dwóch wydarzeń.

Każda klasa przygotowała dla pani Wiosny coś szczególnego. Uczniowie klasy I napisali krótkie wierszowane listy do Pani Wiosny. Ponadto, postanowili pochwalić się swoją wiedzą na temat zmian, jakie zachodzą w przyrodzie w tym czasie i zorganizowali Klasowy Konkurs Wiedzy „Co wiemy o wiośnie?”. Pytania konkursowe nie należały do łatwych, ale uczniowie poradzili sobie doskonale. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Teresa Kutek

II miejsce – Zofia Stefanowicz

III miejsce – Dawid Wideł.

https://1drv.ms/u/s!ApIQk-O-5hjHgk5amP4YPgVomEn-?e=CQhRUT

 

Druga klasa chciała zaprezentować Pani Wiośnie swoje predyspozycje i zdolności recytatorskie, dlatego uczniowie zorganizowali Klasowy Konkurs  Poezji. W ramach tego konkursu uczestnicy recytowali różne wiersze o wiośnie napisane przez polskich poetów. W konkursie tym laureatami zostali:

I miejsce – Amelia Nowogórska

II miejsce – Mikołaj Stanisz

III miejsce – Katarzyna Gurgul.

Uczniowie klasy III zaprezentowali swój talent pisarski. Sami napisali wiersze o wiośnie i wzięli udział w Klasowym Konkursie Poetyckim. Laureatami konkursu zostały:

I miejsce – Oliwia Klag, Łucja Tobiasz

II miejsce – Jagna Stefanowicz

Wszyscy laureaci zostali uhonorowani wspaniałymi nagrodami i brawami od swoich koleżanek i kolegów. Tego dnia wspólnie śpiewaliśmy dla Pani Wiosny i wykonaliśmy „Gaik-maik” na Jej powitanie.

 

,,Zaproś mnie na swoją lekcję”

Dla nauczycieli: Dlaczego projekt

              Jedną z korzyści edukacji zdalnej jest pojawienie się nowych, bardzo innowacyjnych pomysłów nauczycieli. Należy do nich z pewnością ogólnopolski projekt edukacyjny "Zaproś mnie na swoją lekcję", który polega na tym, że jedni nauczyciele zapraszają na swoje lekcje innych nauczycieli. Zapraszaniu gości na swoje lekcje przyświecają idee: twórczej, kreatywnej edukacji, spotkań z ciekawymi ludźmi, poszerzania zainteresowań i przyjemniejszej realizacji podstawy programowej. Projekt ten świetnie sprawdza się w czasie pandemii, kiedy ograniczone zostały wszelakie spotkania i wizyty w szkołach. Co istotne, spotkania te - z założenia - prowadzone są w sposób, który pozwala urozmaicić tradycyjne lekcje i zainteresować uczniów tematem. Doświadczyli tego również nasi uczniowie z klasy IV i V, którzy 17 marca 2021 roku mieli okazję gościć na zajęciach Panią Magdalenę Stanisławską, polonistkę z teatralnym zacięciem.  Dzieciaki mogły dzięki temu wziąć udział w bardzo inspirujących i mocno angażujących warsztatach teatralnych. Okazało się, że drzemią w nas pokłady niewyczerpanej energii, a nasze głowy są pełne pomysłów na sceniczną interpretację wielu codziennych sytuacji. To było bardzo ciekawe doświadczenie i z pewnością na długo zostanie w pamięci naszych uczniów. Już nie możemy doczekać się spotkania z kolejnym gościem... 

Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj->> Zaproś mnie na swoją lekcję oraz tutaj->>>Ogólnopolski projekt "Zaproś mnie na swoją lekcję"

 

Pierwszy projekt eTwinning w naszej szkole

„Postaw na Ziemię” - Obrazek 1

        Nasza szkoła przystąpiła na początku marca do projektu "Postaw na Ziemię", który realizowany jest w ramach programu eTwinning. Wezmą w nim udział uczniowie klasy 4 i 5 pod kierunkiem Pani Ewelina Dyrek. Celem tych innowacyjnych działań jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów i zainteresowanie otaczającą nas przyrodą. Wspólnie z uczniami ze szkół partnerskich z całej Polski zastanowimy się, co jest największym zagrożeniem dla naszej planety i jak możemy jej pomóc. Efektem pracy będzie eko-poradnik i quizy,  a także projekt eko-logo koszulki. Dzieci napiszą też międzyszkolny list do Ziemi. Zwieńczeniem wszystkich inicjatyw będą obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi.

      eTwinning jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje współpracę szkół w Polsce i w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning przede wszystkim poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom, motywuje do nauki i samodzielności w działaniu. Najważniejszą jednak cechą eTwinningu jest to, że program zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel: rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych.

   

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

          Od 22 lutego do 26 lutego 2021 roku w naszej szkole miało miejsce wiele ciekawych zajęć i konkursów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące. Co więcej, nasza historia pamięta wydarzenia związane z zakazem używania języka ojczystego, wystarczy przypomnieć protest dzieci z Wrześni, czy zakazy zaborców by mówić, pisać, nauczać, a nawet modlić się w języku ojczystym. Warto podkreślić, że kształtowanie kompetencji językowych uczniów, w tym umiejętności  poprawnego komunikowania się w języku polskim, jest jedną z najważniejszych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Równie ważne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczność jej zachowania.   

        Uczniowie klas I-III mieli możliwość świętowania tego dnia w szkole. Klasa I wzięła udział w konkursie recytatorskim. Klasa II bawiła się ortografią, a uczniowie klasy III układali lekturowe scrabble. W klasach IV-VIII na lekcjach języka polskiego, które miały formę online, dzieci czytały ciekawostki związane z naszym językiem, rozwijały słownictwo, ćwiczyły poprawność ortograficzną, grały w gry językowe. Zorganizowano także szkolne konkursy, w których każda klasa wykazała się inną umiejętnością. Uczniowie klasy IV przygotowali wspaniałe plakaty, których hasłem przewodnim było zdanie: Litery "ą" i "ę" są tylko w języku polskim". Klasa V zaprojektowała ciekawe chmury wyrazowe składające się ze słów, zawierających "ó". Siódmoklasiści zaś bawili się w twórców memów, które związane były z treścią lektur obowiązkowych. Poetyckim talentem mogli pochwalić uczniowie klasy VIII, którzy tworzyli wiersze techniką blackout poetry. Ósmoklasiści wykazali się kreatywnością, ale też talentem plastycznym przy tworzeniu własnych, unikatowych tekstów i udowodnili, że każdy, bez względu na umiejętności, może zostać poetą.

       Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia z innych języków. Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Wyniki szkolnych konkursów w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego:

Klasa: Teresa Kutek - I miejsce

https://1drv.ms/u/s!ApIQk-O-5hjHglhGJyYVAhwp21ZB?e=aqH40C

 

Klasa IV: Hanna Stefanowicz - I miejsce

Klasa V: Wiktoria Kowalczyk - I miejsce

Klasa VII: Julia Saska - I miejsce

Klasa VIII: Szymon Gurgul - I miejsce

       

Czy lekturę można zamknąć w pudełku?

          Wiele jest sposobów na omawianie z uczniami lektury. Udowodnili to uczniowie klasy V, którzy na zajęciach języka polskiego realizowali projekt edukacyjny pt. Pudełko z lekturą „W pustyni i w puszczy”.  Piątoklasiści mieli za zadanie umieścić w ozdobionym pudełku po butach wszystko to, co kojarzyło im się z przeczytaną książką. W czasie zajęć podsumowujących pracę z lekturą nadszedł czas na prezentację skarbów, które zostały zgromadzone podczas czytania. Do najciekawszych rekwizytów należały: samodzielnie wykonane drzewo baobab, w którym zamieszkali Nel i Staś, chinina- lekarstwo potrzebne dla chorej Nel, figurki głównych bohaterów i afrykańskich zwierząt, mapa z zaznaczoną trasą wędrówki bohaterów czy latawce. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością w doborze rekwizytów. Takie zadanie pozwoliło też na dodatkowe utrwalenie treści książki. Należało zadbać o spójną wypowiedź, rozbudować ją, unikać powtórzeń. Nauczyciel zadawał pytania, dopytywał o szczegóły, powiązania. Technika ta pozwoliła im pokazać własną wrażliwość i indywidualny odbiór dzieła literackiego. Uczniowie włożyli w to zadanie nie tylko mnóstwo pracy, ale też i serca. 
 

Działalność SKO

                   Bank Spółdzielczy w Limanowej od wielu sprawuje w naszej szkole patronat nad Szkolną Kasą Oszczędności poprzez udzielanie pomocy w zorganizowaniu i prowadzeniu SKO, uczestniczy w akcjach o znaczeniu społeczno-gospodarczym i środowiskowym. Uczniowie klas I-III systematycznie oszczędzają pieniążki, czego dowodem są też zgromadzone przez niech pieczątki „świnki”, które przy każdej wpłacie wbijane są do ich książeczek oszczędnościowych. Dzięki temu w piątek 19 lutego 2021 roku, trzynaściorgu dzieciom zostały rozdane nagrody za oszczędzanie. Serdecznie dziękujemy za nagrody, które otrzymaliśmy od Banku Spółdzielczego w Limanowej.
 
 
Wirtualne Walentynki w naszej szkole
 
                         12 lutego 2021 roku na zajęciach z wychowawcą czwartoklasiści poznali historię popularnego święta - walentynek, wysłuchali także krótkiej opowieści o życiu świętego Walentego, a także poznali zwyczaje obchodzenia tego święta w innych krajach. Uczniowie klasy IV rozesłali do siebie też wirtualne kartki walentynkowe, w których zamieścili miłe słowa do swoich najlepszych kolegów, przyjaciół.  Z kolei klasa V na języku polskim po zapoznaniu się z sylwetką świętego Walentego rozwiązała quiz, dotyczący tego święta, a także próbowała swoich sił w rywalizacji dotyczącej wyszukania w językach obcych jak największej ilości zwrotów oznaczających "Kocham Cię". Zabawa była doskonała, a i uczniowie wykazali się ogromną determinacją w pobiciu rekordu. Najlepszy uczeń odnalazł ponad 130 sformułowań różnych językach.
 
Spotkanie z bohaterami "Opowieści z Narnii"       
         
                      Język polski nie jest nudny! Pod koniec lutego udowodnili to uczniowie z klasy IV, przygotowując wirtualne karty postaci do gry, a także wykonując w formie pracy plastycznej przestrzenne figurki prezentujące bohaterów lektury „Opowieści z Narnii”: Lew, Czarownica i stara szafa”. Najciekawsze zajęcia odbyły się jednak w kuchniach naszych uczniów, ponieważ czwartoklasiści gotowali razem z Panem Tumnusem i Panią Bobrową. Następnie zredagowały piękne zaproszenia na uroczysty podwieczorek u Pana Tumnusa, a całość uzupełniły specjalnie wykonaną kartą menu, w której zamieściły przepis na danie z narnijskiej kuchni. W czasie cyklu zajęć dzieci nie tylko przypomniały sobie ważne formy wypowiedzi, takie jak przepis, zaproszenie czy opis postaci, ale przede wszystkim miały okazję wykazać się doskonałą znajomością lektury. Pomimo, iż zajęcia odbywały się na platformie MS Teams i miały formę zdalną, ta lekcja była doskonałym sposobem na rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz przeniesienie się do świata omawianej lektury.
 
Zapraszamy do obejrzenia prac: Opowieści z Narnii prace uczniów
 
 
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021
 

                9  lutego 2021 roku obchodziliśmy w szkole po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem!”. W ramach tegorocznych obchodów DBI w naszej szkole zorganizowano ciekawe zajęcia, dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Efektem tych działań są wspaniałe plakaty przygotowane w ramach zajęć z wychowawcą przez uczniów klasy IV. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo.

Plakaty można obejrzeć tutaj: DBI 2021 plakaty klasa IV

 

DLA RODZICÓW!!!

Wszystkich rodziców, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci w Internecie oraz tych, którzy chcieliby poznać skuteczne metody na wyeliminowanie zagrożeń, zapraszamy na polecane strony:

 
Ogólnopolski Konkurs "ODA DO RADOŚCI"
 
               Uczniowie klasy 3 naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie "ODA DO RADOŚCI" zorganizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom.  Zadanie konkursowe polegało na nagraniu własnego wykonania Hymnu Unii Europejskie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem podjęli to wyzwanie, a my życzymy im zdobycia nagrody głównej! Powodzenia!
 
Nagranie występu---->>> Występ klasy 3
 

Wyniki Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy Jezuskowi"

              Bardzo dziękujemy wszystkim za zainteresowanie Szkolnym Konkursem Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy Jezuskowi", który w tym roku miał nietypowy charakter i odbył się w formie zdalnej. Dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy nadesłali filmiki  z własnym wykonaniem. Cieszymy się, że tak wielu uczniów wzięło udział w konkursie. Jesteśmy pod wrażeniem pomysłowości w kwestii doboru interpretacji muzycznej, dbałości o strój i o każdy szczegół scenerii. Dziękujemy za to, że zechcieliście się z nami podzielić  własnymi umiejętnościami muzycznymi dla podtrzymania tego jakże pięknego zwyczaju kolędowania Małemu Jezuskowi. Jesteśmy zachwyceni duetami i zespołami, które utworzone zostały specjalnie na tę okazję. Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że Jury w składzie: Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka, Krystyna Oleksy, Karolina Borucka i Natalia Dyrek nie miało wcale łatwego zadania, chcąc wyłonić zwycięzców. Po ocenie wszystkich występów Jury postanowiło przyznać następujące nagrody dla solistów:

Kategoria I (klasy 1-3) 

1 miejsce – ex aequo: Teresa Kutek (kl. 1) i Amelia Nowogórska (kl. 2)

Wyróżnienie – Magdalena Śmiałek (kl. 1)

Kategoria II (klasy 4-8) 

1 miejsce – Julia Białkowska (kl. 5)

Wyróżnienie – Aleksandra Saska (kl. 5)

Po raz pierwszy przyznano również:

Wyróżnienie dla duetu: Kamila Zając (kl. 5) i Ania Zając (kl. „0”)

Nagrodę Grand Prix Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek dla Zespołu „Młodzi kolędnicy”, w składzie: Anna Pietrzak, Zofia Stefanowicz, Jagna Stefanowicz, Hanna Stefanowicz i Franciszek Stanisz. Zespół ten zachwycił Jury swoim występem!          

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom i opiekunom, dziękując za ich wkład i zaangażowanie. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone uczniom po powrocie do szkoły.

 

Zachęcamy do obejrzenia wspaniałych konkursowych występów, które dostępne są po kliknięciu w linki zamieszczone poniżej:

Młodzi Kolędnicy - Nagroda Grand Prix

Teresa Kutek - kl. 1 - I miejsce ex aequo

Amelia Nowogórska - kl. 2 - I miejsce

Julia Białkowska - kl. 5 - I miejsce

Zdalne Mikołajki w klasie IV

                          Choć 6 grudnia w tym roku wypadło w niedzielę, choć dzieci uczą się zdalnie, to i tak udało się zorganizować klasowe mikołajki u czwartoklasistów. Zajęcia rozpoczęły się od niespodzianki, którą przygotowali pomocnicy Świętego Mikołaja wraz z wychowawcą. Uczniowie obejrzeli bowiem film skierowany tylko do nich, w którym najprawdziwszy Święty Mikołaj opowiadał o swojej pracy i oprowadzał dzieci po swojej fabryce. Kolejnym bardzo miłym akcentem tego, wyjątkowego dnia była pokaz zdjęć, na których dzieci pięknie prezentowały się w mikołajkowych strojach. Było bardzo dużo pozytywnych reakcji, a nawet trochę wzruszeń. Na zakończenie wysłuchaliśmy historii o świętym Mikołaju z Miry, dzięki któremu możemy dzisiaj kultywować tradycję obdarowywania bliskich prezentami. Tegoroczne mikołajki, pomimo, że na odległość, z pewnością zostaną w pamięci  czwartoklasistów.

Poniżej zamieszczamy filmik od św. Mikołaja: Mikołajkowa niespodzianka

 

Innowacja pedagogiczna „Zabawna ortografia”

                    W roku szkolnym 2020/2021 klasa II realizuje autorską innowację pedagogiczną pt. „Zabawna ortografia.” W formie wspólnej zabawy uczniowie poznają zasady ortograficzne, przyswajają je i operują nimi. Różnorodność ćwiczeń i zabaw pozwala wzbogacić formy pracy oraz rozwijać treści nauczania, zainteresować dzieci ortografią, a w konsekwencji ułatwi im przejście z I do II etapu kształcenia. Innowacja uwzględnia naukę, utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości.

Głównym celem jest nauka przez zabawę. Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Co więcej innowacja ta wprowadzi uczniów w świat słowników, nauczy samodzielności i samokontroli.

 

„Śniadanie Daje Moc” edukacyjny program zdrowego odżywiania

                  W tym roku, ze względu na nauczanie zdalne uczniowie klas I-III wzięli udział „online” w szkolnej akcji „Śniadanie daje moc”, która odbyła się 9 listopada 2020 r.  Dzieci przygotowały smaczne, kolorowe, a przede wszystkim zdrowe kanapki na śniadanie. Ponadto, podzieliły się z resztą rówieśników fantastycznymi fotkami przedstawiającymi zdrowe i warzywne śniadanie. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na to, że podstawą dobrego dnia jest dobre śniadanie: pierwsze i drugie, bo to posiłki dające nam energię po długim okresie nocnego odpoczynku.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” w naszej szkole

                 W roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie biorą udział w realizacji wspaniałego projektu „Piękna Nasza Polska Cała”, w ramach którego wykonują różne zadania, mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Celem tego projektu jest również uwrażliwienie młodych osób na piękno, folklor i tradycje naszego regionu. Działania projektowe to okazja, by pobudzić wśród uczniów i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej, regionalnej i dumy z bycia Polakiem. Zrealizowaliśmy 2 zadanie projektu.

                 Pierwszy z nich to „Sławni Polacy” w ramach którego zorganizowaliśmy Dzień Papieski i Szkolny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Wielki Polak”. Tymi wydarzeniami chcieliśmy uczcić pamięć Św Jana Pawła II.

              Realizacja drugiego zadania „Dzień Mody Patriotycznej” odbyła się już w formie zdalnej. Uczniowie klas I-III przysyłali swoje zdjęcia w stroju patriotycznym odnoszącym się do naszego regionu i naszej narodowości. Spotkali się w tych strojach na lekcji online i wspólnie wykonali Hymn Polski o godzinie 11:11 celebrując Święto Niepodległości 11 Listopada.

Kolejne zadania jeszcze przed nami 😊

                                                                                                                         

Ślubowanie Pierwszaków 2020

                  "Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły..." . Te słowa wypowiedzieli 6 listopada 2020r. uczniowie klasy pierwszej podczas uroczystości pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku. Zanim to jednak nastąpiło, pierwszaki musiały zaprezentować swoje umiejętności, jakie zdobyły podczas dwóch miesięcy nauki. Wspaniale zaśpiewany hymn szkoły stał się dopełnieniem do całej prezentacji zdolności recytatorskich i muzycznych naszych najmłodszych uczniów. Był to niezwykle ważny dzień dla naszych pierwszoklasistów, których czeka wspaniała edukacyjna przygoda. Podczas tego dnia każdy z nich otrzymał również książkę „Pierwsze abecadło”, która jest może pierwszą ale na pewno nie ostatnią książką w ich uczniowskim życiu. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. Powodzenia!

 

Pokaz Mody Patriotycznej

                   10 listopada 2020r. uczniowie klas I-III spotkali się na lekcjach online w nietypowym wizerunku. Każdy z nich zaprezentował swój strój patriotyczny podkreślający zarówno barwy naszego kraju jak również elementy związane z tradycjami naszego regionu. Wszyscy pięknie się prezentowali i wspólnie zaśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Wszystkich przepełniała duma i radość z podkreślenia swojej „polskości”. Ponadto każdy mógł powiedzieć czym dla niego dzisiaj jest Niepodległość. W ten nietypowy sposób uczciliśmy Święto Niepodległości 11 Listopada, przed komputerami, ale razem.

 

Dzień Papieski 2020

           15 października 2020 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Papieski. W tym roku miał on charakter wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że jest jubileuszowy XX, ale również dlatego, że obchodzimy go w roku 100. rocznicy urodzin Jana Pawła IIOdbywał się on pod hasłem:„Totus Tuus" (Cały Twój). Wydawać by się mogło, że słowa te znamy i widzieliśmy je wielokrotnie wraz z papieskim herbem. Warto jednak sięgać do ich  głębi. Tak też uczynili nasi uczniowie z klasy V, którzy wraz z Panią Karoliną Borucką, przedstawili w tym dniu montaż słowno – muzyczny przybliżający sylwetkę „naszego Papieża” - św. Jana Pawła II. Słowem i piosenką dziewczęta i chłopcy podziękowali Bogu za życie Jana Pawła II, największego autorytetu naszych czasów.  Występ dzieci był zachętą i inspiracją skierowaną nie tylko do młodych, ale do wszystkich zebranych, aby odkrywali i poznawali naukę św. Jana Pawła II.

Obejrzyj nagranie->>>> Śpiewamy dla św. Jana Pawła II

 

Próbna ewakuacja

              9 października 2020 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Ćwiczenia praktyczne miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Punktualnie o godzinie 9.00 słyszalny był sygnał alarmowy nakazujący opuszczenie budynku. Ewakuacja przebiegła w sposób zorganizowany i sprawny i nadzorowana była przez straż pożarną. Nauczyciele wraz z dziećmi udali się na miejsce zbiórki, gdzie zdali meldunek kierującemu ewakuacją Dyrektorowi. Po zebraniu raportów od wszystkich nauczycieli i pracowników, Dyrektor szkoły odwołał alarm i wszyscy wrócili na lekcje.

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

                2 października 2020 roku obchodziliśmy w naszej szkole światowy dzień tabliczki mnożenia. Głównym celem tego przedsięwzięcia było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. Tydzień przed WMTDay uczniowie wszystkich klas utrwalali tabliczkę mnożenia.

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

            29 września 2020 r. obchodziliśmy w szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Uczniowie klas młodszych bardzo chętnie uczestniczyli w obchodach tego święta.  Ten dzień stał się wspaniałą okazją do promocji czytelnictwa wśród społeczności szkolnej.

 

Europejski Dzień Języków Obcych

            Każdego roku, 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Nasza szkoła również postanowiła przyłączyć się do tej akcji. W ramach obchodów tego dnia zostały zorganizowane dwa konkursy: konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci z klas III – IV „Najpiękniejsze zakątki krajów niemiecko- i anglojęzycznych” oraz konkurs wiedzy dla klas V – VII „What do you know about Queen’s Houses?”

W ramach pierwszego konkursu nagrody otrzymali:

I miejsce – Magdalena Krok kl.IV

II miejsce – Aleksandra Saska kl.IV

III miejsce – Anna Pietrzak i Jagna Stefanowicz kl.III

Wyróżnienie – Hanna Stefanowicz kl.IV

               Ignacy Kutek kl.IV

                        Franciszek Stanisz kl.IV

                   Kacper Szyszka kl.IV

               Dawid Bielak kl.IV

 

W konkursie wiedzy:

I miejsce – Paulina Bukańska kl.V

II miejsce – Wiktoria Kowalczyk kl.V

III miejsce – Patrycja Klimczak kl.V

Wyróżnienie – Julia Saska kl.VII

Gratulujemy sukcesów!!!

 

Międzynarodowy Dzień Kropki

             15 września 2020 roku obchodziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Święto to swój początek zawdzięcza książce Petera H. Reynoldsa pt. „The Dot”. Poznajemy w niej historię Vashti, dziewczynki, która nie wierzyła w swoje możliwości plastyczne, ale dzięki malutkiej kropce i nauczycielce plastyki uwierzyła w siebie. Dzień Kropki to święto inności, kreatywności i rozwijania ukrytego potencjału, bo przecież każdy ma talent, tylko nie zawsze umiemy go odkryć. Potrzebujemy kogoś, kto ten talent w nas zauważy. Uczniowie klas I-III oraz IV i V świętowali Dzień Kropki na wiele sposobów. Na lekcjach języka polskiego w klasie czwartej i piątej uczniowie tworzyli z wycinków gazet własne wiersze. Dzieci pracowały techniką wycinków z termosu. Wiersze, które powstały zaskoczyły wszystkich uczestników zajęć. Uczniowie uświadomili sobie, że w każdym z nich drzemie dusza poety i że czasami wystarczy tylko chcieć i można stworzyć coś wspaniałego. Z kolei uczniowie klasy II, w ramach zajęć technicznych wykonali „drzewo talentów”, które zdobi jedną ze ścian w ich sali. Na zajęciach z muzyki klasa I poznała nową piosenkę o kropce i z radością śpiewała ją w czasie przerwy. Na zajęciach plastyki klasa V wykonała fotobudkę, dekorując ją kolorowymi kropkami. Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy wykonać pamiątkowe zdjęcia.

               Ten dzień był dla wszystkich ciekawym przeżyciem, wspaniałą zabawą, uświadomieniem sobie jakie pokłady talentów i umiejętności w nas drzemią. I jak ważne jest, aby je odkrywać i rozwijać.

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

               15 września 2020 r. odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, na których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

                    Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Przewodniczącym szkoły został Julian Hrabczak (VIII), zastępcą przewodniczącego Kinga Iwan (VIII), a sekretarzem Weronika Wardęga (VIII). Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

 

Narodowe Czytanie "Balladyny"

          Tegoroczną lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania pod honorowym patronatem  pary prezydenckiej  była Balladyna Juliusza Słowackiego. W akcję podobnie jak w latach ubiegłych czynnie włączyła się także nasza szkołą. 7 września 2020 roku uczniowie klasy VIII wcielili się w role głównych bohaterów i odczytali społeczności szkolnej fragmenty dramatu. Ponadto tekst Balladyny interpretowano głosowo na lekcjach języka polskiego. Akcja miała na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020    

 

"Szczęśliwej drogi już czas" - zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Rodzina na plaży trzyma się za ręce i patrzy w morze. Po prawo tekst na niebieskim tle:

                     26 czerwca 2020 roku dobiegł końca jeden z najtrudniejszych momentów w historii edukacji. Przez ostatnie miesiące zmagaliśmy się bowiem z rzeczywistością, w której musieliśmy - zachowując dystans społeczny, widząc się tylko przez kamery laptopów - kontynuować naukę, która w naturalnych warunkach oparta jest na kontakcie w świecie rzeczywistym. Zadanie to wymagało zaangażowania nas wszystkich: nauczycieli, uczniów i rodziców. Efekty nauczania w tym roku dowodzą, iż sprostaliśmy temu wyzwaniu. Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę i życzymy wspaniałych wakacji!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na temat bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku ->>>> https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-podczas-letniego-wypoczynku

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Czytam z klasą”.

                  Uczniowie z klas I - III  zakończyli ogólnopolski projekt edukacyjny „Czytam z klasą” wspierający rozwój czytelnictwa. Celem projektu było zachęcenie dzieci do czytania i twórczego działania. W ciągu roku szkolnego zrealizowane zostały trzy moduły projektu, po każdym z nich klasa otrzymywała potwierdzenie zakończenia danego modułu. Uczniowie ulepili bohatera filmiku - przyjaciela – „Czytusia”, który towarzyszył im i zachęcał do pracy przy realizacji wszystkich trzech modułów. Każda klasa stworzyła Kącik Czytelniczy, zaproszono panie z Biblioteki Publicznej w Łukowicy oraz z Przyszowej organizując akcję Głośnego Czytania Bajek.  Zorganizowano klasowe konkursy czytelnicze, w których uczniowie z zapałem brali udział. Udział w ogólnopolskim projekcie czytelniczym okazał się dla wszystkich uczniów fascynującą przygodą. Po wielu wyzwaniach oraz pełnych radości i uśmiechu działaniach nasi wychowankowie żegnają się z miłym Czytusiem mając nadzieję, że spotkają się ponownie. 

 

Kochanym Rodzicom

               Rodzice to najważniejsze osoby w życiu dzieci, pierwsi nauczyciele. „Mama” i „Tata” to pierwsze słowa, będące synonimem miłości oraz szczęścia. Każde dziecko łączy ze swoimi bliskim głęboka więź, którą należy pielęgnować. Święto Mamy i Taty jest doskonałą okazją do tego, by dzieci mogły okazać swą  miłość, wdzięczność i szacunek do najdroższych im osób.Co roku w naszej szkole organizowaliśmy wspólne święto  rodziców i dzieci. W tym roku, ze względu  na  kształcenie na odległość  życzenia  składamy  w inny  sposób. Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z nauczycielem przygotowały niecodzienny program artystyczny dla kochanych rodziców. Życzymy miłego odbioru  i zapraszamy->>>>> TUTAJ

 

Wirtualne zajęcia muzealne z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów

            18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to święto ustanowione w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów, działającą przy UNESCO. Dla muzeów to doskonała okazja do wywiązania się z zadań na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju oraz zwrócenia uwagi na wyzwania, przed którymi stają muzealnicy zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa. Okazuje się, że w tym czasie działalność muzeów przeniosła się do Internetu, za sprawą którego mamy możliwość odbycia wirtulanych spacerów po największych muzeach świata. Korzystając z tej okazji na zajęciach języka polskiego, prowadzonych on-line, uczniowie klasy VIII udali się z "wycieczką" do Muzeum Narodowego w Warszawie. 

           Ósmoklasiści uczestniczyli w ciekawym projekcie edukacyjno – artystycznym Jestem jak z obrazka”, zainicjowanym przez polonistę w czasie zdalnego nauczania. Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie tzw. „żywych obrazów”. Uczniowie najpierw szukali w zbiorach Muzeum Narodowego obrazów, które w szczególny sposób im się podobały i które chcieliby „zainscenizować”. Następnie wyszukiwali informacje o autorze, stylu malarstwa, opisie dzieła. W końcowym etapie były przebieranki, fotografowanie i obróbka zdjęć, dzięki czemu powstało kilka „żywych obrazów”, a tworzenie ich z pewnością było warsztatem nowych doświadczeń.

           Tradycja żywych obrazów (franc. tableaux vivants) sięga początków XVIII w., a ich największa popularność przypada na przełom XIX i XX w., kiedy to fotografie żywych obrazów upozowanych przez amatorów, bądź zawodowych aktorów, sprzedawane były w formie pocztówek.

            Czy nasi uczniowie dorównali mistrzom? – oceńcie sami oglądając galerię zdjęć ->>>>>> GALERIA

 

Nasi uczniowie zaśpiewali dla Św. Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin!   

                          Rok 2020 ogłoszony został Rokiem Św. Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. obchodzimy bowiem 100. rocznicę urodzin Tego wielkiego Polaka. Z tej okazji nasi uczniowie zaśpiewali ulubioną pieśń polskiego Papieża - oazową "Barkę". Pomysł wspólnego śpiewania dla Św. Jana Pawła II z okazji Jego setnych urodzin zrodził się już dawno. Jednak ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole projekt został zrealizowany na odległość. Efekt wspólnej pracy dostarcza wielu wzruszeń, a to wszystko zasługa naszych zdolnych wychowanków z kl. II - VII. Całość koordynowała nauczycielka muzyki, pani Karolina Borucka, pomysłodawczyni wspólnego koncertu dla Papieża. Zachęcamy do oglądania i wspólnego śpiewania "Barki", przede wszystkim 18 maja. ->>>> KONCERT DLA ŚW. JANA PAWŁA II

 

Z okazji Majowego Święta

                       Już po raz kolejny nasi Uczniowie udowodnili, że w czasie kwarantanny bardzo intensywnie pracują. Efektem ich twórczych działań jest filmik, który powstał w ramach zajęć języka polskiego w klasie VII i VIII. Przy pomocy nauczyciela muzyki udało się włączyć do działań także uczennice klasy II i III, należące do Szkolnego Koła Regionalnego "Świdnicoki". Młodzież zaangażowała się w projekt i pokazała czym dla niej jest dzisiaj ojczyzna. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie podejście naszych uczniów napawa optymizmem, gdyż to, czego dokonali robi wrażenie. Zapraszamy do obejrzenia ->>> TELEDYSKU

 

Światowy Dzień Książki

                     23 kwietnia corocznie obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W Katalonii w tym dniu chłopcy wręczają swoim wybrankom róże, a jeśli ich uczucie jest odwzajemnione – w zamian otrzymują książkę. Stąd natchnienie do obchodów święta czytania wzięło początek i obejmuje cały świat. Uczniowie klasy VII udowodnili, że nawet w czasie pandemii, a może szczególnie w tym czasie, powraca moda na czytanie. W czasie zdalnych zajęć z języka polskiego próbowali dzielić swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Efektem tej burzy mózgów jest "teledysk", który powstał ze zdjęć wykonanych przez siódmoklasistów. Uczniowie udowodnili, że w tym trudnym czasie, kiedy niemożliwe są wspólne spotkania na lekcji, możliwe jest pozytywne zaangażowanie w czytanie poprzez wirtualne spotykanie się przy książkach, z książkami i z powodu książek.

Zachęcamy do obejrzenia teledysku.

 

Wschód słońca w Soplicowie, czyli kreatywność uczniów klasy IV podczas zdalnego nauczania zajęcia języka polskiego

                Okazuje się, że czas zawieszenia zajęć w szkołach potrafi wyzwolić w uczniach niczym nieograniczoną kreatywność. Udowodnili to uczniowie klasy IV, którzy 20 kwietnia 2020 roku, w czasie zdalnych zajęć z języka polskiego pracowali z fragmentem "Pana Tadeusza". Lekcja oparta była głównie na metodzie przekładu intersemiotycznego i przyniosła nieoczekiwane efekty. Uczniowie wysłuchali wzorowej recytacji utworu, którego tematem był wschód słońca w Soplicowie. A następnie pracowali bardzo intensywnie i z zapałem. Zgromadzili mnóstwo materiałów, dzięki którym powstały wspaniałe prace.  Na koniec zaprezentowali efekty swoich działań nad analizą tekstu Adama Mickiewicza. Okazało się, że fragmenty tekstu zostały dokładnie poznane, a środki artystyczne utrwalone. Myślę, że wiedza zdobyta podczas lekcji na długo zostanie w pamięci.

Galeria zdjęć

 

 

Spotkanie z przedstawicielem Firmy EMPOL

                9 marca 2020 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielem Firmy EMPOL. Prelekcja miała na celu wprowadzenie i przypomnienie uczniom klas 0-VII bardzo ważnej rzeczy, jaką jest segregacja odpadów. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji na temat segregacji odpadów oraz recyklingu. Wychowankowie poznali pojęcie „Segregacja Na Piątkę”, oraz zasady obowiązujące w tej zasadzie. Następnie dzieci wzięły udział w konkursie na temat ochrony środowiska, uzupełniając przy tym bardzo ciekawą krzyżówkę. Na zakończenie prelekcji wszyscy uczniowie otrzymali od Pani prowadzącej drobne upominki.

 

 

Akademia z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

              2 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły wspominali bohaterów, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej podejmując nierówną walkę o suwerenność i niepodległość Polski. Uczniowie klasy VII wraz z wychowawcą przygotowali uroczysty apel, na którym przybliżyli historię ówczesnej sytuacji żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Cała społeczność szkolna miała doskonałą okazję do zapoznania się z terminem żołnierza wyklętego, jak również wspaniałą możliwość uczczenia pamięci poległych żołnierzy.
 
Więcej

Nasza przygoda z ogólnopolskim projektem edukacyjnym „CZYTAM Z KLASĄ”

                  Uczniowie klas 1-3 zrealizowali już zadania I i II modułu projektu „Czytam z klasą”. Ta przygoda czytelnicza jak się okazało dostarczyła im wiele satysfakcji i radości. Wykonanie kolorowych skarpetek, plakatów, zakładek do książek, a przede wszystkim wspólne czytanie lektury pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek…” pozwoliło wszystkim przenieść się w świat niezwykłych bohaterów tej książki i razem z nimi przeżywać wszystkie przygody.

               W styczniu i lutym 2020 roku w ramach projektu każda klasa wybrała spośród podanych książek jedną, z którą pracowała wykonując różne zadania. Bohaterami tych książek były zwierzaki, dla których uczniowie zrobili wygodne posłania, domki czy plakaty. Nasze serca zostały skradzione przez Betty, bohaterkę książki pt. „Psie troski”, Cukierka, o którym czytaliśmy w książce pt. „Cukierku, ty łobuzie” i Lampo, który jeździł koleją. W ramach projektu w każdej klasie został zorganizowany Klasowy Konkurs Czytelniczy, którego laureatami są: Anna Pietrzak z klasy II, Franciszek Stanisz i Aleksandra Saska z klasy III oraz Kacper Pryma z klasy I.

                 Pełni entuzjazmu i zapału czekamy na kolejne wyzwania jakie niesie realizacja zadań III modułu projektu.

 

Spotkanie z przedstawicielem KRUS-u z Limanowej

                  14 lutego 2020 roku odbyła się prelekcja zorganizowana przez KRUS w Limanowej dla klas 0-IV w formie ukazania gry video pt. „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.” W stworzonym świecie gry - uczestnik ma tylko jedno życie, a do wykonania aż 6 określonych misji, między innymi: „Rozpoznaj niebezpieczne maszyny oraz urządzenia produkcji rolniczej”, „Znajdź zwierzęta gospodarskie i dowiedz się, jakie wiążą się z nimi zagrożenia”, „Niebezpieczne substancje w gospodarstwie” i tym podobne. Uczestnik gry widzi rzeczywisty świat rolnika i jego gospodarstwa, zakamarki kryjące się w stodołach, magazynach. Za każdą wykonaną prawidłowo misję dostaje nagrody, typu: gospodarcza odzież ochronna, kombinezon, maska przeciwpyłowa i kamizelka odblaskowa. Uczniowie byli zachwyceni i zafascynowani „grą”, która przekazuje właściwe i przede wszystkim bezpieczne formy i sposoby funkcjonowania w gospodarstwie rolnym. Spotkanie było jednocześnie wprowadzeniem w zasady konkursu plastycznego organizowanego przez KRUS pt. „ Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Uczniowie naszej szkoły jak co roku, również i w tym roku wezmą udział w wyżej wymienionym konkursie. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Bal karnawałowy

                        12 lutego 2020 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy z podziałem na 2 grupy: klasy O-III w godz. od 12.00 do 14.00 oraz klasy IV-VIII od 14.30 do 16.30.  Bardzo dziękujemy wszystkim wychowawcom i rodzicom za przygotowanie i przeprowadzenie szkolnej zabawy karnawałowej.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

                    W dniach od 4 do 7 lutego 2020 roku, w czasie ferii zimowych, grupa 31 uczniów naszej szkoły brała udział w projekcie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Zajęcia odbywały się w PWSZ w Nowym Sączu. Dzieci pod okiem specjalistów i wykładowców uczelni miały okazję zapoznać się z technikami programowania, robotyki w Instytucie Technicznym PWSZ.

Nasza szkoła z wizytą w szkole partnerskiej w Portugalii- Erasmus+

                  W dniach 19-27 stycznia 2020r. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Świdniku uczestniczyli w mobilności zorganizowanej przez ich szkołę partnerską w Santa Maria da Feira w Portugalii. To był tydzień nieocenionych przeżyć, wrażeń i spotkań z ciekawymi ludźmi- wspominają uczniowie. Warto dodać, że w spotkaniu brała udział także szkoła partnerska z Czech. Każdy dzień był wypełniony „po brzegi” wydarzeniami z życia szkoły, miejscowości, a przede wszystkim zajęciami warsztatowymi i wycieczkami związanymi z realizacją projektu.

             Pierwszy dzień pobytu okazał się świętem patrona miejscowości- św. Sebastiana- na którego cześć zorganizowana była ( jak co roku, zgodnie ze średniowieczną tradycją) procesja Fogaceiras. Wszyscy z rodzinami uczestniczyli  w wydarzeniu oraz próbowali charakterystycznego przysmaku: Fogaça. Kolejne dni uczniowie i nauczyciele spędzili w szkole: uczestnicząc z zajęciach komputerowych, sportowych, prezentacjach opisujących zadane tematy oraz dokonania projektowe w każdej szkole. Nie zabrakło także wizyt w muzeach, które powiązane były z tematyką projektu:  w São João da Madeira      (muzeum butów i kapeluszy)oraz z Porto- muzeum tramwajów oraz „romantyczne” połączone ze zwiedzaniem tego słynnego miasta. Ponieważ „transport” jest jednym z tematów projektu zorganizowano wyjazd do Esmoriz w celu zwiedzenia starych eksponatów wozów strażackich oraz fabryki nowoczesnych pojazdów strażackich. Nie zabrakło także pieszej wycieczki po miejscowości Santa Maria da Feira z jej charakterystycznym, górującym nad miastem średniowiecznym zamkiem. Na zakończenie odbyła się uroczysta kolacja z udziałem uczniów, nauczycieli, wszystkich rodziców oraz władz lokalnych. Każdy z krajów zaprezentował występ muzyczny. Z naszej szkoły Kinga tak oczarowała swoim śpiewem publiczność, że chcieli ją zostawić w Portugalii i zapisać do zespołu.

               To był nieoceniony czas budowania nowych relacji z rówieśnikami, uczenia się j. angielskiego, poznawania kultury, tradycji i zabytków pięknej Portugalii.

 

  Dzień Babci i Dziadka

                 21 stycznia 2020 roku odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zostali licznie przybyli dziadkowie naszych wychowanków. Uczniowie klas I-III zaprezentowali się  w przedstawieniu  jasełkowym.Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego wystąpiły z piosenkami i wierszami dedykowanymi babciom i dziadkom. Występ wzbogacił zespół regionalny "Świdnicoki", który nie tylko zaśpiewał kolędy, ale też w krótkiej scence pokazał na czym polegał kiedyś zwyczaj kolędowania w naszym regionie. Część artystyczna zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 100 lat oraz wręczeniem laurek i drobnych upominków wykonanych przez wnuczęta. W dalszej części uroczystości goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i dziadkowie opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, dziękując za miło spędzone chwile.

Lachowskie kolędowanie, czyli podsumowanie pierwszego roku realizacji programu Erasmus +

               16 stycznia 2020 roku, przy okazji zebrania z rodzicami, odbyło się w naszej szkole spotkanie podsumowujące pierwszy rok realizacji programu Erasmus+. Spotkanie to miało na celu rozpowszechnianie rezultatów projektu wśród rodziców, nauczycieli oraz władz lokalnych. Zaproszeni goście chętnie przybyli na tę szkolną uroczystość, których na początku przywitała Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka: wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, ks. dziekan Wiesław Majca, dyrektor ZOE Małgorzata Pogwizd, radni i sołtysi Świdnika i Owieczki, właścicielka dworu w Świdniku Maria Twardowska. Licznie zgromadzili się rodzice dzieci i młodzieży uczęszczający do tej szkoły. Uczniowie uczestniczący w programie Erasmus+ zaprezentowali podczas spotkania działania zrealizowane w pierwszym roku trwania projektu oraz plany na następny rok.
              Spotkanie podsumowujące nie mogło się odbyć bez występu „Świdnicoków”,  którzy prócz pastorałek lachowskich zaprezentowali również na czym polegał dawniej zwyczaj kolędowania w naszym regionie. Na akordeonie akompaniował związany od lat z naszą szkołą pan Marian Iwan. Chłopięca część zespołu wystąpiła jako grupa kolędnicza z turoniem, w której turoniowi towarzyszył Żyd, dziad, Cyganka i Cygan oraz charakterystyczna tylko dla Lachów niema postać tzw. niemowa. Przebierańcy swoimi harcami oraz dialogami, odnoszącymi się zarówno do dawnych, jak i obecnych czasów, rozbawili całą publiczność. Na ustach widzów zagościł uśmiech, na sali zabrzmiały gromkie brawa, a wszystko za sprawą „Świdnicoków”.  Kolędnicy złożyli wszystkim noworoczne życzenia  i jak na prawdziwych kolędników przystało zostali hojnie obdarowani. 
 

Spotkanie z policjantem w ramach akcji profilaktycznej "Bezpieczne ferie"

                W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę  edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci, dlatego 16 stycznia 2020, przed feriami zimowymi, odbyło się w naszej szkole profilaktyczne spotkanie z policjantem nt. „Bezpieczne ferie”. Spotkanie poświęcone było bezpiecznym zabawom podczas zimowych ferii. Pan policjant mówił o niebezpieczeństwie zjazdów na sankach w okolicach dróg i zbiorników wodnych oraz ślizganiu się na zamarzniętych stawach, rzekach i jeziorach. Przestrzegał też uczniów przed poruszaniem się po drogach publicznych po zmroku. Przekonywał dzieci, że noszenie odblasków wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Informowała również o sposobach zachowania i wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń. Uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe do służb ratunkowych. Na zakończenie mieli możliwość zadawania pytań. Było to pouczające spotkanie. Teraz jesteśmy pewni, że nasi uczniowie, w poczuciu bezpieczeństwa, mogą udać się na wypoczynek zimowy.

 

VIII Gminny Konkurs "Hej kolęda, kolęda..."

             15 stycznia 2020 roku w Kościele Parafialnym w Łukowicy odbył się VIII Gminny Konkurs "Hej kolęda, kolęda", którego organizatorami byli Dziekan Dekanatu Łąckiego ks. Wiesław Majca, Wójt Gminy Łukowica pan Bogdan Łuczkowski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy pan Andrzej Bargieł. Podczas wieczornego koncertu, w czasie którego zostały wręczone również podziękowania dla wszystkich uczestników,  zaprezentował się między innymi nasz Szkolny Zespół Regionalny Świdnicoki. Uczniowie kl. II-IV należący do zespołu wystąpili w regionalnych strojach i zaśpiewali najpiękniejsze regionalne pastorałki. Nad przygotowaniem repertuaru czuwała opiekunka koła Pani Karolina Borucka.

"Z NAMI BEZPIECZNIEJ"

                  9 stycznia 2020 roku w naszej szkole przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne pt.: "Z NAMI BEZPIECZNIEJ" w ramach programu współpracy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z samorządami województwa małopolskiego. W zajęciach tych udział wzięli uczniowie klas VII i VIII. W czasie spotkania młodzież miała okazję dowiedzieć się o rodzajach narkotyków (dopalaczy), a także o skutkach zdrowotnych, społecznych oraz prawnych posiadania, zażywania, rozprowadzania czy produkcji tych substancji. Ponadto, uczniowie zostali poinformowani w jaki sposób zadbać o własne bezpieczeństwo na imprezach kulturalnych czy masowych (narkotyki, ,,tabletki gwałtu”, dopalacze, alkohol), w miejscach użyteczności publicznej oraz o sposobie zachowania się na wypadek zauważenia ładunku bądź materiału wybuchowego.

         Przeczytaj także: http://nowa.lukowica.pl/z-nami-bezpieczniej-2/

                 

                   Szkolna Wigilia   

            Tradycją naszej szkoły jest przygotowywanie dla całej społeczności szkolnej wieczerzy wigilijnej. W tym roku spotkanie wigilijne miało miejsce 20 grudnia 2019 roku. Była to doskonała okazja do wspólnego śpiewania kolęd oraz złożenia życzeń świąteczno-noworocznych. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń złożonych przez Panią Dyrektor oraz Przewodniczącego szkoły. Następnie uczniowie klas I - III wystawili Jasełka, które zostały dopełnione przepięknym wykonaniem kolęd i pastorałek przez laureatów Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Po części artystycznej Ksiądz Paweł odmówił modlitwę i odczytany został fragment Pisma Świętego. Zwieńczeniem naszego spotkania był poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych.

            Na naszej Wigilii nie zabrakło także gości. W ramach akcji MEN "Razem na Święta" zaprosiliśmy do wspólnego świętowania emerytowanych nauczycieli oraz pracowników szkoły. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. Dzięki wzajemnej pomocy możemy sprawić, aby stały się one jeszcze piękniejsze i radośniejsze. I tak właśnie było w tym roku w naszej szkole.

 

Szkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

             20 grudnia 2019 roku odbyło się ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych zorganizowanego przez wychowawców klasy I i II: Karolinę Borucką i  Natalię Dyrek. Celem konkursu było zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych uczniów klas 0-III,jak i również kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. W konkursie wzięło udział 20 uczniów. Z każdej klasy wyłoniono 1 miejsce oraz wyróżnienie.

Pierwsze miejsca zajęły:  Kaja Jabłońska(kl.0),  Katarzyna Gurgul (kl. I), Maja Gądek (kl. II), Dawid Bielak (kl. III)

Wyróżniono: Kornelia Bielak , Martyna Sawina,  Jagna Stefanowicz.

Każda osoba biorąca udział w konkursie została nagrodzona upominkiem.

Galeria

 

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi”

                 Przedświąteczny niesamowity czas w sposób szczególny przeżywaliśmy również w naszej szkole. 20 grudnia 2019 roku, tuż przed tym jak zasiedliśmy do szkolnej Wigilii, zorganizowany został w naszej szkole Konkurs Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Zaśpiewajmy Jezuskowi”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 15 uczestników i wszyscy podeszli do tego przedsięwzięcia z ogromnym zaangażowaniem przygotowując swój występ na jak najwyższym poziomie. Uczestnicy śpiewali i grali na różnych instrumentach prezentując swoje umiejętności. Wykonane przez nich kolędy wprawiły wszystkich w prawdziwy świąteczny nastrój. Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy, ale w szczególności tym, którzy zajęli czołowe miejsca, a byli to:

W  kategorii klas I – III:

                                            I miejsce   -  Hanna Stefanowicz  (klasa III)

                                            II miejsce   - Julia Klimek  (klasa II)

                                            III miejsce  - Katarzyna Gurgul (klasa I)

                                          Wyróżnienie - Anna Pietrzak (klasa II)

 

W kategorii klas IV – VIII:

                                                  I miejsce   -  Kamila Zając  (klasa IV)

                                                 II miejsce   - Julia Białkowska  (klasa IV)

                                               III miejsce  - Wiktoria Kowalczyk (klasa IV)

                                                Wyróżnienie – Julian Hrabczak (klasa VII)

W trakcie obrad Jury dla wszystkich zgromadzonych kolędy zaśpiewała  Kinga Iwan – uczennica klasy VII, która jest laureatką wielu konkursów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Galeria

Jarmark Bożonarodzeniowy w Łukowicy

              Jarmarki i kiermasze świąteczne pozwalają poczuć charakterystyczną magię świąt. 15 grudnia 2019 roku po raz pierwszy odbył się w Łukowicy jarmark bożonarodzeniowy, w którym nasza szkoła również miała swój udział. Uczniowie naszej szkoły już od początku grudnia przygotowywali własnoręcznie wykonane stroiki, ozdoby choinkowe, a także piekli pierniki i inne specjały. W organizację stoiska, jego wystrój, a także w sprzedaż świątecznych ozdób bardzo zaangażowała się Rada Rodziców działająca przy naszej szkole. To dzięki niej udało się sprzedać większość towaru. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w tym przedsięwzięciu.

 

„Razem na Święta” – udział w akcji MEN

                  W obecnym roku szkolnym społeczność naszej szkoły włączyła się do udziału w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta”. Przedświąteczny okres to wyjątkowy czas, w którym należy pomóc innym. W ramach akcji „Razem na Święta” członkowie Klubu Wolontariat zorganizowali zbiórkę „Książeczka dla chorego dziecka”  z przeznaczeniem dla dzieci przebywających na oddziale pediatrii w Powiatowym Szpitalu w Limanowej. Kolejne działanie dotyczyło zbiórki żywności dla rodziny ubogich. Zebrane produkty pod okiem szkolnych Wolontariuszy zostały przekazane do Sursum Corda w Nowym Sączu. Obecnie Wolontariusze przygotowują się do szkolnej wigilii w gronie zaproszonych emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Nasi goście będą także brać udział w przedświątecznym spotkaniu w czasie Szkolnego Konkursu Kolęd integrując tym samym społeczność szkolną.

Spotkanie z podróżnikiem - Kenia

               12 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbyło się bardzo ciekawe „ Spotkanie z podróżnikiem”. Tym razem uczestniczyliśmy w wyprawie do egzotycznej Kenii. Dzięki barwnej opowieści, ilustrowanej licznymi fotografiami i rekwizytami przywiezionymi z wyprawy po afrykańskim lądzie, nasz gość przybliżył nam topografię, faunę, florę, kulturę i obyczaje panujące w tym regionie geograficznym. Dodatkową atrakcją tego spotkania były rekwizyty, które można było nie tylko dotknąć, a nawet przymierzyć. Każdy z nas z niecierpliwością czeka już na kolejną wyprawę w nieznane.

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

               6 grudnia 2019 roku naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Od samego rana wyczekiwały go najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego, które właśnie po raz pierwszy w tym roku przygotowywały się na spotkanie z dobrym świętym. Pięknie ubrane w czerwone czapeczki z uśmiechniętymi twarzyczkami i błyszczącymi oczkami  prezentowały przygotowany program artystyczny.  Ale i uczniowie klas I-VII wierzyli, że dla nich również Mikołaj przyniesie prezenty. Nie zawiedli się.  Mikołaj pamiętał o każdym małym, większym i dorosłym. Nauczyciele, pracownicy szkoły zostali obdarowani upominkiem. Wspólne zdjęcie z Mikołajem będzie pamiątką tego wyjątkowego dnia. Cała społeczność szkolna serdecznie dziękowała Mikołajowi za odwiedziny i wspaniałe prezenty. Oczywiście wszyscy zaprosili Go na spotkanie za rok.

 

Wyjazd na basen - nauka pływania

                    W ramach zajęć wychowania fizycznego klasa VII uczestniczyła trzykrotnie w wyjeździe na basen. Wyjazdy na basen odbywały się cyklicznie raz w tygodniu (19 listopada, 26 listopada i 3 grudnia 2019 r.) na krytą pływalnię w Limanowej. Podstawowym celem wyjazdów na basen była nauka pływania, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, systematyczności i pracowitości. Na basenie zajęcia obejmowały podstawowe ćwiczenia w wodzie. Spodziewane efekty to nabycie umiejętności pływania, nauka czynnego spędzania czasu wolnego, poprawa zdrowia dzieci.

 

"Łańcuch Dobra"

                  W tym roku przystąpiliśmy po raz pierwszy do II edycji akcji na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB. Akcja miała na celu wykonanie papierowego łańcucha i sprzedanie go na aukcji. Udało nam się wykonać łańcuch o długości 130,5 metra, który następnie sprzedano, a uzyskane pieniądze wpłaciliśmy na konto stowarzyszenia "Pro Salute".

 

Zabawa andrzejkowa

                Zgodnie z tradycją w wigilię świętego  Andrzeja odbywają się huczne zabawy, podczas których chętni do poznania przyszłości wróżą sobie, przelewając roztopiony wosk przez otwór klucza, a następnie,, odczytują” cień rzucany przez odlew. 28 listopada 2019 roku nasi uczniowie przeżyli wspaniały wieczór atrakcji, wspaniałej muzyki i tańca. Wszyscy bawili się doskonale. Dziewczęta mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto chciał przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał buty i kierował je w stronę drzwi śledząc, czy jego (jej) jako pierwszy przekroczy próg. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie imprezy i sprawny jej przebieg. Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci.

 

Dzień Pluszowego Misia

                25 listopada obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia i z tej okazji Biblioteka Szkolna zorganizowała specjalne zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz przeprowadziła konkurs plastyczny dla kl. 0-III pod hasłem "Pluszowy Miś - mój serdeczny przyjaciel". Został on rozstrzygnięty właśnie 25 listopada 2019 roku. Poza tym dzieci wysłuchały bajki terapeutycznej pt.: "Bajka o Brzydkim Misiu",  Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto, uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze zbiorem książek, których bohaterami są misie i niedźwiadki. Publikacje te zostały przygotowane w formie wystawy, która ozdabia korytarz tuż przy bibliotece.

Laureaci konkursu plastycznego:

Oddział przedszkolny:

I miejsce: Kornelia Bielak

Wyróżnienie: Szymon Kowalczyk

Klasa I:

I miejsce: Amelia Franczyk

Wyróżnienie:  Magdalena Śmiałek

Klasa II:

I miejsce: Maja Gądek

Wyróżnienie: Łucja Tobiasz

Klasa III:

I miejsce: Magdalena Krok

Wyróżnienie: Arkadiusz Klóska

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Dzień Życzliwości

              21 listopada 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uroczystość zorganizowano , aby podkreślić jak ważna dla każdego człowieka jest potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienia dobrych słów i niesienia bezinteresownej pomocy. Obchody tego dnia zaczęliśmy od krótkiego występu uczniów klasy III, którzy zademonstrowali w jaki sposób można okazywać życzliwość w codziennych sytuacjach. Następnie uczniowie rozwiązywali zagadki i wspólnie tańczyli do piosenki. Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników plebiscytu na najbardziej życzliwą osobę w każdej klasie. „Aniołem życzliwości” w klasie „0” została Zosia Stefanowicz, w klasie I Julia Szyszka, w klasie II Julia Klimek, natomiast w klasie III Przemek Żelasko. W tym dniu nie zabrakło także wielu miłych słów oraz wręczenia sobie orderów uśmiechu. Na zakończenie wszystkie dzieci połączyły przygotowany wcześniej „łańcuch dobra”.

 

Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek”

                             W ramach kampanii ” Mała książka- wielki człowiek ” inicjowanej przez Instytut Książki uczniowie klasy I otrzymali wyprawkę czytelniczą. 

 

Pasowanie na czytelnika

             20 listopada 2019 roku uczniowie klasy I naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Gościem spotkania była Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka, która w swoim wystąpieniu zachęcała pierwszoklasistów do czytania. Podczas pierwszej części uroczystości dzieci obejrzały krótką inscenizację, której bohaterami były postacie z bajek i baśni. Aktorami w przedstawieniu byli uczniowie klasy IV , którzy świetnie wcielili się w swoje role. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą na temat poszanowania książek. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało pamiątkową zakładkę do książki. Potem w towarzystwie wychowawcy i pani bibliotekarki uczniowie przeszli do biblioteki, aby poznać zasady korzystania z jej zbiorów. Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.

 

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Dla Ciebie Ojczyzno"

               Listopad to miesiąc szczególny dla naszego narodu – wielki symbol wolności.  W tym roku 11 listopada świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania Niepodległości. Z tej też okazji 15 listopada 2019  roku pani Ewelina Dyrek  zorganizowała Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla uczniów kl. IV - VIII. Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej , rozwijanie umiejętności recytatorskich, kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, tradycją i wartościami.  Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze. Były to utwory m. in. K. I. Gałczyńskiego, C. K. Norwida, W. Szymborskiej, Cz. Miłosza  M. Konopnickiej, J. Pietrzaka, E. Słońskiego oraz  A. Słonimskiego.

   Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 uczniów z klas IV- VIII. Komisja w składzie Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka, pani Karolina Borcuka oraz ksiądz Paweł Lebda wysłuchali recytujących uczestników i wyłonili najlepsze prezentacje utworów.  

Laureaci konkursuI kategoria kl. IV i kl. VI

I miejsce: Julia Białkowska (kl. IV)

II miejsce: Maciej Dudka (kl. IV)

wyróżnienie: Julia Saska (k. VI)

 

Laureaci konkursuII kategoria kl. VII i kl. VIII

I miejsce: Kinga Iwan (kl. VII)

II miejsce: Oliwia Oleksy (kl. VII)

wyróżnienie: Weronika Wardęga (k. VII)

 

Nagroda Specjalna Dyrektora Szkoły : Dawid Gurgul (kl. VIII)

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Szkolna Akcja „Śniadanie daje moc”

                 13 listopada 2019 roku uczniowie klas: 0 - III brali udział w Szkolnej Akcji „Śniadanie daje moc”, której celem było zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania oraz roli śniadania w diecie dziecka. Program Akcji „Śniadanie daje moc” zawierał quiz oraz krzyżówkę dla uczniów na temat zdrowego odżywiania, roli śniadania w życiu oraz promowania zdrowej żywności. Wychowankowie mieli możliwość „pokazania” zasad zdrowego odżywiania również za pomocą  piosenki i tańca. Po wspólnym umyciu rąk, uczniowie udali się do sal, w których wspólnie z wychowawcą i trojką rodziców przygotowywali i konsumowali zdrowe śniadanie. Uczniowie w ramach promocji zdrowego stylu życia otrzymali bułeczki wieloziarniste oraz napoje ufundowane przez panią Izabelę Górowską – sołtysa miejscowości Świdnik.

 

Światowy Dzień Oszczędzania

                  31 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Oszczędzania. Nasza mała społeczność szkolna również przyłączyła się do tych obchodów. Z tej okazji w tym dniu została zorganizowana akademia oraz konkurs o oszczędzaniu. W konkursie wzięli udział uczniowie kl. 0 - III. Uczniowie kl. 0 wykonali prace plastyczne, natomiast ich trochę starsi koledzy odpowiadali na pytania o oszczędzaniu i rozwiązywali zadania. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Bardzo serdecznie dziękujemy za nagrody.

W klasie 0: Teresa Kutek, Magdalena Klag, Szymon Kowalczyk, Alan Ogorzały

W klasie I: Mikołaj Stanisz, Katarzyna Gurgul, Amelia Nowogórska

W klasie II: Oliwia Klag, Julia Klimek, Maja Gądek

W klasie III: Hanna Stefanowicz, Nikodem Kowalczyk, …

 

Narodowy Dzień Niepodległości

              W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 8 listopada 2019 roku wszyscy uczniowie klas I – VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji "Szkoła do hymnu". O symbolicznej godzinie 11.11 cała społeczność  zgromadzona w hali sportowej odśpiewała 4-zwrotkowy hymn narodowy - "Mazurek Dąbrowskiego". Tego dnia odbył się bowiem uroczysty apel na pamiątkę 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano początki państwa polskiego oraz sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Uczniowie klasy IV recytowali wiersze, a uczniowie pozostałych klas śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Na koniec wystąpił szkolny zespół regionalny Świdnicoki i zaprezentował krakowiaka. Następnie cała społeczność szkolna udała się na patriotyczny spacer po okolicy, w czasie którego śpiewano pieśni i maszerowano z flagami. Dzień ten w naszej szkole stał się dla wielu lekcją historii.

Galeria

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

          5 listopada 2019 roku uczniowie klas 0 – III uczestniczyli w uroczystym świętowaniu Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. W gronie zaproszonych gości byli: Pani Dyrektor, Pani z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowicy, a także Pani z filii Biblioteki Publicznej w Przyszowej, wychowawcy klas 0- III. Program uroczystości obejmował czytanie współczesnych bajeczek przez zaproszonych gości oraz tradycyjnej bajki przez jednego z wychowawców. Następnie uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących znanych i mniej znanych baśni i bajek. Na zakończenie na uczniów czekała miła niespodzianka od zaproszonych gości w postaci pamiątki z Dnia Postaci z Bajek i słodkiego smakołyku.

Galeria

 

Dzień Krajobrazu

                20 października przypada Dzień Krajobrazu, który w tym roku obchodzony był pod hasłem "Woda w krajobrazie". W związku z tym w naszej szkole we wrześniu i w październiku  przeprowadzony został projekt edukacyjny, w którym w ramach przedmiotów: chemia, geografia, plastyka, muzyka oraz godzina do dyspozycji wychowawcy, wzięli udział uczniowie klasy VII.

Celem tego projektu było:

- budzenie wśród uczniów świadomości o stanie przyrody w najbliższym otoczeniu i potrzeby jej poprawy,

- uświadomienie zagrożeń wynikających z działalności człowieka,

- przekonanie o konieczności współodpowiedzialności za stan czystości wód  w swoim  środowisku,

- wskazanie korzystnych zmian w środowisku lokalnym.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w wycieczce do oczyszczalni ścieków w Świdniku, gdzie poznali, jak działa taki zakład. Zaczerpniętą wiedzę wykorzystali podczas konstruowania makiety oczyszczalni ścieków. Uczestnicy projektu wykonali również gazetki o tematyce dotyczącej konieczności oszczędzania wody, które omówili na apelu podsumowującym projekt. Uświadomili wszystkim, jak byłoby źle, gdyby zabrakło nam czystej wody. Występ uświetnili wykonując piosenki o tematyce ekologicznej. Pozostali uczniowie szkoły otrzymali naklejki i ulotki z podpowiedziami, jak oszczędzać wodę.

 

Przystąpiliśmy do akcji MEN "Szkoła pamięta"

                        Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Jest to dzień, w którym w szczególny sposób pamiętamy o  zmarłych. Ministerstwo Edukacji Narodowej z tej okazji ogłosiło akcję: „Szkoła pamięta”, do której przystąpiła nasza szkoła. W ramach akcji w szkole nauczyciele i wychowawcy zorganizowali  24 października 2019 roku wyjście na wycieczkę pieszą do Łukowicy. Jej celem było zwiedzanie zabytkowego kościoła św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy, który znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Pani Agnieszka Stefanowicz opowiedziała ciekawą historię tego miejsca, po czym udaliśmy się na cmentarz, aby porządkować i odwiedzić groby zmarłych nauczycieli szkoły, zasłużonych mieszkańców Świdnika oraz zmarłych księży z Łukowicy. 

 

Ślubowanie klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku

                          22 października 2019 roku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. W gronie zaproszonych gości byli: Pani Dyrektor, Rodzice uczniów klasy I, Wychowawcy wraz z klasami: O oraz II i III. W programie ślubowania przyszli uczniowie mieli za zadanie „pokonać” złą wróżkę, wybierając się do czterech Krain: Miłości, Mądrości, Pracy oraz Muzyki. Z każdej z krain przynosili symbole, które otrzymywali za wykonane zadania. Po inscenizacji Pani Dyrektor przystąpiła do uroczystego pasowania uczniów oraz wręczono im dyplomy i książki z tejże okazji. Po uroczystości uczniowie udali się do sali na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

Galeria

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 2019

                   Jesień to wspaniały czas na wspólne wyjścia i zabawę na świeżym powietrzu. Korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych, 17 października 2019 roku uczniowie klas 0-III wybrali się na znaną w naszej miejscowości polanę (tzw. „wyspę”) ,aby wspólnie zapalić ognisko i upiec, jak się okazało przepyszne ziemniaki. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zintegrowania naszych najmłodszych uczniów. Poprzez wspólne zabawy i tańce przy ognisku dzieci miały okazję lepiej się poznać, a nowo przybyli uczniowie z pewnością poczuli się pewniej wśród starszych kolegów i koleżanek. W organizację tego wydarzenia zaangażowani byli także rodzice, na których pomoc zawsze możemy liczyć za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Galeria

 

Próbna ewakuacja

                   17 października 2019 roku została w naszej szkole przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Pan konserwator odłączył dopływ prądu, natomiast społeczny inspektor pracy sprawdził, czy wszystkie osoby ewakuowały się z placówki.  Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na boisku trawiastym przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką. Jednocześnie Pani Dyrektor powiadomiła straż pożarną i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył zastęp OSP w Świdniku. Pani Dyrektor przekazała strażakom informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły.

                       Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.

 

Spotkanie z policjantem

                      W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem 7 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji - panem Józefem Faronem. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Podczas spotkania z policjantem uczniowie klas starszych mogli dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych. Funkcjonariusz omówił sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji. Spotkanie było interesujące i pouczające. Uczniowie podziękowali prowadzącemu za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

                       4 października 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole dzień tabliczki mnożenia. Tydzień przed WMTDay uczniowie przypominali i utrwalali tabliczkę mnożenia. W piątek zostały przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne (dzieci stają się egzaminatorami) egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych. Akcja ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom, że tabliczki mnożenia używa się nie tylko na lekcjach w szkole, ale również jest ona przydatna w życiu codziennym i wszyscy ją znają. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. To matematyczne święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Poprzez wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi na całym świecie. 

TO BYŁA DOBRA, POŻYTECZNA ZABAWA!
 

Ogólnopolska Akcja "Wyślij kratkę dla Powstańca"

               Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej kampanii "Wyślij kratkę dla Powstańca", mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek pocztowych. Założeniem projektu jest edukacja Polaków, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwość społecznej. Uczniowie wszystkich klas własnoręcznie wykonali kartki, a następnie zredagowali listy do powstańców. Na kartkach napisanych przez naszych uczniów dominowały wzruszające słowa podziękowania oraz symboliczne ilustracje. Kartki do Powstańców zostały wysłane i na pewno wzbudzą na ich twarzach uśmiech, a w sercach wzruszenie.

 

 

„Czytamy z Panią Jesienią”,  czyli Ogólnopolski  Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole

                „Czytamy z Panią Jesienią”  - pod takim hasłem obchodziliśmy 30 września 2019 roku Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole. Wśród zaproszonych gości pojawił się gość specjalny, którym była sama Pani Jesień. Chętni uczniowie i zaproszeni goście czytali uczniom klas 0-III fragmenty książek o tematyce jesiennej. Wszyscy uważnie i w skupieniu przysłuchiwali się czytanym tekstom, bo naprawdę było warto.  To coroczne spotkanie czytelnicze było prawdziwą ucztą nie tylko dla ducha ale i dla ciała. Po każdym przeczytanym fragmencie Pani Jesień zadawała uczniom pytania dotyczące tekstu, a kto znał na nie odpowiedź mógł poczęstować się  pysznymi owocami, które przyniosła w swoim koszyku. Mamy nadzieję, że to niezwykłe spotkanie zachęci naszych najmłodszych uczniów do częstszego sięgnięcia po książkę, samemu jak i z całą rodziną, zwłaszcza w zbliżające się jesienne wieczory.

 

Europejski Dzień Języków Obcych 2019

                       Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. W piątek 27 września 2019 roku przywitały nas korytarze ozdobione wykonanymi przez uczniów plakatami i flagami. W czasie apelu, nad którym czuwały Pani Ewa Rapacz i Pani Małgosia Szewczyk rozpoczęła się nasza językowa podróż po Europie, podczas której uczniowie odwiedzali kolejne kraje dowiadując się na ich temat wielu ciekawych rzeczy. Na mistrzów języka angielskiego i niemieckiego czekały łamigłówki i łamańce językowe, a także konkurs wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii i Niemiec. Nasza szkolna podróż po Europie dostarczyła nam wielu ciekawych informacji oraz wrażeń, a najlepsi i najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni wspaniałymi upominkami.
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

              20 września 2019 roku w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Szkolnego. Wybory były poprzedzone kampanią, w trakcie której kandydaci przygotowali swoje plakaty wyborcze i prezentowali swoje programy. Do głosowania byli uprawnieni uczniowie klas I-VIII.  Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Szkolnego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:
Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Bartłomiej Dudka – uczeń klasy VIII
Zastępca przewodniczącego – Krzysztof Pustułka – uczeń klasy VIII
Skarbnik – Kinga Iwan – uczennica klasy VII

Pozostali kandydaci zostali oddelegowani do sekcji sportowej, rozrywkowej, gazetkowej. 

 

Narodowe Czytanie 2019 - "Nowele polskie" 

                 6 września 2019 roku już po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji ,,Narodowe Czytanie” prowadzonej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jego małżonki. Czytanie zostało nazwane ,,narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podczas tegorocznej odsłony akcji Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.  Podstawowym celem przedsięwzięcia była zatem popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W akcję zaangażowani zostali rodzice i uczniowie, którzy nie tylko odczytali fragmenty "Katarynki" B. Prusa, "Dymu" M. Konopnickiej czy "Orki" Władysława Reymonta, ale też zadbali o kostiumy i wyraz artystyczny w czasie prezentacji czytanej lektury. Zaproszono do udziału Pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w  Łukowicy, a także sołtysa wsi Świdnik. Na widowni, obok uczniów i nauczycieli, zasiedli także rodzice. Całość dopełniała wspaniała scenografia oraz wystawa poświęcona twórczości autorów nowel.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

                          2 września 2019 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020. W tym roku uczyniliśmy to  bardziej podniośle, ponieważ nasza szkoła przystąpiła do akcji „Przerwany marsz…”, która miała na celu upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch wojny, marszu ówczesnej młodzieży do szkoły. Była także wyrazem hołdu składanego przez współczesną młodzież i dzieci tym, którym wojna odebrała dzieciństwo i możliwość nauki, jednocześnie jest też wyrazem wdzięczności za wszystko, co „Pokolenie dzieci wojny” zrobiło dla naszej ojczyzny.

Dyrektor szkoły Pani Lucyna Borzęcka w swoim wystąpieniu podkreślała, jak ważna jest pamięć nie tylko o wydarzeniach, ale zwłaszcza o ich uczestnikach. Obiecujemy – będziemy pamiętać. To zobowiązanie niech będzie wyrazem naszego szacunku dla tego tragicznego pokolenia, okradzionego przez wojnę. Po przemówieniu odczytany został apel oraz wysłuchaliśmy Hymnu Polskich Dzieci Wojny, obejrzeliśmy także krótką część artystyczną, nawiązującą do wydarzeń sprzed lat. Program artystyczny przygotowała Pani Karolina Borucka oraz Pani Anna Florek. Jesteśmy dumni, że to wszystko mogli zobaczyć nie tylko rodzice, ale także przybyli na uroczystość goście honorowi, należący do „Pokolenia Dzieci Wojny”, dzieci urodzonych przed 8 maja 1945r. Najciekawszym momentem uroczystości były wypowiedzi gości, ich wspomnienia tych tragicznych dni.

Rozpoczynamy kolejną wspaniałą przygodę edukacyjną. Życzymy wszystkim dużo uśmiechu, radości, słonecznych dni na przerwach i w trakcie lekcji. Niech ten nowy rok szkolny będzie udany i pełen niezapomnianych chwil!

 

Rok szkolny 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

           19 czerwca 2019 roku cała społeczność szkolna uroczyście zakończyła rok szkolny 2018/2019. Ten dzień jest dla każdego ucznia chwilą niezwykle radosną, niosącą za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, rozpoczynającą jednak okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. Na wstępie dyrektor szkoły pani mgr Lucyna Borzęcka podsumowała rok szkolny, przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną pracę. Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie przyjęli gratulacje, świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.  Uczniowie klasy VIII, którzy od tej pory są już absolwentami Szkoły Podstawowej w Świdniku, otrzymali z rąk Pani Dyrektor i wychowawcy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniami z CKE. W czasie uroczystości ósmoklasiści dokonali aktu ślubowania, w czasie którego przyrzekali godnie reprezentować szkołę. Podniosłym momentem było również przekazania sztandaru młodszym kolegom z klasy VII.

           19 czerwca 2019 roku to również ostatni dzień pracy dla Pani mgr Anny Biskup, Pani Zosi Gaweł i Pana Krzysztofa Warzechy, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za lata sumiennej i wzorowo wykonywanej pracy. Na koniec uroczystości Pani Dyrektor życzyła uczniom i pracownikom szkoły, bezpiecznych, słonecznych i radosnych wakacji, aby pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące 2 września w nowym roku szkolnym 2019/2020.

 

Bal Ósmoklasisty

                Rok szkolny 2018/2019 był dla uczniów klasy VIII bardzo owocny, lecz także pełen ciężkiej pracy i wysiłków związanych z egzaminami. Dla wielu z nich rok ten był szybki i wyczerpujący, tak więc chwila wytchnienia i dobrej zabawy, jaką zaoferował tegoroczny bal ósmoklasisty została przyjęta z wielkim entuzjazmem.

               Bal ten odbył się 18 czerwca 2019 roku. Wszyscy uczestnicy uroczystości, uczniowie klas VIII i VII, nauczyciele z Panią Dyrektor na czele, pracownicy obsługi oraz rodzice zebrali się w przepięknie udekorowanej szkolnej sali, gdzie odbyła się część artystyczna. Po wspólnym obiedzie uczniowie oficjalnie podziękowali wszystkim nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie i wykształcenie. Ósmoklasiści zaprezentowali również dwa humorystyczne skecze, które rozbawiły zebranych gości. Na koniec przedstawili prezentację, składającą się ze zdjęć klasowych, skrzętnie gromadzonych przez wszystkie wspólne lata nauki. To był bardzo wzruszający moment, który na pewno najdłużej pozostanie w pamięci ósmoklasistów. Dzięki wysiłkom wspaniałych DJ’ów, którzy prócz zarządzania muzyką prowadzili też zabawę, była ona naprawdę wyjątkowa. Zarówno uczniowie, nauczyciele jak i wszyscy inni zaproszeni goście bawili się doskonale.

             Podsumowując, bal ósmoklasisty w roku 2019 był niezwykłym, radosnym i przyjemnym wydarzeniem, które zwieńczyło cały okres nauki w szkole podstawowej. Niechaj jego wspomnienia przetrwają jak najdłużej i pozostawią w naszej pamięci jedynie dobry, słodki smak.

Święto Szkoły

               14 czerwca 2019 roku obchodziliśmy Święto Szkoły. Po raz pierwszy w tym roku imieniny naszego patrona - Jana Kochanowskiego - połączone zostały z obchodami Nocy Świętojańskiej. W specjalnie przygotowanej scenerii plenerowej odbyła się część artystyczna. Recytacja fragmentów "Pieśni Świętojańskiej o Sobótce" Jana Kochanowskiego, a także przepiękny śpiew jego pieśni "Serce roście", została dopełniona bardzo efektownym tańcem panien z wiankami. Stroje i żywe kwiaty w w ręcznie robionych wiankach, a także świeże, pachnące siano dodawały temu wydarzeniu osobliwego uroku. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy udaliśmy się nad rzekę, do której dziewczęta wrzuciły swoje wianki. Po powrocie do szkoły Rada Rodziców poczęstowała wszystkich uczniów i nauczycieli pysznymi lodami. To było bardzo udane Święto Szkoły i na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli. Wśród zalewającej nas ze wszystkich stron komercji, pozwoliliśmy sobie bowiem na pokłon do tradycji i wierzeń naszych przodków. 

 

"Balladyna" w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego "Na przekór"

           5 czerwca 2019 roku Szkolne Koło Teatralne "Na przekór" wystąpiło ze spektaklem pt. „Balladyna” przed publicznością ze szkół sąsiadujących z naszą. Mianowicie, na nasze zaproszenie pojawili się u nas uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół w Łukowicy, Roztoce, Młyńczyskach, Jadamwoli i Jastrzębiu. Kiedy widownia się zapełniła, a na sali słychać było pierwsze odgłosy ścieżki dźwiękowej, wszyscy z ogromnym zainteresowaniem oglądali występ naszych uczniów. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, a po występie składali gratulacje odtwórcom głównych ról: Nikoli Jaworskiej (Balladyna), Natalii Opoce (Alina), Karolinie Klag (Wdowa), Kajetanowi Stępce (Grabiec), a także Jakubowi Pryma (Kirkor). Spektakl został nagrodzony gromkimi brawami, a nasi wspaniali aktorzy poczuli się bardzo wyróżnieni.

 

Dzień Rodziny

         4 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbył się, jak co roku, Dzień Rodziny. Uroczystość była połączeniem obchodów Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca. Z tej okazji społeczność szkolna pod przewodnictwem zorganizowała dzień pełen atrakcji dla całych rodzin. Obchody Dnia Rodziny rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez uczniów należących do Szkolnego Koła Teatralnego oraz panią Ewelinę Dyrek. Młodzi aktorzy wystąpili we wspaniałym spektaklu opartym na "Balladynie" Juliusza Słowackiego. Niebywała scenografia, dbałość o detale, fenomenalna gra aktorska, a także poruszająca choreografia (przygotowana przez panią Karolinę Borucką) sprawiła, że zaproszeni goście czuli się jak w prawdziwym teatrze. 

       Druga część imprezy odbyła się w plenerze. Na świeżym powietrzu czekało na rodziny wiele atrakcji m. in. wspólne rozgrywki sportowe, zabawy przy muzyce, a także grill i loteria fantowa. To był dzień pełen wrażeń, a to wszystko dzięki ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły. Istotnym czynnikiem umożliwiającym realizację tego dnia było wsparcie ze strony Koła Gospodyń Wiejskich ze Świdnika i Owieczki oraz nieoceniona pomoc Rady Rodziców.

 

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

        30 kwietnia 2019 roku hala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Świdniku zamieniła się w Soplicowo. Uczestnicy, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego obcowania z literaturą piękną, mogli obejrzeć zainscenizowane fragmenty „Pana Tadeusza", które rozpoczęto od powrotu Tadeusza do domu po latach nauki. Atmosferę muzycznej refleksji nad znaczeniem słowa ojczyzna przedłużyło zaproszenie do „Koncertu Jankiela”. Gdy Jankiel uderzył w cymbały, a salę wypełniła muzyka goście „zastygli w zadumie”, z której wyrwała ich przepiękna recytacja fragmentów naszej epopei narodowej „Pan Tadeusz”. Stroje z epoki oraz charakterystyczna scenografia nadały sztuce wyjątkowego charakteru. Przedstawienie odbyło się z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

      Po tak doniosłym i wzruszającym koncercie padło znamienne hasło: „Poloneza czas zacząć!” . Na te słowa czekali już młodzi tancerze, gdy zabrzmiały pierwsze akordy rozpoczęli taniec.  Z gracją i wdziękiem uczniowie klasy VII i VIII zatańczyli poloneza. Gdy wybrzmiały ostatnie akordy, artyści podziękowali ukłonem. Nie sposób opisać słowami atmosfery soplicowskiej uczty. Była to wyjątkowa biesiada przy stole, a ponieważ w sposób szczególny dotykała ona kwestii patriotyzmu i miłości do ojczyzny, na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników spotkania.

 

                                                                                                                                                Z wizytą w Soplicowie - niecodzienna lekcja języka polskiego w klasie VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

               28 marca 2019 roku uczniowie klasy VIII mieli okazję odbyć niecodzienną podróż literacką. Tego dnia lekcję języka polskiego przygotowali sami uczniowie (Natalia Opoka i Kajetan Stępka), którzy wcielili się w nauczycieli. Lekcja była częścią większego projektu, wchodzącego w skład innowacji pedagogicznej "Lektury w stanie uwielbienia". Celem lekcji było powtórzenie i utrwalenie materiału z lektury "Pan Tadeusz". W czasie zajęć pozostała część klasy naprawdę nie miała czasu na odpoczynek. Natalka i Kajetan wpadli na świetny pomysł i rozpoczęli zajęcia od krótkiego wywiadu z Jackiem Soplicą (w jego roli Kajetan). Dzięki temu wszyscy uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie najważniejsze fakty z życia tego bohatera literackiego. Wszystko zostało uzupełnione bardzo treściwą prezentacją, bogatą w zdjęcia oraz cytaty z "Pana Tadeusza". Następnie przeprowadzony został turniej, w czasie którego każdy uczeń odpowiadał na pytania dotyczące lektury. Nie było łatwo, ale każdy z uczestników starał się udzielać poprawnych odpowiedzi. Na lekcji dało się usłyszeć także wspaniałą recytację innowacji w wykonaniu Nikoli. Niemniej jednak punktem kulminacyjnym było odtworzenie fr. filmu "Pan Tadeusz" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Natalia i Kajetan wybrali bardzo znamienną scenę tańczenia poloneza, co dało przyczynek do wspólnej nauki kroków i tańca.

           Lekcja była poprowadzona brawurowo. Każdy uczeń był w nią zaangażowany, a co najważniejsze utrwalone zostały najważniejsze zagadnienia poruszane w utworze. Zajęcia z pewnością na długo pozostaną w pamięci ósmoklasistów, ale też pomogły im w przygotowaniach do egzaminu. Cały materiał z lekcji zostanie opublikowany przez uczniów na blogu "Lektury w stanie uwielbienia", który jest przez nich samodzielnie prowadzony. Wielkie

 

„Spotkanie z poezją wiosenną - 2019”

     22 marca 2019 roku uczniowie klas 0-III wzięli udział w zorganizowanym, jak co roku, Spotkaniu z poezją wiosenną. Było to bardzo ważne wydarzenie, do którego najmłodsi nasi uczniowie przygotowywali się już od dłuższego czasu. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie tworzyli prace plastyczne, a także własne wiersze i zagadki o tematyce wiosennej. Chętni uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie przed swoimi koleżankami i kolegami. Najmłodsi uczniowie zatańczyli taniec dla Pani Wiosny i wspólnie z innymi śpiewali piosenki o tematyce wiosennej. Powitanie Pani Wiosny w takiej formie odbywa się w naszej szkole już od wielu lat. Przynosi ona wiele korzyści, gdyż łączy ze sobą element tradycji, stwarza warunki do twórczego działania dziecka i rozbudza w nim wrażliwość na odbiór sztuki w różnych jej dziedzinach.

 

Teatr kukiełkowy „Tomcio” z Nowego Sącza w przedstawieniu pt. „Bajka o szczęściu”

    22 marca 2019r. zawitał w nasze szkolne progi Teatr kukiełek „Tomcio” z przedstawieniem pt. „Bajka o szczęściu”. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem śledzili losy Dziadka – głównego bohatera przedstawienia. Była to bardzo pouczająca inscenizacja o człowieku, który w zamian za rzeczy materialne oddawał handlarzowi zwierzęta, wiernie mu towarzyszące w codziennym życiu. Na szczęście w porę zrozumiał, że świecidełka nie mogą zastąpić przyjaciół i wyruszył na ich poszukiwanie. Po wielu dniach odnalazł zwierzęta w cyrku, a one wybaczyły mu i wróciły z nim do domu.

 

Bierzemy udział w akcji "Kartka dla Rodaka”

      W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Kartka dla Rodaka", zorganizowanej przez Fundację dla Rodaka z Olsztyna. Nasi uczniowie byli bardzo wzruszeni losem Polaków, którzy przed laty musieli opuścić ojczyznę i dziś żyją w zapomnieniu i tęsknocie daleko poza granicami kraju, często w biedzie i nie mając szans na powrót do Polski.

Uczniowie klas I-III oraz klasy V i VII własnoręcznie wykonali kartki świąteczne oraz napisali życzenia wielkanocne. Kartki zostały przekazane Fundacji dla Rodaka, która z kolei wyśle je do Rodaków, zamieszkałych poza granicami kraju. Państwa, do których kartki zostaną wysłane, to: Kazachstan, Obwód Kaliningradzki, Czarnogóra, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Belgia, Kanada, Łotwa, Armenia i Gruzja. Kartki wielkanocne wykonane przez naszych uczniów na pewno przysporzą naszym Rodakom wielu wzruszeń, a nasi uczniowie mogą być z siebie dumni, że włączyli się w tak piękną inicjatywę.

 

Nasi uczniowie uczestnikami biegu "Tropem Wilczym" 

       1 marca jest Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, upamiętniającym żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczypospolitej. Nasi uczniowie z klasy VII i VIII postanowili uczcić to święto biorąc udział w biegu „Pamięci Żołnierzy Wyklętych -Tropem Wilczym”, który odbył się 3 marca 2019 roku w Przyszowej. Uczestnicy biegu mieli do pokonania dystans 1963 m., co stanowiło odwołanie do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. Lalek. Wszyscy nasi ucznowie świetnie się spisali i z niezłym wynikiem ukończyli konkurencję. Na mecie na uczestników czekała miła niespodzianka tj. okazały, okolicznościowy medal oraz ciepły poczęstunek. Warto docenić postawę młodzieży, która znalazła czas w niedzielne południe i w niezbyt sprzyjającej aurze pogodowej uczyniła ten symboliczny gest oddania czci bohaterom o naszą wolność.

 

Generalny remont łazienek w szkole

27 lutego 2019 roku zakończył się generalny remont łazienek znajdujących się na parterze budynku szkoły. Realizację prac wykonała firma Re Pro Bau Pana Adama Darowskiego z Kaniny. W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: wyburzenie ścian, zbicie tynków, wyrównanie podłóg, ułożenie płytek na ścianach i podłodze, wymianę drzwi wejściowych, montaż kabin toaletowych oraz armatury sanitarnej i luster. Ponadto wykonano nowe instalacje, tj.: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjną. Inwestycja została zrealizowana dzięki zrozumieniu i wsparciu Wójta Gminy Łukowica Pana Bogdana Łuczkowskiego oraz radnych Henryka Talara Krzysztofa Bugajskiego. Całkowity koszt inwestycji w całości został pokryty z budżetu gminy. 

      W oficjalnym oddaniu łazienek do użytku uczestniczyli: Wójt Gminy Łukowica Pan Bogdan Łuczkowski,  Zastępca Wójta Pan Witold Majerski, Dyrektor ZOE w Łukowicy Pani Małgorzata Pogwizd, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Ryszard Świąder, radni Henryk Talar i Krzysztof Bugajski, a także wykonawca inewstycji Pan Adam Darowski.

„Pamięć o nich miała zaginąć...”

           28 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie kl. V i VI pokazali nam naszych narodowych bohaterów, którzy byli przez tyle lat zapomniani i ukrywani przez komunistyczną władzę w naszym kraju. Pokazali nam ludzi niezłomnych, młodych Polaków, którzy wierni Bogu i Ojczyźnie oddawali za Polskę swoje życie Niezwykle wzruszające było gdy  opowiadali nam o heroicznej wierności Inki – Danuty Siedzikównej i innych żołnierzy niezłomnych, którzy nie złożyli broni, wiele lat działając w ukryciu. Ten niezwykły dzień i akademia jest hołdem jaki winniśmy składać Żołnierzom Wyklętym.

Ogólnopolska kampania edukacyjno - informacyjna „Bezpieczna droga”

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Bezpieczna droga ma na celu  poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zapoznali się z filmami przedstawiającymi różne sytuacje związane z ruchem ulicznym i zrozumiały, że niewłaściwe zachowania mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub życia człowieka. Dzieci nabrały również świadomości, iż podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski. Dlatego tez wszyscy uczestnicy projektu otrzymali nowe kamizelki odblaskowe.

Dzień Babci i Dziadka

          Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która należy do  tradycji naszej szkoły, a organizowana jest przez uczniów klas 0 – III wraz z wychowawcami.

       W tym roku ta miła uroczystość odbyła się 1 lutego 2019 r. Aby podziwiać występy swoich kochanych wnuków zaproszonych Babć i Dziadków przybyło bardzo dużo. Zebranych seniorów i wszystkich gości serdecznie powitała Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka wraz z Samorządem Uczniowskim. W pięknie udekorowanej sali uczniowie przedstawili program artystyczny. Były deklamowane wierszyki, piosenki oraz tańce. Dzieci z odziału przedszkolnego wystąpiły zaś z Jasełkami. Warto zaznaczyć, że każdy z uczniów klas młodszych wziął czynny udział w przedstawieniu.

         Po odśpiewaniu „Sto lat” dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki. W przyjęciu gości pomagali rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków.  Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło i życzymy im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.

 

Zabawa karnawałowa

           Karnawał to wyjątkowy czas zabaw, radości, maskarad, tańców, nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci.  W naszej szkole bal karnawałowy odbył się 30 stycznia 2019 roku. W pięknie udekorowanej sali już o godz. 12.00 pojawili się uczniowie w ciekawych, bajkowych strojach. Przy dźwiękach muzyki dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach i tańcach prowadzonych przez ich wychowawców. A w przerwie częstowały się  pysznościami przygotowanymi przez Rodziców. 

        Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację karnawału dla najmłodszych. Kolejny bal karnawałowy już za rok!!!

 

Rekonstrukcja historyczna "Ku Niepodlgłej" w naszej szkole

         11 stycznia 2019 roku gościliśmy w naszej szkole grupę artystyczną "Rekonstrukto" z Lublina, która przyjechała z pokazem historycznym „Ku Niepodległej" . Uczniowie z klas I-VIII mieli możliwość uczestniczyć w lekcji historii upamiętniającej dążenia niepodległościowe Polski na przestrzeni dziejów.  W programie przedstawione zostały repliki broni używanych przez powstańców i w I wojnie światowej. Omówiono powstania narodowe (kościuszkowskie, okres Księstwa Warszawskiego, listopadowe, styczniowe, I wojna światowa), sytuację pod zaborami, rolę i legendę marszałka Józefa Piłsudskiego oraz legionów. Uczniowie mogli przebrać się w różne stroje z okresu powstań narodowych. Mieli też możliwość zapoznać się z obsługą broni, jak również brać udział w pojedynku. Wybrane osoby mogły się wykazać znajomością udzielania pomocy rannym. Pokaz uzupełniono wiedzą historyczną,  a uczniowie mogli odpowiadać na pytania z okresu bohaterskich walk o odzyskanie niepodległości.

Bezpieczne ferie

            W ramach działań pn. „Bezpieczne ferie” 10 stycznia 2019 roku do naszej szkoły przyjechali policjanci. Funkcjonariusze przeprowadzili krótką pogadankę, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Aby ferie były bezpieczne, policjanci apelują, zarówno do najmłodszych, jak i ich rodziców o rozwagę, by uniknąć zagrożeń, jakie mogą się pojawić w czasie zimowych zabaw. 

 

"To już pora na wigilię, to już czas..." - świąteczne kolędowanie w naszej szkole

           21 grudnia 2018 roku można było poczuć w całej szkole prawdziwie świąteczną atmosferę, a to wszystko za sprawą naszych utalentowanych uczniów. To właśnie tego dnia odbył się koncert kolęd i pastorałek, który był wstępem do szkolnej Wigilii.

           Podczas koncertu można było usłyszeć tradycyjne kolędy i pastorałki oraz współczesne piosenki świąteczne. Swoje umiejętności prezentowali soliści, całe klasy oraz instrumentaliści.  Do tego szczególnego okresu przybliżyło nas przedstawienie, przygotowane przez dzieci z oddziału przedszkolnego. Wyjątkowy klimat nadała również licznie przybyła publiczność, która,  jak co roku, wypełniła salę po brzegi.  Na koniec, Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka pogratulowała młodym artystom wspaniałego występu oraz wyraziła uznanie dla pomysłodawcy projektu za profesjonalizm i zaangażowanie, podczas organizacji tej uroczystości.

          Po części artystycznej wszyscy udali się do hali gimnastycznej, gdzie na świątecznie udekorowanych stołach, czekał już tradycyjny wigilijny poczęstunek. 

 

Spotkanie z Policjantem w klasach V- VIII

             11 grudnia 2018 roku odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie z Policjantem. Tym razem w prelekcji uczestniczyli uczniowie klas V-VIII. W czasie spotkania zaproszeni funkcjonariusze poruszyli bardzo ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa  w ruchu drogowym, przypomnieli przepisy związane z koniecznością noszenia kamizelek odblaskowych, a także w obrazowy sposób przedstawili przykre konsekwencje braku elementów odblaskowych u uczestników ruchu drogowego. Panowie omówli także problematykę dotyczącą używek, wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych, a także sprawę odpowiedzialności karnej młodych ludzi. Spotkanie było bardzo ciekawe i z pewnością wiele nauczyło naszych wychowanków.

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

6 grudnia 2018 roku do naszej szkoły przybył Św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Wszystkie dzieci obdarował wspaniałymi prezentami i serdecznym uśmiechem, za co dzieci odwdzięczyły się pięknym śpiewem piosenki o Mikołaju. Miła i bardzo ciepła atmosfera na spotkaniu z niecodziennym gościem wszystkim sprawiła wiele radości.

 

"Archipelag Skarbów"

W dniach 27 - 28 listopada 2018 roku uczniowie klasy VII uczestniczyli w Szkole Podstawowej w Stroniu w warsztatach profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów". Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia, zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy czy pornografii. Trenerzy pokazali  uczniom ich ogromny pozytywny potencjał. Przez dwa kolejne dni grupa młodzieży zamieniła się w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

 

Cyrk „SZOK” u nas !

28 listopada 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pięknym pokazie sztuki cyrkowej prezentowanej przez artystów cyrku „SZOK”. Wesoły klaun bawił dzieci swoimi sztuczkami. Dopełnieniem magicznych pokazów była obecność doskonale wytresowanych gołębi, pudelków i pokaz żywego węża. Wspaniały występ cyrkowy dostarczył wszystkim zebranym mnóstwo miłych wrażeń i przeżyć. Wybrani przez artystów uczniowie nie tylko mieli okazję podziwiać triki cyrkowe, ale także brać czynny udział w realizacji wielu z nich Uczestnicy gromkimi brawami podziękowali akrobatom za niezwykłe widowisko.

 

„Zostań Dyplomowanym Mikołajem”

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.
Jan Paweł II

          „Zostań Dyplomowanym Mikołajem” to kolejna akcja,  którą wspierają nasi wolontariusze. Przeprowadzili oni zbiórkę słodyczy  na terenie szkoły i w sklepie „CEZAR” w Świdniku. Zgromadzone słodycze zostały przekazane do Stowarzyszenia Sursum Corda i zostaną wykorzystane na spełnienie oczekiwań dzieci, które uwierzyły w Mikołaja. W zamian nasza szkoła od Kapituły Akademii Mikołajów Stowarzyszenia Sursum Corda otrzymała tytuł „DYPLOMOWANEGO MIKOŁAJA”.

 

Zabawa Andrzejkowa 

„Andrzeju,Andrzeju! Daj nam znać,
co się będzie z nami dziać!...” 

           Skoczna muzyka, odrobina magii i czarów, przepowiednie, barwne stroje, uśmiechnięte buzie dzieci i przede wszystkim dobra zabawa wypełniły czas Zabawy Andrzejkowej, która odbyła się 29 listopada 2018 roku w naszej szkole.

 

Próbna ewakuacja

23 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani Dyrektor, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: Dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz  pracownicy obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaków z  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Szkolne Koło Regionalne

              Poczucie przynależności do własnego regionu powinno się rozbudzać i pielęgnować już od najmłodszych lat. Z tego powodu zrodziła się inicjatywa założenia koła o takim właśnie charakterze w naszej szkole. Chętne dzieci z klas II i III mają możliwość poznawać muzykę i kulturę naszego regionu na zajęciach odbywających się od września tego roku. Zajęcia te mają na celu wzbudzenie zainteresowania tradycją, zwyczajami i obrzędami charakterystycznymi dla regionu Lachów Podegrodzkich i Lachów Limanowskich. Dzieci uczą się piosenek, przyśpiewek i elementów tańców charakterystycznych dla naszego regionu i nie tylko. Członkowie koła swoim śpiewem i tańcem uświetniają uroczystości szkole. Poznają region etnograficzny z jakiego się wywodzą, a także wartości związane z dziedzictwem kulturowym tego regionu. Koło regionalne prowadzi Pani Karolina Borucka, nauczycielka muzyki i pasjonatka kultury lachowskiej.

 

Spotkanie z policjantem w kl. O-III

               W trosce o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły, bezpieczne i właściwe zachowanie się dzieci w szkole i poza szkołą 21 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie dzieci klas 0-III z przedstawicielem Posterunku Policji w Łukowicy. Pan policjant przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze. Dużo uwagi poświęcił także właściwemu zachowaniu się dzieci wobec rówieśników i dorosłych. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem słuchali rad Pana Policjanta. Dzieci miały możliwość zadawania pytań, na które otrzymywały rzetelne i konkretne odpowiedzi.

 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień w naszej szkole!  

Wzajemnego szacunku, tolerancji i życzliwości powinniśmy uczyć się już od najmłodszych lat. Ważne jest, aby „mały człowiek” był przyjaźnie nastawiony do innych, potrafił wyrażać pozytywne uczucia i nie zapominał o zwrotach grzecznościowych takich jak: proszę, dziękuję i przepraszam. Dobre słowo, szczery uśmiech są przecież takie ważne. Życzliwi powinniśmy być każdego dnia, ale dobrze jest raz w roku o tym każdemu przypomnieć. Dlatego 21 listopada 2018 roku z grupą najmłodszych naszych uczniów  zorganizowaliśmy obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Dzieci odgrywały scenki, które przedstawiały sytuacje z życia wzięte, w których mogły sprawdzić się i wykazać życzliwością: powiedzieć dziękuję, podać komuś coś, co upuścił czy pocieszyć płaczącego… - to przecież nic nie kosztuje, a tak wiele może znaczyć dla drugiej osoby. Wszystkiemu towarzyszyły zabawy integracyjne, które rozpoczęły się wspólnym tańcem na powitanie. Dzieci wysłuchały bajki o „Krainie Uśmiechu” i wspólnie zaśpiewały piosenkę pt. „Uśmiech”, której refren brzmiał następująco: „Z uśmiechem ucz się żyć, na pewno nic nie stracisz. Gdy uśmiech szczery dasz, to łatwo się wzbogacisz...”  

 

Nasza uczennica wyśpiewała I miejsce w powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej w Limanowej!

         15 listopada 2018 roku uczniowie: Kinga Iwan (kl. VI) i Krzysztof Pustułka (kl. VII) reprezentowali naszą szkołę biorąc udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej zorganizowanym przez Dyrekcję i Nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Limanowej, Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa i Starostwo Powiatowe w Limanowej. Konkurs ten był przeznaczony dla uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych z powiatu limanowskiego. Tematem konkursu była: Pieśń i piosenka patriotyczna z pierwszego ćwierćwiecza XX wieku.  Nasi uczniowie wystąpili jako soliści w kategorii pieśń patriotyczna i zaprezentowali po jednym utworze: Krzysztof zaśpiewał piosenkę pt. „My Pierwsza Brygada”, natomiast Kinga zaprezentowała utwór „Białe róże” i nim wyśpiewała I miejsce w konkursie.   Serdecznie Gratulujemy!!!   Przeczytaj także:  http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/15188/xvii-konkurs-poezji-i-piesni-patriotycznej.html    

 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

"Dla Ciebie Ojczyzno" z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

        13 listopada 2018 roku  nasza szkoła zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Dla Ciebie Ojczyzno" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łukowica.

W tym roku konkurs dotyczył poezji patriotycznej i niepodległościowej, ponieważ obchodzimy okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości. Konkurs stał się zatem znakomitą uroczystością kończącą świętowanie tego zacnego jubileuszu.

Celem konkursu było:

 • pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 • popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny,
 • popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną,
 • rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci.

Ponadto najważniejszym zadaniem tego spotkania było wyłonienie najlepszych recytatorów wśród uczniów ze szkół z naszej gminy. W jury konkursu zasiadły: Pani Helena Borucka – przewodnicząca, Pani Grażyna Biskup oraz Pani Anna Jodłowska.

W konkursowych zmaganiach wzięło udział 42 uczestników z 9 placówek szkolnych. Uczestnicy deklamowali wiersz o charakterze patriotycznym z okresu od 1918 do współczesności. Komisja oceniała uczniów w trzech kategoriach: kl. IV – V, kl. VI-VII oraz kl. VIII i oddziały gimnazjalne. Jury konkursowe w swojej ocenie brało pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację tekstu, dykcję, opanowanie pamięciowe tekstu, ogólne wrażenia artystyczne. Poziom recytacji był bardzo wysoki. Po zakończeniu części konkursowej, uczestnicy i ich opiekunowie zaproszeni zostali na poczęstunek, a komisja  w tym czasie wyłoniła najlepszych recytatorów.

         Jury po burzliwych obradach przyznało miejsca i nagrody. Na uroczyste rozdanie nagród, z ramienia Pani Wójt, przybyła pani Małgorzata Pogwizd, Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, gry planszowe oraz drobne upominki od sponsorów.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów !

Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej:

 W kategorii klas IV – V:

I miejsce – Katarzyna Hebda ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej (opiekun: p. Beata Hebda).

II miejsce – Julia Saska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku (opiekun: p. Ewelina Dyrek)

Wyróżnienie – Oliwia Joniec ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach (opiekun: p. Marta Makowicz)

 

W kategorii klas VI – VII:

I miejsce – Konrad Rostocki ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu (opiekun: p. Małgorzata Mróz).

II miejsce – Daniel Król Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Jadamwoli (opiekun: p. Małgorzata Białkowska)

Wyróżnienie – Natalia Bysiek ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu (opiekun: p. Małgorzata Mróz).

 

W kategorii klas VIII i gimnazjów:

I miejsce – Anna Hebda ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej (opiekun: p. Beata Hebda)

II miejsce – Nikola Jaworska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku (opiekun: p. Ewelina Dyrek)

Wyróżnienie – Dorota Śmierciak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej (opiekun: p. Beata Hebda)

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Święto Drzewa

            10 października  tradycyjnie obchodzimy Światowy Dzień  Drzewa. Jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w wielu krajach na świecie. Jej głównym celem  jest wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji drzew.

            Z tej okazji  uczniowie kl. V zorganizowali happening, do którego włączyły się pozostałe klasy. Gościem honorowym uroczystości szkolnych była Pani Agnieszka Bukała - pracownik Nadleśnictwa Stary Sącz, która w pierwszej części  spotkania  z naszymi uczniami ciekawie opowiadała o bezcennej roli drzew dla środowiska i  człowieka. Stwierdziła, że sadzenie drzewek  jest uniwersalnym przesłaniem dla  ludzi.  Po zajęciach dydaktycznych uczniowie wspólnie posadzili  sadzonki młodych drzew. Drzewa, nasze wspólne dobro! Zatem sadźmy drzewa!

 

„Mój pierwszy zeszyt”. Akcja IPN dla pierwszoklasistów z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

         Nasi pierwszoklasiści otrzymali ołówki i zeszyty z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Jest to specjalny prezent jaki z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotował dla pierwszoklasistów Instytut Pamięci Narodowej. Uczniom Klasy Pierwszej w naszej szkole życzymy sukcesów w nauce i niech ich pierwszy zeszyt zapełnia się samymi „piątkami”.

 

Dzień dla Niepodległej

       9 listopada 2018 roku został ustanowiony przez Ministra Edukacji Narodowej „Dniem dla Niepodległej”. Dlatego też tego dnia w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku odbył się niezwykły koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

           Uroczyste obchody tej szczególnej rocznicy rozpoczęto wiele miesięcy wcześniej, kiedy to w trakcie wielu zajęć dydaktycznych i wychowawczych organizowano rozmaite przedsięwzięcia, mające na celu przybliżyć uczniom historię trudnych dla Polski momentów. Pod hasłem „dla Niepodległej” odbyło się w szkole wiele konkursów plastycznych, literackich czy recytatorskich. Zorganizowano także „Bieg dla Niepodległej”, a także pieszą wycieczkę na Jabłoniec. Zwieńczeniem tych działań był Koncert dla Niepodległej, który miał miejsce w piątek 9 listopada.

        Rozpoczęciem akademii było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Hymn wykonano dokładnie o godzinie 11.11, w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez MEN. Dzieci wszystkich klas zaśpiewały cztery zwrotki, gdyż w ten sposób chciały uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie uczniowie wierszem i pieśnią prezentowali trudne drogi naszej ojczyzny do odzyskania niepodległości. Kolejnym punktem programu było wspólne zasadzenie Dębu Wolności, który zdobić będzie od tej pory szkolny skwer. Najwięcej emocji wzbudziło jednak zakopanie Kapsuły Czasu oraz odczytanie „Listu dla Przyszłych Pokoleń”, który stanowił jeden z elementów składowych kapsuły. W liście czytamy: „Dla potomności wszelkich wiadomość niniejsza... Niech pamięta każdy, kto po nas te miejsca remontował, przekształcał, inaczej urządzał, że w roku 2018 My, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, uroczyście obchodziliśmy dwie wspaniałe rocznice: 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 50-lecia budynku szkoły”. Wśród przedmiotów tworzących zawartość kapuły znalazły się m.in prace plastyczne uczniów, szkolne zdjęcia, dokumenty, przybory dzisiejszych uczniów, gazety, monety i banknoty, a także pamiątki z 50-lecia szkoły. 

               Kolejnym punktem programu było przeprowadzenie we wszystkich klasach konkurów historycznych. W rolę ekspertów wcielili się uczniowie klasy VIII, to oni czuwali nad proawidłowym przebiegiem uczniowskiej rywalizacji. Spisali się wspaniale, gdyż po wielu dogrywkach udało się wyłonić laureatw. Zostali oni nagrodzeni wspaniałymi nagrodami książkowymi. Ponadto, rozstrzygnięto także konkursy plastyczne pt. "Plakat dla Niepodległej" (kl. V-VIII) oraz "Laurka dla Niepodległej" (kl. 0-III), a także konkurs lietracki w kl. II i III. Podsumowaniem działań było wręczenie nagród uczniom oraz wspólny pochód nauczycieli i uczniów, w czasie którego śpiewano pieśni patriotyczne.

 

8 listopada – Ogólnopolski Dzień
„Śniadanie Daje Moc”.

              Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, zabawy, lepiej koncentrują się podczas lekcji, mają siłę do uprawiania sportu. To najlepszy start w nowo rozpoczynający się dzień. Dlatego już od kilku lat w naszej szkole, w klasach 0 –III realizowany  jest ogólnopolski program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc”.

8 listopada 2018r. w klasach 0-III od rana panował gwar spowodowany przygotowaniami do wspólnego posiłku - śniadania. W tym dniu każde dziecko przyniosło dowolne, zdrowe produkty na wspólne śniadanie: masło, sery, wędliny, ryby, warzywa, owoce, miód, dżemy, pieczywo i inne. Rozpoczęcie przygotowań do sporządzenia wspólnego śniadania poprzedzone było spotkaniem z pielęgniarką, która omówiła zasady zdrowego odżywiania się i zachęciła wszystkich do promowania w domu i w szkole zdrowego  stylu odżywiania.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i  klas I - III wspólnie z wychowawczyniami i rodzicami podjęły się trudu przygotowania smacznych, zdrowych i kolorowych kanapek, owocowych szaszłyków oraz owocowego soku sporządzonego z naturalnych owoców. Wspólne przygotowanie posiłków sprawiło uczniom niesamowitą frajdę. Dzieci miały okazję nie tylko podzielić się z innymi, ale mogły poznać upodobania żywieniowe swoich kolegów i koleżanek, ale także  mogły poczuć prawdziwą moc, jaką dostarcza zdrowe i wartościowe śniadanie.

            Dzięki realizacji programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc” uczniowie mieli możliwość ponownego kształtowania nawyku spożywania śniadania w myśli zasady zdrowego odżywiania:
Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem”!
Ważne jest, aby edukacja zdrowotna wpajana najmłodszym wychowankom miała praktyczne odzwierciedlenie w dorosłym życiu.

                Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w organizację wspólnego śniadania w szkole. 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

               Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie 5 listopada. W tym roku nasza szkoła po raz kolejny uroczyście obchodziła ten dzień. Jest to święto wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby przypomnieć sobie część z nich. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe.

Uczniowie klas O-III uczcili święto przebierając się za ulubionych bohaterów bajkowych. Dzieci wysłuchały pięknej „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie”, którą czytały koleżanki, pani bibliotekarka, wychowawczyni klasy I i Pani Dyrektor, gdyż w tym roku przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Później były zabawy prowadzone przez członkinie SK Wolontariat, wymagające wykazania się znajomością treści bajek, tych znanych i mniej znanych, m.in. dzieci rozwiązywały zagadki, uczyły się nowej piosenki.

          Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane.

                   Oprócz treści bajkowych na tym niezwykłym spotkaniu dzieci poznały historię orła białego. Piękna scenografia połączyła treści bajkowe z treściami patriotycznymi.

 

Ogólnopolska akcja edukacyjna PZU „Odblaski”

        Akcja skierowana jest do najmłodszych użytkowników drogi. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa i widoczności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Uczniowie klas najmłodszych otrzymali Odblaskowy Niestraszek".  Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym omawiana jest z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych proponowanych w ramach akcji Odblaski. Podejmowane działania mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo najmłodszych.

 

Ogólnopolska Akcja Społeczna
“Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach – Świeć życiem”

      Ogólnopolska akcja społeczna ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać nas i nasze dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczniowie klas V- VIII obejrzeli film, w którym przedstawione zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków

           21 października 2018r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków. Uczestnikami spotkania, a zarazem wspaniałymi słuchaczami były dzieci z oddziału przedszkolnego,  klasy I, II i III. Do przeczytania została wybrana książeczka R. Piątkowskiej pt. „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”.  Wszyscy z zadowoleniem przyjęli tę propozycję. Teksty czytali: pani bibliotekarka, pani pielęgniarka, jedna babcia i starszy kolega z klasy III, przebrany za leśniczego. Niektórzy chętni uczniowie przebrali się za wybrane zwierzątko
z Gangu Słodziaków, inni przynieśli swojego ulubionego bohatera, a jeszcze inni wykonali kukiełki swoich ulubieńców z Gangu Słodziaków. Dzieci słuchając głośnego czytania wraz ze swymi rówieśnikami i zaproszonymi gośćmi poznawali przygody głównych bohaterów książeczki tj. bobra Borysa, jeża Jerzyka, lisa Lucka, rysia Rysia, sowy Zosi, zajęczycy Zuzi. Wszyscy starali się uważnie słuchać opowiadania o tytułowych postaciach, a Pani Dyrektor zwróciła uwagę na to, że głośne czytanie stymuluje ogólny rozwój, wzbogaca słownictwo, buduje i zacieśnia więzi emocjonalne rodziców z dziećmi. Po odczytaniu wybranego tekstu słuchacze odpowiadali na pytania z nim związane. Za prawidłowe odpowiedzi otrzymywali gromkie brawa.

           W przygotowanie spotkania zaangażowali się także członkowie SK „Wolontariat”. Pomagali w przygotowaniu scenografii. Na dekorację wykorzystano Pluszaki-Słodziaki, prace plastyczne dzieci i inne wytwory artystyczne oraz materiały przyrodnicze. Tego dnia wszyscy świetnie się bawili. Była to wspólna zabawa z „Gangiem Słodziaków”. Ten dzień był wyjątkowy i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Był to dzień pełen radości, serdeczności, uśmiechu, ale też wzruszeń i emocji.  Uważamy, że to spotkanie dostarczyło wszystkim dużo pozytywnych emocji, uczyło szacunku do przyjaciół, pokazało wzorce kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, Mamy nadzieję, że takie spotkania, to też sposób na zachęcanie rodziców, babć i dziadków do wspólnego czytania książek z dziećmi, wnukami gdyż czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka.

           To spotkanie było doskonałą okazją do otwarcia szkolnej akcji czytelniczej „Czytanie zbliża”. Nadal poprzez szkolne akcje czytelnicze pragniemy popularyzować czytelnictwo oraz zachęcać do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i nie tylko.

 

PIERWSZAKI ZGŁĘBIŁY TAJNIKI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

          19 października 2018 roku uczniowie klasy I udali się do Biblioteki Publicznej w Łukowicy, aby poznać jej tajemnice. Pierwszaki dowiedziały się m. in. kto pracuje w bibliotece i na czym polega jego praca, czym różni się biblioteka szkolna od biblioteki publicznej. Najmłodszym uczniom naszej szkoły bardzo podobało się to, że mogą samodzielnie podchodzić do regałów i wybierać dla siebie książki. Już po chwili pobytu każde z dzieci ułożyło sobie stosik interesujących je książek. Pani wytłumaczyła na czym polega wypożyczenie książek za pośrednictwem systemu elektronicznego i do czego służy karta magnetyczna, ale również pokazała katalogi papierowe, które były wykorzystywane dotychczas. Każde z dzieci wypożyczyło dla siebie książkę za pośrednictwem założonej przez Panią karty papierowej, ale następnym razem każdy nowy czytelnik otrzyma już kartę magnetyczną.

Dziękujemy Paniom pracującym w bibliotece za zaproszenie i za serdeczne przyjęcie!

Jestem Uczniem Szkoły Podstawowej – jak to dumnie brzmi!

"Ślubuję być dobrym Polakiem

dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starał być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

            Tymi słowami, 17 października 2018 roku uczniowie klasy I naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Nie sposób było oderwać wzroku od dzieci, które świetnie prezentowały się w stroju galowym, a na głowach miały uczniowskie birety. Pierwszaki z wielkim zaangażowaniem śpiewały piosenki, recytowały wiersze i odpowiadały na pytania, które zadawała im Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy dostąpił zaszczytu Pasowania na Ucznia, którego dononała symbolicznym piórem przez Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka.

             Dodatkowym przeżyciem w tym dniu było pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej. Każdy Pierwszoklasista otrzymał Dyplom Pasowania, legitymację szkolną oraz upominki od Rady Rodziców i kolegów i koleżanek z klas O, II i III.

                                                      Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów!

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 2018

                 Tradycją naszej szkoły stały się obchody „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Od wielu lat to wydarzenie cieszy się wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci klas młodszych i rodziców. Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego wszyscy marzą o wspólnym spotkaniu przy ognisku i konsumowaniu przepysznych pieczonych ziemniaków, spożywanych na łonie natury przy pięknej jesiennej pogodzie. W tym roku nie mogło być inaczej.

       16 października 2018r. cała społeczna brać z klas O-III wraz z wychowawczyniami wyruszyła pieszo w plener na wybrane miejsce, gdzie rodzice rozpalili ognisko, przygotowali ziemniaki do pieczenia i wspólnie z dziećmi piekli je na ognisku.

          Podczas spotkania dzieci pod okiem wychowawców i rodziców świetnie bawiły się przy ognisku, częstowały się upieczonymi ziemniakami, soczkami i pomagały sobie wzajemnie. Unoszący się zapach pieczonych ziemniaków i dym z żarzącego się ogniska oraz przepiękna pogoda dodawały blasku całej imprezie. Impreza dostarczyła wszystkim dużo wrażeń i emocji. Na spotkaniu panowała atmosfera prawdziwej integracji, zabawy i radości. Wszyscy bawili się świetnie. Na twarzach dzieci widać było radość, uśmiech i zadowolenie.

    Organizowanie takiej imprezy to dobra okazja do integracji dzieci, rodziców, wychowawców, zachęcanie wszystkich do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu, propozycja pozytywnego sposobu spędzania wolnego czasu, a także ćwiczenia praktyczne z przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w różnych miejscach.

W drodze powrotnej wśród uczniów słychać było stwierdzenia:„Ale było fajnie”,„Szkoda, że nie codziennie jest takie super ognisko”… .  Radość dzieci dowodzi, że warto organizować takie plenerowe spotkania.

O mój ziemniaku u nas rosnący,
lubię jeść ciebie, gdy jesteś gorący.
A już najlepiej mi smakujesz, 
kiedy z ogniska do buzi wędrujesz.

 

50 lat minęło, czyli jubileusz pełen pozytywnych wzruszeń

"Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie..."

/W. Szymborska/

           11 października 2018 roku odbyły się obchody 50-lecia naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy, samorządowcy, dyrektorzy szkół, rodzice, przyjaciele i sponsorzy szkoły, a także uczniowie i licznie przybyli absolwenci. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie, znaleźli się m.in. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Urszula Nowogórska, Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Dariusz Leśniak, Wójt Gminy Łukowica – Czesława Rzadkosz, Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy – Małgorzata Pogwizd, dyrektorzy szkół, przedszkola oraz wielu innych instytucji, z którymi współpracuje „jubilatka”.

             Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, odprawioną przez kapłanów uczących w szkole. Kolejny etap obchodów miał miejsce w budynku szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, której fundatorami są nauczyciele, rodzice i pracownicy obsługi.

        To rzeczywiście było święto szkoły, mówiono o niej, o jej przeszłości i przyszłości, gratulowano sukcesów i składano życzenia dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i przede wszystkim, tworzącym szkołę uczniom, którzy przygotowali specjalną część artystyczną, która dotyczyła historii podstawówki w Świdniku. Złoty jubileusz szkoły wpisał się także w obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Połączenie tych dwóch - istotnych historycznie wydarzeń - dodało świętu rangi i wpłynęło na podniosły charakter uroczystości.

                  Dyrektor Szkoły w swoim przemówieniu przypomniała osoby, które na przestrzeni lat tworzyły kadrę dyrektorską. Podkreśliła, że historia szkoły to powód do dumy, a obchodzony jubileusz jest okazją do wyrażenia słów uznania wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces kształcenia młodzieży w tej szkole.

-   Każda szkoła jest unikatowa, bo za każdą szkołą kryją się sukcesy i ścieżka edukacyjna wielu osób. Mogę sobie wyobrazić jakie uczucia towarzyszą uczestnikom tego jubileuszu, jak z sentymentem wspominają oni swoich nauczycieli, jak zupełnie inaczej patrzą dzisiaj na swoją szkołę, na to, co w niej zdobyli, jakie emocje w niej zostawili–mówiła obecna na uroczystości Urszula Nowogórska.

– Ze wzruszeniem uczestniczę w tym jubileuszu, gdyż pamiętam ile mój ojciec zrobił, aby ta szkoła zaczęła istnieć. Bardzo różni się ten obiekt od tego sprzed 50 lat. Dzisiejsi uczniowie ze Świdnika mają ogromne szczęście, bo ta szkoła jest piękna i nowoczesna – mówił Marek Gryźniak, syn pierwszego kierownika szkoły w Świdniku.

        Ciepłe słowa i życzenia wielu sukcesów w kolejnych latach działalności popłynęły również z ust Pani Wójt, a także przedstawicieli instytucji i przybyłych dyrektorów szkół, którzy na ręce dyrektora szkoły złożyli gratulacje.

         W dalszej części obchodów jubileuszu szkoły wszyscy zgromadzeni mogli zwiedzać szkołę i zapoznać się okolicznościową wystawą. Z tej okazji zostały wykonane liczne dekoracje i prezentacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tablice absolwentów, historia szkoły, przedstawiona w formie osi czasu oraz kroniki szkolne sprzed lat. Do jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki okolicznościowe, którymi obdarowano gości. Wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakończyło uroczystości jubileuszowe.

 

Wyślij Kartkę do Powstańca 2018

            Już po raz drugi nasza szkoła włączyła się w akcję ogólnopolskiego projektu BohaterOn – wyślij kartkę do Powstańca. Uczniowie z klas I - VIII dowiedzieli się najważniejszych informacji o Powstaniu Warszawskim. Później, w czasie zajęć języka polskiego oraz plastyki i techniki uczniowie własnoręcznie wykonywali kartki oraz pisali listy do Powstańców. Zawierały one słowa podziwu, podziękowania, wyrazy szacunki oraz pozdrowienia dla jeszcze żyjących Bohaterów, którzy w 1944 roku bronili naszej Stolicy.

Oto fragmenty treści niektórych listów:

„Podziwiam Państwa za tak długą walkę. Tak naprawdę mogę dzięki Państwu żyć w swoim kraju.”

„Dziękuję za to, że walczyliście do końca i się nie poddawaliście. Podziwiam Was za to, że w takim młodym wieku walczyliście za Polskę”

„Dziękuję, że walczyliście za Polskę i za Warszawę i za to, że dzięki Wam mogę żyć w Polsce.”

„Jako jedna z wielu przedstawicielek młodego pokolenia chciałabym podziękować Panu za wolną i piękną Polskę, bo to dzięki takim ludziom jak Pan mogę teraz mówić o wolnej Polsce.”

„Pragnę podziękować Tobie za uczestnictwo w Powstaniu i walkę o nasza Ojczyznę. Podziwiam Cię bardzo i pozdrawiam!”

         Udział w tym przedsięwzięciu jest wyjątkowy, gdyż z jednej strony jest to promocja patriotycznych postawtożsamości narodowejedukowanie społeczeństwa. Z drugiej natomiast – hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. 

 

Ogólnopolski Dzień Tornistra

            1 października został uznany za Ogólnopolski Dzień Tornistra. Przeciążone tornistry to ważny temat z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków w naszej szkole zorganizowano akcję ważenia plecaków, aby sprawdzić, jak wygląda szkolny plecak, ile waży, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Dopełnieniem tej akcji była pogadanka pielęgniarki na temat troski o własne zdrowie i prawidłową postawę.

Uczniu!

Dbaj o swoje zdrowie.

Nie przeciążaj tornistra. Każda dodatkowa rzecz w twoim plecaku to ciężar zbędny i szkodliwy.

Waga plecaka ma wpływ na twoje zdrowie, noś w nim tylko niezbędne rzeczy.

Zabawki, gry, pamiętniki zostaw w domu.

 

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

        28 września 2018 roku nasza szkoła dołączyła do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Koordynatorem akcji była pani Anna Florek, która przy współpracy z pozostałymi nauczycielami matematyki nadzorowała to wydarzenie. Chętni uczniowie wykonywali samodzielnie prace dotyczące tabliczki mnożenia. Poza tym działały tego dnia kilkuosobowe  ekipy tzw. Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Uczniowie podchodzili do oznakowanych ekip, losowali zadania dotyczące tabliczki mnożenia, za poprawne odpowiedzi otrzymywali naklejkę. Ogromne zainteresowanie akcją daje nadzieję, iż uczniowie będą odtąd kojarzyć tabliczkę mnożenia bardzo przyjemnie!

 

         Europejski Dzień Języków Obcych

        27 września 2018 roku po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie klas I -VIII wzięli udział w bardzo ciekawej prezentacji kulinarnych przysmaków z krajów anglojęzycznych i Niemiec. Degustacja potraw miała w tym dniu formę quizu. Okazało się, że nasi uczniowie świetnie znają stolice różnych państw oraz rozpoznają miejsca charakterystyczne dla danego kraju. Doskonale wiedzą też, jak należy przywitać się nie tylko po angielsku, ale i w języku niemieckim! Ponadto, uczniowie klasy VIII przygotowali interesujący skecz w języku angielskim, który rozbawił do łez wszytskich uczestników.

Kochani uczniowie, to dzięki Waszemu zaangażowaniu i kreatywności ten dzień możemy zaliczyć do bardzo udanych! Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę!

 

 WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

          19 września 2018 roku w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wcześniej kandydaci umieścili na terenie szkoły plakaty, na których przedstawili swoje programy wyborcze. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. W głosowaniu wzięło 100 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. wszystkie oddane głosy były ważne. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

Karolina Klag (VIII) - przewodnicząca

Jakub Pryma (VIII)- zastępca

Tomasz Faron (VII)- skarbnik

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności uczniowskiej!!!

 

79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka

"Niczym nie zawiniliśmy,

może tylko tym,

że byliśmy Polakami..."

            17 września 2018r.  w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Sybiraka Dzień ten przypada  w rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę,  która miała miejsce 17 września 1939 r. To szczególna data dla Sybiraków i Kresowian, jest symbolem naznaczenia ich życia, oraz sposobem na zachowanie w pamięci ich tragedii i tułaczego losu.

        Uroczystość rozpoczęto od krótkiego  przypomnienia historii września 1939 roku oraz zsyłki Polaków na Sybir na przestrzeni wieków. Uczniowie klasy VII, którzy przygotowali część artystyczną, zaprezentowali wspomnienia osób, któe przeżyły ten ciężki okres. Ich wypowiedzi przeplatane były śpiewem, zaś nastrój programu wzruszył wszystkich zebranych. 

 

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"

              Promowaniu czytelnictwa, wzmacnianiu tożsamości narodowej, kształtowaniu postawy szacunku wobec polskiej literatury i kultury oraz wzbudzaniu szacunku dla polszczyzny służyło Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbyło się w naszej szkole 7 września 2018 r. Na uroczystość zaporoszeni zostali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Gościem specjalnym była Pani Grażyna Biskup z Gminnej Biblioteki  Publicznej w Łukowicy oraz Pan Krzysztof Bugajski, kóry doskonale wcielił się w rolę Seweryna Baryki. 

         Uczniowie klasy VII i VIII zadbali o wspaniałe stroje w stylu lat 20. XX wieku  i zaprezentowali taniec charakterstyczny dla tego okresu. Następnie odczytano fragmenty powieści z podziałem na role. Wszyscy bardzo przeżywali swój występ, ale było warto, bo publiczność nagrodziła wszystkich gromkimi brawami.

                Na koniec wszyscy obecni otrzymali pamiątkowe stemple, które wykonane zostały pieczęcią przesłaną do szkoły z Kancelarii Prezydenta.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

" Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych żaden trud –
Pójdziemy razem do zwycięstwa,
Gdy ramię w ramię stanie lud..."

              Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia i nauczyciela. 3 września 2018 roku cała społeczność szkolna uroczyście pożegnałą wakacje i przywitała nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, o godzinie 9.00, Mszą Świętą w Kaplicy w Świdniku. O godzinie 10.00, apel w sali gimnastycznej rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Szkolnego Karolina Klag. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy.

            Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oficjalnie powitali nową Panią Dyrektor mgr Lucynę Borzęcką. Życzyli jej radości z wykonywanej pracy, a także satysfakcji z kierowania tak wspaniałą szkołą, jak nasza. W kolejnej części głos zabrała Pani Dyrektor, która serdecznie powitała wszystkich uczniów – w szczególności uczniów, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły oraz rodziców i grono pedagogiczne. Ponadto, życzyła wszystkim uczniom  i nauczycielom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

           Inauguracja roku szkolnego to także moment, w którym wspominamy tragiczne wrześniowe wydarzenia z 1939 roku. Minutą ciszy uczczono pamięć tych wszystkich, którzy oddali swe życie za Polskę. Okolicznościowy program przygotowali uczniowie klasy VIII wraz z wychowawcą. Natomiast uczniowie klasy II wystąpili z pożegnaniem wakacji.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna…”

Jan Twardowski

         22 czerwca 2018 zakończył się kolejny rok szkolny. Po 10 miesiącach nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice, a także Pracownicy Obsługi tradycyjnie uczestniczyli w tym dniu w uroczystej mszy i akademii.

        Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i podziękowań. Podczas apelu pani Dyrektor złożyła podziękowania rodzicom, nauczycielom, uczniom i wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w naszej szkole oraz służyli czasem i zaangażowaniem we wszelkich działaniach i imprezach. Następnie zostali nagrodzeni ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżnili się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.

        W tym dniu odbyło się także uroczyste pożegnanie oraz podsumowanie 26 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Świdniku, znanej w gminie i w powiecie Pani Dyrektor Heleny Boruckiej, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. W swoich wystąpieniach nauczyciele, uczniowie i rodzice podkreślali wielki wkład pracy Pani Dyrektor, która  potrafiła stworzyć i pokierować szkołą, odnoszącą od samego początku sukcesy dydaktyczne i wychowawcze, a jako cel nadrzędny stawiała zawsze dobro swoich wychowanków oraz  rozwijanie ich pasji.  Uczniowie w trakcie uroczystości dziękowali za zaangażowanie w codzienne życie szkoły. Jednocześnie gratulowali sukcesów zawodowych, życząc zdrowia, pomyślności w gronie rodziny i przyjaciół, realizacji marzeń, podejmowania nowych wyzwań oraz rozwijania zainteresowań i pasji na nowym etapie życia. Wszyscy zebrani w ciepłych słowach wspominali działalność Pani Dyrektor, dziękowali za długoletnią pracę i pasję, z jaką oddawała się wychowaniu i kształceniu licznych pokoleń. 

     

Dzień Rodziny

         4 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziny. Na ten wyjątkowy piknik licznie przybyli najważniejsi goście – rodzice i uczniowie. Podczas uroczystości zostały powiązane z sobą trzy ważne dla dzieci święta: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca. Święto Rodziny zainaugurowała pani dyrektor Helena Borucka, która serdecznie powitała zaproszonych gości i złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Na zewnątrz świeciło słońce, zapewniając szkolnej imprezie przyjemną. Zebrani rodzice i inni członkowie rodzin z uśmiechem na twarzy, z wielką dumą, a nawet z łezką w oku oglądali występy swoich pociech. Dzieci dały wspaniały popis swoich zdolności i umiejętności recytatorskich, tanecznych i wokalnych oraz talentów muzycznych. Wszyscy goście nagrodzili swoje pociechy  wielkimi brawami.

          Rodzice róznież przygotowali niespodziankę dla swoich dzieci. Wystąpili bowiem w humorytycznym przedstawieniu "O Grzesiu, który nie chciał jeść". Świetnie przygotowane stroje oraz wspaniała gra aktorska sprawiły, że występ okazał się bardzo ciekawy.  A później cała szkoła wspólnie bawiła się na zewnątrz. Był grill, dmuchany zamek, malowanie twarzy, rozgrywki sportowe oraz loteria fantowa. Przybyli także strażacy, którzy swym pokazem zachwycili nie tylko najmłodszych.

       Pani dyrektor i nauczyciele odczuwali  satysfakcję i zadowolenie, że dzięki zorganizowaniu tej uroczystości przyczynili się do budowania tradycji w społeczności lokalnej.  Ponadto byłą to dla wszystkich okazja do spędzenia razem miłych chwil, czas wspólnej zabawy, możliwość złożenia przez dzieci podziękowań swoim rodzicom za troskę, dobre słowo, a przede wszystkim za miłość, której nic nie zastąpi. Taka uroczystość pozostawia po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale przede wszystkim cementuje więzy rodzinne.

 

Szkolny Konkurs Recytatorski "Przesłanie Pana Cogito"

" Bo więcej waży jedna dobra strofa
                              Niż ciężar wielu pracowitych stronic."
                                             Czesław Miłosz

             26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Przegląd adresowany był do uczniów klas IV-VII, a jego organizatorem była polonistka Pani Ewelina Dyrek. Jako, że 2018 rok został ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta, toteż właśnie ten wspólczesny poeta był patronem tego dnia, a tytuł jesgo wiersza "Przesłanie Pana Cogito" stał się hasłem przewodnim konkursu. Co więcej, występy młodych artystów zostały poprzedzone krótką prelekcją na temat życia i twórczości Herberta, ale też zebrani uczniowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać przejmującej recytacji utworu "Raport z oblężonego miasta"- tekstu, który został włączony do Antologii Niepodległości. Dzięki temu konkurs stał się jednym z wielu szkolnych wydarzeń, które dedykowane są naszej ojczyźnie w stulecie niepodległości.

      Uczestnicy Szkolnego Konkursu zostali wyłonieni na podstawie eliminacji klasowych, które zostały przeprowadzone tydzień wcześniej. Do konkursu przystąpiło 15 osób. Wystąpiły one w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-V oraz kl. VI i VII. Ich występom przysłuchiwała się komisja w składzie:  Pani Helena Borucka (dyrektor), Pani Lucyna Borzęcka (nauczyciel ed.wczesnoszkolnej) oraz Pani Krystyna Oleksy (nauczuciel bibliotekarz). 

Pierwsze miejsce w kategorii kl. VI i VII zdobyła Nikola Jaworska za niezwykle brawurową i nastrojową interpretację niepokojącego i jednocześnie frapującego tekstu "Przesłanie Pana Cogito". Talent oraz zaangażowanie w występ można było zauważyć także u Natalii Opoki, dlatego komisja przyznała jej drugie miejsce. Za swobodę aktorską trzecie miejsce uzyskała Ewelina Nowogórska, przedstawiając utwór "Przesłuchanie anioła".
W kategorii kl. IV-V interesującą interpretację wiersza „Pudełko zwane wyobraźnią" zaprezentował Oliwier Jaworski, dzięki czemu zajął pierwsze miejsce. Drogie miejsce zdobyła Kinga Iwan (II miejsce), Oliwia Oleksy (III miejsce). Także pozostali uczestnicy konkursu, mimo że nie uzyskali tzw. miejsc premiowanych, pokazali, iż posiadają umiejętności i potrafią nadać recytowanemu tekstowi pewną nową jakość.

      Cieszymy się, że wśród uczniów naszej szkoły są chętni do uczestniczenia w konkursie. Zapraszamy za rok. Warto spróbować, ponieważ recytacja jest nie tylko ćwiczeniem pamięci i dykcji, ale przede wszystkim to niezwykła przygoda polegająca na  odkrywaniu drzemiących w nas talentów oraz emocji.

 

Dla niepodległej - 227.rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

              26 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas I – VII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego przybyli na uroczystość, aby uczcić tak ważne dla nas wydarzenie.

            Uczniowie klasy V  pod kierunkiem pana Marka Sewielskiego zaprezentowali program artystyczny, w którym młodzież przedstawiła - słowem, gestem i piosenką – cenną lekcję historii. Uczniowie mieli okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim, muzycznym oraz aktorskim. Nasi aktorzy bardzo trafnie przedstawili genezę Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Przedstawiona przez nich żywa lekcja historii miała na celu przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie a drugiej na świecie konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną kolegów i koleżanek o tym patriotycznym wydarzeniu. W apelu nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych i zastanawiano się, czym dzisiaj dla Polaków jest wolność, naród i Ojczyzna. Cała uroczystość odbyła się po hasłem "Dla niepodległej - w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości".

 

Widowisko "Dziady cz. II"

         19 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy VII przedstawili w naszej szkole inscenizację dramatu Adama Mickiewicza pt.: „ Dziady cz.II". To było coś wspaniałego! Miejsca na widowni zostały maksymalnie wypełnione! Przedstawienie przebiegało w niesamowitej scenerii. Uczniowie z wielkim angażowaniem zrealizowali powierzone im zadania i wspaniale wcielili się w swoje role. Muzyka dopełniała całość grozą i tajemniczością, a scenografia była przemyślana i przykuwała swoją oryginalnością uwagę widzów. Po zakończonym występie braw nie było końca. Po raz drugi spektakl został wystawiony dla rodziców w czasie zebrania informacyjnego (24.04.2018). Uczniowie do występu przygotowywali się wiele tygodni pod kierunkiem Pani Eweliny Dyrek.

 

Wizyta w PPSP w Limanowej

            28 marca 2018r. najmłodsi wychowankowie naszej szkoły udali się z wizytą do PPSP w Limanowej na spotkanie ze strażakami. Podczas pogadanki dzieci zostały zapoznane z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków.  W formie zabaw utrwalały numery alarmowe, szczególnie numer  do Straży Pożarnej 998 oraz numer Centrum powiadamiania ratunkowego 112. Następnie na sali gimnastycznej odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po prezentacji uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem fachowców w udzielaniu pierwszej pomocy, którymi są strażacy. Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych  realizowanych w ramach Rzadowego Programu „Bezpieczna +”. Spotkanie ze strażakami zakończyliśmy przy wozach strażackich. Dzieci miały możliwość poznania wyposażenia wozu strażackiego, jakim dysponują strażacy podczas  ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

      Dzieci wraz z opiekunami serdecznie dziękują strażakom z PPSP w Limanowej za bardzo miłe przyjęcie i przekazaną wiedzę.

 

„Spotkanie z poezją wiosenną” 2018

            22 marca 2018r. był szczególnie radosnym dniem w naszej szkole. Od wielu już lat wśród dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas młodszych kultywowana jest tradycja witania wiosny, połączona ze „Spotkaniem z poezją wiosenną”. W tym roku, to świętowanie zostało połaczone z obchodami Światowego Dnia Poezji oraz realizacją zadania programu „PoczytajMy”. Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się znacznie wcześniej. Na początku marca wychowawczynie klasy I i II ogłosiły Szkolny Konkurs Poetycki pt. „Wiosna malowana słowami”. Zainteresowanie konkursem było miłym zaskoczeniem dla organizatorek, gdyż bardzo liczna grupa dzieci podjęła się tworzenia własnej poezji, co sprawiło, że powstało wiele pięknych wierszy o wiośnie. Wszystkie utwory zostały umieszczone na okolicznościowej gazetce z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. W tym wyjątkowym dniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

            Świętowanie „Spotkania z poezją wiosenną” rozpoczęły dzieci z klasy I i II prezentując montaż słowno - muzyczny, który wprowadził zebranych w wiosenny nastrój. Następnie zwycięzcy konkusu „Wiosna malowana słowami” odczytali swoje wiersze. W kolejnej części uroczystości w przepięknych wiosennych strojach zdolnościami aktorskimi popisywały się dzieci z zerówki. W imprezę włączyli się także rodzice, którzy odczytali dzieciom kilka znanych wierszy o wiośnie. Podczas spotkania nie zabrakło poezji śpiewanej, wykonanej przez dzieci, rodziców i wspólnego śpiewu wszystkich uczestników integracyjnego spotkania. W przygotowanie spotkania zaangażowali się także członkowie SK Wolontariat. Pomagali w przygotowaniu scenografii, wykonywaniu rekwizytów do inscenizacji, nauce tańca zbiorowego.

            Tak obchodzony, od wielu, wielu lat, pierwszy dzień wiosny jest doskonałą formą attrakcyjnego spędzania wolnego czasu, integracji dzieci, rodziców i nauczycieli oraz miejscem prezentacji własnej twórczości dziecięcej. Spełnia oczekiwane cele zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze. To był wspaniały dzień. Wszystkim dopisywał dobry humor i wszyscy świetnie się bawili.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji
za świadectwo męstwa,
niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych,
za krew przelaną w obronie Ojczyzny

/Lech Kaczyński/


1 marca 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Program artystyczny przygotowała klasa VII. Przedstawienie było kwintesencją niezłomnej postawy patriotycznej, świadectwem męstwa, a przede wszystkim wyrazem hołdu dla Żołnierzy Wyklętych, którzy przelali krew w obronie Ojczyzny. Wymowne i przejmujące sceny przedstawienia z pewnością na długo pozostaną w pamięci widzów.

 

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI - Dzień Bezpiecznego Internetu

                        6 lutego 2018 roku obchodzony był Dzień Bezpiecznego Intenetu 2018. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świataDBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

                   W naszej szkole również zorganizowaliśmy taki dzień. Uczniowie z klasy VI i VII wysłuchali pogadanek oraz obejrzeli film na ten temat. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach wypływających z korzystania z Internetu i innych źródeł komunikowania. Następnie w formie zajęć warsztatowych przystąpili do ćwiczeń, które miały im pokazać różne sytuacje związane z niebezpieczeństwami, które kryją się w internecie. Prowadzący zajęcia uświadomili swoim uczniom, jak należy bezpiecznie i mądrze korzystać ze zdobyczy współczesnej techniki medialnej oraz gdzie szukać pomocy, gdy zauważą niebezpieczne zachowania.

 

Zabawa karnawałowa

           By tradycji stało się zadość, w naszej szkole odbył się  1 lutego 2018r. karnawałowy bal przebierańców dla dzieci z oddziału przedszkolenego oraz uczniów klas I – II i IV - VII. Na sali pojawiły się postacie z bajek i legend: piękne królewny, dzielni rycerze, piraci, wróżki, Alicja z Krainy Czarów, Królewna Śnieżka, Kot w butach i wiele innych znanych osób z bajkowych krain. Najmłodsi uczestnicy balu pląsali w rytmie karnawałowych przebojów do godziny 13.30. Później salę balową wypłniła młodzież z klas IV - VII.  Nad całością czuwały wychowawczynie klas, które zadbały o dobry nastrój wszystkich uczniów. Rada Rodziców przygotowała zaś słodki poczęstunek pozwalający zregenerować siły przed dalszą zabawą.

        Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego. Serdecznie dziękujemy  wszystkim Rodzicom za wielkie zaangażowanie.

 

Dzień Babci i Dziadka

 Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która jest tradycją naszej szkoły.  W tym roku ta miła uroczystość odbyła się 18 stycznia 2018 roku, a organizowana była przez uczniów klas I i II oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Zebranych seniorów i wszystkich gości serdecznie powitała pani dyrektor, składając im serdeczne życzenia. W pięknie udekorowanej sali uczniowie przedstawili program artystyczny. Były deklamowane wierszyki, piosenki oraz tańce. Warto zaznaczyć, że każdy z uczniów klas młodszych wziął czynny udział w przedstawieniu. Specjalną niespodzianką dla zaproszonych gości był taniec współczesny przygotowany przez koło taneczne "Kropeczki"


Po zakończeniu programu dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki. W przyjęciu gości pomagali rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich babć i dziadków. Dzień w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości… Jedna z sentencji głosi: „Serce  jest bogactwem, które się nie sprzedaje ani nie  kupuje, ale które się ofiaruje” (Gustaw Flaubert). Dlatego też dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło i życzymy Im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.

 

„Podziel się sercem”
- świąteczna pomoc dla potrzebujących

         Najlepszym dowodem na to, jak nasi wychowankowie są wrażliwi na potrzeby innych ludzi jest przeprowadzona w grudniowe dni 2017 roku akcja charytatywna „Podziel się sercem”. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariat zachęcali klientów sklepu „Cezar” w Świdniku do włączenia się w akcję poprzez wrzucenie do koszyków produktów spożywczych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, na co wskazywały pełne wózki żywności. Posegregowane i spakowane paczki świąteczne zostały dostarczone do Stowarzyszenia SURSUM CORDA w Nowym Sączu, a następnie przekazane osobom lub rodzinom najbardziej potrzebującym. Niech doręczone paczki spełnią marzenia dzieci i dorosłych. Nad prawidłowym przebiegiem zbiórki żywności czuwała opiekunka SK Wolontariat Pani Anna Biskup.

         Dziękujemy Zarządowi i Pracownikom  sklepu „Cezar” w Świdniku za zgodę na umożliwienie przeprowadzenia akcji na terenie sklepu oraz życzliwość i wyrozumiałość. 

         Dziękujemy Wolontariuszom za poświęcony czas i pomoc w zbiórce produktów żywnościowych.

         Dziękujemy Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu za współpracę ze SK Wolontariat z naszej szkoły.

 

WIGILIA W SZKOLE

          Jest taki dzień, w którym czujemy szczególną więź i nawet w szkole czujemy się jak jedna rodzina. Ten szczególny dzień wypada 24 grudnia, ale w szkolnym kalendarzu nie ma wtedy zajęć, dlatego zawsze przeżywamy go nieco wcześniej, dzięki czemu możemy lepiej wczuć się w tajemnicę przyjścia Boga-Człowieka na świat. Tradycją naszej szkoły stało się przygotowywanie dla całej społeczności szkolnej wieczerzy wigilijnej. Jest ono zawsze doskonałą okazją do wspólnego śpiewania kolęd oraz złożenia życzeń świąteczno-noworocznych. Tegoroczne spotkanie wigilijne, kóre odbyło się 22 grudnia, rozpoczęło się od "Jasełek", z które wystawili uczniowie klasy I i II. Następnie wystąpił ksiądz Paweł, który krótką modlitwą i życzeniami nawiązał do tajemnicy Bożego Narodzenia. Następnie przewodnicząca szkoły Karolina Klag przeczytała fragment Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa, po czym wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie czekał już poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych. Życzenia świąteczne złożyła wszystkim Pani Dyrektor Helena Borucka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bogusława Waśko.

 

XIV Finał Akcji Zostań Świętym Mikołajem 

         W pierwszych dniach grudnia 2017 r.  członkowie Szkolnego Klubu Wolontariat przeprowadzili w ramach akcji charytatywnej Zostań Świętym Mikołajem”, zbórkę prezentów świątecznych dla  niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących dzieci z regionu powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego.  Duża ilość zebranych zabawek, maskotek, puzzli, gier planszowych, przyborów szkolnych, książeczek do czytaniai kolorowania jest najlepszym dowodem, że nasi wychowankowie potrafią pomagać i dzielić się z innymi. Wolontariusze spakowali upominki do worków, a ich opiekunka przekazała podarunki do Organizatora Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

         Akcja charytatywna była dla uczniów  prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku, życzliwości, współczucia dla drugiego człowieka. Niech przekazane prezenty sprawią dzieciom dużo radości, a może spełnią niejedno dziecięce marzenie.

 

IV edycja szkolnej akcji „Książeczka dla chorego dziecka”

          Wolontariusze naszej szkoły wraz z opiekunką Szkolnego Koła Wolontariat kolejny raz pokazali piękny przykład otwartości na potrzeby innych. W grudniu 2017 r. zorganizowali i przeprowadzili IV edycję świątecznej akcji pod hasłem „Książeczka dla chorego dziecka”.  Od czterech lat uczniowie aktywnie włączają się w zbiórkę książeczek dla najmłodszych pacjentów szpitala w Limanowej.  Zebrane bajki, legendy, opowieści, wierszyki, malowanki zostały zapakowane do świątecznych pudełek przez szkolnych wolontariuszy, które opiekunka SK Wolontariat przekazała dla Małych Pacjentów przebywających na Oddział Chrób Dzieci w szpitalu w Limanowej.

            Niech ten skromny, świateczny podarunek pod choinkę sprawi radość chorym dzieciom. Postawa naszych wychowanków, zaangażowanie i chęć obdarowywania innych upominkiem potwierdzają słowa:

"Przyjemnie jest prezent dostać
zwłaszcza od przyjaciela,
ale darowanie daje większy
powód do wesela".

         Dziękujemy serdecznie wszystkim Uczniom , Rodzicom i Nauczycielom za aktywny udział w tej akcji.

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

         Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. 6 grudnia 2017 roku z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszej szkoły. Dzieci nasłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka i świadczyło to o tym, że do szkoły zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w szkole. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim osobiście wręczał przezenty – dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami i wierszykami. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczniów, a niektórzy z nich już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej Jego wizyty.

 

Zabawa andrzejkowa       

          Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny.

           Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. I tak oto w naszej szkole odbyła się długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa. 22 listopada 2017 roku uczniowie kl. 0-VII bawili się na zabawie andrzejkowej. Dzieci, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowały wróżby przepowiadające przyszłość, a następnie wraz ze swoimi opiekunami tańczyły i bawiły się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki. 

Całość spotkania umilił przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego miłego spotkania, składamy serdeczne podziękowania, a w szczególności serdeczne podziękowania dla Rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie słodkiego poczęstunku dla swoich pociech.

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

„Bogactwem człowieka są:
uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo "

Phil Bosmans

         21 listopada 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klasy I i II kolejny raz świętowali Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Już rano dało się zauważyć, że ten dzień w szkole będzie wyjątkowy i niezwykły.Wszystkim dopisywał humor. Na korytarzu pojawiły się trzy Krainy Barw. W jednej było wszystko różowe, w drugiej zielone, a w trzeciej żółte.  To efekt kilkudniowych przygotowań do spotkania z okazji Dnia Życzliwości. W nastroju radości, szczęścia, zadowolenia i zachwytu przystąpilismy do wspólnej zabawy. „Serduszkowe powitanie”, przekazanie z rąk do rąk serduszka – symbolu przyjaźni, miłości i dobroci, jeszcze mocniej rozpromieniło uśmiech na twarzy każdego dziecka. Wierszowane zagadki potwierdziły, że „czarodziejskie słowa” proszę, przepraszam, dziękuję są dobrze znane naszym uczniom. Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały historię trzech synów z bajki „Kraina Życzliwości”. Każdemu towarzyszył w królestwie jeden kolor i z tego powodu, każdy był nieszczęśliwy. Radość zapanowała, gdy królestwa połączyły się i powstała „Kraina Życzliwości”. Nasi uczniowie także zapragnęli połączyć Krainy Barw i utworzyć „Krainę Życzliwości” na wzór trzech braci z bajki. Następnie nadszedł czas na zabawy, w których uczniowie musieli wykazać się życzliwością w różnych sytuacjach życiowych: pocieszali chorą koleżankę i smutnego kolegę, pomagali wstać koleżance, w deszczowy dzień zachęcali do spaceru pod wspólnym parasolem …. Wesoła muzyka wszystkich porwała do tańca, a szaleństwo było podczas tanców z balonikami, które przekazywały życzliwe słowa. Niespodzianką okazał się „kuferek doskonałości”, z którego każde dziecko wyciągało „złotą myśl” nie tylko na Dzień Życzliwości, ale na kolejne dni, miesiące, lata…. Podsumowaniem dnia było złożenie przysięgni w tekście której dominowały słowa: przyjaźń, dobroć, wzajemna pomoc oraz przypieczętowanie tej przysięgi dwoma paluszkami na czerwonym, kartonowym sercu. Ponadto każdy otrzymał pieczątkę z uśmiechniętą buźką. Podczas wspólnego spotkania, ale także w ciągu dnia można było usiąść z koleżanką lub kolegą na „ławeczce życzliwości” i skierować do nich życzliwe słowa, uśmiech.

         Dzień Życzliwości upłynął w atmosferze uśmiechu i dobrej zabawy. Spotkanie zorganizowano na cześć przyjaźni i integracji klas. Takie dni są wspaniałą okazją propagowania wartości takich jak: wzajemny szacunek, chęć niesienia pomocy, działania na rzecz innych. Niech słowa „życzliwość rodzi życzliwość” będą fundamentem wzrastania młodego pokolenia w społeczeństwo.

 

Msza Święta w intencji ojczyzny    

           W dniu 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kościele Parafialnym w Łukowicy odbyła się tradycyjna już Msza św. w intencji Ojczyzny. Wcześniej przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe i chętni wzięli udział w uroczystym pochodzie. Pod tablicą pamiątkową zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.  Nasza szkoła również oddała hołd twórcom niepodległej Polski. Uczniowie wraz z opiekunem, jak zwykle godnie reprezentowali społeczność szkolną w czasie Mszy Świętej. Na szczególne podziękowania zasługują:

 • Przemysław Bugajski/ Kajetan Stępka, Karolina Klag, Natalia Opoka -  poczet sztandarowy

" Polski my naród, polski lud, królewski szczep Piastowy..."

99.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

                  10 listopada 2017 roku słowami Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się akademia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy IV wraz z wychowawcą.  Przepełnione patriotyzmem wiersze oraz wykonane przez dzieci pieśni sprawiły, że ten dzień był w naszej szkole obchodzony bardzo uroczyście. Podniosły nastrój tej akademii uświadomił nam, że każdy z nas jest patriotą i w ten sposób najlepiej oddajemy hołd wszystkim żołnierzom walczącym za Ojczyznę.

 

Śniadanie, które daje moc, energię, siłę i krzepę do nauki i zabawy

Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc”

 

„Odporność wzmacniamy,
bo o zdrowe żywienie dbamy”

 8 listopada 2017 roku w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania obchodzony jest w Polsce „Dzień Śniadania, które Daje Moc”. Nasi uczniowie już kolejny raz przystąpili do tego programu, ponieważ jesteśmy przekonani, że od najmłodszych lat należy edukować dzieci w zakresie zdrowego odżywiania oraz ważnej roli śniadania w żywieniu zarówno dzieci jak i dorosłych. Toteż tego dnia od rana w klasach panował gwar spowodowany przygotowaniami do wspólnego posiłku - śniadania. Każde dziecko przyniosło prowiant, który zostały pogrupowany i ułożony ze względu na rodzaj  produktów: tłuszcze, nabiał, wędliny, warzywa, owoce, miód, dżemy, pieczywo i inne. Poranne przygotownia do zorganizowania wspólnego śniadania rozpoczęły się od spotkania z pielęgniarką środowiskowa, która omówiła zasady zdrowego odżywiania się. Ta pogadanka wszystkich przekonała, że Dzień Zdrowego Śniadania należy obchodzić i promować zdrowy styl odżywiania w domu i w szkole.

        Następnie wszyscy udali się do klasy, aby wspólnie z rodzicami podjąć się trudu przygotowania smacznych, zdrowych i kolorowych kanapek, owocowych deserów oraz owocowego soku sporządzonego z naturalnych owoców przy użyciu sokownika. Zwieńczeniem imprezy była wspólna degustacja kolorowych kanapek, owocowych szaszłyków i naturalnego soku owocowego. Każdy spożywał własnoręcznie zrobione śniadanie, a smakowało ono wyjatkowo. Dzieci także pamiętały o starszych koleżankach i kolegach z klasy IV. W czasie przerwy śniadaniowej częstowali ich zdrowymi kanapkami i owocowymi szaszłykami.

     W tym dniu uczniowie także wysłuchali bajki muzycznej o Tadku Niejadku. Jednogłośnie stwierdziły, że po wspólnym śniadaniu w naszej szkole nie spotkamy ucznia podobnego do bohatera bajki. Zgodnie z 12 zasadami zdrowego odżywiania oraz piramidą zdrowia dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu nieodzowny jest ruch. Zdrową porcję ruchu uczniowie pokazali podczas zabawy przy piosenkach: „Zatańczyły witaminy”, „Pan pomidor”, „Witaminki, witaminki”, „Olimpiada w Jarzynowie”.

            Dzięki realizacji programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc” uczniowie mieli możliwość ponownego kształtowania nawyku spożywania śniadania. Nie bez powodu pierwsza zasada zdrowego odżywiania brzmi: „Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem”. Ważne jest, aby edukacja zdrowotna wpajana w najmłodszych wychowanków także przełożyła się i w dorosłe życie. Akcja dała uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale również szansę na integrację grupy oraz wiedzę o tym -jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.

                Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w organizację śniadania w szkole. 

Do zobaczenia za rok!!!

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

„Kochajmy bajki i bajeczki
czytane z księgi i książeczki.
Dzięki swej fantazji zrobisz pstryk
i w świecie baśni znajdziesz się w mig …” 

              6 listopada 2017 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I i II naszą szkołę zamienili w bajkową krainę. To święto bajkowych postaci jest okazją, aby przypomnieć sobie wspaniały świat postaci z bajek, a znamy ich mnóstwo, ponieważ bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat. Na szkolnym korytarzu miło było spotkać księżniczki, wróżki, królewiczów, piratów, Smoka Wawelskiego, Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, krasnali. Podczas spotkania nasi wychowankowie mogli wysłuchać utworów czytanych przez Panią Dyrektor, Księdza oraz wychowawczynie,  a także sprawdzić swoją znajomość bajek i baśni w Bajkowym Turnieju „Kochamy bajki i bajeczki”. Zadania konkursowe były różnorodne, ale każde było miłym zaskoczeniem dla uczestników. Należało rozwiązać zagadki, odgadnąć tytułu bajki na podstawie skojarzeń, uzupełnić cytat, wybrać poprawną odpowiedź , podać tytuł na podstawie fragmentu przeczytanej bajki. Dużą radość wywołały zabawy: „Kłopoty z baśniami”, „Zaczarowany dywan”,  zgadywanka „Tak czy nie”. Nie zabrakło też zabaw ruchowych przy muzyce „Zatrute jabłko” , „Bal na zamku” oraz  „Pomóż Kopciuszkowi".  Konkurencje zabawowe potwierdziły, że dzieci  bardzo dobrze znają mnóstwo bajek i bajeczek, dlatego nie było drużyny pokonanej. Wszyscy świętowali zwycięstwo.

            Bajki od zawsze cieszą się wielkim powodzeniem zarówno dzieci jak i dorosłych. Są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, wzbogacają wyobraźnię, rozwijają zainteresowanie światem. Ponadto bajki to wartościowe utwory, które kształcą odpowiednie postawy moralne. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest wspaniałą okazją, by każdy mógł przenieść się w bajkowy świat. Organizatorki spotkania są przekonane, że ten dzień w naszej szkole wpisze się w kalendarz szkolnych uroczystości. 

 

Z wizytą w gospodarstwie agroturystycznym „ Owieczka”

Ziemniak jest nie tylko pospolitym,ale również wspaniałym warzywem, przyrządzanym w naszych kuchniach na różne sposoby.

              27 października 2017 roku uczniowie klasy I i II odbyli wizytę w  gospodarstwie agroturystycznym „ Owieczka”. Od kiku lat  tradycją uczniów klas najmłodszych jest jesienne świętowanie Dnia Pieczonego Ziemniaka. W tym roku, to święto obchodziliśmy w gospodarstwie agroturystycznym „Owieczka” u Państwa Zygadłów. Przygotowane przez panią Marię warsztaty, zabawy i inne atrakcje okazały się wspaniałą formą realizacji spotkania klasy I i II z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”.

            Pani Maria spotkanie rozpoczęła zagadkami o ziemniaku, a potem wszyscy wyliczali porawy, w których głównym składnikiem jest ziemniak. Trudno było zakończyć to zadanie, bo dzieci wykazały się liczną znajomością potraw z ziemniaków, co było dużym zaskoczeniem dla pani Marii i wychowawców. Wtedy pani Maria zaprezentowała przepis na chleb pasterski, równocześnie przygotowując ciasto na chleb. To był pierwszy etap pracy przy wypieku chleba. Później każdy uczeń otrzymał szczyptę mąki i kawałek ciasta, któremu nadawał swój własny kształt. Uformowane chlebki pasterskie zostały włożone do pieca. Wreszcie nadszedł czas poznania Bajki o ziemniaku, którą pięknie opowiedziała właścicielka gospodarstwa agroturystycznego. Dużo radości wywołały „ziemniaczane konkurencje”, takie jak: rzut ziemniaka do wiaderka, wyścig z ziemniakiem na łyżce. Wspólną konkurencją było wykonanie „Ziemniaczanego Cudaka” . I tym razem pomysłowości w pracach nie brakowało. W czasie zabaw nikogo nie ominął poczęstunek. Wszystkie dzieci zajadały się pysznymi frytkami oraz chlebkami pasterskimi. Bardzo szybko i niezmiernie miło upłynął czas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym. Na zakończenie pani Maria każdemu wręczyła dyplom za udział w warsztatach i zabawach zorganizowanych z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka oraz wszystkich obdarowała chlebkami pasterskimi. 

        Uczniowie  wraz  z wychowawczyniami serdecznie dziękują pani Marii Zygadło i jej Rodzinie za gościnę. Dzięki jej wspaniałej i bardzo interesującej pogadance dzieci poznały historię i zalety ziemniaka oraz wzbogaciły słownictwo i nazewnictwo ziemniaka w różnych regionach Polski: kartofle, grule, pyry…

 

W szkole, w domu, na ulicy niech bezpieczeństwo Ci służy,

to kwintesencja spotkania uczniów klasy I i II z policjantami z Posterunku Policji w Łukowicy. Od wielu lat bezpieczeństwo uczniów  jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Toteż na poczatku każdego roku szkolnego odbywają się jesienne spotkania z policjanetm.

         20 pażdziernika 2017 roku z naszymi najmłodszymi uczniami spotkali się funkcjonariusze policji: st. asp. Michał Wajda oraz asp. sztab. Józef Faron. Policjanci omówili zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w drodze do i ze szkoły, zwłaszcza właściwe poruszanie się po chodniku, przechodzenie przez jezdnię w bezpiecznych miejscach, wyznacznych znakami drogowymi. W  wypowiedzi mocno zaznaczyli rolę elementów odblaskowych, które często mogą uratować życie. W tej części spotkania uczniowie nie byli bierni i wszyscy zaprezentowali się w kamizelkach odblaskowych, które codziennie zakładają. Wspólnie  z dziećmi ustalili zasady bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodzie - fotelik, samochodowe pasy bezpieczeństwa. Policjanci także zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą dzieci spotkać w kontaktach z osobami nieznanym oraz  wskazywali podstawowe zasady zachowania się wobec osoby obcej.  Przy tej okazji wszyscy przypomnieli numery alarmowe.   Na zakończenie Pierwszoklasiści z rąk policjantów otrzymali opaski odblaskowe.

 

Dzień Edukacji Narodowej

"Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić,
że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy
staje się źródłem radości."
(A. Einstein)

           13 października 2017 roku w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Jak co roku, był to doskonały moment, by docenić codzienny trud pracowników oświaty oraz wszystkich poświęcających swój czas i energię dla celów dydaktyki. To również okazja do składania życzeń, podziękowań i wszelkich dowodów wdzięczności. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wszyscy pracownicy szkoły i oczywiście uczniowie, bez których szkoła nie istnieje.

        Na początku zabrała głos Pani Dyrektor. Złożyła ona wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia, podziękowała za trud włożony w edukację i wychowanie wszystkich uczniów. Wręczyła także dyplomy nagrodzonym nauczycielom. Po części oficjalnej uczniowie klasy VII przedstawili program artystyczny pt.: "Duża przerwa w pokoju nauczycielskim". Spektakl w humorystyczny sposób nawiązywał do święta edukacji.

           Dziękujemy wszystkim nauczycielom za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Życzymy wszystkim pracownikom naszej szkoły cierpliwości i wytrwania oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku kształtowania serc, ducha i pamięci swych wychowanków.

 

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

          Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! - pod takim hasłem 29 września 2017 rokuodbywał się VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wśród 3885 szkół zgłoszonych do udziału w tej akcji znalazła się też nasza szkoła.

          Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania, uczenia się matematyki oraz zachęcanie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi znajomością trudnych przypadków mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli doskonałą okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. W naszej szkole uczestniczyły w tej akcji klasy II-VII. Krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia nadzorowane były przez szkolne Komisje Egzaminacyjne. Ich skład tworzyli uczniowie pod opieką nauczycieli. Wszyscy uczniowie światnie się bawili, a dodatkowo mogli sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia.

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

/U. Eco/

            W Polsce „Dzień Głośnego Czytania” ma już 16-letnią tradycję. Został ogłoszony w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jest jedną z wielu okazji, aby wskazać zalety głośnego czytania. Szczególnie rozwija wyobraźnię dziecka, jego wrażliwość i rozwój emocjonalny, pomaga w skupieniu, rozbudowuje słownictwo oraz wzmacnia więzi rodzinne.

            29 września  2017 r. w naszej szkole odbyło się głośne czytanie połaczone z zajęciami literackimi, w ramach akcji „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”, w której szkoła bierze udział po raz drugi. Uczestnikami spotkania, a zarazem wspaniałymi słuchaczami były dzieci   z klasy 0,  I, II.  W akcji głośnego czytania wzięły udział pani Dyrektor oraz trzy panie bibliotekarki: Pani G. Biskup - pracownik Biblioteki Publicznej w Łukowicy, Pani Małgorzta Kunicka - pracownik Biblioteki Publicznej w Przyszowej oraz pani Krystyna Oleksy - pracownik biblioteki szkolnej.

            29 września 1888r. to data  urodzin Janiny Porazińskiej, w związku z tym uznano, że warto w tym dniu sięgnąć po twórczość jednej  z „czterech dam literatury dla dzieci”, do których należą: Janina Porazińska, Maria Kownacka, Ewa Szelburg-Zarembina i Hanna Januszewska. Po krótkim przedstawieniu sylwetki wielkiej „damy literatury dla dzieci” uczestnicy spotkania czytelniczego z dużym zainteresowanirem słuchali bajek Janiny Porazińskiej czytanych przez panie bibliotekarki. Zerówkowicze poznali przygody Szewczyka Dratewki, pierwszoklasiści wysłuchali bajki „Dwie Dorotki”, a drugoklasiści wsłuchiwali się w opowieść „Kozucha Kłamczucha”. Treści utworów okazały się tematem do swobodnych rozmów, oceny bohaterów, nazywania stanów emocjonalnych, wskazywania nauki płynącej z tekstu. Dzieci poprzez różne formy pracy: historyjka obrazkowa, puzzle, rebusy, plątaninki, rysunki,  udawadniały zainteresowanie książkami Porazińskiej. Nie tylko w ten sposób bawiono się twórczością pisarki. Autorka bardzo często korzystała z tradycji poezji ludowej, dlatego ważnym elemenmtem jej twórczości jest muzyczność. I tym razem dzieci pokazały jak świetnie można spędzić czas z poezją. Zaśpiewały i zatańczyły „Dorotka”, „My jesteśmy krasnoludki”,  wyrecytowały wyliczankę „Ele-mele, eska…”.

            To spotkanie było doskonałą okazją do otwarcia szkolnej akcji czytelniczej „Słucham, czytam, wiem” . Na tę okoliczność uczniowe ustalili listę książek do czytania w kolejnych miesiącach nauki szkolnej. Ksiązki zostały wybrane ze ZŁOTEJ LISTY książek polecanych przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Nadal poprzez szkolne akcje czytelnicze pragniemy popularyzować czytelnictwo oraz zachęcać do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i nie tylko.

            Na zakończenie wspólnej przygody z książką dzieci zostały obdarowane zakładkami do książek.

 

Europejski Dzień Języków Obcych

             Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych 27 września 2017 roku nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego przygotowali w naszej szkole mnóstwo ciekawych zajęć i ciekawych konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Poprzez organizowanie Europejskiego Dnia Języków po raz kolejny pokazaliśmy uczniom iż uczenie się języków innych ludzi pomaga nam się wzajemnie zrozumieć, przekroczyć różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się bawić.

 

Żywa lekcja historii - udział w akcji "Wyślij kartkę do Powstańca"

         Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń. Trwająca 63 dni walka z okupantem niemieckim była bardzo zaciekła i krwawa. Powstanie to kształtowało charakter młodzieży, pokazywało ich zaangażowanie. Do dziś żyją bohaterowie tamtych dni, ale pamięć stopniowo o nich zanika. Dlatego też uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji „Wyślij kartkę do Powstańca”. Wszytskim dzieciom została przybliżona historia powstania warszawskiego, przypomniana idea patriotyzmu, przyjaźni i polskiej tożsamości. Na stronie BOHATERON.pl uczniowie mieli okazję zobaczyć fotografie Powstańców i zapoznać się z ich biografiami. Następnie wybrali osobę, do której skierowali kilka słów na kartce dla Powstańca. Uczniowie klas starszych, w pierwszym tygodniu września, na języku polskim pisali do powstańców listy. Kierowane do nich słowa były pełne emocji, a równocześnie wzruszały. Od 15 do 22 września 2017 roku wszystkie kartki zdobiły szkolny korytarz, dzięki czemu wszyscy mogli je obejrzeć, a także przeczytać.  Następnie zostały spakowane i wysłane do adresatów. Akcja tego typu uczy patriotyzmu i staje się żywą lekcją historii.

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

           Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 19 września 2017 roku. Przygotowania rozpoczęły się jednak już tydzień wcześniej od kampanii wyborczej. Plakaty i dyskusje, walka o każdy głos absorbowały uwagę wszystkich uczniów, którzy mieli poczuć, że cała społeczność tworzy samorząd. Uczniowie spośród ośmiu kandydatów wybrali przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Pozostali kandydaci weszli w skład Samorządu.

           W dniu głosowania panowała niezwykła atmosfera. Poszczególne klasy głosowały wraz z nauczycielami. Po oddaniu głosów przez wszystkich uczniów z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników. Podekscytowani uczniowie odczuli w jak ważnym wydarzeniu mogli uczestniczyć, a tym samym jak duży wpływ mają na tworzącą się historię szkoły. Co więcej uwierzyli w moc władzy uczniowskiej.

Wyniki wyborów prezentują się następująco:

 • Przewodnicząca :    Karolina Klag (kl. VII)
 • Zastępca przewodniczącej:   Jakub Pryma (kl. VII)
 • Sekretarz:    Alicja Pawlik (kl. VI). 

                Przeprowadzone wybory dowiodły, iż uczniowie naszej szkoły rozumieją i cenią sobie wartości demokratyczne. W odpowiedzialny sposób wybrali członków Samorządu Uczniowskiego, którzy będą reprezentowali całą społeczność uczniowską w kontaktach z Dyrekcją i kadrą pedagogiczną oraz będą dbać o dobro swoich kolegów.

 

78. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

        W poniedziałek, 18 września 2017 roku, w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę agresji swoieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. Dwa totalitarne mocarstwa: Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki na mocy tajnego porozumienia podjęły decyzję o starciu Polski z mapy Europy. By upamiętnić te wydarzenia i oddać cześć poległym, którzy walczyli o nasz kraj, klasa VI przygotowała uroczysty apel. Pamięć walczących i poległych Polaków, którzy poświęcili się służbie  dla niepodległości i suwerenności kraju jest wyrazem naszego hołdu i wdzięczności.

 

Narodowe Czytanie "Wesela"

           Narodowe Czytanie organizowane jest corocznie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. W tym roku cała Polska czytała "Wesele", najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego. Nasza szkoła, podobnie jak w ubiegłym roku, również aktywnie włączyła się w tę akcję. Narodowe Czytanie „Wesela” odbyło się naszej szkole 6 września 2017 roku.

             Wstępem tego wydarzenia był wywiad ze Stanisławem Wyspiańskim, dzięki któremu wszyscy zebrani mogli dowiedzieć się kim była ta postać i jak rozwijała się twórczość artysty. Następnie rozpoczęto czytanie fragmentów „Wesela”. W Narodowe Czytanie włączyło się wiele osób z naszej miejscowości: mieszkańcy Świdnika i Owieczki, uczniowie szkoły oraz rodzice. Wszyscy przebrani byli w stroje regionalne, przez co scena stała się kolorowa i niezwykle interesująca. Fragmenty lektury czytane były z podziałem na role. Natomiast każda scena była poprzedzona wspaniałą grą pieśni ludowych na skrzypcach. Czytający świetnie wcielili się w swoje role, czego dowodem był chociażby krakowiak, zatańczony przez jedną z zaproszonych par. Dzięki temu poczuliśmy się jak na prawdziwym weselu. Po przeczytaniu lektury  zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia wystawy poświęconej życiu i twórczości Wyspiańskiego oraz zajrzeć za „kulisy” i przyjrzeć się pamiątkom z „Wesela”.

              Ten dzień był wyjątkowy i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

78.rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzień Weterana

"Naprzód marsz, trzeba iść
Kraj nas woła w czas honoru..."

         W poniedziałek, 4 września 2017 roku, w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, po której nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do budynku szkoły, aby oficjalnie powitać nowy rok szkolny.

        Tradycyjnie poczet sztandarowy wprowadził sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Później głos zabrała Pani Dyrektor Helena Borucka, która powitała wszystkich uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, nauczycieli, oraz rodziców. W swoim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na zmiany w nowym roku szkolnym. Wyraziła także nadzieję, że wszyscy uczniowie będą brać aktywny udział w imprezach, konkursach, zawodach sportowych i akcjach charytatywnych, rozsławiając imię naszej szkoły. Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz złożyła życzenia, aby stała się ona miejscem przyjaznym, w którym współpraca w nowym roku szkolnym będzie układać się pomyślnie. Następnie życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z osiąganych wyników.

        Rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się z ważną rocznicą wybuchu II wojny światowej. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor nawiązała do przypadającej w tym roku 78. rocznicy napaści hitlerowskiej na Polskę. Pamięć poległych w wojnie ucczono minutą ciszy. Następnie uczniowie klasy VII przedstawili program słowno - muzyczny dotyczący rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z kolei uczniowie klasy II wystąpili z programem, którym pożegnano wakacje i przywitano nowy rok szkolny.

          Po części oficjalnej uczniowie udali się na pierwsze po wakacjach spotkania klasowe ze swoimi wychowawcami.

 

Rok szkolny 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

"Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal,
Gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.
Ach, jak przyjemnie, radosn
y płynie śpiew,
Że szumi, szumi woda i młoda szumi krew.
I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w takt,
Gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam mało brak do szczęścia! "

        23 czerwca 2017 roku, po Mszy Świętej, uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2016/2017. Odświętnie ubrani uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej, by wspólnie zakończyć rok nauki i pracy, a także powitać wakacje.

         W swoim wystąpieniu Pani dyrektor Helena Borucka szczerze dziękowała wszystkim za cieżką pracę w tym roku szkolnym, podsumowała ważniejsze wydarzenia i konkursy, które odbyły sie w naszej szkole. Pani dyrektor szczególne słowa uznania skierowała do uczniów, którzy uzyskali  bardzo dobre wyniki w nauce i wręczyła im nagrody książkowe. Po uroczystych przemówieniach, wyróżnieniach i wielu nagrodach dla uczniów, uczniowie podziękowali dyrekcji, wychowawcom, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły oraz rodzicom, za trud i poświecenie włożone w ich wychowanie i edukację. Wszystkim zebranym oraz młodszym koleżankom i kolegom życzyli słonecznych i udanych wakacji.

         Na koniec uczniowie klas młodszych wprowadzili wszystkich w wakacyjny klimat. Niektórym zakręciła się łezka w oku, innym na obliczach pojawił się szeroki uśmiech, gdyż wreszcie poczuli się wolni po ciężkiej pracy w roku szkolnym 2016/2017.

     Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do swoich klas na ostatnie przedwakacyjne spotkanie z wychowawcami. Tak więc kolejny rok za nami... Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji!!!

 

Imieniny Jana Kochanowskiego - Dzień Patrona

         Uroczystość Dnia Patrona to swoiste imieniny naszej szkoły Święto to ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia Jana Kochanowskiego, a zarazem przypominać o wartościach przez niego wyznawanych oraz promować je wśród młodzieży. W tym roku uczniowie klasy VI wraz z panią Krystyną Oleksy przygotowali apel poświęcony osobie Jana Kochanowskiego. Świetnie opracowana sceneria oraz stroje z epoki renesansu sprawiły, że atmosfera tego występu była bardzo podniosła. Wszyscy zebrani byli pod ogromnym wrażeniem. Dopełnieniem tego uroczystego dnia było wspólne odśpiewanie hymnu szkoły "Czego chcesz od nas, Panie". Chociaż nasz patron żył i tworzył ponad 480 lat temu, uważamy, że wartości te są nadal aktualne. Staramy się więc nimi kierować i w nauce, i w zachowaniu.

 

„Czytanie zbliża”

 "Książki to są twoi najlepsi przyjaciele, 
nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele."

Jan Rak 

         1 czerwca 2017r. gościliśmy w naszej szkole liczną grupę rodziców naszych wychowanków. To był wyjątkowy dzień, gdyż odchodziliśmy Dzień Rodziny, a więc świętowaliśmy Dzień Mamy i Taty, a także Dzień Dziecka. Korzystając z tej okazji wychowawczynie klas najmłodszych przeprowadziły dziesiątą szkolną akcję czytelniczą z cyklu „Zaczytane Dzieciaki”.  Było to ostatnie, ale niezwykłe spotkanie dwóch pokoleń pod hasłem „Czytanie zbliża” Dzieci przygotowały niespodziankę rodzicom. Głośno czytały ulubione bajki rodziców z czasu ich dzieciństwa. Rodzice także zaskoczyli swoje pociechy, czytając im utwory popularnych i cenionych wieszczów literatury dziecięcej. Szybko można było się przekonać, jak literatura dziecięca jest ponadczasowa, gdyż ulubione utwory rodziców okazały się ulubionymi tekstami ich dzieci. Toteż  dzisiejsze motto spotkania „Czytanie zbliża”  było „strzałem w dziesiątkę”.

         Czerwcowe spotkanie z książką zakończyło całoroczny cykl spotkań z literaturą dziecięcą. Organizatorki akcji zauważają pozytywny wpływ głośnego czytania, gdyż rozwija wyobraźnię i kreatywność uczniów, poszerza zasób słownictwa czynnego, rozbudza ciekawość poznawczą świata. U dzieci zauważono wzrost zainteresowania czytelnictwem /częstsze wizyty w bibliotece szkolnej, biblioteczki domowe, koleżeńska wymiana książek/.  Efektem naszych działań było również włączenie w akcje czytelnicze osoby bliskie dzieciom: dyrektora szkoły, rodziców,  nauczycieli, dziadków, babć, policji, strażaków, pielęgniarki, bibliotekarki. Obecność zaproszanych gości podnosiła rangę spotkań, były atrakcyjne i niezwykłe.

         Zamiłowanie do czytania rodzi się od najmłodszych lata zatem  wszyscy powinniśmy zaszczepić w dziecku miłość do książki, ukazać, że czytanie jest przyjemnością. Mamy nadzieję, że prowadzona akcja czytelnicza zrodziła nie jednego „mola książkowego”, który nawyk czytania będzie przekazywał bliskim, a nawet następnym pokoleniom.  

 

„Jak Wojtek został strażakiem”

„Gwałtu rety! Dom się pali!
Już strażacy przyjechali.
Prędko włażą po drabinie
I stanęli przy kominie”.

/Władysław Broniewski/

         19.05.2017r. w naszej szkole wizytę złożyli  strażacy z  OSP w Świdniku:  Krzysztof Tobiasz,  Piotr Zając i Dariusz Krok.  Tym razem powód spotkania był podwójny, mianowicie kilka dni wcześniej strażacy obchodzili swoje święto i z tej okazji dzieci dziękowały strażakom za ratowanie życia, zdrowia, mienia  oraz za niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Wizyta strażaków w naszej placówce skłoniła organizatorów comiesięcznej szkolnej akcji czytelniczej „Zaczytane dzieciaki”  do włączenia gości w to wydarzenie. Przybyli druhowie  wraz z panią Dyrektor  przeczytali najmłodszym uczniom szkoły książkę pt. „Jak Wojtek został strażakiem”.  Po wysłuchaniu treści opowiadania wszyscy podziwiali Wojtka, a liczna grupa dzieci snuła marzenia na przyszłość, aby zostać dzielnym strażakiem. Być może  w naszej szkole rośnie już nie jeden odważny  „Wojtuś”.  Aby sprostać  tym marzeniom uczniowie wiedzą, jakimi cechami wyróżniają się strażacy. Dzisiejsze spotkanie było okazją, żeby sprawdzić siebie w roli strażaka. Członkowie koła „Mały Wolontariat” wraz z nauczycielkami przygotowali  zabawy sprawnościowe, w których brali udział uczniowie, strażacy i pani Dyrektor. To była niezwykła zabawa. Wszyscy wcielili się w rolę strażaków podczas akcji gaszenia pożaru. Podczas zabaw „Strażacy”, „Pali się”, „Numery alarmowe”, „Wąż ognia”, „Ognista fala”, „Gaszenie pożaru” uczestnicy wykazali się sprawnością, wytrwałością, zdolnością do poświęceń, zdyscyplinowaniem, pracowitością, a to przecież bardzo ważne cechy strażaka. Pierwszą część spotkania zakończono w szkole. Pani Dyrektor bardzo dziękowała strażakom za przybycie oraz za wspaniałą współpracę od wielu lat. Uczniowie także złożyli życzenia i podziękowania, a na pamiątkę wspólnego pobytu wręczyli pamiatkową statuetkę. Wdzięczni strażacy częstowali słodyczami i wszystkich zaprosili na plac szkolny, na którym czekała niespodzianka. Druhowie zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego, a także poszczególne elementy stroju i ekwipunku strażaka. Zademonstrowali sprzęt strażaka biorącego udział w akcji ratowniczej oraz zaprezentowali udzielanie pierwszej przedmedycznej pomocy podczas wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów i innych zagrożeń.  Zaciekawione dzieci wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas  którego nabyły wiedzę dotyczącą odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka. Tym razem /dzisiejsze/spotkanie czytelnicze miało nieco inny wymiar niż poprzednie, ale warto łączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi.

Pani Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie, członkowie szkolnego koła MAŁY WOLONTARIAT  z okazji Święta Strażaka  wszystkim Strażakom – zarówno zawodowym, jak i ochotnikom składają najlepsze życzenia oraz  wyrazy uznania i szacunku.

Życzymy bezpiecznych dyżurów, zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Dziękujemy za Państwa trud, odwagę i ofiarność.

 

"A wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała..."

          28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt historyczny uczniowie klasy V pod opieką wychowawcy przygotowali część artystyczną o najważniejszych faktach dotyczących tego wydarzenia. Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia .Młodzi aktorzy zaprezentowali sytuację polityczno-gospodarczą Polski w tamtym okresie oraz przybliżyli nam fakty z przeszłości ważne nie tylko dla Polski, ale i dla Europy.
Patriotyczne apele rocznicowe są w w naszej szkole tradycją. To właśnie dzięki takim uroczystościom kształtowane są wśród młodzieży postawy patriotyczne.

 

"Tam na katyńskiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość jednym strzałem w tył głowy..." - 77. rocznica zbrodni katyńskiej

      13 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji 77. rocznicy zbrodni katyńskiej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VI.  Aby przypomnieć tę straszliwą kartę z dziejów naszej historii, młodzież przedstawiła fakty historyczne, które przeplatane były wierszami oraz piosenkami. Akademia wprowadziła w atmosferę wydarzeń, jakie miały miejsce w kwietniu 1940 roku w lesie katyńskim. Interpretacje muzyczne i recytatorskie pozwoliły zebranym poznać tragizm tych wydarzeń. Podczas uroczystej akademii upamiętniono także ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku.

        Przygotowany apel był doskonałą lekcją patriotyzmu i historii. Mamy nadzieję, że prawda o zamordowaniu tak wielu polskich jeńców wojennych zostanie w pamięci naszych uczniów.

 

Szkolny Dzień Zdrowia

            10 kwietnia 2017 roku odbyło się ósme spotkanie dzieci z oddziału przedszkolnego z koleżankami i kolegami z klas I - III  wraz z członkami koła „Mały Wolontariat”. To kontynuacja wspólnych spotkań w ramach szkolnej akcji czytelniczej „Zaczytane dzieciaki”, a zarazem działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Tematyka czytanych tekstów, z racji miesiąca kwietnia,  dotyczyła zdrowia, dlatego  hasło spotkania brzmiało „O zdrowie dbamy, bo jedno mamy”. W tym dniu w naszej szkole gościliśmy osoby, które w dużej mierze troszczą się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. W tym gronie znaleźli się: Pani dyrektor mgr H. Borucka, pielęgniarka pani K. Golonka, pan policjant J. Pach, nauczyciel wychowaia fizycznago pan M. Sewielski. Wszyscy zaproszeni goście czytali najmłodszej społeczności szkolnej utwory wierszowane o zdrowiu. Akcję czytelniczą rozpoczęła Pani Dyrektor piękną interpretacją fraszki „Na zdrowie” naszego patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Potem w humorystyczny sposób zostały zaprezentowane wiersze: „Katar” J. Brzechwy w wykonaniu Pani pielęgniarki, wiersz „Policjant” odczytany przez Pana policjanta i utwór „Skakanka” J. Tuwima, który przeczytał nauczyciel wychowania fizycznego. Każda z przybyłych osób uatrakcyjniła spotkanie krótką prelekcją o zdrowiu. Była mowa o zachowaniu zasad właściwego odżywiania się i ubierania się stosowanie do pory roku, zachowaniu bezpieczeństwa na drodze oraz w kontaktach z osobami nieznajomymi, a także o zaletach czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Podczas spotkania uczniowie często  skandowali okrzyk „O zdrowie dbamy, bo jedno mamy”.  Na zakończenie przeprowadzono gimnastykę w myśl powiedzenia „ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie  zastąpić ruchu”, a zatem przy rytmiczych, ruchowych wyliczankach i ćwiczeniach przy muzyce wszystkim towarzyszył dobry humor.

 

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki…

        29 marca 2017r.  uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziału przedszkonego odbyły wycieczkę do Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „OLSAD” w Olszanie, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie i gościnnie przyjęcie przez prezesa mgra inż. Adama Maciuszka  i innych pracowników zakładu. Pan A. Maciuszek opowiedział dzieciom o funkcjonowaniu zwiedzanego zakładu, który zajmuje się sortowaniem, pakowaniem, przechowywaniem i sprzedażą owoców / jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie/. W trakcie zwiedzania dzieci miały możliwość zobaczenia nowoczesnych chłodni- komór, w których przechowywane są tysiące ton jabłek. Poznały linie technologiczne do sortowania i pakowania owoców oraz obserwowały maszyny do składania kartonów tekturowych przeznaczonych do transpotu owoców. Na zakończenie pobytu pracownicy „OLSAD-u” każde dziecko częstowali okazałymi jabłkami. Dzieci były zainteresowane zwiedzaniem zakładu.

          Warto podejmować różne formy edukacji zdrowotnej, aby kształtować nawyki żywieniowe dzieci poprzez zwiększenie ilości spożywania owoców i warzyw w codziennej diecie na rzecz pustych kalorii.

Dziękujemy za wspaniałą lekcję promującą zalety spożywania owoców!

 

Z wizytą w muzeum

              W dniu 29 marca 2017 roku uczniowie klas 0 – III byli na wycieczce w Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu. Zgromadzone tam eksponaty bardzo zaciekawiły zwiedzających. Dzieci zapozały się z tradycjami i obrzędami ludowymi związanymi z bliskim nam regionem.  Podczas wizyty pani przewodniczka opowiadała o życiu i pracy ludzi, którzy mieszkali na  terenie Podegrodzia i pobliskich miejscowości. Dzieci poznały dawne sprzęty i wyposażenie domu, meble, urządzenia rolnicze, urządzenia włókiennicze. Ponadto obejrzały wyroby ceramicznych naczyń i przedmiotów codziennego użytku oraz przedmioty użytkowe z metalu wykonane przez kowala. Z dużym zaciekawieniem zwiedzający przyglądali się pięknym strojom Lachów Sądeckich oraz eksponatom związanym z Bożym Narodzeniem /gwiazdy kolędnicze, szopki, śmierć, turoń…/ W muzeum uczniowie  przeżyli wiele miłych wrażeń. Ten niepowtarzalny klimat Muzeum Podegrodzkiego na długo pozostanie w ich pamięci.

 

„Dzień Poezji Dziecięcej”

         Kolejne, bo już siódme spotkanie w ramch szkolnej akcji czytelniczej „Zaczytane dzieciaki”  zostało zorganizowane w pierwszy dzień wiosny.  To już tradycja naszej szkoły, że 21 marca dzieci z klas 0 - 3 wspólnie gromadzą się i uroczyście witają wiosnę  poezją. W tym roku  powitanie wiosny połączyliśmy z obchodami Światowego Dnia Poezji, którego celem jest promocja czytania, pisania i nauczania poezji na całym świecie. Spotkanie rozpoczęło się czytaniem utworów wierszowanych  znanych i lubianych przez dzieci klasyków literatury dziecięcej, takich jak: J. Tuwim, J. Brzechwa.  Dzieci z uwagą słuchały pięknej interpretacji utworów wierszowanych  w wykonaniu zaproszonych gości.  Pani Dyrektor Helena Borucka piękną ekspresją słowną przedstawiła tekst „Kotek”. Następnie pani  Małgorzata Białkowska, nauczycielka języka polskiego z pobliskiej szkoły, piękną modulacją głosu przypomniała utwór „Ptasie plotki”. Pani bibliotekarka Krystyna Oleksy przybliżyła dzieciom treść humorystycznego wiersza „Globus”, a nauczycielka matematyki pani Anna Florek rozbawiła widownię utworem „Szóstka - oszustka”. Dużym zaskoczeniem były czytane wiersze, wybitnego twórcy poezji dziecięcej, J. Brzechwy: „Dzik”, „Krokodyl”, „Małpa” w języku angielskim, które zaprezentowała, nauczycielka anglistka, pani Ewa Rapacz. Z okazji Dnia Poezji Dziecięcej każda klasa przedstawiła własną interpretację wybranego wiersza o wiośnie. Dużą niespodziankę przygotowali uczniowie klasy II i III, gdyż  prezentowali własną twórczość  literacką. Samodzielnie napisali wiersze o tematyce wiosennej i nimi powitali wiosnę. Za wkład pracy włożony w napisanie wiersza „Młodzi poeci” w nagrodę otrzymali order „Miłośnik poezji”.  Odkrycie „weny twórczej młodych poetów” skłoniło organizatorów spotkania do ogłoszenia Szkolnego Konkursu Poetyckiego na napisanie własnego wiersza o tematyce wiosennej. Podczas spotkania nie zabrakło poezji śpiewanej, wykonanej indywidualnie i grupowo. Na zakończenie uczestnicy „wytańczyły poezję”  przy utworze „Na wyspach Bergamutach”.

W przygotowanie spotkania zaangażowali się także członkowie szkolnego koła „Mały Wolontariat”. Pomagali w przygotowaniu scenografii, wykonywaniu strojów symbolizujących wiosnę, uczestniczyli w spotkaniu i włączali się do wspólnej zabawy.

   Tego dnia wszyscy świetnie się bawili. Była to wspólna zabawa z „poezją na wesoło”.

 

Spotkanie z bankowością – wycieczka do Banku Spółdzielczego w Limanowej

         W dniu 16 marca 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I - III odwiedzili Bank Spółdzielczy w Limanowej. Spotkanie z Panią Sabiną, pracownikiem banku, było niezwykłe interesującą „lekcją bankowości”. To pod jej kierunkiem uczniowie poznali najciekawsze miejsca banku, dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania banku. Miłym zaskoczeniem dla dzieci była wizyta  w gabinecie Pana Prezesa. Dzieci odwiedziły liczną grupę pracowników banku. Spotkały się z panią sekretarką. Poznały skarbników banku, którzy opowiedzieli o sposobach liczenia i pakowania pieniędzy. Miały też okazję policzyć bilion na specjalnym urządzeniu - liczarce. Odwiedziły panią kasjerkę, która przyjmowała pieniądzę za opłatę energii elektrycznej. Od Pani Sabiny dowiedziały się na czym polegają „operacje finansowe” prowadzone w banku oraz obserwowali pracę pracowników banku na dziale obsługi klienta. Największe wrażenie wywarł pobyt w skarbcu, w którym przechowywane są pieniądze. Na zakończenie pobytu w banku dzieci otrzymały upominki.

 Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi, Pani Sabinie oraz wszystkim pracownikom banku za miłe przyjęcie i poświęcony czas. Dzięki tej wycieczce nasi wychowankowie, członkowie SKO, zgłębili wiedzę na temat bankowości  oraz  przekonali się, że warto oszczędzać pieniądze i racjonalnie  nimi gospodarować.

 

Z wizytą w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

            W dniu 8 marca 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I - III uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych  realizowanych w ramach Rzadowego Programu „Bezpieczna +”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez strażaków w specjalnie przygotowanej sali edukacyjnej „Ognik”, powstałej w budynku PPSP w Limanowej.  Podczas spotkania strażacy przeprowadzili teoretyczne i praktyczne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykorzystując prezentację multimedialną i sprzęt pożarniczy. Uczniowie dowiedzieli się, jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla, jak działają czujki dymu, jakie zagrożenia może wywołać źle użytkowany sprzęt domowy, jak rozprzestrzenia się dym w pomieszczeniu, jak należy postępować w przypadku pożaru w domu lub w szkole. Poznali sposoby alarmowania o zagrożeniach, przypomnieli sobie numery alarmowe oraz w jaki sposób powinna przebiegać ewakuacja w budynkach użyteczności publicznej (np. szkoła, basen). Dużym zainetresowaniem cieszyło się praktyczne ćwiczenie mające na celu skuteczne wezwanie  służby ratowniczej w sytuacjach zagrożenia. Po przypomnieniu zasady zgłaszania zagrożenia w otoczeniu, wybierali numer 998 i informowali dyżurnego o pożarze lub innym zdarzeniu. Dzieci z uwagą słuchały rad i wskazówek strażaka także z wielkim zaciekawieniem obejrzały film edukacyjny, w którym poznały mądrego i  bystrego Florka. Ponadto  strażacy zaprezentowali sprzęt pożarniczy. Dzieci oglądały wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów, obserwowały  drabinę ratowniczą rozsuwaną na samochodzie, przymierzały hełmn strażacki oraz mogły wsiąść do wozu strażackiego.

            Dzieci i opiekunowie serdecznie dziękują strażakom z PPSP w Limanowej za bardzo miłe przyjęcie i przekazaną wiedzę niezbędną do zapobiegania czy też minimalizowania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi w przypadku pożaru, jak też różnych innych niebezpiecznych sytuacji.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

" Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji
za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych,
za krew przelaną w obronie Ojczyzny".

/Lech Kaczyński/

           28 lutego 2017 roku, w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbył się w naszej szkole apel, upamiętniający tych, którzy nie złożyli broni i wierni przysiędze walczyli z kolejnym, tym razem komunistycznym okupantem. Okolicznościowy występ przygotowali uczniowie klasy V i VI wraz z opiekunem. W trakcie przedstawienia wspominano sylwetki niezłomnych "Żołnierzy Wyklętych", którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego walczyli o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego. Występ ten niósł ze sobą wyraźne przesłanie, iż dla Żołnierzy Wyklętych Polska była  wszystkim i dla Niej poświęcili swoje życie. To właśnie Żołnierze Wyklęci z bronią w ręku, ale też na wiele innych sposobów przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Apel urozmaicony został wierszami, które przepełnione były goryczą i bólem tamtych okrutnych lat.

 

A w karnawale…

                       W związku z upowszechnianiem czytelnictwa, 23 lutego 2017r. z inicjatywy członków szkolnego koła „Mały Wolontariat” oraz uczniów klas 0 - III przeprowadzono kolejne spotkanie szkolnej akcji czytelniczej „Zaczytane Dzieciaki” dla uczniów kl. 0 - 3. W ramach realizacji cyklu spotkań z książką odwiedziły nas wyjątkowe osoby, a mianowicie  emerytowane nauczycielki, które pracowały w naszej szkole: Pani H. Płonka, Pani A. Krok, Pani W. Hejmej, Pani M. Łaś, Pani A. Wielocha. Zebrane na sali osoby serdecznie powitała Pani Dyrektor mgr Helena Borucka. Tym razem, z racji przypadającego w tym dniu „ tłustego czwartku”  tematyka czytanych tekstów dotyczyła karnawału. Dzieci poznały wiersze „Pączek” T. Śliwy”,  „Tłusty czwartek” W. Broniewskiego, przepisy kulinarne na pączki i faworki. Dzięki czytanym tekstom z różnych źródeł wiedzy dzieci wzbogaciły wiedzę o obrzędowości karnawału wyrosłej na gruncie narodowych i ludowych zwyczajów. Karnawał jest ściśle związany z zabawami i tańcami, których także nie zabrakło podczas wspólnego spotkania. Uczniowie w kolorowych strojach i wesołych nastrojach tańczyli przy utworach muzycznych. Na zakończenie raczono się tłustymi słodkościami, które królowały na stołach. Każdy z apatytem zajadał pączka, bo w myśl przysłowia:

"Kto w tłusty czwartek nie zje pączków kopy, temu myszy zniszczą pole i będzie miał pustki w stodole".

 

Kocham moją babcię, kocham mego dziadka

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba,każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana,
 przez wszystkie dzieci jest szanowana.”

         Są dni w kalendarzu obok których nie można przejść obojętnie. Zdecydowanie do nich należy zaliczyć Dzień Babci i Dzień Dziadka. Tradycją naszej szkoły stały się coroczne spotkania babć i dziadków z najukochańszymi wnuczętami. W tym roku uczniowie naszej szkoły upamiętnili to święto 23 stycznia, goszcząc najmilsze i najukochańsze im osoby. Zebranych licznie seniorów serdecznie przywitała Pani Dyrektor mgr H. Borucka i złożyła najserdeczniejsze życzenia. Dzieci z klas 0-3 pod kierunkiem wychowawców przygotowały występ artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki. Duże wrażenie wywarło na gościach perfekcyjnie zagrane przedstawienie „Czerwony Kapturek”. Gra młodych aktorów, piękne stroje oraz przepiękna scenografia przyciągnęły uwagę osób zgromadzonych na sali gimnastycznej. Na twarzach widzów widać było uśmiech, zachwyt i zadowolenie. W dalszej części spotkania uczennice naszej szkoły, należące do koła tanecznego, zaprezentowały „taniec walki dobra ze złem” w pięknym układzie  choreograficznym. Wnukowie zebranym babciom i dziadkom zaśpiewali „Sto lat” , a następnie złożyli życzenia i wręczyli samodzielnie wykonane laurki i upominki. Miłym zaskoczeniem dla przybyłych babć, dziadków i uczniów były wspólnie śpiewane kolędy oraz zabawy przy muzyce prowadzone przez zaprzyjaźnioną wodzirejkę panią Karolinę. To była „szampańska zabawa”. Już od pierwszych taktów muzyki zagrzewała zaproszonych gości i uczniów do zabaw, śpiewu i tańców.  Atmosfera na parkiecie była fantastyczna. Bardzo ciekawa okazała się zabawa ruchowa w „Czerwonego Kapturka”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

         Kolejny raz Dzień Babci i Dziadka odchodzony w naszej szkole pozostanie długo w pamięci. Był to dzień pełen radości, serdeczności, uśmiechu, ale też wzruszeń i emocji.  

 

„Bal był nad bale …”

„ A w karnawale, a w karnawale
to wszyscy w głowach mają bale.
I ćwiczą dygi, kroki, obroty,
aż biją na nich siódme poty”

         19 stycznia odbył się w naszej szkole bal karnawałowy, na który uczniowie przygotowywali się od kilku dni. Wspólnie z rodzicami każdy zadbał o arcy - piękny, wyjątkowy kostium. Toteż  na balu w naszej szkole nie zabrakło wróżek, czarodziejów, księżniczek, kosmonauty, kowbojów, motylków, kotów, pszczółek, króla, pirata oraz  kolorowych postaci z ulubionych bajek. Wszyscy uczestnicy zabawy tanecznej szaleli na sali gimnastycznej przy dźwiękach skocznej muzyki.  Były tańce indywidualne, grupowe, w parach, wężyki, pląsy, zabawy ze śpiewem w towarzystwie koleżanek, kolegów, rodziców i nauczycieli.  Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna. W czasie przerwy rodzice zadbali o poczęstunek. Pyszne bułki z wędliną, owoce, słodkości i owocowe soczki szybko zregenerowały siły i wszyscy balowicze z ochotą  powrócili na parkiet. Jednak czas dwugodzinnej zabawy szybko upłynął. Zadowoleni, pełni wrażeń, trochę zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy uczniowie udali się do domów. Ten bal przebierańców długo pozostanie w pamięci. Następny karnawał już za rok!  

         Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i wszystkim zaangażowanym w pomoc Rodzicom przy przygotowaniu zabawy karnawałowej.

 

Kubuś Puchatek kończy 91 lat i wciąż jest młody i uroczy!

„Trochę względów,

trochę troski o innych.

W tym cała rzecz.”

Kubuś Puchatek

              18 stycznia 2017r. , to był niezwykły dzień w naszej szkole. Najmłodsi uczniowie, w przepięknych strojach kreowali role bajkowych bohaterów. I wreszcie nadszedł czas, gdy do naszej szkoły wprost ze Stumilowego Lasu zawitał znany, lubiany, sympatyczny gość - Kubuś Puchatek - w towarzystwie leśnych przyjaciół: Prosiaczka, Tygryska i Sowy. To w naszej szkole postanowił razem z dziećmi kl. 0-3 uczcić swoje 91 urodziny. Z tej też okazji wychowawczynie najmłodszych klas wspólnie z członkami Koła Małego Wolontariatu przygotowali kolejny cykl co miesięcznych spotkań czytelniczych „Zaczytane Dzieciaki” pod hasłem „Urodziny Kubusia Puchatka” realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tym razem do wspólnego czytania zaproszono babacie naszych wychowanków: Panią S. Dudka, Panią S. Pietrzak, Panią K. Mrózek oraz Panią Dyrektor, które  w towarzystwie Kubusia Puchatka czytały VI rozdział z książki A. A. Milne pt. "W którym Kłapouchy obchodzi swoje urodziny i dostaje dwa prezenty". Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać lub przypomnieć sobie jedną z wielu historii zabawnego „Misia o Bardzo Małym Rozumku.”. Zebrani wykazali się świetną znajomością czytanego fragmentu książki, co potwierdza, że wszyscy znamy i kochamy naszego Misia, który uczy nas, jak należy się właściwie zachowywać, jak traktować przyjaciół, aby nikomu nie sprawić przykrości. To, jak dobrze dzieci znają Puchtka zaprezentowali Misiowi, wesoło bawiąc się jego wyliczanką. W trakcie spotkania mali goście wręczyli Puchatkowi urodzinowy tort oraz złożyli naj…, naj…, najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, życząc mu nie 100 lat, ale 200 i więcej. Po gromkim odśpiewaniu „Sto lat” dla Solenizanta wszyscy zasiedli do pałaszowania „małego co nieco” w postaci przepysznego tortu, które Kubuś jeszcze wzbogacił słodyczami. Również Pani Dyrektor obdarowała słodyczami wszystkich uczestników urodzin Kubusia  Puchatka Zabawę urodzinową zakończyły tańce  - wygibańce w towarzystwie Misia, jego przyjaciół, zaproszonych babć i Pani Dyrektor.

               Wychowawczynie bardzo dziękują wszystkim dzieciom, ich rodzicom, zaproszonym Paniom i Pani Dyrektor za udział w spotkaniu i wesołą, niezapomnianą zabawę. Dziękujemy także Kubusiowi Puchatkowi i jego przyjaciołom za ciepło, poczucie humoru, radość jaka panowała podczas urodzin.  Uważamy, że to spotkanie dostarczyło wszystkim dużo pozytywnych emocji, uczyło szacunku do przyjaciół, pokazało wzorce kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, Mamy nadzieję, że takie spotkania, to też sposób na zachęcanie rodziców, babć i dziadków do wspólnego czytania książek z dziećmi, wnukami.

 

Podsumowanie akcji „Góra grosza" prowadzonej przez
koło „Mały Wolontariat”

Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji  charytatywnej „Góra grosza". W tym roku do tej akcji z wielkim zapałem przyłączyli się członkowie koła „Mały Wolontariat”.

 W okresie od 28 listopada do 9 grudnia 2016r. systematycznie przeprowadzali wśród najmłodszych dzieci zbiórkę „najdrobniejszych monet ”. 4 grudnia 2016 roku podsumowano XVII edycję tego dobroczynnego projektu. Mali wolontariusze najpierw posegregowali zebrane pieniążki wg ich nominałów. Następnie każdy z darczyńców mógł odliczać  wskazane kwoty i pakować w rulon. Po zakończeniu rulowania monet odbyło się zliczanie zebranej kwoty. Było przy tym wiele pozytywnych emocji.

 Zebrana kwota wynosiła 63 złote i 10 groszy.

Pieniądze te zostały przekazane opiekunce  SKO z naszej szkoły p. Ewie Rapacz, która także  prowadziła akcję „Góra grosza" i dokona wspólnej wpłaty na wyznaczony akcją cel.

Każda akcja charytatywna, w tym także zbiórka pieniędzy zawsze przyczyniają się do rozbudzania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i sprawiają  radość z możliwości niesienia pomocy potrzebującym.

"Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły..." - szkolna Wigilia

"Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie
pasterzy, co paśli pod borem woły..."

        Wigilia w szkole jest szczególnym dniem dla całej społeczności szkolnej. Podniosłość i ranga tego dnia stwarza właściwe relacje między uczniami oraz buduje rodzinną atmosferę w szkole. 22 grudnia 2016 roku, w przeddzień przerwy świąteczno - noworocznej,  odbyły się w naszej szkole spotkania opłatkowe uczniów z wychowawcami, w czasie których łamano się opłatkiem, składano sobie gorące życzenia. Następnie wszyscy wzięli udział w uroczystości wigilijnej na sali gimnastycznej, gdzie wspólnie spożywano przygotowane potrawy wigilijne przy tradycyjnie nakrytych stołach, razem śpiewano kolędy. Przy stole panowała miła i serdeczna atmosfera. Zwieńczeniem spotkania był występ klasy V, która wraz z wychowawcą przygotowała okolicznościowy program artystyczny. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się do domów, aby wspólnie z rodziną celebrować ten radosny czas Bożego Narodzenia.

 

III edycja akcji „Książeczka dla chorego dziecka”

           Jedną z kilku akcji charytatywnych, organizowanych w naszej szkole, była już III edycja akcji „Książeczka dla chorego dziecka”. Akcja ta, jak co roku,  cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony naszych Małych Wolontariuszy i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zgromadzono wiele bardzo pięknych książek, które w okresie mikołajkowym, za pośrednictwem opiekunki szkolnego koła „Mały Wolontariat” zostały przekazane dla Małych Pacjentówprzebywających na Oddziale Chorób Dzieci w limanowskim  szpitalu. Ten mikołajkowy prezent ma na celu sprawiać dzieciom chorym chociaż odrobinę radości, pozwolić zapomnieć o dolegliwościach wynikających z choroby. Obcowanie chorych dzieci z książką chociaż na chwilę może skrócić czas tęsknoty za najbliższymi.

               Pielęgniarka, która odebrała dostarczone książki, w swoim imieniu, imieniu personelu oddziału dziecięcego oraz w imieniu wszystkich dzieci, które będą z tych książek korzystały, bardzo serdecznie podziękowała wszystkim naszym dzieciom za podarowane przez nich książki. Ten piękny i szczytny gest ze strony naszych wychowanków świadczy o wrażliwości na potrzeby innych dzieci i z całą pewnością będzie kontynuowany w naszej szkole w następnych latach w myśl stwierdzenia Stefana Wyszyńskiego: „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego”.     

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

         Mikołajki, to czas radości, czas wspaniałych przeżyć związanych z obdarowywaniem i przyjmowaniem prezentów. O tych wspaniałych dziecięcych przeżyciach pamiętali Rodzice, Dyrektor Szkoły i Wychowawcy. Ten wyjątkowy nastrój mogliśmy poczuć już 6 grudnia. Jest to bowiem dzień, w którym od wielu lat podtrzymujemy w naszej szkole mikołajkową tradycję. Uczniowie oczekiwali niecierpliwie upragnionego gościa. Święty Mikołaj, jak co roku, przybył w towarzystwie swoich pomocników. Chodził od klasy do klasy i wręczał dzieciom prezenty. Było przy tym wiele radości i emocji, za co dziękują obdarowani.

 

„ Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Bezpiecznie w drodze, w domu, w szkole , na podwórku …

          Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 Puchatek rozpoczął kolejną, już VIII edycję ogólnopolskiego edukacyjnego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Do wspólnej nauki z Puchatkiem przystąpili wszyscy uczniowie klasy I. Celem Puchatkowego programu jest edukacja dzieci. Najmłodsi uczniowie mają okazję dowiedzieć się jak uniknąć zagrożeń i jak postępować w razie ich zaistnienia, na które są narażone podczas codziennych aktywności – na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy czy korzystania z internetu. Od pierwszych dni nauki szkolnej Pierwszoklasiści uczyli się właściwych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. W tym celu wykorzystano książeczki edukacyjne z zadaniami dla dzieci oraz cennymi radami Puchatka.

          Podsumowaniem programu był udział Pierwszoklasistów w grudniowym Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. To była doskonała okazja, by uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami zdobytymi w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Test  okazał się wspaniałą zabawą, a także sprawdzianem wiedzy na temat bezpieczeństwa. Wszyscy test zaliczyli!!! Szkoła po raz kolejny nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 

XIII EDYCJA AKCJI

„ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”     

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.

/Jan Paweł II/

            Tradycją naszej szkoły stał się udział naszych wychowanków w akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. W roku szkolnym 2016/2017 w przeprowadzenie tej akcji w naszej szkole bardzo zaangażowali się członkowie koła „Mały Wolontariat”. Nasi wychowankowie w ciągu kilku dni zgromadzili bardzo dużo zabawek, maskotek, puzzli, gier, książek i różnych przyborów szkolnych, takich jak: kredki, pisaki, farby…

Cel akcji został osiągnięty!

            Tej wspaniałej, już XIII edycji akcji „Zostań Świętym Mikołajem, towarzyszyła ogromna radość, wielkie emocje i blask gorącego serca, otwartego na potrzeby drugiego człowieka. 28 listopada 2016 roku zebrane prezenty zostały zapakowane do worków i przekazano  je do Organizatora Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

             Liczymy na to, iż wielka radość  i pozytywne emocje naszych „małych sponsorów” zostaną przekazane wraz z upominkami dzieciom, do których trafią te prezenty.

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia

             25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo: „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

          W tym dniu, o swoich młodszych koleżankach i kolegach z „klasy 0” w szczególny sposób pamiętali członkowie szkolnego koła „Mały Wolontariat”. Odwiedzili oni przedszkolaków w ich sali, życząc im dużo zdrowia, miłości,  radości, uśmiechu, dobrego humoru, wspaniałych koleżanek i kolegów, atrakcyjnych zabawek, wymarzonych prezentów oraz  ciekawych pomysłów na twórcze działania. Do życzeń dołączyli miłe niespodzianki. Były to własnoręcznie przez nich wykonane kukiełki symbolizujące „Misia” oraz słodki upominek w postaci ciasteczka „Wafelkowy Miś” z kremem. .
W ramach podziękowania wolontariuszom za przybycie do przedszkolaków wychowawczyni „klasy 0” wszystkich poczęstowała świeżymi owocami oraz przekazała serdeczne życzenia

Wszyscy byli bardzo radośni i szczęśliwi!!!
Wieczór wróżb i tańca - szkolna z >abawa andrzejkowa

           Zgodnie z tradycją w wigilię świętego Andrzeja odbywają się huczne zabawy, podczas których chętni do poznania przyszłości wróżą sobie, przelewając roztopiony wosk przez otwór klucza, a następnie,, odczytują” cień rzucany przez odlew. Często także doszukują się symbolicznych znaczeń w przedmiotach, nabierających w tym dniu szczególnej mocy. 24 listopada 2016 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I- VI przeżyli wspaniały wieczór, pełen magii, konkursów i tańca przy dźwiękach znanych przebojów. 

          Wszyscy bawili się doskonale. Dziewczęta mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto chciał przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał buty i kierował je w stronę drzwi śledząc, czyj but jako pierwszy "przekroczy" próg. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie imprezy i sprawny jej przebieg. Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci.

        Tegoroczne andrzejki można uznać za udane. Miłą pamiątką będą fotografie wykonane podczas ,,wieczoru wróżb i tańca”.

 

Światowy Dzień Życzliwości

„Życzliwość rodzi życzliwość, a największa radość to dawać radość innym.

Nie można żyć, myśląc tylko o sobie”.

             W poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, w naszej szkole było bardzo życzliwie. A dlaczego?  To wszystko z okazji obchodzonego Dnia Życzliwości. Od rana na twarzach uczniów gościł uśmiech, a z oczu biło ciepłe spojrzenie. Tego dnia wszyscy uczniowie klas I - III założyli ubrania w kolorze żółtym, aby w ten sposób przekazać wszystkim słoneczny uśmiech. Spotkanie zaczęło się od powitania w formie podarowania dzieciom serduszka, znaku miłości i dobroci. Jaką wielką moc ma życzliwość, uczniowie przekonali się po wysłuchaniu opowiadania „O niegrzecznym Mateuszku i Zaczarowanej Wyspie”. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że trzy czarodziejskie słowa: proszę, dziękuję i przepraszam mają magiczną moc. Dzięki nim wszystko można odmienić, a świat uczynić szczęśliwym.  Marzeniem dzieci było odwiedzić „Krainę Grzeczności”, w której panowało szczęście i zgoda. I tak się stało.

          Udekorowaliśmy szkolny korytarz plakatami, które zostały wykonane kilka dni wcześniej, ozdobiliśmy drzwi do klasy, wykonaliśmy barwne gazetki, zawiesiliśmy żółte baloniki. To był niezwykły widok! My, jako mieszkańcy tej krainy, pokazaliśmy jak należy zachować się w sytuacjach trudnych,  kiedy człowiek potrzebuje pomocy drugiej osoby. W scenkach sytuacyjnych: „pada deszcz, weź kolegę pod parasol”„ustąp w tramwaju miejsce siedzące babci”,” jest ślisko, pomóż koledze iść po chodniku” i wielu innych życiowych sytuacjach uczniowie wykazywali dobre zachowania i maniery. Były też tańce do piosenki „Podajmy sobie dłonie”. Bawiliśmy się w „Gorącego ziemniaka”. Utworzyliśmy łańcuch przyjaźni i przekazywaliśmy z rąk do rąk serduszka. Miłym zaskoczeniem była wizyta szkolnych wolontariuszy, którzy każdego przybysza krainy częstowali ciastkiem w kształcie serca i życzyli miłego dnia. To spotkanie obfitowało w śmieszne zabawy. Upłynęło w atmosferze uśmiechu i wesołej zabawy, a  zakończyło się przekazaniem życzliwego uścisku.

         Wszystkim uczniom życzymy, aby na co dzień kierowali się złotą zasadą, która brzmi nastepująco: „Uprzejmość i uśmiech nic nie kosztują, a wielce skutkują”. Mamy nadzieję, że życzliwość będzie obecna w ich życiu nie tylko od święta, ale przez następne dni, tygodnie, miesiące, lata, bo uśmiech, radość, szczęście są dobre na wszystko.

 

Polska - moja Ojczyzna, mój dom

„Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce”
/Maksym Gorki
/

               W naszej szkole podejmuje się różnorodne działania, które mają na celu promowanie aktywnego czytania, rozbudzanie zainteresowania twórczością wybitnych pisarzy. Od września dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I - III regularnie uczestniczą w comiesięcznych szkolnych akcjach czytelniczych pod hasłem „Zaczytane dzieciaki”. Trzecie, listopadowe spotkanie, które odbyło się 16 listopada 2016 roku, było poświęcone początkom państwa polskiego. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Szkoły mgr Helena Borucka prowadząc z dziećmi dialog w oparciu o wiersz W. Bełzy „Kto ty jesteś? ”, którym wprowadziła w tematykę akcji.  Tym razem zaproszeni goście, a byli nimi: Dyrektor Szkoły,  pan  Tadeusz Dudka - Sołtys Świdnika oraz pani  Krystyna Oleksy - bibliotekarka szkolna, przeczytali najmłodszym wychowankom „Legendę  o Lechu, Czechu i Rusie”, dzięki czemu mieli okazję przypominieć dzieciom legendarnych założycieli państwa polskiego.  Treść legendy o wędrówce trzech braci uczniowie doskonale wykorzystali w Wielkim Szkolnym Teście Historycznym dotyczącym legendarnych założycieli państwa polskiego oraz znajomości symboli narodowych. W zmaganiach konkursowych wszyscy odnieśli sukces. Wiedza historyczna uczniów była nagradzana przez zaproszonych gości brawami . Dużo radości dzieciom sprawiała scenka rodzajowa, w której wcielili się w drużynę Lecha i wędrowali w poszukiwaniu miejsca na założenie grodu.

             Każda przeprowadzana  w szkole akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. Tym razem spełniła także drugą bardzo ważną role, a mianowicie w znakomity sposób pomogła w kształtowaniu postaw patriotycznych. To była piękna lekcja historii, którą należy pielęgnować w dzieciach od najmłodszych lat.

           Każdorazowe spotkanie z książką wzbudza u dzieci duże zainteresowanie. Kolejne szkolne akcje czytelnicze przed nami, a uczniowie już czekają niecierpliwie na następne spotkanie z książką - ich „najwierniejszym przyjacielem”.

 

Msza Święta w intencji ojczyzny    

" Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!"

            11 listopada 2016 roku poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z dyrektorem oraz delegacją nauczycieli uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się w Kościele Parafialnym w Łukowicy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie kazania usłyszeliśmy piękne słowa o wolności, jaką człowiek został obdarzony przez Boga i którą trzeba budować – solidarnie – nie siłą, ale poprzez dobro, prawdę i miłość. Ksiądz przypomniał także rocznice historycznych wydarzeń, które kształtowały tożsamość narodową. Były to proste, zrozumiałe dla wszystkich i odnoszące się do realiów życia przykłady nauki Kościoła, a zarazem piękna lekcja patriotyzmu.

 

11 listopada - 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

" Wolność to także i odporność serc,
By na złą drogę nie próbować zejść,
Bo są i tacy którzy wolności cud
Potrafią wmieszać w swoich sprawek brud.
A wolność to królestwo dobrych słów,
Mądrych myśli pięknych snów, to wiara w ludzi.
Wolność ją wymyślił dla nas Bóg,
Aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić"

/ M. Grechuta/

 

          10 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy IV pod kierunkiem wychowawcy, pani Ewy Rapacz. Podczas tej uroczystości przypomniane zostały nam dni 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie aż do dnia, w którym naród polski odzyskał wolność. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz recytacjami wierszy, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil.

        11 listopada przypomina nam, że wolność i niepodległość jest czymś, o co my - Polacy, powinniśmy dbać i co powinniśmy pielęgnować.

 

 8 listopada 2016

Śniadanie Daje Moc !!!

Dzień Zdrowego Śniadania

To już trzeci raz, kiedy nasi uczniowie z kl. I - III przystąpili do programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”. W tym roku motywem przewodnim akcji w naszej szkole było powiedzenie: „Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki. Jednemu i  drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Do zorganizowania w szkole wielkiej śniadaniowej uczty skłoniły wychowawców kl. I-III ważne cele programu. Zarówno rodzice, jak i nauczycielki są zdania, że „Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start na nowy dzień!”

I tym razem nie mogło być inaczej. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia  od kilku dni. Wspólnie z wychowawcami wykonały gazetki o tematyce zdrowego odżywiania. Samodzielnie zrobiły czapki kucharskie, postarały się o fartuszki, przyniosły deseczki, talerzyki, sztućce, kubeczki. Przy okazji organizowania wspólnego śniadania ćwiczyły nakrywanie do stołu, omówiły zasady zachowania się przy stole oraz dokładnie zapoznały się z 12 zasadami zdrowego odżywiania wskazanymi przez Organizatora programu. Tak, więc 8 listopada 2016 był dla klas I - III szczególnym dniem w szkole.

dają mocbyła najmilszą chwilą tego dnia. Uczniowie klas I - III nie zapomnieli o młodszych kolegach i koleżankach z oddziału przedszkolnego. Odwiedzili ich i wszystkich poczęstowali kanapkami, które degustacja samodzielnie przyrządzonych kanapek, owocowych szaszłyków, smacznego soku Jednak Zwieńczeniem pracy było wspólne śniadanie z kolegami i koleżankami, podczas którego wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi zasad zdrowego odżywiania.W pracy wszyscy spisali się na medal!Wychowankowie od rana przystąpili do przygotowywania śniadania, które ma dać wszystkim moc, siłę i energię do pracy i zabawy. Na stolikach znalazły się różnorodne produkty (pieczywo, wędliny, sery, domowe konfitury, jajka, warzywa, masło, ryby, mleko), z których dzieci przygotowały zdrowe, smaczne i kolorowe kanapki. Ze świeżych owoców robiły owocowe szaszłyki, a z jabłek naturalny sok jabłkowy.

         Zdaniem nauczycieli warto przeprowadzać tego typu akcje wśród najmłodszych dzieci, gdyż taka edukacja przyczynia się nabywania umiejętności w kwestii prawidłowego odżywiania, ze szczególnym naciskiem na śniadanie, dostarcza  ich kreatywność i towarzyszył im dobry humor.  Dzieci były bardzo zafascynowane przyrządzaniem kanapek. Widoczna byładużo radości i pozytywnych emocji.

 

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

         25 października 2016 roku w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów i pracowników szkoły. W ćwiczeniach brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami, zachowując wytyczne znane z procedury ewakuacji, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Próbne alarmy są bardzo ważne i potrzebne w szkole, gdyż uczą nas, jak zachować się podczas pożaru lub innego niebezpieczeństwa.

        Dziękujemy strażakom z OSP w Świdniku za profesjonalne przeprowadzenie próbnej ewakuacji w naszej szkole.

        Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych,  na terenie naszej szkoły i jej najbliższej okolicy, odbyły się powiatowe Ćwiczenia Straży Pożarnej 2016, w których brało udział łącznie 126 strażaków z PSP i OSP z terenu powiatu limanowskiego. Głównym celem ćwiczeń było zlokalizowanie i ewakuacja 76 osób z budynku szkoły poza strefę niebezpieczną, usunięcie substancji szkodliwej, przeprowadzenie i przekazanie poszkodowanych osób zespołom ratownictwa medycznego, a także ugaszenie pożarów.

 

„W krainie Hałabały”

"Nikt nie rodzi się czytelnikiem,

czytelnika trzeba wychować"

           24 października 2016 roku w naszej szkole odbyło się kolejne, już drugie, spotkanie w ramach szkolnej akcji czytelniczej „Zaczytane dzieciaki”.Tym razem najmłodsi uczniowie słuchali fragmentów książki Lucyny Krzemienieckiej pt. „Z przygód krasnala Hałabały” czytanych przez Dyrektora Szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców: panią Agatę Janik, panią Ewę Tokarczyk, panią Renatę Trzaskowską oraz panią Agnieszkę Tudaj.  

           Dzieci miały okazję poznać krasnala Hałabałę i przenieść się do jego leśnej krainy. Piękna interpretacja czytelnicza występujących osób wpłynęła na wielkie zainteresowanie dzieci przygodami Hałabały, o czym same powiedziały po wysłuchaniu czytanych fragmentów książki. Dodatkową atrakcją spotkania była zabawa ruchowa do piosenki o krasnoludkach, co stanowiło kontynuację balu Hałabały u Baby Saby. Ponadto, przeprowadzono zajęcia artystyczne. Dzieci wykonały postać Hałabały z figur geometrycznych i ozdobiły kolorowymi, jesiennymi liśćmi. Natomiast starsza grupa dzieci pokolorowała obrazy z przygód krasnala Hałabały.

       Inicjowane w szkole akcje czytelnicze spełniają swoje role, gdyż dzięki nim uczniowie rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze i wzbogacają słownictwo. Takie przedsięwzięcia pobudzają wyobraźnię najmłodszych i dostarczają niezapomnianych wrażeń. Co więcej, wspólne czytanie z rodzicami, dziadkami, bliskimi buduje więzi rodzinne i poprawne relacje między rówieśnikami.

       Rozpoczęte akcje czytelnicze będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. Pomysł ten wspierają także rodzice, dlatego na prośbę organizatorek głośnego czytania aktywnie uczestniczą w takich spotkaniach i chętnie czytają dzieciom.


Organizatorki akcji czytelniczej oraz dzieci z klas 0 - III serdecznie dziękują wszystkim czytającym!

 

Dzień Edukacji Narodowej

"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,
kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł
do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania, działania!"
/B. Conklin/

            Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Z tej okazji, 13 października 2016 roku, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała Pani Dyrektor Helena Borucka, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

W części artystycznej  uczniowie klasy VI humorystycznym przedstawieniem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

 

Spotkanie z policjantem

          Jednym z ważnych zadań naszej szkoły jest edukacja związana z bezpieczeństwem dzieci, dlatego tradycją stały się spotkania z funkcjonariuszem policji.  Tegoroczne spotkanie z policjantem z Posterunku Policji z Łukowicy st. sierż. Januszem Pachem odbyło się 12 października. Uczestniczyli w nim uczniowie kl. 0-VI. Przybyły gość rozmawiał z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza nią. Policjant przypomniał zasady prawidłowego poruszania się pieszych po chodniku i po drodze bez chodnika, przechodzenia przez ulicę, powtórzył także przepisy obowiązujące rowerzystów. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą spotkać uczestnika ruchu drogowego, zwłaszcza dziecko, dał też wskazówki jak ich uniknąć lub właściwie się zachować. Podkreślił ważną  rolę kamizelek i emblematów  odblaskowych,  które nasi uczniowie posiadają i pamietają o ich zakładaniu.

          Wszyscy uczniowie z uwagą słuchali rad i wskazówek policjanta. Spotkanie było bardzo pouczające i ciekawe. Na pewno przekazana wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

 

Święto Drzewa 2016

             Jak co roku wraz z początkiem października Klub Gaja rozpoczyna Święto Drzewa, dzięki któremu w naszym otoczeniu przybywa nowych drzew. W tym roku Klub zachęca do sadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów. Nie tylko w miastach, parkach i lasach, ale także na terenach rolniczych. Symbolicznym początkiem obchodów tego świeta w naszej szkole było zorganizowanie apelu, który odbył się 10 października 2016 roku. Do udziału w nim zaprosiliśmy panią Agnieszkę Bukałę - pracownika działu edukacja przyrodnicza Nadleśnictwa Stary Sącz. Uczniowie klasy IV wraz z nauczycielem przyrody przygotowali okolocznościowy program, promujący ochronę środowiska, a przede wszystkim zalety, jakie płyną z sadzenia nowych drzew. Niezwykłe stroje oraz piękna dekoracja wprowadziły wszystkich uczniów w tematykę ekologiczną. Następnie wysłuchaliśmy krótkiej pogadanki, którą przygotował nasz gość z Nadleśnictwa. Dopełnieniem uroczystości było wspólne zasadzenie wokół szkoły nowych drzewek. Co prawda, efekty tej akcji będą widoczne dopiero za jakiś czas, kiedy młode sadzonki podrosną, ale już dziś możemy powiedzieć, że tego typu akcje są bardzo pożyteczne.

 

Z Bolkiem i Lolkiem przez świat!!!

           6 października 2016 roku uczniowie klas I - III po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach filmowo - edukacyjnych, organizowanych przez Małopolski Dom Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w ramach projektu Bon Kultury. Zajęcia odbywały się pod hasłem „Dziwne kraje i ich obyczaje, czyli z Bolkiem i Lolkiem przez świat”. Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia słowa Afryka, z którym uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Więcej uwagi poświęcono na obejrzenie prezntacji o Egipcie. Uczniowie poznali typowe zwierzęta, roślinność, piramidy, burze piaskowe, faraonów, ludność, ubiór, klimat.  Ciekawie zaprezentowane informacje o dalekim kraju oraz zakręcenie globusem były punktem wyjścia do tego, aby wraz z Bolkiem i Lolkiem twórczo i aktywnie zwiedzić świat w animowanym filmie pt. „Grobowiec faraona”.

          Obejrzany film dał organizatorom doskonałą możliwość przeprowadzenia dalszych działań twórczych wśród przybyłych dzieci. Uczniowie, zachwyceni przygodami kultowych bohaterów Bolka i Lolka, przystąpili do zajęć warsztatowych. Wzięli udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych.  Dzieci kolorowały tabliczki z pismem obrazkowym - heroglify, ozdabiały kopertę pieczątkami z emblematami egipskimi, naklejały naklejki, tańczyły w rytm muzyki egipskiej, poznały sposób wiązania turbanu. Poprzez róznorodne formy aktywności zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i  niezapomnianych wrażeń. Były okazją do poznania odległego zakątka naszej planety w formie zabawowej. Wiadamości zdobyte podczas spotkania na długo pozostaną w pamięci dzieci, a samodzielnie wykonane prace będą najlepszą wizytówką pobytu w Egipcie.

 

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

           Tradycją naszej szkoły stały się już obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W tym roku również wzięliśmy aktywny udział w akcji, którą zorganizowano 30 września 2016. Wzięli w niej udział uczniowie kl. II-VI. Dzięki tego typu działaniom nauczyciele chcą zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomić, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Z okazji tego święta w naszej szkole odbyły się różnego rodzaju konkursy. Uczniowie mogli losować zadania matematyczne o różnym stopniu trudności. Nad przeprowadzaniem krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia czuwała Komisja Egzaminacyjna. Jej skład tworzyli uczniowie pod opieką nauczyciela. Dla wszystkich była to świetna zabawa, ale też bardzo ciekawa lekcja matematyki, tylko w nieco odmiennej formie. 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka

               30 września 2016 roku, w ramach obchodów  „Święta Pieczonego Ziemniaka”, przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców wraz z wychowawcami zorganizowali dla dzieci z klas 0-III spotkanie integracyjne przy ognisku. Jego celem była integracja uczniów, rodziców i wychowawców, zachęcenie dzieci do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu, pokazanie dzieciom zdrowych form spędzania wolnego czasu oraz  przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania na drodze w czasie spaceru.

            Podczas spotkania dzieci pod nadzorem rodziców i wychowawców świetnie bawiły się przy ognisku, częstowały się upieczonymi ziemniakami i pomagały sobie wzajemnie. Impreza dostarczyła wszystkim dużo emocji, wywołanych nie tylko smacznym posiłkiem, ale także widokiem unoszącego się dymu z żarzącego się ogniska, zapachem pieczonych ziemniaków oraz konkurencjami sportowymi. Rodzice, oprócz pieczonych ziemniaków, zapewnili dzieciom pyszne napoje w postaci zdrowych soków owocowych, a dodatkowo wszystkie dzieci obdarowali  cukierkami. Na spotkaniu panowała atmosfera prawdziwej integracji, zabawy i radości. Pogoda dopisała, dlatego wszyscy bawili się świetnie. W drodzej powrotnej wśród uczniów słychać było stwierdzenia: „Ale było super...”. Dla organizatorów spotkania oznacza to, że wszystkie cele zostały osiągnięte.

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

/U. Eco/

         29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - święto, które  zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.

          W związku z tym wydarzeniem w naszej szkole odbył się Dzień Głośnego Czytania dla uczniów z klas I - III i dzieci z oddziału przedszkolnego, któremu w tym roku przyświecało hasło: „W krainie wierszy Jana Brzechwy".  Na spotkanie zaproszono kilka osób, których zadaniem było odczytanie dzieciom wybranych utworów Jana Brzechwy. Były to: Dyrektor Szkoły Helena Borucka, pani Grażyna Biskup - pracownik Biblioteki Publicznej w Łukowicy,  pani Ewa Tokarczyk – przewodnicząca Rady Rodziców oraz nauczycielka języka polskiego - pani Marzena Zygmunt. Wszyscy goście przyjęli zaproszenie z wielką radością i chętnie przybyli na spotkanie. Dzięki temu najmłodsi wychowankowie naszej szkoły zostali przeniesieni do „krainy” lubianych i chętnie czytanych wierszy znanego pisarza Jana Brzechwy. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały wierszy: „ Na straganie” w pięknej interpretacji słownej Pani Dyrektor, „Arbuz” – we wspaniałym wykonaniu bibliotekarki z Gminnej Biblioteki w Łukowicy. Bardzo podobał im się wiersz "Pomidor", wzorowo odczytany przez panią Marzenę oraz utwór „Kwoka”, który brawurowo zinterpretowała pani Ewa Tokarczyk.

        Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez osoby czytające. Spotkanie zostało wzbogacone zajęciami artystycznymi, w czasie których dzieci kolorowały warzywa z wiersza „Na straganie”, które umieściły na szkolnej gazetce, tworząc stragan z wiersza Brzechwy. Następnie wykonały zakładkę do książek z biblioteki szkolnej, gminnej i domowej. Dodatkowo, wszyscy wesoło bawili się przy piosence „Pomidor”. Dzieci zachwycone były humorem, dowcipem, żartem utworów Jana Brzechwy i zapewniły, że często po nie będą sięgać. 

            Spotkanie, które przybrało formę warsztatów, cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród czytających jak i słuchaczy. Zważywszy na jego wszechstronne korzyści, zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze, będzie ono kontynuowane w kolejnych latach, gdyż "głośne czytanie dzieciom jest tym dla umysłu, co gimnastyka dla ciała", a czas spędzony z dzieckiem w ten sposób jest bezcenny.

 

77. rocznica napaści ZSRR na Polskę

           Mając na względzie, że spuścizna dziejowa współtworzy naszą tożsamość narodową 16 września 2016 roku uczciliśmy pamięć wydarzeń, które miały miejsce 17 września 1939 roku, kiedy to Polaków spotkał kolejny cios – Armia Czerwona na rozkaz Stalina przekroczyła granice naszego kraju. Naród polski znalazł się wówczas w kleszczach wrogich mocarstw. Poruszający program artystyczny, poruszający tę tematykę, przygotowała klasa VI wraz z opiekunami. Dzięki uroczystej atmosferze cała szkolna społeczność mogła przypomnieć sobie, co się wydarzyło 77 lat temu.

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

            Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 14 września. Przygotowania rozpoczęły się jednak już tydzień wcześniej od kampanii wyborczej, która ożywiła życie wszytskich uczniów naszej szkoły. Plakaty, ulotki, dyskusje, walka o każdy głos absorbowały uwagę wszystkich dzieci, które miały poczuć, że cała społeczność szkolna tworzy samorząd.

        Uczniowie w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Pozostali kandydaci weszli w skład Samorządu. Szkolna Komisja Wyborcza miała za zadanie zadbać o wszelkie szczegóły, by wybory odbyły się zgodnie z prawem i czterema podstawowymi zasadami.

             W dniu głosowania panowała niezwykła atmosfera. Poszczególne klasy głosowały wraz z nauczycielami.Po oddaniu głosów przez wszystkich uczniów z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników.

Wyniki wyborów prezentują się następująco:

 • Przewodnicząca :    Karolina Klag (kl. VI)
 • Zastępca przewodniczącej:   Ewelina Nowogórska (kl. V)
 • Sekretarz:    Bartłomiej Dudka (kl. V). 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy pomyślnej kadencji w roku szkolnym 2016/2017!!!

 

Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza

            3 września 2016 roku w naszej szkole zorganizowaliśmy spotkanie, którego celem było wzięcie udziału w 5. edycji akcji Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki. Nasi uczniowie wysłuchali głośnego czytania lektury przez Panią Dyrektor Helenę Borucką, przedstawiciela władz gminy Panią Krystynę Golonkę - radną i przewodniczącą Komisji Oświatowej, Panią Grażynę Biskup - pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowicy, Pana Tadeusza Dudkę - sołtysa Świdnika, księdza SebastianaPanią Ewę Tokarczyk - Przewodniczącą Rady Rodziców, a także nauczycieli naszej szkoły panią Ewę Rapacz i Panią Marzenę Zygmunt oraz Kamilę Cięciel - uczennicę klasy VI.

       W sobotni poranek w sali multmedialnej spotkali się zaproszeni goście , nauczyciele, rodzice i uczniowie. Zebranych przywitała Pani Dyrektor, która  podkreśliła szczególną rolę tego wydarzenia oraz zwróciła uwagę na wartości artystyczne powieści. Wspólne czytanie fragmentów "Quo vadis" zostało poprzedzone prezentacją multimedialną dotyczącą życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.  Na holu szkolnym przygotowano przepiękną dekorację z wyeksponowanym hasłem „Narodowe czytanie Quo vadis” oraz portretem autora tej powieści. Ustawiono kwiaty i świece, a także wykonano wystawę książek, których autorem jest Henryk Sienkiewicz. Prezentacji dzieła na tle nastrojowej dekoracji towarzyszyła bardzo uroczysta pełna zadumy atmosfera, którą dodatkowo potęgowała prezentacja fragmentów ekranizacji powieści Sienkieiwcza wraz ze świetną ścieżką dźwiękową. Była to nie tylko wspaniała podróż w czasie – wszak autor powieści opisywał świat antyczny, ale przede wszystkim była to podróż w świat wyobraźni.       

       Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie, a chętne osoby otrzymały pamiątkową pieczęć, która została odbita w ich własnych egzamplarzach "Quo vadis".  Cieszymy się, że razem mogliśmy popularyzować twórczość wielkiego pisarza i noblisty – Henryka Sienkiewicza, wspólnie rozwijać zainteresowania historyczne naszych uczniów oraz uwrażliwiać młodych Polaków na kulturę i literaturę .

 

"Dnia pierwszego września roku pamiętnego…" - 77. rocznica wybuchu II wojny światowej

"Dnia pierwszego września roku pamiętnego,
Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego."

        W tym roku mija 77. rocznica wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku. W naszej szkole zostało ono uczczone okolicznościową akademią, która odbyła się 1 września. Pamięć poległych w wojnie uczczono minutą ciszy. Z kolei, uczniowie klasy VI przygotowali wiersze, które nadały temu wydarzeniu podniosły charakter. Natomiast z okazji Dnia Weterana szczególną cześć oddano wojennym weteranom. Jesteśmy wdzięczni bohaterom wojny, których śmierć, przelana krew, poniesiony trudy sprawiły, że jesteśmy wolni.  

 

Inaguracja roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 roku, po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, do szkoły przybyli wypoczęci, opaleni, z śmiechem na twarzy i pełni zapału do nauki uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 Mszą Świętą w miejscowej kaplicy. Pani Dyrektor Helena Borucka bardzo  serdecznie powitała zgromadzonych uczniów, ich bliskich oraz nauczycieli. Następnie życzyła wszystkim sumienności  w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych i jak najlepszych wyników w nauce.

1 września to dzień szczególnie ważny  w życiu naszych najmłodszych kolegów i koleżanek. Dlatego szczególnie gorąco witaliśmy najmłodszych uczniów - Pierwszoklasistów. Pani Dyrektor skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

 

"Ślubuję uroczyście!
Będę starał się być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli,
przełożonych i rodziców.
Będę uczył się tego co piękne.
Będę kochał swoją Ojczyznę.”

 

 Jak tradycja każe uczniowie zostali pasowani przez Dyrektora Szkoły na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, przy pomocy symbolicznego pióra. Wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy. Na koniec uroczystości były pamiątkowe zdjęcia.

Po części oficjalnej w salach lekcyjnych spotkali się wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi, aby przedstawić im plan zajęć i przekazać najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły.

 

Rok szkolny 2015/2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

"Wakacje, znowu są wakacje
Na pewno mam rację wakacje znowu są..."

          24 czerwca 2016 roku uroczystą akademią pożegnaliśmy rok szkolny 2015/2016. Jak, co roku, był to szczególny dzień dla wszystkich uczniów i ich rodziców. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, po której nastąpiło przejście całej szkolnej społeczności do budynku szkoły.

         Na początku akademii odśpiewano Hymn Państwowy oraz hymn naszej placówki. Tradycyjnie poczet sztandarowy, złożony z uczniów klasy szóstej, przekazał sztandar uczniom klasy piątej. Następnie głos należał już do Pani Dyrektor Heleny Boruckiej. Pani Dyrektor w swojej przemowie podziękowała uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud pracy włożony w mijający rok szkolny. Podsumowała pracę szkoły i podała istotne dane statystyczne. Był to bardzo udany rok. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród książkowych i wyróżnień uczniom, wykazującym się szczególnymi osiągnięciami zarówno w edukacji jak i zajęciach pozaszkolnych. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor przypomniała również uczniom o zasadach bezpiecznego wypoczynku, ale przede wszystkim życzyła im udanych wakacji, pełnych niezapomnianych przygód oraz wrażeń. Zakończenie roku było również dobrą okazją dla uczniów, aby podziękować Pani Dyrektor, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich trud, cierpliwość i poświęcenie włożone w pracę.

      Z pewnością dla tegorocznych szóstoklasistów, którzy ukończyli szkołę podstawową, był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci absolwentów. Może po latach z „łezką w oku" wspomną tych, którzy tu zostali: troskliwych nauczycieli  i wychowawców, młodszych kolegów i koleżanki. Przecież to tutaj zrodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co do niedawna było obce  i nieznane - stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie. 

        Ten dzień był wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. W trakcie uroczystości pożegnaliśmy bowiem wieloletniego nauczyciela naszej szkoły Panią Antoninę Wielochę, która przeszła na emerytutrę. Pani Dyrektor podziękowała Pani Tosi  za olbrzymie serce, pracę i troskę o sprawy szkoły. Podkreśliła, że jej droga zawodowa przepełniona była prawdziwym zamiłowaniem do pracy nauczycielskiej. Złożyła też podziękowanie za każdy dzień spędzony w naszej szkole, chociaż czasami nie było łatwo, za cierpliwość i wyrozumiałość, za pomoc w każdej sprawie. Do życzeń dołączyli się także uczniowie i rodzice. Następnie głos zabrała Pani Wielochowa, która ze wzruszeniem podziękowała zgromadzonym osobom za miłe słowa, skierowane pod jej adresem. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko Pani Tosi i życzymy, aby dalsze lata upływały w zdrowiu, szczęściu i spokoju!!!

 

Święto Patrona Szkoły - Jana Kochanowskiego

„Niech ze mną zaraz me rymy nie giną,
Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną.”

                                                           /Jan Kochanowski/

          8 czerwca 2016 roku w naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Jana Kochanowskiego. To bardzo uroczyście obchodzone święto w naszej szkole. Z tej okazji uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą przygotowali okolicznościowy program pt.: "Biesiada u Kochanowskiego". Impreza odbyła się na szkolnym dziedzińcu, pod lipą, która zasadzona została na cześć drzewa, które poeta z Czarnolasu opiewał we swoich fraszkach. Na scenie pojawił się gość honorowy - Jan Kochanowski. Wszyscy młodzi aktorzy prezentowali się wspaniale. Piękne stroje z epoki oraz doskonała sceneria sprawiły, że ten dzień miał wyjątkowy charakter. Występ przepalatny był recytacją pieśni i fraszek, a także śpiewem utworów Jana Kochanowskiego. Całość imprezy podsumowała Pani Dyrektor, która podziękowała wszystkim występującym za ogromne zaangażowanie i trud, jaki włożyli w przygotowanie tego święta.

 

Ciekawe spotkanie Trzecioklasistów       

              Integracja, wzajemny szacunek, tolerancja to jedno z wielu zadań realizowanych w procesie wychowawczym każdej szkoły. Mając to na uwadze, z inicjatywy wychowawców, 7 czerwca 2016 roku, zorganizowano w Szkole Podstawowej w Świdniku integracyjne spotkanie trzecioklasistów ze Świdnika i Młyńczyk.

           Spotkanie było nie tylko miejscem wzajemnego poznawania się, czy wzajemnej zabawy, ale było także wspaniałą lekcją przyrody i historii najbliższego środowiska. Podczas spotkania wychowankowie odwiedzili rzeźbiarza ludowego w Rogach Pana J. Lizonia, który z wielką pasją zaprezentował zebranym swoją twórczość. Liczne i ciekawe zbiory prac artysty wywołały wśród zebranych wielkie zaciekawienie i wiele emocji.

           Z kolei wizyta w świdnickim osiemnastowiecznym dworku przeniosła naszych wychowanków w czasy, dla trzecioklasistów, bardzo odległe. Przepięknie przedstawiona historia tego miejsca przez obecną właścicielkę dworku P. Marię  Twardowską na pewno pozostanie na długo w pamięci naszych maluchów. Wspólne zabawy na terenie dworku, ognisko, kiełbaski, przygotowane przez rodziców były także powodem do radości.
Wiele radości i emocji wywołało spotkanie na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świdnika. Zabawna rywalizacja w różnych konkurencjach sportowych wzbudzała podziw i uznanie. Wszyscy bawili się świetnie. Na zakończenie uczestnicy spotkania wzajemnie sobie podziękowali i wymienili się samodzielnie wykonanymi prezentami.

 

„Mamo, Tato, Kochamy Was”  - Piknik Rodzinny

         1 czerwca 2016 roku odbył się Piknik Rodzinny,  który na stałe wpisał się już do kalendarza imprez w naszej szkole. Tegoroczne obchody tego święta odbyły się pod hasłem  „Mamo, Tato, Kochamy Was” i były jednocześnie częścią ogólnopolskiego programu profilaktycznego "Postaw na rodzinę!". Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wielu zaproszonych rodziców, którzy wraz ze swoimi pociechami chcieli uczcić swoje święto. Montaż słowno-muzyczny przygotowały dzieci z oddziału przedszkolnego, klas I-III oraz IV –VI szkoły podstawowej pod czujnym okiem swoich nauczycieli i wychowawców. Ciepłe i miłe słowa powitania padły z ust Przewodniczącego szkoły, ucznia klasy VI, Kacpra Pietrzaka. Z kolei Pani Dyrektor złożyła zebranym serdeczne życzenia i zachęciła wszystkich do aktywnej zabawy.

Rodzice z dumą i łzami w oczach przysłuchiwali się pięknej recytacji wierszy, która przeplatała się z wesołymi  piosenkami, a także pokazem tańców, przygotowanym przez uczestników kursu tańca oraz szkolne koło taneczne „Kropeczki”. Nasze dzieci kolejny raz udowodniły, że prócz talentu aktorskiego oraz wokalnego drzemie w nich również duży potencjał taneczny. Cha-cha i taniec kowbojski, stanowiły uroczy dodatek do całości występów. Na scenie nie zabrakło elementów gry na instrumentach muzycznych. Do niezapomnianych chwil należał występ uczennicy klasy III, Kingi Iwan, która zachwyciła wszystkich piękną grą na skrzypcach oraz cudownym śpiewem, którym przeniosła wszystkich widzów w czasy dziecięcej sielanki i marzeń. Na zgromadzonych czekała nie tylko uczta duchowa. Podczas imprezy zadbano również o smakołyki dla dzieci i przybyłych rodziców. Ciasta oraz słodycze, to tylko część pyszności przygotowanych przez prężnie działającą Radę Rodziców.

Kolejną częścią imprezy były zabawy integrujące rodziców i dzieci, przebiegające w radosnej atmosferze. Emocje obecnych mocno podgrzewane były w czasie rywalizacji między rodzicami a dziećmi, wszyscy hardo kibicowali i dopingowali swoich faworytów. Ponadto przygotowano wystawkę prac uczniów na temat własnej rodziny, która stanowiła wspaniałą dekorację szkolnego dziedzińca.

Całą uroczystość podsumowała Pani Dyrektor dziękując gościom za przybycie, a dzieciom i nauczycielom za przygotowanie akademii. Taka uroczystość pozostawia po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale przede wszystkim cementuje więzy rodzinne, zachowując tym samym tradycje, jakie budowane są w społeczności lokalnej. Dlatego cieszymy się, że tak chętnie uczestniczą w niej zarówno dzieci, jak i rodzice.

 

"Mój ulubiony bohater literacki" - korowód postaci z naszych lektur

           25 maja 2016 roku uczniowie klasy V i VI przemaszerowali drogami naszej miejscowości, tworząc fantastyczny "Korowód bohaterów literackich"To pomysł na popularyzację czytelnictwa, który był częścią programu „Książki naszych marzeń” i został przygotowany przez szkolnego bibliotekarza. Celem pochodu było przypomnienie bogactwa postaci książkowych i ich prezentacja w jak najciekawszy, widowiskowy sposób. Była to doskonała okazja, by przebrać się w strój ulubionych bohaterów książkowych bądź filmowych. Uczniowie przygotowali z tej okazji nie tylko stroje, ale też transparenty, na których umieścili cytaty z ich ulubionych książek. Nie zapomnieli także o odpowiedniej charakteryzacji.  Dziewczęta i chłopcy ubrani w stroje swych ulubieńców z baśni, bajek, mitów, literatury fantasy, powieści wzbudzali zachwyt mieszkańców Świdnika, którzy z zainteresowaniem przyglądali się temu kolorowemu pochodowi. Całość akcji podsumowała Pani Dyrektor, która pogratulowała uczniom kreatywności, wyczucia smaku artystycznego i podziękowała za wspólną zabawę z książką w roli głównej.

 

Na wyspie Robinsona Krusoe

             17 maja 2016 roku uczniowie klasy V na lekcji języka polskiego zaprezentowali własną, niepowtarzalną wizję wyspy, na której "wylądował" tytyłowy bohater powieści pt." Robinson Krusoe". Uczniowie starali się jak najwierniej odtworzyć wygląd wyspy, dlatego swoje makiety przygotowywali w oparciu o tekst lektury. Tego rodzaju prace niewątpliwie ożywiają wyobraźnię dzieci, skłaniają do wnikliwego śledzenia tekstu, a także przyczyniają się do innego spojrzenia na lekturę. Prace uczniów zostały wyeksponowane na klasowej wystawie i okazały się bardzo pomocne podczas omawiania lektury.

 

         Uroczysta akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie."

             29 kwietnia 2016 roku  w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowali uczniowie klasy IV i V. Uroczysty charakter  temu wydarzeniu nadało odśpiewanie hymnu państwowego  oraz przybliżenie najważniejszych wydarzeń i osób z tamtych czasów. Wielokrotnie podkreślano także istotę uchwalonej w 1791 r. ustawy, która stała się przełomową nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W inscenizacji uczniowie zwrócili również uwagę na fakt, iż  żyjąc w zawrotnym tempie, na plan pierwszy wysuwamy teraźniejszość. Snujemy plany na przyszłość, często nie pamiętając o przeszłości. A przecież Jan Paweł II powiedział kiedyś; ,,Naród, który zapomina o historii własnej Ojczyzny, traci swoją tożsamość (…). Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości." Akademię zakończyła  Pani  Dyrektor, która podsumowała akademię oraz podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

 

„Cała szkoła czyta Małego Księcia

"Dobrze widzi się tylko sercem.

Najważniejsze jest niedostrzegalne dla oczu..."

/Antoine de Saint-Exupery/

              28 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyło się długo wyczekiwane przez wszystkich przedsięwzięcie, zatytułowane „Cała szkoła czyta Małego Księcia. Akcja została zorganizowana w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Jej celem było zachęcenie wszystkich uczniów do przeczytania tej wspaniałej lektury, z której i dzieci, i dorośli mogą się wiele nauczyć. "Mały Książę" jest jedną z najbardziej poczytnych książek na świecie. Został wydany w olbrzymiej ilości egzemplarzy i przetłumaczony na setki języków. Jest to książka, której ukrytym celem jest pewne pouczenie. W dzisiejszych czasach ludzie "gonią" za pracą i zdobywaniem pieniędzy, a autor książki chce uświadomić wszystkim, że dobra materialne nie są najważniejsze. Przypomina czytelnikom o zagubionych wartościach nadrzędnych, którymi są: miłość, prawda i dobro. Będziemy mogli odnaleźć je wtedy, kiedy zrozumiemy że "najlepiej widzi się tylko sercem".

          Z tej okazji zaprosiliśmy do naszej szkoły dyrektorów, nauczycieli i uczniów z sąsiednich miejscowości. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Dyrektor Lucję Sułkowską, a także nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stroniu, w Łukowicy, Roztoce i Jadamwoli. Głośne czytanie „Małego Księcia” zainaugurowała Pani Dyrektor. Następnie swoją interpretację fragmentu lektury zaprezentował ksiądz Sebastian. O to samo poprosiliśmy także Panią Dyrektor ze Stronia, a także polonistkę ze Szkoły Podstawowej w Jadamwoli. Wszyscy uczniowie z uwagą wysłuchali prezentowanych fragmentów i nagrodzili je gromkimi brawami. Okazało się, że dla wielu osób przypomnienie treści "Małego Księcia" okazało się sentymentalnym poworotem do wspomnień z lat szkolnych. Było nam niezmiernie miło wysłuchać m.in. wypowiedzi Pani Lucji Sułkowskiej, która podzieliła się ze wszystkimi refleksją na temat jej wrażeń czytelniczych i nieustannych powrotów do lektury "Małego Księcia".

           W tym dniu odbyła się także premiera przedstawienia pt. "Najważniejsze jest niedostrzegalne…", na podstawie „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupery'ego,  w wykonaniu uczniów klasy V. Odtwórcą głównej roli była Patrycja Gurgul, która świetnie oddała żywiołowy charakter odgrywanej postaci. W pozostałych rolach wystąpili: Kamila Cięciel (Róża), Kajetan Stępka (Pilot), Natalia Opoka (Lis), Ewa Waśko (Król), Igor Świętoń (Bufon). Artyści występujący w spektaklu doskonale wczuli się w swoje role, mieli bardzo dobrą dykcję, dzięki czemu sztuka była zrozumiała dla wszystkich. Potrafili bardzo realistycznie przedstawić odczucia postaci, tak, że widz nie musiał zastanawiać się nad tym, w jakim stanie psychicznym znajduje się akurat bohater. Kostiumy zaś pozwalały od razu rozpoznać, kim jest dana postać, a muzyka, która jest bardzo ważnym elementem, oddawała nastrój  i pojawiała się w odpowiednich momentach. Ciężka praca reżysera również nie poszła na marne, ponieważ w przedstawieniu zostały wyodrębnione kluczowe wątki występujące w lekturze. 

         Na szczególne uznanie zasługuje odtwórczyni roli głównej, która swoją grą poruszyła serca wszystkich odbiorców. Jesteśmy bardzo dumni z istnienia tego małego, szkolnego "teatru". Zaangażowanie uczniów i opiekuna grupy zasługuje na duży szacunek.

 

Uczciliśmy 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

"Pod niebem ciężkim jak ołów
salwy mgłę leśną rozdarły.
Stosy ciał strącone do dołów,
z na pół żywymi zmarli.
Nikt straconych nie uczcił,
tylko do katyńskich dołów
deszcz z płaczem się rzucił
pod niebem ciężkim jak ołów."

/Stefan Gołębiowski/

              Jak co roku, w kwietniu, w naszej szkole odbył się apel upamiętniający rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji klasa VI przygotwała okolicznościowy program, podczas którego zostały przybliżone najważniejsze informacje związane z Katyniem i tragedią, która się tam dokonała. Akademia wprowadziła w atmosferę wydarzeń, jakie miały miejsce w kwietniu 1940 roku w lesie katyńskim. Informacje o faktach historycznych przeplatane były recytacją wierszy, tekstami z dzienników jeńców oraz piosenkami. Interpretacje muzyczne i recytatorskie pozwoliły zebranym poznać tragizm tych wydarzeń. Prowadzący program oddali również hołd osobom, które zginęły w katastrofie polskiego samolotu pod Smoleńskiem 6 lata temu. Zebrani uczniowie i nauczyciele z ogromną powagą, szacunkiem i w skupieniu wysłuchali słów, które były wspomnieniem tych bolesnych dla każdego Polaka wydarzeń.

 

"Niektórzy lubią poezję" - Światowy Dzień Poezji           

"Czar poezji polega na tym, że jest ona skrótem myślowym

i metaforą i najczęściej marzeniem jeszcze".

/Zbigniew Herbert/

                21 marca 2016 roku obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Poezji. Tego dnia na języku polskim w klasie Vmożna było poczytać ulubione wiersze, posłuchać tekstów ulubionych poetów czy zaprezentować własną twórczość poetycką. Nie zabrakło klasyków, takich jak Szymborska, Miłosz, Różewicz czy Twardowski, ale zaprezentowano również wiersze poetów tworzących specjalnie dla dzieci: Brzechwy czy Tuwima. Na koniec dzieci wykonały w klasie wystawkę, która symbolicznie nawiązywała do tematu lekcji. Lekcja ta świetnie wpisała się także w reazliację programu "Książki naszych marzeń", gdyż zabawa poezją pokazała uczniom, że literatura nie jest nudna, że potrafi zaskakiwać.

                              

„Spotkanie z poezją wiosenną” 2016

               „Spotkanie z poezją wiosenną” – to już tradycja naszej szkoły. Uroczystość organizowana jest od kilkunastu lat, w dniu 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. W spotkaniu co roku biorą udział uczniowie klas 0 – III. Uważamy, że wspólne spotkanie w grupie klas młodszych jest doskonałą formą integracji grupy jak również miejscem prezentacji własnej twórczości artystycznej.

                W bieżącym roku wszyscy uczestnicy przygotowali się do spotkania wzorowo. Na zajęciach kół artystycznych i zajęciach świetlicowych wykonali piękne stroje, rekwizyty i scenografię do inscenizacji. Przygotowali również własne wiersze o tematyce wiosennej, którymi pochwalili się przed rówieśnikami. Pełne zaangażowanie uczniów w przygotowanie uroczystości dostarczyło zebranym wiele miłych emocji, estetycznych przeżyć jak również przyczyniło się do rozwoju indywidualnych zdolności i talentów. Spełniło, więc rolę dydaktyczną i wychowawczą.

 

Uczniowie o książkach z ich marzeń

„Po staroświecku powiem, że czytanie książek to największa zabawa,

 jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

/W. Szymborska/

 

            W obecnym roku szkolnym nasza  bierze udział w ogólnopolskim Programie „Książki naszych marzeń”, który jest  realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych poprzez umożliwienie  zakupu książek do bibliotek szkolnych. Za środki z programu biblioteka szkolna zakupiła wiele ciekawych pozycji. Książki te były wybierane przez uczniów, czyli są to lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą mają rozbudzać ciekawość młodego czytelnika i inspirować do twórczego działania.

          4 marca 2016 roku na lekcjach języka polskiego uczniowie klasy IV i V prezentowali swoje ulubione książki i  zachęcali pozostałych do ich przeczytania. Dzieci wykazały się ogromną pomysłowością w sposobie prezentowania lektur, a także w tworzeniu plakatów, które miały ilustrować przeczytaną książkę. Wykonane prace zostały wystawione w szkolnej galerii „Książek naszych marzeń”.

 

Szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

"Ci, co sen o Polsce wśród szumu drzew śnili 
O Niej niepodległej i wolnej śpiewali 
Gotowi karabin chwycić w każdej chwili 
I życie swe młode położyć na szali 


Ci, którzy z historii Polski kart wyrwani 
Pamięć ich zszargały podłe pomówienia 
Jawią nam się teraz w blasku swojej chwały 
Żołnierze Niezłomni – Żołnierze podziemia 

Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze 
Dla których Ojczyzna to słowo najświętsze 
Tak twardzi jak skała Żołnierze Wyklęci 
Cześć ich pamięci!"

             1 marca obchodzimy nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 4 lutego 2011 roku. Święto to stanowi hołd składany bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. W tym roku w naszej szkole również obchodziliśmy tę uroczystość. Uczniowie mieli okazję w tym dniu obejrzeć filmy o żołnierzach wyklętych, wysłuchać wywiadów z tymi, którzy przeżyli wojnę, a także przeczytać wiersze i fragmenty listów, które opisywały ciężkie przeżycia żołnierzy wyklętych.

 

Dzień Babci i Dziadka

„Serce  jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje,ale które się ofiaruje”

/G. Flaubert/

               W tym roku uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się  9 lutego. Zebranych seniorów i wszystkich gości serdecznie powitała pani Dyrektor. W pięknie udekorowanej sali uczniowie klasy I i II oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przedstawiły wspaniały program artystyczny. Były deklamowane wierszyki, piosenki oraz tańce. Specjalną niespodzianką dla zaproszonych gości było przedstawienie teatralne pt. „Kot w butach” w wykonaniu uczestników zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkolnej świetlicy. Dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich babć i dziadków. Dzień w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości.

          Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć i życzymy Im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.

 

Baśniowy bal karnawałowy

        3 lutego 2016 roku odbył się w naszej szkole baśniowy bal karnawałowy. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów, duchów, biedronek, motylków i innych barwnych postaci z baśni i bajek. Dzięki pomocy rodziców salę przyozdobiły różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony. Zjawiskowy wygląd, wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Atmosfera podczas balu była fantastyczna. W czasie imprezy odbywały się także konkursy, w których uczniowie chętnie brali udział. Rodzice przygotowali swoim pociechom słodki poczęstunek w salach klasowych. Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego.

 

Szkolna Wigilia

"To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku."

/E. Waśniowska/

          22 grudnia 2015 roku, w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną, społeczność naszej szkoły spotkała się, by uczcić Wigilię Bożego Narodzenia. Jest to szczególny dzień, gdyż gromadzi razem wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Roziskrzona choinka, niepowtarzalny, świąteczny wystrój klas, spożywanie tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez rodziców, wspólne kolędowanie wprawiły wszystkich w świąteczny nastrój. Tę ciepłą, świąteczną atmosferę wzbogacił okolicznościowy program artystyczny. Zwieńczeniem uroczystości było bowiem bożonarodzeniowe przedstawienie o historii narodzenia Jezusa. Dzięki naszym młodym artystom z klasy III przenieśliśmy się w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. Napełnieni radością oraz wzbogaceni w przeżycia, do których wracamy wspomnieniami, udaliśmy się do swoich domów, aby świętować w rodzinnej atmosferze.

         

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

            Najbardziej oczekiwany przez nas wszystkich, dzieci, ale i również dorosłych gość przybył do naszej szkoły w poniedziałek 7 grudnia 2015 roku. Czas oczekiwania na Świętego Mikołaja ogromnie wszystkim się dłużył, a w dodatku trzeba było być wyjątkowo grzecznym, bo przecież niegrzeczni prezentów nie dostają. Spotkanie ze Mikołajem obywało się w atmosferze doskonałej zabawy. Dzieci rozmawiały z  Mikołajem, odpowiadały na pytania gościa, śpiewały piosenki, recytowały wiersze, bawiły się razem z gościem i wręczały prezenty dla Mikołaja np. w formie rysunków. Dla utrwalenia tego jakże emocjonującego wydarzenia wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia.

         Serdeczne podziękowania należą się pomocnikom Mikołaja - Rodzicom naszych uczniów, bez których to spotkanie na pewno by nie doszło do skutku.

 

Podsumowanie akcji "Góra grosza"

       W tym roku nasza szkoła już po raz trzeci przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji  charytatywnej "Góra grosza". 4 grudnia 2015 roku podsumowano XVI edycję tego dobroczynnego projektu. W tym roku zarówno rodzice, nauczyciele jak i uczniowie wsparli akcję bardzo hojnie. Zebraliśmy kwotę 177, 24 zł. Gdyby jednak nie wsparcie rodziców, kwota zebranych pieniędzy nie byłaby tak duża.
        Wszystkim osobom  zaangażowanym w powodzenie akcji oraz darczyńcom składamy serdeczne  podziękowania, podkreślając równocześnie, że nigdy w historii naszej szkoły nie  zebraliśmy tak dużej kwoty. Co najważniejsze, mamy poczucie, że  pomagamy, ponieważ cała kwota zostanie przekazana za pośrednictwem Towarzystwa  „Nasz Dom” na potrzeby domów dziecka w całej Polsce.

 

II edycja akcji Książeczka dla chorego dziecka

               W pracy wychowawczej z  uczniami naszej szkoły  staramy się rozwijać poczucie wrażliwości na krzywdę i potrzeby innych. Uważamy, że są to cechy bez których nie można prawidłowo funkcjonować we współczesnym świecie. Robimy to poprzez codzienne sytuacje, jak również zachęcamy do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

           II edycja akcji „Książeczka dla chorego dziecka”, do której wychowankowie przystąpili z wielkim zapałem i zaangażowaniem, była jedną z wielu zrealizowanych już w tym roku. Góra książeczek, bajeczek, zgromadzona przez naszych wychowanków została przekazana chorym dzieciom ze Szpitala w Limanowej. Mikołajkowy prezent był nie tylko małym promyczkiem światła rozjaśniającym codzienność dzieci skrzywdzonych przez los ale również zaświadczył o wrażliwości na krzywdę innych naszych wychowanków.

 

Zabawa andrzejkowa

                 Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. I tak oto w naszej szkole dnia 26 listopada 2015 roku odbyła się długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa. Od godziny 13:00 do 15:00 bawiły się dzieci z przedszkola oraz klas młodszych I - III.  Dzieci, kultywując tradycje związane z andrzejkami, losowały wróżby przepowiadające przyszłość, a następnie wraz ze swoimi opiekunami tańczyły i bawiły się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki. Wychowawcy zorganizowali również wiele ciekawych zabaw i konkursów. Całość spotkania umilił przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

          Klasy IV - VI szkoły podstawowej pod opieką swoich wychowawców bawiły się w godzinach popołudniowych od 15:00 do 17:00 . Uczniowie mieli okazję potańczyć i pobawić się przy rytmach muzyki współczesnej. Podczas zabawy uczniowie spożyli poczęstunek przygotowany przez przybyłych na zabawę rodziców. Cały wieczór był pełen atrakcji oraz przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny  andrzejkowy bal.

        Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego miłego spotkania, składamy serdeczne podziękowania.

 

Dzień Pluszowego Misia

„Czy to jutro czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”

/Helena Bechlerowa /

             25 listopada obchodzony jest Światowy dzień Pluszowego Misia. Ustanowiony został w setną rocznicę powstania tej popularnej  na całym świecie maskotki. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku zorganizowano specjalne zajęcia wychowawczo-edukacyjne.

         W wielkim misiowym przyjęciu wzięły udział dzieci przedszkolne, ich rodzice i młodsze rodzeństwo. Oczywiście wszyscy w towarzystwie swoich ulubionych misiów, niezawodnych przyjaciół dających poczucie bezpieczeństwa. Wiele wrzawy i radości wywołało pojawienie się Misia Uszatka, Misia Koralgola oraz Misia Puchatka i jego przyjaciół. Za postacie przebrali się rodzice, zakładając, specjalnie na tę okazję przygotowane, kostiumy. Przenosząc się w cudowny świat beztroskiej zabawy, rodzice przedstawili inscenizację pt.: „Urodziny Kubusia Puchatka”. Następnie wspólnie z dziećmi śpiewali „misiowe” piosenki, recytowali wiersze, rymowanki, rozwiązywali „misiowe” zagadki. Dzieci słuchały opowieści o niedźwiadkach i poznały historię powstania pierwszego pluszowego misia oraz jego święta. Nie zabrakło również zabawy plastycznej. Uczestnicy misiowego przyjęcia, podzieleni na sześć grup, wykonali piękne szmaciane misiaki, którym nadano imiona: Łaciatek, Żółte Uszko, Król Maciuś, Otylka, Grysio Peli Bum Bum, Przytulas.

       W nagrodę wszyscy zjedli "małe co nieco" i z rąk Pani Dyrektor otrzymali dyplomy za aktywny udział w konkursach i zabawach. Dzieci były szczęśliwe, natomiast rodzice bardzo wzruszeni. Wspólnie przyznali że „trudno sobie wyobrazić życie bez pluszowego misia, który jest towarzyszem zabaw, przyjacielem i powiernikiem największych sekretów i tajemnic”.

/fot. Adam Matusiak/

 

Światowy Dzień Życzliwości

„Nie proś świata, aby się zmienił na lepsze, to ty się zmień pierwszy”

/A. De Mello/

                  „Życzliwość to jedna z najważniejszych cech człowieka, która pozwala mu prawidłowo i bezkonfliktowo funkcjonować w społeczeństwie. Życzliwości zatem należy uczyć poprzez konkretne działania od najmłodszych lat. Mając to na uwadze, w bieżącym roku uczniowie klas I - III uroczyście obchodzili Światowy Dzień Życzliwości.

               W dniu 23 listopada 2015 roku w szkolnej świetlicy, zebrali się wszyscy wychowankowie klas I  - III. Podczas indywidualnych i grupowych gier i zabaw plastycznych, technicznych i muzyczno - ruchowych nasi uczniowie wykonywali różne gadżety i gromadzili słownictwo związane z hasłem „życzliwość”.  Miłe słowa umieszczali na słoneczkach- „orderach życzliwości”, które przez cały dzień nosili na lewej piersi, tworzyli „drzewko życzliwości, „baloniki szczęścia” oraz dekorowali drzwi swojej klasy. Podczas zajęć, każda z grup, starała się wypowiedzieć jak najwięcej „magicznych słów” sprawiających drugiemu przyjemność i radość.

                 Atmosfera życzliwości i wzajemnego szacunku panowała do końca zajęć szkolnych. Wszyscy byli uśmiechnięci i radośni. Mamy nadzieję, że życzliwość okazywana sobie w tym dniu przeniesie się na dalsze dni, a nawet lata. Zawsze uśmiech, serdeczność i wzajemne ciepło są najlepszym lekarstwem na wszystko.

 

XII edycja akcji „Zostań Świętym Mikołajem”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

            Świętym Mikołajem może zostać każdy człowiek, trzeba tylko chcieć  - tak twierdzą nasi wychowankowie i od kilku lat, z wielkim zapałem, przystępują akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. W bieżącym roku także przystąpiliśmy do tej wspaniałej, już XII edycji akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. W dniu 20 listopada 2015 roku nasi wychowankowie zgromadzili ogromną ilość różnego rodzaju zabawek, maskotek, gier, książek i przyborów szkolnych. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. Było przy tym wiele radości i pozytywnych emocji.

               Pod okiem wychowawców, zebrane prezenty zapakowano do worków i przekazano do Organizatora Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Mamy nadzieję, że radość  i emocje  naszych wychowanków zostaną przekazane wraz z upominkami dzieciom, które te prezenty otrzymają.

 

"Ta, co nie zginęła..." 
97. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

            10 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki inscenizacji uczniowie mogli się dowiedzieć dlaczego 11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Jest to dzień radosny, w którym wszędzie gdzie są Polacy, obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Prawie sto lat temu  11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. Ponownie mogliśmy cieszyć się Ojczyzną, która przez wiele lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię. Wiersze i pieśni patriotyczne złożyły się na wyjątkowy klimat. Dzięki temu można było prześledzić łańcuch wielu pokoleń Polaków, tragiczne losy powstańców, skutki rusyfikacji i germanizacji, niespełnione nadzieje poetów. Akademia została przygotowana przez Panią Annę Florek i uczniów klasy IV.

 

Dzień Śniadania, które Daje Moc

           Zdrowie naszych wychowanków to jedno z priorytetowych zasad profilaktyki naszej placówki. Aby to zadanie zrealizować, co roku, przystępujemy do różnego rodzajów konkursów, programów promujących zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie.

           Po raz drugi w naszej szkole bardzo aktywnie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Śniadanie Daje Moc.Wiemy, że śniadanie to najważniejszy posiłek, który daje energię na cały dzień. Dzięki tej energii uczniowie są bardziej aktywni w nauce i zabawie szkolnej.

           W tym roku Dzień Śniadania, które Daje Moc obchodzono 6 listopada 2015 roku. Był to wyjątkowy dzień, gdyż brali w nim udział nie tylko nasi wychowankowie z klas I - III, ale także ich rodzice i starsi koledzy. Pod okiem rodziców młodzi propagatorzy zdrowego żywienia wykonali w grupach klasowych przepiękne, apetyczne i zdrowe kanapki. Podczas wspólnego śniadania wyróżniali się także umiejętnością nakrywania do stołu i prawidłowego zachowania się przy stole.

           Spotkaniu towarzyszyło wielkie zainteresowanie i wiele emocji. Każda z grup przygotowywała się do niego wcześniej. W tym celu wykonało wiele pięknych rekwizytów typu: czapki, fartuszki, czepki. Podczas spotkania wychowankowie oraz ich rodzice poznali 12 zasad zdrowego żywienia oraz wpływ zdrowego żywienia na zdrowie i dobre samopoczucie każdego człowieka. Na zakończenie imprezy Dyrektor Szkoły wręczyła wszystkim uczestnikom „Śniadania” Certyfikaty ukończenia kursu Zdrowego odżywiania na piątkę.

           Wspólne spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli dostarczyło dużo radości i pozytywnych emocji. Mamy nadzieję, że tak zorganizowane „Śniadanie” przyczyni się do przestrzegania zasad zdrowego żywienia przez naszych wychowanków i ich rodziców.

 

Uczta bogów na Olimpie

            16 października 2015 roku na dwóch lekcjach języka polskiego uczniowie klasy V wraz z nauczycielem zorganizowali wyjątkową ucztę bogów greckich. Dzieci wcieliły się w role mieszkańców Olimpu, aby utrwalić wiedzę o mitach. Na przerwie uczniowie ułożyli stoły, nakryli obrusem, położyli słodycze oraz nektar i ambrozję. Następnie założyli kostiumy i przygotowali swoje atrybuty.
Kolejnym punktem olimpijskiej uczty były prezentacje bogów i nimf. Jako pierwszy głos zabrał Zeus, a później nastęni bogowie olimpijscy, czyli: Hera, Hades, Helios, Faeton, Eos, Atena, Persefona, Amfitryta. Każdy opowiadał o swoim życiu, zajęciach, słabościach. Po prezentacjach zaczęła się uczta, w czasie której uczniowie plotkowali, częstowali się słodkościami oraz kosztowali ambrozji i nektaru, gdyż dają one wieczną młodość i siłę.

           Po skończonej uczcie przeprowadzono sąd nad Syzyfem, który często gościł właśnie na takich ucztach olimpijskich. Powołano sędziego, obrońców oraz głównego oskarżyciela. Na sali rozpraw pojawili się także świadkowie. Oskarżyciel przedstawił Syzyfowi zarzuty, a obrona starała się za wszelką cenę udowodnić jego niewinność. Po wysłuchaniu wszystkich stron sędzia wygłosił sprawiedliwy wyrok. Sąd nad mitologicznym bohaterem pozwolił dzieciom wcielić się w prawdziwe role. Wszyscy z ogromnym zaagnażowaniem potraktowali swoje zadanie i świetnie dyskutowali.
Lekcje uważamy za bardzo udane. Było zabawnie i miło, a przede wszystkim każdy mógł się wykazać wiedzą na temat starożytnych bogów i co najważniejsze uczniowie uczyli się od siebie wzajemnie.

 

Spotkanie z policjantem

                 W ramach działań,  mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, 15 października 2015 roku w naszej szkole obyło się spotkanie z przedstawicielem Posterunku Policji w Łukowicy – Panem Pawłem Cisakiem. Pan policjant przybył do nas i przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze. Ponadto, dzieci obejrzały kilka krótkich filmików, których treścią były bezpieczne zachowania na jezdni. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem słuchali rad Pana Policjanta. Jego uwagi na pewno znajdą odzwierciedlenie w praktyce.

 

Dzień Edukacji Narodowej

            We wtorek, 13 października 2015 roku, obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się też uroczysty apel, na którym zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli usłyszeć od Pani Dyrektor Heleny Boruckiej jak ważna i odpowiedzialna jest praca, którą na co dzień podejmują wszystkie osoby związane ze szkołą. Przy tej odświętnej okazji Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom, którzy w minionym roku osiągnęli wybitne sukcesy dydaktyczne i wychowawcze, Nagrodę Dyrektora Szkoły.

           Uczniowie klasy VI zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Była to żartobliwa interpretacja pracy nauczycieli, a także wesołe piosenki. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła serdeczne życzenia wszystkim pedagogom oraz pracownikom szkoły. Uczniowie zaś dziękowali nauczycielom za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Życzyli cierpliwości i wytrwałości oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku kształtowania serc, ducha i pamięci swych wychowanków.

 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

              Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTDay) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się ona w ostatni piątek września, który w tym roku 25 dzień miesiąca. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. W naszej szkole uczestniczyły w tej akcji klasy II-VI. Krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia nadzorowane były przez szkolne Komisje Egzaminacyjne. Ich skład tworzyli uczniowie pod opieką nauczycieli. Wszyscy uczniowie światnie się bawili, a dodatkowo mogli sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia.

 

Otrzymaliśmy Certyfiakt "WF z klasą"

           W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do II edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,WF z Klasą”. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. W ramach projektu realizowane były różnorodne zadania, a priorytetem stało się, aby zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole były jeszcze bardziej atrakcyjne, a każda lekcja stawała się nowym wyzwaniem, do którego każdy dzielnie przystępował. Każda ze szkół, realizująca projektu musiała spełniać określone regulaminem kryteria oraz realizować wyznaczone zadania. Miło nam zakomunikować, że wszystkie działania i cele, które sobie założyliśmy, zostały zrealizowane i zaakceptowane przez CEO i w sierpniu otrzymaliśmy certyfikat „WF z klasą”.
Serdecznie gratulujemy Szkolnemu Zespołowi WF ukończenia II edycji programu WF z Klasą. Dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i energię.

Przeczytaj także:  http://limanowa.in/wy-tu-piszecie;szkola-podstawowa-w-swidniku-nagrodzona-certyfikatem-wf-z-klasa,25043.html

 

Uczniowe współgospodarzami szkoły - wybory do Samorządu Uczniowskiego

          17 września 2015 roku w naszej szkole odbyły się powszechne, równe oraz tajne wybory wyłaniające władze Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci przentowali swoje pomysły, a także rozwieszali plakaty, na których zawarte zostały najważniejsze punkty ich programów wyborczych. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. W głosowaniu wzięły udział 84 osoby, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 4 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Patrycja Gurgul, Jakub Pryma, Natalia Opoka, Przemysław Bugajski, Ewa Waśko, Kajetan Stępka i Cezary Kojs czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

Przewodniczący: Kacper Pietrzak - klasa 6

Zastępca: Karolina Klag - klasa 5

Sekretarz: Katarzyna Zygadło - kl. 6.

       Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w wyborach, a nowo wybranemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

   

Inaguracja roku szkolnego 2015/2016 oraz 76. rocznica wybuchu II wojny światowej

 

"Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma"

              We wtorek, 1 września 2015 roku, społeczność Szkoły Podstawowej w Świdniku uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Sebastian Musiał. Po Mszy, w której wzięli udział uczniowie, rodzice, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i wychowawcy, zebrani udali się za Pocztem Sztandarowym do budynku szkoły. Pani Dyrektor Helena Borucka w oficjalnym przemówieniu serdecznie wszystkich powitała, złożyła życzenia oraz podkreśliła edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły. Szczególnie ciepło zaprosiła w szeregi społeczności szkolnej pierwszoklasistów. Minutą ciszy oraz uroczystym programem artystycznym cała społeczność szkolna złożyła hołd ofiarom września 1939 roku. Uczniowie klasy V, pod kierunkiem wychowawcy, zaprezentowali piękną recytację utworów upamiętniających 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

          Po części oficjalnej wszyscy udali się do przydzielonych sal, gdzie wychowawcy zapoznali ich z tegorocznym planem zajęć lekcyjnych. 

 

Rok szkolny 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

             26 czerwca 2015 roku, po dziesięciu miesiącach trudu nauki i pracy, zakończył rok szkolny i rozpoczęły się tym samym upragnione wakacje. Jak co roku, zakończenie roku szkolnego rozpoczęliśmy od odprawienia Mszy Świętej w pobliskiej kaplicy. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za czas szczęśliwe spędzony w szkolnych murach i prosiliśmy o błogosławieństwo na okres wakacji. Następnie cała wspólnota szkolna wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udała się do szkoły, gdzie przywitała wszystkich pani Dyrektor Helena Borucka. Podziękowała ona wszystkim, którzy wspierali prace naszej szkoły,  Rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za działania na rzecz szkoły oraz całemu Gronu Pedagogicznemu za  wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowanie postaw uczniów. Później nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce. Po rozdaniu wszystkich nagród przyszedł czas na część artystyczną, podczas której uczniowie klasy 6 zaprezentowali humorystyczną scenkę. Zgodnie ze słowami piosenki „ …Ale to już było i nie wróci więcej….” – rozpoczęły się wakacje.

 

Dzień Patrona Szkoły

                 Dzień Patrona to uroczystość, którą obchodzimy w naszej szkole co roku z okazji imienin Jana Kochanowskiego. Przypominamy wtedy wszystkim naszym uczniom postać tego wielkiego renesansowego poety i jego zasługi dla polskiej literatury. Organizatorzy starają się zawsze, by ciekawie zaplanować obchody rocznicowe. W tym roku Dzień Patrona obchodziliśmy 12 czerwca. Wśród działań realizowanych z tej okazji był konkurs wiedzy o życiu i twórczości poety, malowanie plakatów związanych z życiem Kochanowskiego oraz recytacja fraszek, pieśni i trenów.  Jury konkursowe na zakończenie obchodów oceniło wytwory uczniów i ogłosiło wyniki rywalizacji.

 

Spotkanie z księdzem misjonarzem

                     W środę 10 czerwca 2015 roku gościliśmy w naszej szkole księdza misjonarza Grzegorza Trojana. Bardzo stęskniliśmy się za księdzem Grzegorzem, dlatego jego wizyta była dla nas miłym zaskoczeniem. Ksiądz pracuje jako misjonarz w Peru. Już od pierwszej chwili zachwycił nas swoją otwartością, radością i niesamowitym temperamentem. Przywiózł ze sobą pamiątki i przedmioty codziennego użytku ludzi z Peru. Opowiadał o dzieciach, naszych rówieśnikach, o ich życiu codziennym i problemach z tym związanych. Zrobione były ze starej opony rowerowej. Uczniowie w skupieniu i z uwagą słuchali słów misjonarza. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mimo tak wielu zajęć ksiądz Grzegorz zechciał nas odwiedzić i podzielić się z nami swoimi przeżyciami i doświadczeniami.

 

Rodzinny Dzień Sportu

           1 czerwca 2015 roku z okazji Dnia Dziecka odbył się w naszej szkole Rodzinny Dzień Sportu. Inicjatywa połączona była z programem „WF z klasą” oraz kampanią społeczną „Postaw na rodzinę”. Z tej okazji zorganizowano Lokalną Akcję Sportową (LAS), w której gościnnie wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Jadamwoli. Kolejnym celem pikniku była profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia, a także umocnienie relacji rodzic-dziecko. Poprzez wspólną zabawę przekazywane były istotne kwestie promocji zdrowia. Położony był również akcent na aktywny styl życia. Wychowawcy i nauczyciele zatroszczyli się o mnóstwo atrakcji dla uczniów i ich rodziców. Dzięki sprzyjającej pogodzie oraz sprawnej organizacji zawody były bardzo udane i spełniły wszystkie założenia profilaktyczno-zdrowotne, jakie założyli sobie organizatorzy. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w sportową rywalizację, która odbywała się w duchu fair play. Dzieci wspólnie z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w różnych konkursach sportowych, ciesząc się z odnoszonych sukcesów i bycia razem.

          Na zakończenie pikniku „Postaw na rodzinę” Dyrektor Szkoły wspólnie z przybyłym na tę uroczystość Przewodniczącym Komisji Oświatowej Rady Gminy w Łukowicy, wręczyła najlepszym sportowcom, plastykom i literatom nagrody, dyplomy i medale. Zwycięzcy wszystkich konkurencji stanęli na podium, a ceremonii wręczenia medali złotych, srebrnych i brązowych dokonał nauczyciel wychowania fizycznego.

           Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

„Cudownych rodziców mam..” – Dzień Matki i Ojca

                Dzień Matki i Ojca to jedno z najpiękniejszych świąt w ciągu roku, wypełnione kwiatami, serdecznymi i ciepłymi życzeniami, tysiącami całusów. „Cudownych rodziców mam” to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Matki i Ojca, święta na stałe wpisanego w kalendarz imprez szkolnych. W przygotowaniu jego obchodów uczestniczyli uczniowie klasy czwartej wraz z wychowawcą. Wszyscy wykazali dużo zapału, zaangażowania i wzajemnej motywacji. Uroczystość odbyła się 29 maja 2015 roku. Uczniowie, należący do koła teatralnego przygotowali spektakl, oparty na fragmencie powieści "Ania z Zielonego Wzgórza". Przepiękne stroje, profesjonalna charakteryzacja oraz niezwykła dekoracja sprawiły, że przedstawienie zachwyciło wszytskich zebranych gości. Dodatkowo, uroczystość uświetniły dzieci, które zaprezentowały grę na skrzypcach i pianinie. Burzliwe oklaski i okrzyki zachwytu wypełniały salę. To był dzień pełen wzruszeń, których dostarczył także piękny śpiew utworu pt. "Cudownych rodziców mam".

 

„Witaj Maj, Trzeci Maj…”

224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

         Konstytucję 3 Maja uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, to Konstytucja 3 Maja była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu.

          Dlatego też rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to ważne dla Polaków święto. Dla podkreślenia rangi tej rocznicy 30 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy VI zaprezentowali okolicznościowy program słowno – muzyczny. Na tle dekoracji akcentującej nasze symbole narodowe przypomnieli, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku. Była to bardzo interesująca lekcja historii nacechowana głębokim patriotyzmem.

 

Wiosenne sprzątanie świata

            29 kwietnia 2015 roku odbyło się w naszej miejscowości Wiosenne Sprzątanie Świata. Klasa piąta wraz z wychowawcą porządkowała tereny w pobliżu szkoły. Było to możliwe dzięki pomocy strażaków z OSP w Świdniku, z którymi od wielu lat współpracuje nasza szkoła. Na kilka dni przed sprzątaniem uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę dbania o środowisko naturalne. Rozmowy na ten temat prowadzono na zajęciach z wychowawcą oraz na lekcjach przyrody. W ramach akcji uczniowie oczyścili spory fragment brzegu rzeki, a przede wszystkim zebrali śmieci z okolicznych łąk i skwerków. Przy okazji dzieci miały okazję posłuchać opowieści strażaków i porozmawiać o ich pracy. Akcja przebiegała sprawnie, gdyż sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Mamy wielką nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

 

Katyń... ocalić od zapomnienia

              22 kwietnia 2015 roku odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z 75. rocznicą zbrodni katyńskiej, zorganizowane i przygotowane przez uczniów klasy V. W specjalnie opracowanej scenerii, z ciekawą oprawą muzyczną, nasi piątoklasiści przybliżyli wszystkim zebranym chronologię wydarzeń, które doprowadziły do tak wielkiej tragedii, jaką była zbrodnia katyńska. W trakcie uroczystej akademii uczniowie zaprezentowali także wzruszające wiersze i wspomnienia.

 

„Spotkanie z poezją wiosenną”

                W dniu 20 marca 2015 roku najmłodsi nasi wychowankowie powitali wiosnę. Jak co roku, impreza odbyła się pod hasłem „Spotkanie z poezją wiosenną”. Podczas uroczystości uczniowie klas O-III, w przepięknych wiosennych strojach, popisywali się w recytacji poezji własnej oraz sławnych polskich poetów. Nie obyło się też bez tańców i wiosennych piosenek. Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się na poszukiwanie pierwszych oznak wiosny. Podczas uroczystości wszyscy świetnie się bawili, co widać było na twarzach występujących, młodych aktorów. Tak obchodzony, od wielu, wielu lat, pierwszy dzień wiosny jest doskonałą formą integrowania dzieci, formą atrakcyjnego spędzania wolnego czasu oraz miejscem prezentacji własnej twórczości dziecięcej. Spełnia więc nie tylko cel dydaktyczny, ale także wychowawczy.

 

"Kuchenne rewolucje Pana Kleksa", czyli klasa IV o zdrowym odżywianiu

           Edukacja zdrowotna sta­no­wi ważny element programu nauczania i wychowania w naszej szkole. Mamy świetny pro­gram profilaktyczny, dzięki któremu przekazujemy dzieciom wiedzę o zdro­wiu i możemy pokazać im zdrowy styl życia i pracy. Od wielu lat uczestniczymy także w pro­gramach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Dlatego też 4 marca 2015 roku klasa czwarta wraz z wychowawcą zorganizowała ciekawą lekcję wychowawczą pt.: „Kuchenne rewolucje Pana Kleksa”. Inscenizacja fragmentu lektury „Akademia Pana Kleksa” była doskonałym wstępem do dyskusji na temat zdrowego odżywiania. Na przedstawienie zaproszono uczniów klasy V, którzy następnie przyłączyli się do wspólnego przygotowania zdrowego śniadania. Wszyscy świetnie się bawili, po to by na koniec zjęść smaczny i pożywny posiłek.

 

"Niech żyje bal..." - zabawa karnawałowa

           W środę 11 lutego 2015 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkich uczniów. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Dzieci z klas 0-III przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Z kolei uczniowie klas starszych włożyli specjalnie przygotowane na tę okazję maski karnawałowe. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! W czasie przerwy uczniowie mieli czas na słodki poczęstunek. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Niestety radosna zabawa musiała się w końcu skończyć. Po godzinie 17.00 zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich domów.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się, Radzie Rodziców i pomagającym Rodzicom – serdecznie dziękujemy!

Kochana Babciu, Kochany Dziadku...

"Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam

By sto latek jeszcze żyli."

               Tradycją naszej szkoły są coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczysta akademia odbyła się 21 stycznia 2015 roku i wypełniona była         występami artystycznymi dzieci z klas 0-III. Wnuczęta starały się jak najpiękniej wyrazić miłość do swych babć i dziadków.  Uczniowie przedstawili jasełka, a  także zaprezentowali okolicznościowe wiersze  i piosenki. Słodkości i własnoręcznie wykonane prezenty wprowadziły miłych gości w wesoły nastrój. Dziadkowie   i Babcie odwdzięczyli się  radosnym uśmiechem i wyśmienitym nastrojem.  Dziadkom i Babciom życzymy 100 lat i zapraszamy na kolejne spotkanie, już za rok!

 

W dzień Bożego Narodzenia radość wszelkiego stworzenia...

- Szkolna Wigilia      

       Wigilia to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej. Wspólna uroczystość integruje uczniów, nauczycieli i pracowników oraz zaproszonych gości: rodziców  i przyjaciół szkoły. Tegoroczne spotkanie odbyło się 19 grudnia 2014 roku.

     Uroczyście nakryte stoły zastawione były  wigilijnymi, tradycyjnymi potrawami, słodyczami, i owocami. Ksiądz Sebastian Musiał przeczytał fragment Pisma Świętego i nawiązał w rozmowie do pokoju, miłości i pojednania. Nie zabrakło oczywiście życzeń bożonarodzeniowych, które przekazała wszystkim Pani Dyrektor oraz Samorząd Uczniowski. 

            Na tle przepięknej scenografii uczniowie z klas: I - III pod kierunkiem wychowawczyń przedstawili montaż słowno-muzyczny o narodzeniu Chrystusa. W ślicznych strojach, z wielkim przejęciem, zaangażowaniem i wdziękiem mali artyści przeuroczo odegrali swoje role w Jasełkach. To były chwile pełne niezwykłej magii, uroku i radości. Wszyscy zapewne będą je długo pamiętać.

 

Bezpieczni na drogach

         Sprawa bezpieczeństwa naszych wychowanków na drogach jest jednym z priorytetowych zadań wychowawczych w naszej szkole. W tym celu co roku organizujemy dla uczniów całej szkoły różnego rodzaju pogadanki, apele, spotkania z przedstawicielami policji, służb ratunkowych, akademie, konkursy, gazetki i inne. Wszyscy uczniowie zostali też zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe, w których codziennie pokonują drogę do i ze szkoły.

         W bieżącym roku listę zadań o bezpieczeństwie poszerzyliśmy o udział w piątej edycji akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, która to akcja przebiegła pod hasłem „Widoczność w ruchu drogowym” i była przeprowadzana przez Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” pod honorowym patronatem MEN. W jubileuszowej akcji wzięli udział wszyscy uczniowie klas I – III. Realizując kolejne zadania akcji, nasze maluchy poszerzały wiedzę na temat bezpieczeństwa związanego  z poruszaniem się po drogach i uczyły się odpowiedzialności za to bezpieczeństwo.

          Wspólnie z wychowawcami wykonywały gazetki tematyczne, uczyły się praktycznego korzystania z dróg i środków komunikacji, uczestniczyły w grach dramowych,  spotkaniach z policją, konkursach, układały wiersze i rymowanki, wykonywały znaki drogowe, pojazdy, prowadziły rozmowy i dyskusje. Podsumowaniem akcji był w dniu 18 grudnia 2014 roku happening – „Widoczny na drodze” oraz debata i zgaduj-zgadula o ruchu drogowym. Podczas happeningu, debaty i zgaduj-zgaduli nasi wychowankowie wykazali się bogatą wiedzą o bezpieczeństwie na drodze. Była to  wiedza zarówno praktyczna jak i też teoretyczna. Mamy nadzieję, że zdobyte podczas akcji „Widoczność na drodze” umiejętności będą stosowane przez maluchów na co dzień i wpłyną na ich bezpieczeństwo.

 

Zbiórka plastikowych nakrętek dla Nikodema z Nowego Sącza

               Od kilku lat w naszej szkole przeprowadzamy zbiórkę plastikowych nakrętek. Akcja ma wiele aspektów. Dzięki takim inicjatywom uczniowie mają możliwośc dostrzec, że często niewiele trzeba, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. W tym roku szkolnym naszą zbiórką wsparliśmy Nikodema z Nowego Sącza, chorującego na porażenie mózgowe. Jednocześnie wspomagamy ochronę środowiska, bo dzięki takim akcjom o wiele mniej zakręconych butelek trafia na wysypiska śmieci. Wszystkim, którzy angażują się w akcję, z całego serca dziękujemy.

Przeczytaj także: http://limanowa.in/wydarzenia/portal-szkolny;swiateczne-pomaganie-w-szkole-podstawowej-w-swidniku,20088.html

 

Akcja „Książeczka dla chorego dziecka”

             Od wielu lat dzieci naszej szkoły biorą udział w różnych akcjach charytatywnych, np. „I ty zostań Świętym Mikołajem”, „Kartka urodzinowa dla Oliwki”, zbiórka plastikowych nakrętek itp. W tym roku szkolnym wśród dzieci klas I – III zrodził się pomysł obdarowania chorych dzieci książkami. Pomysł ten bardzo spodobał się pozostałym dzieciom oraz wychowawczyniom. Zatem w połowie listopada 2014 roku w naszej szkole została ogłoszona akcja „Książeczka dla chorego dziecka". Rozpoczęła się zbiórka książek podarowanych przez dzieci. Akcja ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zgromadzono wiele pięknych książek, które w okresie mikołajkowym, za pośrednictwem jednej z wychowawczyń zostały przekazane dla małych Pacjentów przebywających na Oddziale Chorób Dzieci limanowskiego Szpitala. W zamian nasze dzieci ze strony personelu oddziału i małych Pacjentów otrzymały serdeczne podziękowanie. 

           Ten piękny i szczytny gest ze strony naszych wychowanków z pewnością będzie kontynuowany w naszej szkole w myśl stwierdzenia "Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu."

 

Spotkanie z Mikołajem

                    Na spotkanie z Mikołajem dzieci zawsze czekają z niecierpliwością. W tym roku spotkały się z Nim w piątek 5 grudnia 2014 roku. Dzieci były bardzo szczęśliwe, rozpromienione a zarazem zawstydzone, kiedy do każdej sali wchodził niespodziewany gość. śmiechy na twarzach i radość wszystkich potwierdzają spełnienie marzeń. Święty Mikołaj spisał się na "piątkę".

 

Akcja charytatywna "Zostań Św. Mikołajem"

         Na przełomie listopada i grudnia na terenie naszej szkoły przeprowadzona została kolejna akcja charytatywna pod hasłem „ZOSTAŃ ŚW. MIKOŁAJEM”, która polegała na zorganizowaniu dla najbardziej potrzebujących dzieci prezentów świątecznych. W tym celu zbieraliśmy zabawki, książeczki, artykuły szkolne itp., które następnie zostały przekazane organizatorom akcji. I tym razem uczniowie naszej szkoły nie zawiedli. Z wielkim zainteresowaniem i chęcią przekazywali swoje zabawki dla potrzebujących.

 

Zabawa andrzejkowa

           Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. I tak oto w naszej szkole dnia 26 listopada 2014r. odbyła się długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa. Od godziny 12:30 do 14:30 bawiły się dzieci z przedszkola oraz klas I - III. Dzieci, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowały wróżby przepowiadające przyszłość, a następnie wraz ze swoimi opiekunami tańczyły i bawiły się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki. Panie wychowawczynie zorganizowały również wiele ciekawych zabaw i konkursów, w których chętni uczniowie pokazali swoje wybitne umiejętności, m.in. piękny śpiew i taniec. Całość spotkania umilił przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

         Klasy IV - VI bawiły się w godzinach popołudniowych od 14:30 do 16:30 pod opieką swoich wychowawców. Uczniowie mieli okazję potańczyć i pobawić się przy rytmach muzyki współczesnej. Podczas zabawy uczniowie spożyli poczęstunek przygotowany przez przybyłych na zabawę rodziców. Cały wieczór był więc pełen atrakcji oraz przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

 

Spotkanie z podróżnikiem - Meksyk

          20 listopada 2014 roku odbyliśmy kolejną wirtualną podróż z globtroterem z grupy TRZASK.PL. Nasz ulubiony podróżnik, w jak zwykle fascynujący i jednocześnie zabawny sposób, oprowadził nas po odległym Meksyku. Podczas prezentacji zwiedziliśmy stolicę kraju - Mexico City, poznaliśmy legendę o założeniu miasta, zobaczyliśmy min. najstarsze drzewo świata, dowiedzieliśmy się wielu interesujących informacji na temat codziennego życia mieszkańców Meksyku - podróży metrem, zakupów na targu, lokalnych potraw oraz przysmaków. Poznaliśmy także historię wymarłej cywilizacji Azteków. Pan podróżnik wzbogacił swoją prezentację oryginalnymi rekwizytami z podróży.

 

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

         W naszej szkole, od wielu lat, zadanie „zdrowe odżywianie” zajmuje priorytetowe miejsce wśród zadań wychowawczych. Jesteśmy bowiem świadomi, że tylko zdrowe dziecko, zdrowy człowiek może prawidłowo funkcjonować w swoim środowisku. W tym celu, co roku, przystępujemy do różnego rodzaju konkursów, projektów i programów.

    W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I - III także wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Śniadanie daje moc”. Program realizowany był pod kierunkiem wychowawców klas I – III, z udziałem rodziców i pielęgniarki środowiskowej.

Realizując ten program chciałyśmy:

- w dalszym ciągu promować zdrowy styl odżywiania wśród uczniów
i rodziców,

- zwiększyć świadomość na temat zdrowego odżywiania dziecka.

         W czasie  zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzedzających dzień 7 listopada 2014 roku uczniowie na bieżąco poznawali zasady zdrowego odżywiania. W każdej z klas I- III odbyły się na ten temat pogadanki, konkursy, gry, spotkania z pielęgniarką środowiskową, wykonano tematyczne gazetki klasowe, piramidę zdrowego żywienia, prace plastyczne i prezentacje multimedialne.

          W dniu 7 listopada z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania najpierw odbyło się spotkanie dzieci, rodziców i nauczycieli z pielęgniarką środowiskową podczas którego prowadząca przypomniała 12 zasad zdrowego odżywiania i rolę zdrowego odżywiania w funkcjonowaniu dziecka w szkole.

         Po spotkaniu z pielęgniarką każda z klas I – III w swojej sali, pod okiem wychowawcy i z pomocą rodziców, wykonywała piękne, zdrowe i smaczne kanapki. Powstały prawdziwe arcydzieła. Każda grupa zaprezentowała inny pomysł na zdrową kanapkę. Wspólne nakrywanie do stołu, wspólny posiłek, wywołało wiele emocji i wrażeń. Przyjemnie było patrzeć jak uczniowie z wielkim apetytem zajadały przygotowane przez siebie kanapki. Na pewno zajęcia te pozostaną na długo w pamięci i przyczynią się do zdrowego odżywiania. 

 

Pociąg do WOLNOŚCI - 96. rocznica odzyskania niepodległości

 

"Dzisiaj wielka jest rocznica

Jedenasty listopada!...

 Tym, co zmarli za Ojczyznę,

 Hołd wdzięczności Polska składa …”

 / L. Wiszniewski/

 

        7  listopada 2014 roku uczniowie klasy IV w montażu słowno-muzycznym pt. „Pociąg do Wolności” ukazali koleje losu naszej ojczyzny oraz pragnienia Polaków o życiu w wolnym kraju. Podróż do przeszłości rozpoczęła się na stacji kolejowej NIEWOLA . Kolejne stacje w historii Polski, po których oprowadzili nas dwaj kolejarze, to: POWSTANIA i I WOJNA ŚWIATOWA . Wreszcie, 11 listopada 1918 roku, pociąg zakończył swą długą trasę, trwającą aż 123 lata, na ostatniej i jakże upragnionej stacji WOLNOŚĆ.

 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości została upamiętniona. Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli oddać czci walczącym rodakom, dzięki którym dziś mogą żyć i uczyć się w wolnej Polsce.

 

SOS, czyli Szkolny Okrągły Stół

           listopada 2014 roku odbyła się w naszej szkole debata na temat zajęć wychowania fizycznego. SOS, czyli Spotrowy Okrągły Stół został zorganizowany w ramach realizacji II edycji programu „WF z klasą”. W sali komputerowej spotkali się uczniowie klas I-VI, Pani Dyrektor, wszyscy nauczyciele oraz Rada Rodziców. W dyskusji bezpośrednio wzięli udział przedstawicie poszczególnych klas, którzy zasiadali przy Okrągłym Stole. Koordynator akcji, pan Marek Sewielski, zapoznał wszystkich z ideą programu oraz przedstawił główne cele działań. Następnie zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania stawiane przez nauczyciela. Pierwsze z nich brzmiało: Jak powinny wyglądać idealne zajęcia wychowania fizycznego? Opinie były różne, jednak przeważyły głosy za zwiększeniem liczby godzin poświęconym na gry zespołowe i zajęcia ruchowe na dworze. Pomysłem wychodzącym od uczniów były także ćwiczenia śródlekcyjne i przerwy w ruchu. Swoją opinię na temat zajęć wyraziła także Przewodnicząca Rady Rodziców. Okazało się, że rodzice także chcieliby uczestniczyć w zajęciach ruchowych.

          Nauczyciele i Pani Dyrektor wysłuchali postulatów z uwagą i starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Całość została udokumentowana w formie zdjęć i filmu. Na pewno takie spotkanie było dobrą okazją do przemyśleń i wprowadzi wiele pomocnych zmian.

 

Święto Drzewa

       16 października 2014 roku w naszej szkole miały miejsce obchody Święta Drzewa. Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka przyrody Pani Krystyna Oleksy. Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia.

           Akcja rozpoczęła się od okolicznościowej prelekcji na temat Święta Drzewa, którą przygotowali uczniowie klasy V. Następnie dzieci wraz z Panią Dyrektor, Panią Oleksy oraz Panem Bogadanem Kasino z Nadleśnictwa Stary Sącz  zasadzili wokół szkoły kilka młodych drzewek.

 

Dzień Edukacji Narodowej

      13 października 2014 roku uczciliśmy w naszej szkole Dzień  Edukacji Narodowej. Podczas akademii, którą tradycyjnie przygotowali uczniowie klasy VI,  został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzież odtworzyła klimat szkolnego  życia.  Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli Pani Dyrektor oraz wszystkim zebranym nauczycielom serdeczne życzenia oraz podziękowania za  trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia, za poświęcenie i każdy uśmiech skierowany w stronę dzieci.

 

Akcja "Sprzątanie Świata 2014"

"My jesteśmy dzieci, co nie lubią śmieci.
Kochamy przyrodę, las i czystą wodę.
Serca mamy dobre, oczy bystre mamy
i z ochotą naszą Ziemię szybko wysprzątamy.


 A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi,
idziemy zbierać śmieci, zbierać śmieci,
By były czyste parki, lasy, woda,
by cieszyła dobrych ludzi pięknem swym przyroda..."

 

             Jak co roku, uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do największej akcji ekologicznej Sprzątanie świata.  Dlatego też 6 października 2014 roku klasy IV-VI, pod opieką nauczyciela przyrody pani Krystyny Oleksy, udały się na spacer po okolicy w celu wysprzątania naszej miejscowości z zalegających odpadów. Zebranych zostało kilka worków śmieci. Po tej akcji z pewnością uczniowie biorący w niej udział zastanowią się, zanim rzucą na ziemię papierek po gumie czy puszkę po napoju.

 

English is everywhere, czyli Europejski Dzień Języków Obcych

         3 października 2014 roku świętowaliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku uczniowie klasy VI zaprezentowali krótką scenkę w języku angielskim, która miała pokazać dlaczego warto uczyć się języków obcych. Ponadto szóstoklasiści omówlili też historię inicjatywy, jaką jest Europejski Dzień Języków Obcych. Występ podobał się wszystkim zebranym, o czym świadczyły gromkie brawa, którymi zostali nagrodzenie młodzi aktorzy.

 

IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

        W tym roku szkolnym już po raz drugi obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Również w naszej szkole odbyły się z okazji tego święta różne konkursy. 26 września 2014 roku uczniowie mogli losować zadania matematyczne o różnym stopniu trudności. Nad przeprowadzaniem krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia czuwała Komisja Egzaminacyjna. Jej skład tworzyli uczniowie pod opieką nauczyciela. Ponieważ konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, z pewnością weźmiemy w nim za rok.

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego   

"Samorząd, to nie tylko praca, ale i walka
Samorząd - to walka w obronie porządnych, cichych i słabych 
przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości.
Jeden nie da rady, ale z gromadą będą musieli się liczyć!"

                                                                                                             /Janusz Korczak/

 

      17 września 2014 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego zostały przeprowadzone według ordynacji wyborczej, która została uchwalona przez samorząd. W dniu głosowania panowała niezwykła atmosfera. Poszczególne klasy głosowały wraz z nauczycielami.

A oto wyniki:

·       Przewodniczący – Przemysław Batko (kl. VI)

·       Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Zygadło (kl. V)

·       Sekretarz – Weronika Iwan (kl. VI)

        Do zadań członków nowego samorządu należeć będzie m.in. godne reprezentowanie interesów uczniów na forum szkoły, organizowanie życia społeczności szkolnej, rozwiązywanie wewnętrznych problemów oraz planowanie działań na cały rok szkolny i czuwanie nad ich realizacją. Nowym członkom Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy, pozostałym kandydatom życzymy powodzenia za rok.

Spotkanie dzieci z policjantem

           Wrzesień w naszej szkole jest miesiącem, w którym szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Dlatego też 3 września 2014 roku odwiedził nas Pan Policjant  - dzielnicowy P. Cisak. Podczas spotkania pan policjant przekazał uczniom wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa: w ruchu drogowym, w drodze do i ze szkoły, w Internecie, w kontaktach z obcymi i podczas zabawy. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali  pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Policjant poinformował także uczniów, że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet, należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów, nie należy przyjmować niczego od osób obcych. Te oraz wiele innych zasad zostały przypomniane dzieciom.

 

75 rocznica wybuchu II wojny światowej

"Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westarplatte

(A lato było piękne tego roku)."

/K. I. Gałczyński/

          75 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. „A lato było piękne tego roku...” - jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Mijają lata, lecz pamięć o tragicznych wydarzeniach musi być żywa. 1 września 2014 roku uczniowie klasy V przygotowali krótki apel upamiętniający rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przypomnieli, że powinniśmy pielęgnować pamięć o tamtych wydarzeniach, o bohaterach, bez odwagi których nie byłoby dziś wolnej Polski!

 

 Inauguracja roku szkolnego 2014/ 2015

"Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu"

/A. Mickiewicz/

                      Wakacje już dobiegły końca. Wypoczęci, opaleni, z uśmiechami na twarzach i pełni zapału do pracy wróciliśmy do murów naszej szkoły. 1 września 2014 roku, po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, spotkaliśmy się na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015.Pani Dyrektor Helena Borucka bardzo serdecznie powitała wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców. Ze szczególną życzliwością  zwróciła się do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, życząc im, aby jak najszybciej poczuli się w niej jak w swoim domu. Wszystkim natomiast życzyła wytrwałości i sukcesów w nadchodzącym nowym roku szkolnym.

           Wypada mieć nadzieję, iż wszyscy dołożymy starań, aby Naszej szkolnej codzienności nadać jak najtrwalszą i najpiękniejszą jakość.

Szkolną przygodę czas zacząć… POWODZENIA!

 

Rok szkolny 2013/2014

 

"Szczęśliwej drogi już czas..." - zakończenie roku szkolnego 2013/ 2014

"Prowadź ich Panie Boże
na wakacyjne szlaki. Niech odpoczywają
szczęśliwie i wesoło dziewczyny i chłopaki"

 

              Rok szkolny 2013/2014 przeszedł już do historii… 27 czerwca 2014 roku odbyło się  zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się w kierunku szkoły. Po odśpiewaniu "Mazurka Dabrowskiego" i wprowadzeniu sztandaru szkoły głos zabrała Pani Dyrektor Helena Borucka. Długo oczekiwany koniec roku upłynął w atmosferze podziękowań, gratulacji i wyliczania sukcesów naszych uczniów. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie ze średnią powyżej 4,75 osiągają sukcesy nie tylko na polu edukacyjnym, ale również zdobywają liczne nagrody w konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie klasy III na pamiątkę ukończenia I etapu edukacyjnego otrzymali ciekawe książki. Nagrodzone zostały także dzieci z klas IV - VI, które uzyskały najwyższe wyniki w nauce. Szczególną nagrodę otrzymali także uczniowie, którzy wytrwale uczęszczali do szkoły i uzyskali 100% frekwencję.

                 Tego dnia  uczniowie klasy VI żegnali się ze swoją „podstawówką”. Już od samego rana widać było uściski, pożegnania i zaczerwienione oczy od puszczanych ukradkiem łez. Szóstoklasiści swój występ rozpoczęli polonezem, który wprowadził wszystkich w podniosły nastrój. Z kolei przygotowany przez nich krótki skecz, o tym jak wyglądał ich ostatni rok w naszej szkole, pełen był humorystycznych scenek.  Na zakończenie szóstoklasiści złożyli Pani Dyrektor, wychowawcy i nauczycielom podziękowanie za trud włożony w ich wychowanie. Dla wszystkich były to chwile pełne wzruszeń i emocji.

 

Wirtualna wycieczka do Czarnolasu, czyli inny niż zwykle Dzień Patrona

                                Tradycyjnie 25 czerwca 2014 roku, z okazji imienin Jana, odbył się w naszej szkole Dzień Patrona -  Jana Kochanowskiego. Tegoroczne obchody tej uroczystości były nieco inne niż dotychczas. Otóż, Pan Marek Sewielski zabrał wszystkich uczniów i nauczycieli na wirtualną wycieczkę do Czarnolasu i okolic. Przygotowana przez niego świetna prezentacja multimedialna przybliżyła dzieciom sylwetkę naszego Patrona, ale też dzięki niej uczniowie mogli dowiedzieć sie wielu ciekawych informacji o życiu Kochanowskiego. Dodatkowo uczennice klasy IV i V zapreznetowały recytację fraszek i trenów. Trzeba przyznać, że twórczość Patrona naszej szkoły jest ponadczasowa i może się podobać nawet w XXI wieku, wieku komputera i sieci.

 

Dzień Matki i Ojca

                      Dzień Matki i Ojca to jedne z najpiękniejszych świąt w ciągu roku, wypełnione kwiatami, serdecznymi i ciepłymi życzeniami, tysiącami całusów. W naszej szkole uroczystość ta odbyła się 26 maja 2014 roku i zaproszeni zostali na nią wszyscy rodzice oraz opiekunowie. Dzieci z klas O- III w odświętnych, galowych strojach, na tle pięknej dekoracji popisywały się przed ukochanymi Rodzicami swoimi umiejętnościami, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły oraz odgrywały scenki. Całe spotkanie przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze. Dzieci miały możliwość okazania swojej wdzięczności, szacunku i miłości względem rodziców, wkładając w przygotowanie uroczystości dużo wysiłku, pracy i serca. A wszystko po to, by zobaczyć ich uśmiechnięte i wzruszone twarze.

 

"Dniu Trzeci Maja, dniu nam święty..."

        30 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby upamiętnić tę ważną dla historii Polski datę, uczniowie klasy VI przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Wcielili się w role posłów Sejmu Czteroletniego, którzy wraz z ostatnim królem Rzeczypospolitej Stanisławem Augustem Poniatowskim doprowadzili do uchwalenia wielu reform, w tym drugiej na świecie i pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja. dzięki temu pozostali uczniowie mieli okazję poznać najważniejsze założenia majowej konstytucji oraz nazwiska jej twórców. Przywołane zostały ważne dla nas, Polaków, daty rozbiorów naszego państwa, a także lata obradowania Sejmu Wielkiego.

 

74 rocznica Zbrodni Katyńskiej

"Żołnierzom naszym jeńcom wojennym,
zamordowanym w Katyniu - Katyniach
Krzyże wzniesiemy ...
Krzyże pamięci, Krzyże chwały i Krzyże święte
Dajmy im miejsce, miejsce godne i trwałe
w nas, w rodzinach naszych, w narodzie,
w historii,  w działaniach naszych"

      30 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Program artystyczny przedstawili uczniwoie klasy V. Uczestnicząc z powagą w akademii pochyliliśmy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar straszliwej zbrodni. Chcemy, aby pamięć o ludziach, dla których Ojczyzna była najwyższą wartością, była ciągle żywa.

 

Kolorowe, rodzinne powitanie wiosny

         W naszej szkole witanie wiosny przez dzieci z klas 0 – III stało się tradycją. Odbywa się ono co roku 21 marca i jest okazją do „Spotkania z poezją wiosenną”. W takiej formie powitanie wiosny obchodzone jest od wielu, wielu lat, gdyż cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród maluchów i ich rodziców.  Pozwala to także, aby każde dziecko, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i na miarę swoich możliwości, mogło pokazać się przed szerszą publicznością, przed rodzicami, Dyrektorem Szkoły i wychowawcą.

         W bieżącym roku „Spotkanie z poezją wiosenną” miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż było połączone z realizacją działań w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. W czasie uroczystości, licznie zgromadzeni, rodzice  podziwiali swoje pociechy w pięknych tańcach, piosenkach, inscenizacjach, a nawet w recytacjach własnej poezji dziecięcej. Młodzi aktorzy często nagradzani byli gromkimi brawami. Na wyróżnienie zasługiwały wiosenne stroje, w których występowali uczniowie. Było zielono i radośnie. Na scenie pojawiły się barwne motyle, kwiaty, owady, ptaki, żabki, zajączki, drzewa i inne  zwiastuny wiosny. W tym roku pogoda była prawdziwie wiosenna, więc na zakończenie uroczystości wszyscy wybrali się na wiosenną przechadzkę. Wspólny, wiosenny spacer po okolicy dostarczył zebranym wielu miłych przeżyć. Dla rodziców był okazją do rozmów i wspomnień z własnych lat szkolnych, a także przykładem racjonalnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu wspólnie ze swoimi pociechami.

      Dzień 21 marca 2014roku był dniem pełnej integracji środowiska rodziców i środowiska szkolnego uczniów klas 0 – III.

 

Spotkanie z rodzicami dzieci z Oddziału Przedszkolnego

        10 marca 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne z rodzicami dzieci z Oddziału Przedszkolnego, dotyczące spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 6 i 7-letnie w roku szkolnym 2014/2015. Głównym przedmiotem wsytąpienia Pani Dyrektor była prezentacja multimedialna „Sześciolatek  w szkole”, opracowana przez MEN. Dyrekcja bardzo szczegółowo komentowała zapisy nowej ustawy o systemie oświaty i omawiała zmiany, jakie czekają sześciolatków od 1 września 2014 roku. W dalszej części spotkania głos zabrały wychowawczynie klas I – III, które pracują z dziećmi 6-letnimi od klasy I. Po dyskusji rodzice wraz ze swoimi dziećmi zwiedzali pomieszczenia szkolne przeznaczone dla dzieci klas I – III. Wszyscy byli zachwyceni wyposażeniem sal lekcyjnych, kącikami tematycznymi, dekoracjami, kącikami do zabaw, salą zabaw, salą gimnastyczną, biblioteką i salą komputerową. Dzieci w tym czasie z zaciekawieniem oglądały kąciki zainteresowań, podziwiały półeczki uczniów z  pracami technicznymi oraz zaglądali do szufladek z podręcznikami i przyborami szkolnymi, które uczniowie pozostawiają w szkole. W ich oczach było widać zaciekawienie i zachwyt wyglądem szkoły.

 

Spotkanie z podróżnikiem - Maroko

        3 marca 2014 roku gościliśmy w naszej szkole podróżnika z zaprzyjaźnionej grupy „Trzask", który podzielił się z nami wrażeniami z wyprawy do Maroka. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali jego niesamowitych opowieści o podróży po Maroku. Uzupełnieniem opowieści podróżnika była prezentacja zawierająca zdjęcia z egzotycznych miejsc: Marrakesz, Agadir, Casablanca. Uczniowie mogli poznać zwyczaje i tradycje odległego kraju, zobaczyć jak wyglądają miasta i ulice, podziwiać zabytki. Pan podróżnik, z właściwym sobie humorem, przybliżył nam także współczesne warunki życia, a także obyczaje Marokańczyków. Mamy również informacje o tym, jak wygląda rozkład dnia w Maroku i dlaczego jego mieszkańcy nigdy nie podają lewej dłoni.

         Przentacja była niezwykle zajmująca.Wszyscy oczekują ponownego spotkania z członkami grupy „Trzask" i nowych wiadomości z ciekawych zakątków świata.

 

Nasza szkoła pamięta o Żołnierzach Wyklętych...

             28 lutego 2014 roku w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia odbył się apel, przygotowany przez uczniów klasy IV. W trakcie ich występu wspominano sylwetki niezłomnych "Żołnierzy Wyklętych", którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego walczyli o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego. To właśnie Żołnierze Wyklęci z bronią w ręku, ale też na wiele innych sposobów przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Apel urozmaicony został wierszami, które przepełnione były goryczą i bólem tamtych okrutnych lat.

 

Zabawa choinkowa

                  Bal choinkowy jest okazją do wyśmienitej zabawy oraz spotkania całej społeczności szkolnej. W naszej szkole odbyła sie ona 29 stycznia 2014 roku. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami świetnie się bawili. Na sali bawiły się królewny, spider-many, policjanci, czarownice, ninja, wróżki i inne stworki. Znane przeboje dzieci śpiewały tak głośno, że szkoła aż drżała. W międzyczasie odbywały się konkursy i zabawy.Oprócz wspólnych tańców były również konkursy i zabawy przy muzyce. Rodzice w tym czasie przygotowali smaczny poczęstunek.  

 

Dzień Babci i Dziadka/

                  Dzień Babci i Dziadka to szczególny dzień, w którym wnuczki i wnukowie wyrażają wdzięczność swoim Babciom i Dziadkom za trud, poświęcenie, miłość i pomoc w ich wychowaniu. W naszej szkole uroczystość z okazji święta Babci i Dziadka odbyła się 21 stycznia 2014 roku. Dzieci z klas 0-III oraz uczniowie klasy IV i V, przygotowały zaproszonym gościom bogaty program artystyczny. Zaprezentowano nie tylko Jasełka, ale też najpiękniejsze piosenki, wiersze, tańce. Jak co roku, dziadkowie obdarowani zostali własnoręcznie wykonanymi przez wnuki upominkami. Występy najmłodszych uczniów naszej szkoły sprawiły wszystkim wiele radości. Podczas spotkania panowała miła i serdeczna atmosfera. 

 

"Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy...."

           20 grudnia 2013 roku miała miejsce szkolna wigilia, która już na stałe wpisała się do kalendarza szkolnych imprez. Wigilia jest w naszej szkole dniem szczególnym, dniem, na który czekamy przez cały rok. Na uroczystość przybyli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Spędziliśmy ten dzień w wyjątkowej, świątecznej atmosferze.

      Wigilię uroczyście rozpoczął Ksiądz Sebastain Musiał, który pobłogosławił opłatki i wigilijny posiłek. Następnie został odczytany fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Z życzeniami wystąpiła także Pani Dyrektor Helena Borucka. Najmilszą chwilą uroczystości było łamanie się opłatkiem. Płynęły składane z głębi serc życzenia, uśmiech gościł na wszystkich twarzach. Na stole nie zabrakło również tradycyjnych wigilijnych potraw, w które zaopatrzyły nas mamy z Rady Rodziców. 

Z programem jasełkowym wystąpiły dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klasy IV i V. Nad całością czuwała Pani Ewa Rapacz i Pani Iwona Biskup.  Szkolna wigilia zakończyła się wspólnym śpiewaniem kolęd

 

Wizyta Świętego Mikołaja

          Mikołajki, to czas radości, czas wspaniałych przeżyć związanych z obdarowywaniem i przyjmowaniem prezentów. O tych wspaniałych dziecięcych przeżyciach pamiętali Rodzice, Dyrektor Szkoły i Wychowawcy, dlatego na dzień 6 grudnia 2013roku  zaprosili do szkoły Świętego Mikołaja. Przybył on w towarzystwie swoich pomocników, chodził od klasy do klasy i wręczał dzieciom prezenty. Było przy tym wiele radości i emocji, za co dziękują obdarowani.

 

Zabawa andrzejkowa

          28 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Zabawę rozpoczęły dzieci z klas 0-III. Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w konkursach i wróżbach oraz wspólnej zabawie tanecznej przy słodkim poczęstunku, zorganizowanym dzięki niezawodnym rodzicom. 

            Klasy starsze bawiły się przy dźwiękach nowoczesnej muzyki. Na początku – zwłaszcza chłopcy – z wielką nieśmiałością prosili do tańca, ale później wszyscy bawili się na całego. Na Andrzejkach nie mogło oczywiście zabraknąć wróżb .Dzięki wróżbom uczniowie i nauczyciele mogli dowiedzieć się, co ich czeka w najbliższej przyszłości. Podczas wróżenia było słychać okrzyki radości i entuzjazmu.  Szczęśliwe, zadowolone i pełne wrażeń dzieciaki z niecierpliwością czekają już na kolejną zabawę!

 

X finał akcji "Zostań Świętym Mikołajem"

                 W tym roku  nasza szkoła ponownie brała udział w  X już finale akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. Organizatorem tej akcji jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach i Senator RP Stanisław Kogut. Inicjatywa w naszej szkole cieszyła się wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci, nauczycieli i rodziców. Uczniowie klas I-VI oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego zgromadzili bardzo dużą ilość maskotek, zabawek, książki, przybory szkolne oraz inne „gratisy"Poszczególne klasy konkurowały w ilości zgromadzonych prezentów. Wszystkie zgromadzone prezenty, sami uczniowie zapakowali do foliowych worków.

Nazbierało się tego aż 5 dużych worków!

              Było przy tym dużo emocji, przeżyć radości i życzliwości. Nauczyciel - opiekun Akcji - dostarczył wszystkie prezenty pod wskazany adres: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu – Al. Wolności 23, skąd  następnie miały być przewiezione do Szkoły Podstawowej w Stróżach i sprawić radość dzieciom niepełnosprawnym i najbardziej potrzebującym z regionu powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

                 Zaangażowanie naszych uczniów  w niesienie pomocy innym było doskonałą lekcją wychowawczą, jak również spełniło cele Akcji. Dzieci przekonały się, że „dzieląc się z innymi, można sprawić radość nie tylko innym, ale i sobie”. 

 

" Polski my naród, polski lud, królewski szczep Piastowy..."

Narodowe Święto Niepodległości

                  8 listopada 2013 roku słowami Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się akademia z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy V wraz z wychowawcą.  Przepełnione patriotyzmem wiersze oraz wykonane przez dzieci pieśni sprawiły, że ten dzień był w naszej szkole obchodzony bardzo uroczyście. Podniosły nastrój tej akademii uśœwiadomił nam, że każdy z nas jest patriotą i w ten sposób najlepiej oddajemy hołd wszystkim żołnierzom walczącym za Ojczyznę.

 

Bezpieczeństwo w sieci - spotkanie z Panią Policjantką

               Tematyka bezpieczeństwa w Internecie oraz zagadnienie cyberprzemocy została w bardzo ciekawy i przystępny sposób omówiona przez Panią Policjantkę, podczas spotkania, które odbyło się 6 listopada 2013 roku. Uczniowie klas IV-VI dowiedzieli się  jak w bezpieczny sposób należy korzystać z Intenetu. Zostali także zapopznani z negatywnymi skutkami nadużywania Internetu. Podczas prezentacji dzieci zazbajomione zostały też z konsekwencjami cyberprzemocy, która jest zjawiskiem coraz częściej obserwowanym wśród młodzieży. Z kolei uczniowie klas I-III rozmawiali z Panią Policjantką na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

 

Szkolna Kasa Oszczędności - spotkanie z Paniami z Banku Spółdzielczego w Limanowej

                     25 października 2013 roku naszą szkołę odwiedzili goście z Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz Dyrektor Banku w Łukowicy Pani Zofia Hebda. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z przystapieniem naszej szkoły do programu Szkolne Kasy Oszczędności (SKO). Podczas krótkiego spotkania panie zaprezentowały dzieciom wszytskie zalety i korzyści, jakie płyną z systematycznego oszczędzania. Uczniowie dowiedzieli się także, że nie tylko wydawanie pieniędzy jest fajne, także ich gromadzenie na określony cel może przynieść dużo zadowolenia.Dodatkowo pogadanka została wzbogacona o informacje z historii Banku oraz pytania konkursowe, które pozowoliły dziciom wygrać symboliczne nagrody. W ramach programu SKO szkoła weźmie też udział w konkursie TalentowiSKO.

 

Dzień Edukacji Narodowej

            11 października 2013 roku w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Jak co roku, był to doskonały moment, by docenić codzienny trud pracowników oświaty oraz wszystkich poświęcających swój czas i energię dla celów dydaktyki. To również okazja do składania życzeń, podziękowań i wszelkich dowodów wdzięczności. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wszyscy pracownicy szkoły i oczywiście uczniowie, bez których szkoła nie istnieje.

        Na początku zabrała głos Pani Dyrektor. Złożyła ona wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia, podziękowała za trud włożony w edukację i wychowanie wszystkich uczniów. Wręczyła także dyplomy nagrodzonym nauczycielom. Po części oficjalnej uczniowie klasy szóstej przedstawili program artystyczny pt.: "Pippi idzie do szkoły". Spektakl w humorystyczny sposób nawiązywał do święta edukacji. Na koniec wszyscy otrzymali słodki upominek od głównej bohaterki przedstawienia, Pippi.

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dziękujemy wszystkim nauczycielom za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Życzymy wszystkim pracownikom naszej szkoły cierpliwości i wytrwania oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku kształtowania serc, ducha i pamięci swych wychowanków.

 

Kartka urodzinowa dla Oliwki

             Chyba każdy z nas lubi otrzymywać kartki z życzeniami urodzinowymi. Dlatego, gdy tylko dowiedzieliśmy się o akcji pisania kartek dla chorej, sześcioletniej Oliwki, bez zastanowienia postanowiliśmy się do niej przyłączyć. Marzeniem chorej dziewczynki było bowiem otrzymanie jak najwiekszej liczby kartek urodzinowych. Wszyscy uczniowie naszej szkoły, od najmłodszych przedszkolaków aż po szóstoklasistów, wykonali własnoręcznie piękne i oryginalne kartki. Ich treść była przepełniona słowami otuchy, pocieszania, ale przede wszystkim gorącymi życzeniami urodzinowymi. Tak niewiele nas to kosztowało, a myśle, że przyczynilismy się w jakimś stopnoiu do spełenienia tego niezwykłego marzenia, napawa nas dumą i radością. 

 

" Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają..."

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

              Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTDay) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się ona w ostatni piątek września, który w tym roku przypada na 27 dzień miesiąca. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. W naszej szkole uczestniczyły w tej akcji klasy III-VI. Krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia nadzorowane były przez szkolne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Ich skład tworzyli uczniowie pod opieką nauczycieli. Wszyscy uczniowie światnie się bawili, a dodatkowo mogli sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia.

 

Pokazy, eksperymenty, laboratoria, spotkania z naukowcami -

Małopolska Noc Naukowców

                 27 września 2013 roku klasa IV wraz  z wychowawcą uczestniczyła w niezwykłym, naukowym wydarzeniu - w Małopolskiej Nocy Naukowców. To przedsięwzięcie skierowane było przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W atmosferze zabawy pokazano, że nauka wcale nie jest taka trudna i tak naprawdę każdy z nas może być naukowcem!

Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy uczestnik w zależności od wieku lub zainteresowań znalazł coś ciekawego dla siebie. W czasie „Małopolskiej Nocy Naukowców 2013” odbyły się pokazy, eksperymenty z udziałem publiczności, warsztaty, spotkania z naukowcami, otwarte były drzwi laboratoriów naukowych, zorganizowano liczne konkursy, gry i zabawy.

Mogłoby się wydawać, że już wszystko zostało pokazane, wszystkie tajniki nauki zostały zgłębione i tak naprawdę nic już nie zaskoczy uczestników. Ale jednak nie! W tym roku organizatorzy przygotowali jeszcze większy wachlarz atrakcji i niespodzianek. Tegorocznym hasłem przewodnim było odkrywanie „inteligentnej specjalizacji” Małopolski, która jest efektem pracy naszych naukowców.

 

Szkoła promująca zdrowie od najmłodszych lat.

Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem”

          18 września 2013 roku był niecodziennym dniem dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku. Pani Dyrektor mgr Helena Borucka uroczyście wręczyła im bowiem nagrody, które zdobyli za 1 miejsce w GRAND PRIX  i 1 miejsce w etapie WIOSNA w ogólnopolskim konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem”, zorganizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali uczniowie,  szkoła i opiekun zespołu pani mgr Lucynka Borzęcka.

            Wszystko zaczęło się jesienią 2012 roku. Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią utworzyli zespół pod nazwą „Multiwitaminki” i zaraz przystąpili do realizacji wielu działań. Zadania podzielone były na trzy sesje: jesienną, zimową i wiosenną. Przy ogromnym zaangażowaniu uczniów, rodziców i opiekuna zespołu zrealizowano 21 różnorodnych zadań konkursowych. Dzieci poprzez pomysłowe zabawy, ciekawe doświadczenia, działania praktyczne, lekcje tematyczne, konkursy, zajęcia plastyczne, aktywność fizyczną wzbogaciły wiedzę o tym co jeść, ile jeść, kiedy jeść oraz jak aktywnie spędzać wolny czas, żeby być zdrowym, silnym i radosnym. Uczniowie nie tylko zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania, ale także propagowali zdobytą wiedzę w szkole i rodzinie. W realizacji wielu zadań wykazali się pomysłowością, twórczo rozwiązywali wiele zadań problemowych. Dowodem tego jest wiele wytworów powstałych w czasie konkursu, a mianowicie: Poradnik Śniadaniowy klasy III, hodowla ziół, ziołowa restauracja, nazwa, logo i karta menu z ziołowymi potrawami. Uczniowie walczyli także o odznakę Szuper Kucharza za najlepszy zestaw śniadaniowy, wydali klasowe pisemko „Witaminka ABCD”, stworzyli Klasową Pijalnię Wód Mineralnych, zorganizowali turniej gier i zabaw, zaprezentowali przedstawienie „Na straganie”, zorganizowali kiermasz łamigłówek, wykonali gry planszowe o zdrowym odżywianiu, a także przeprowadzili dużo doświadczeń. Poprzez różne formy (gazetki, plakaty, poczęstunki, konkursy, konferencje prasowe) promowali zdrowe odżywianie w szkole, rodzinie i środowisku.

         Organizator konkursu wspierał także edukację rodziców w zakresie prawidłowych zwyczajów żywieniowych. To dla nich opiekun zespołu przeprowadził na ten temat kilka szkoleń. Bardzo cieszymy się, że realizacja zadań została wysoko oceniona przez jury konkursowe. Świadczą o tym nie tylko zdobyte miejsca, ale przede wszystkim wartościowe nagrody. Jednak najbardziej cieszy fakt, że wiedza uczniów została wzbogacona o cenne informacje dotyczące zdrowia. Radość i uśmiech na twarzach uczniów to znak tego, że są zdrowi i szczęśliwi, a tylko w takich okolicznościach w życiu spełniają się marzenia.

 

Święto demokracji w szkole - wybory do Samorządu Uczniowskiego

                           Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 18 września 2013 roku. Przygotowania rozpoczęły się jednak już tydzień wcześniej od kampanii wyborczej, która ożywiła pozornie szare życie uczniów naszej szkoły. Plakaty, ulotki, dyskusje, walka o każdy głos absorbowały uwagę wszystkich uczniów, którzy mieli poczuć, że cała społeczność tworzy samorząd.

Uczniowie spośród ośmiu kandydatów wybrali przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Pozostali kandydaci weszli w skład Samorządu. We wtorek 17 września 2013 roku, podczas apelu, kandydaci przedstawili swoje przemówienia wyborcze. Nastepnego dnia odbyło się głosowanie.

                          Szkolna Komisja Wyborcza miała za zadanie zadbać o wszelkie szczegóły, by wybory odbyły się zgodnie z prawem i czterema podstawowymi zasadami. Są bezpośrednie – byśmy mogli poczuć powagę chwili, tajne, by wybór był obiektywny, równe – byśmy uwierzyli, że mamy takie same prawa, powszechne, bo stanowimy jedność i każdy powinien z pełną świadomością podjąć tę ważną decyzję.

                     W dniu głosowania panowała niezwykła atmosfera. Poszczególne klasy głosowały wraz z nauczycielami.Po oddaniu głosów przez wszystkich uczniów z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników. Podekscytowani uczniowie odczuli w jak ważnym wydarzeniu mogli uczestniczyć, a tym samym jak duży wpływ mają na tworzącą się historię szkoły. Co więcej uwierzyli w moc władzy uczniowskiej.

Wyniki wyborów prezentują się następująco:

 • Przewodnicząca :    Karolina Zygadło (kl. VI)
 • Zastępca przewodniczącego:   Sebastian Klag (kl. VI)
 • Sekretarz:    Weronika Iwan (kl. V). 

                Przeprowadzone wybory dowiodły, iż uczniowie naszej szkoły rozumieją i cenią sobie wartości demokratyczne. W odpowiedzialny sposób wybrali członków Samorządu Uczniowskiego, którzy będą reprezentowali całą społeczność uczniowską w kontaktach z Dyrekcją i kadrą pedagogiczną oraz będą dbać o dobro swoich kolegów.

 

O bezpieczeństwie i odblaskach - spotkanie z Policjantem

              11 września 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Policjantem- dzielnicowym p. Cisakiem. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na ulicy, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.    

           Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. Po spotkaniu uczniowie w grupkach długo rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.

         Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią. 

            Nasza szkoła w tym roku po raz kolejny przystąpiła do konkursu Odblaskowa Szkoła, a zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach tej akcji.

 

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

             "Witaj, szkoło, oto wracamy.
Żegnaj, piasku nad morzem..."

(T. Kubiak, Wracamy)

 

                 W poniedziałek 2 września 2013 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Świdniku uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Sebastian Musiał. Po Mszy, w której wzięli udział uczniowie, rodzice, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i wychowawcy, zebrani udali się za Pocztem Sztandarowym do budynku szkoły. Pani Dyrektor Helena Borucka w oficjalnym przemówieniu serdecznie wszystkich powitała, złożyła życzenia oraz podkreśliła edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły. Szczególnie ciepło zaprosiła w szeregi społeczności szkolnej pierwszoklasistów, których przedstawiła, przydzielając im jednocześnie wychowawcę. Opiekunką klasy I  została pani Lucyna Borzęcka.

          Minutą ciszy oraz uroczystym programem artystycznym cała społeczność szkolna złożyła hołd ofiarom września 1939 roku. Uczniowie klasy IV, pod kierunkiem wychowawcy pani Kystyny Oleksy, zaprezentowali piękną recytację utworów upamiętniających 

74 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

      Następnie uczniowie wszystkich klas udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili im plan zajęć na najbliższy tydzień oraz omówili sprawy organizacyjne. Nie obyło się bez  wspomnień oraz pełnych humoru rozmów towarzyskich w wakacyjnej jeszcze atmosferze, bo już jutro, tak na serio, pełną parą: "Witaj szkoło!"

Rok szkolny 2012/2013

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

 

"Wakacje, znowu są wakacje
Na pewno mam rację wakacje znowu są..."

            Dziesięć  miesięcy wytężonej pracy minęło bardzo szybko. Teraz przyszedł  czas na podsumowanie. 29 czerwca, po mszy świętej, uczniowie, nauczyciele i rodzice zebrali się na hali gimnastycznej, aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2012/2013.

             Oficjalna część zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się od przekazania sztandaru szkoły przez szóstoklasistów uczniom młodszych klas. Następnie wystąpiła Pani Dyrektor mgr Helena Borucka, która powitała wszystkich zebranych. Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców-pani Izabela Górowska, która podziękowała Dyrekcji oraz nauczycielom za trud nauczania i wychowania dzieci. Słowa wdzięczności padły również z ust przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Moniki Tokarczyk.

             W czasie uroczystości nagrody otrzymali uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce, sporcie i innej działalności na rzecz szkoły. Nagrodzeni zostali także ci, którzy w tym roku szkolnym wykazali się wzorową frekwencją.

         Po części oficjalnej zaprezentowano krótką część artystyczną. Uczniowie klasy szóstej przedstawili program artystyczny dedykowany nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom obsługi szkoły, wypełniony wyciskającymi łzy wzruszenia piosenkami oraz wierszami nasyconymi wspomnieniami z lat spędzonych w naszej szkole. Z kolei ich młodsi koledzy i koleżanki- trzecioklasiści przygotowali program na powitanie wakacji.

               Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor życzyła wszystkim bezpiecznych, pełnych przygód i wrażeń wakacji.

"Serce roście patrząc na te czasy..."

Dzień Patrona

                            W czwartek, 28 czerwca 2013 ,obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona  - Jana Kochanowskiego. W związku z tym świętem zorganizowano okolicznościowy apel. W części artystycznej uczniowie klasy V przypomnieli sylwetkę Jana Kochanowskiego oraz zaprezentowali krótką scenkę, która odzwierciedlać miała klimat epoki renesansu. Dziewczynki z klas I-III oraz uczennice klasy VI wystąpiły z recytacją fraszek i trenów tego wielkiego poety. Świetne tło sceny stanowiły piękne fotografie z Czarnolasu oraz wykonane przez uczniów klas V i VI plakaty.

Dzień Dziecka

                                       3 czerwca 2013 roku dla wszystkich dzieci naszej szkoły był dniem szczególnie ważnym. Otóż nauczyciele i wychowawcy z okazji Dnia Dziecka zorganizowali dla swoich uczniów wiele atrakcji. W tym dniu odbyły się w szkole międzyklasowe rozgrywki w tenisa stołowego oraz mecz koszykówki. Były też osoby, które cały dzień spędziły przy grach planszowych. Prawdziwą niespodzianką dla wszystkich były pieczone kiełbaski, które od rana smażyły się na grillu. To był dzień pełen wrażeń i szkoda, że tak szybko minął.

 

Święto Naszych Mam

                            27 maja 2013 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie klas 0-III. Piękna dekracja oraz niecodzienny wygląd dzieci wprawił wszystkich w bardzo dobry nastrój. Uczniowie byli mocno zaangażowani w swoje role, a ich występ wszystkim się podobał. Świadczyły o tym oklaski, którymi kilkakrotnie nagradzano małych aktorów. Po występie wszystkie dzieci obdarowłay swoje mamy własnoręcznie wykonanymi upominkami - niespodziankami. Ten dzień był wyjąkowy i jak co roku dostarczył Naszym Kochanym Mamom wielu wzruszeń i łez szczęścia.

 

Tropik w szkolnym zaciszu, czyli wyspa Robinsona Cruzoe na makietach

                    10 maja 2013 roku klasa V  miała niepowtarzalną okazję znaleźć się na bezludnej wyspie Robinsona Cruzoe. A wszystko to za sprawą lekcji języka polskiego i omawianej lektury Daniela Defoe. Praca w grupach przyniosła nieoczekiwane ale i doskonałe efekty. Realizacja tych działań jest kontynuacją cyklu edukacyjnego pt.: „Lektura szkolna nie musi być nudna”, który klasa realizuje od początku roku szkolnego. Przedmiotem zajęć były przestrzenne projekty uczniowskich wizji miejsca pobytu Robinsona, w którym bohater literacki spędził wiele lat. Opis krainy zieleni oblanej ze wszech stron oceanem i panujących na niej trudnych warunków życia,  znane autorom makiet z kart powieści "Przypadki Robinsona Cruzoe" , zainicjowały realizacje plastyczne w wykonaniu klasy.

                Wykonane przez uczniów makiety pokazują bezludną wyspę zagospodarowaną przez rozbitka, na której widać: jaskinię York usytuowaną wśród owocujących palm kokosowych, psa nazwanego Friend, zagrodę ze zwierzętami, miniaturową łódkę przycumowaną do brzegu, rozsypane muszle morskie i egzotyczne zwierzęta wodne. Projekty, nasycone klimatem  tropikalnego lasu, gęstwiną drzew, zielenią liści, zawierają także elementy codziennego życia. Makiety mają odmienny charakter ze względu na rodzaje tworzyw, z których powstały. Bez wątpienia ta wystawa oraz poświęcona jej lekcja języka polskiego, spowoduje osiągnięcie zamierzonego celu dydaktycznego - pozwoli u młodego czytelnika na trwalsze zapamiętanie przesłania literackiego powieści.

 

Spotkanie z Podróżnikiem - RPA

                     Od jesieni z niecierpliwością czekaliśmy na kolejne spotkanie z podróżnikami. I wreszcie 8 maja 2013 roku mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu z podróżnikiem z grupy trzask.pl. Wszyscy uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści o niecodziennych przeżyciach odważnych ludzi, którzy przemierzyli najodleglejsze zakątki globu, niejednokrotnie stając oko w oko ze śmiertelnym zagrożeniem. Bez wątpienia taka prelekcja to bardzo atrakcyjna forma pokazania przebogatego świata zwierząt i roślin, znanego z suchych podręcznikowych opisów. Uczniowie na slajdach widzą ciekawe miejsca, o istnieniu których być może wcześniej niewiele wiedzieli. Uczniowie mogli też pogłębić swoją wiedzę o zagadnieniach społeczno-politycznych i obyczajowych w RPA. Zobaczyli, że istnieją tam nadal wielkie obszary nędzy, slumsy, niebezpieczne dzielnice, do których w żadnym wypadku nie może zaglądać biały człowiek. Kraj bardzo barwny, piękny, ciekawy i niebezpieczny stał się dla uczestników spotkania bliższy, lepiej znany i pociągający. Może w przyszłości ktoś z nas będzie miał takie marzenie jak odważni ludzie, którzy co roku odwiedzają naszą szkołę, dzieląc się swymi niesamowitymi przeżyciami. Sobie życzymy takich doświadczeń, a im – oczywiście wielu ciekawych podróży i bezpiecznych powrotów do domu.

 

Jan Paweł II - Papież Nadziei...

Akademia upamiętniająca rocznicę śmierci i beatyfikacji Jana Pawła II

                            Z okazji przeżywanej niedawno rocznicy śmierci oraz beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, w naszej szkole, 6 maja 2013 roku odbyła się akademia poświęcona osobie Papieża. Była to szczególna okazja, aby na nowo zastanowić się nad postacią Wielkiego Polaka, zrozumieć Jego nauczanie i naśladować Go w codziennym życiu. Uczniowie klasy V, wraz z Księdzem Grzegorzem, przygotowali program, będący wspomnieniem życia i nauki naszego papieża Polaka. Całości dopełniła prezentacja multimedialna ukazująca obrazy z dzieciństwa, lat młodości i podróży apostolskich. Wzruszenie widoczne na twarzach publiczności sprawiły, iż na nowo odżyły wspomnienia związane z Ojcem Świętym: kochał dzieci i młodzież, w ostatnich dniach swojego życia cierpiał na oczach całego świata. Był kochany, podziwiany i od samego początku obdarzony największym szacunkiem. Zasłużył na miano największego autorytetu moralnego świata. A my jesteśmy Jego świadkami. Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami.

 

W Święto Konstytucji 3 Maja

„Wolność, równość niech żyją,

Niech żyje maj trzeci !”

/B.Sadowska - Klimkowa, 3 Maja/

           Słowa "Mazurka Dąbrowskiego" zabrzmiały w naszej szkole  30 kwietnia 2013 roku, dając początek obchodom rocznicy uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy V wystawili z tej okazji fragment "Powrotu posła" Juliana Ursyna Niemcewicza, przybliżający historię Sejmu Wielkiego i jego Twórców. Z kolei fragmenty poezji, recytowanej przez młodzież odzwierciedlały trudne położenie Polski w II połowie XVIII wieku. Wszystko wzbogacone i uzupełnione było komentarzem, odnoszącym się do trudnych dla Polaków wydarzeń poprzedzających rok 1791, a przede wszytskim walkę obozu reform z konserwatywnym. Doskonałym dopełnieniem tego występu było przywołanie najważniejszych postanowień Konstytucji 3 Maja.

       Społeczność szkolna z uwagą wysłuchała programu artystycznego. Uroczystość stała się niepowtarzalną lekcją historii i patriotyzmu. Piękna recytacja, dźwięki patriotycznych pieśni i majowe słońce skłoniły do refleksji o ojczyźnie i miłości do niej.

 

"Katyń ...ocalić od zapomnienia"- 73. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Pod niebem ciężkim jak ołów
salwy mgłę leśną rozdarły.
Stosy ciał strącone do dołów,
z na pół żywymi zmarli.
Nikt straconych nie uczcił,
tylko do katyńskich dołów
deszcz z płaczem się rzucił
pod niebem ciężkim jak ołów.

/Stefan Gołębiowski, Salwy i doły/

 

              Jak co roku, w kwietniu, w naszej szkole odbył się apel upamiętniający rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji klasa IV przygotwała okolicznościowy program, podczas którego zostały przybliżone najważniejsze informacje związane z Katyniem i tragedią, która się tam dokonała. Przypomniano, że pod pojęciem  „zbrodnia katyńska” kryje  się zamordowanie polskich  jeńców  wojennych w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, Bykowni i Miednoje. Badania, przeprowadzone przez międzynarodową komisję wykazały, że zostali oni zamordowani strzałem w tył głowy przez NKWD wiosną 1940. Sprawa zamordowania kilkunastu tysięcy polskich oficerów jest dla Polaków jednym z najbardziej bolesnych wydarzeń II wojny światowej.

           Prowadzący program oddali również hołd osobom, które zginęły w katastrofie polskiego samolotu pod Smoleńskiem 3 lata temu. Zebrani uczniowie i nauczyciele z ogromną powagą, szacunkiem i w skupieniu wysłuchali słów, które były wspomnieniem tych bolesnych dla każdego Polaka wydarzeń.

 

Spotkanie z poezją wiosenną

 

                                21 marca 2013 roku uczniowie klas I-III oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnegopowitały wiosnę, podczas uroczystego spotkania z poezją wiosenną. W tym roku każda z klas zaprezentowała coś innnego. Pod kierunkiem wychowawców przygotowano piękne i okazałe kostiumy, a wiosennie udekorowana scena sprawiła, że występy miały niezwykły charakter. Najmłodsze dzieci przygotowały montaż słowno - muzyczny, który wprowadził wszystkich w wiosenny nastrój. Pierwszaki zaprezentowały piękną, przepełnioną emocjami, recytację wiosennych wierszy i zaśpiewały okolicznościową piosenkę. Klasa II stawia na oryginalność, dlatego uczniowie z tej grupy przedstawili wiersze i rymowanki własnego autorstwa. Natomiast klasa III wspaniale czuje się na scenie, co udowodniła swoim występem w inscenizacji na powitanie wiosny. Całość uświetniona została śpiewem, który nagrodzony został gromkimi brawami. I chociaż za oknem jeszcze zima, to tegoroczne Spotkanie z poezją wiosenną dostarczyło wszystkim ciepła i wiosennej pogody ducha.

 

Klasowy Turniej Wiedzy Mitologicznej

"Ważniejsze jest nie zwycięstwo,

               lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa.”

                                                                                  /Ajschylos/

  8 marca 2013 roku klasa V wzięła udział w Klasowym Turnieju Wiedzy Mitologicznej. Ciekawy wstęp do tych niecodziennych zajęć stanowiło przedstawienie pt: "Demeter i Kora". Scenografia oraz pomysł na spektakl był samodzielną pracą grupy uczniów. Efekty, które osiągnęli były niebywałe. Wszyscy byli zachwyceni doborem rekwizytów, a przede wszystkim genialnymi kostiumami. Turniej miał na celu sprawdzić wiedzę uczniów w zakresie mitologii, ale  też rozbudzić zainteresowania uczniów. Pytania konkursowe były zróżnicowane. Dotyczyły zarówno bogów, jak i mitologicznych bohaterów i herosów. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i świetnie radzili sobie z kolejnymi etapami gry. Najlepszy okazał się Sebastian Klag, który został nagrodzony pamiątkowym dyplomem i  słodkim upominkiem.

 

Inna niż zwykle lekcja historii...

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

                                 Od 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony 1 marca jako święto państwowe. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w tegoroczne obchody tego dnia. Celem specjalnie zorganizowanych zajęć było przybliżenie uczniom historii bohaterskich żołnierzy, którzy wraz z zakończeniem II wojny światowej zagrożeni terrorem nie złożyli broni, ale podjęli walkę przeciwko komunistycznemu reżimowi. Uczniowie klas 4-6 mogli poznać dzieje swojego kraju w nietypowy i atrakcyjny sposób, gdyż na tej lekcji historii, innej niż zwykle, wyświetlane były filmy i zdjęcia przypominające sylwetki oraz losy bohaterów święta, niezłomnych do końca, o których przez wiele lat – również w wolnej Polsce – historia milczała. Mottem przewodnim uroczystości były bardzo wymowne słowa Zbigniewa Herberta: "Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy...". Z pewnością ta lekcja na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI

                        5 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Intenetu 2013. Nasza szkoła również zorganizowała taki dzień dla wszystkich uczniów. Dzieci wysłuchały pogadanek oraz obejrzały film na ten temat. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach wypływających z korzystania z Internetu i innych źródeł komunikowania. Prowadzący apel uświadomili swoim kolegom, jak należy bezpiecznie i mądrze korzystać ze zdobyczy współczesnej techniki medialnej oraz gdzie szukać pomocy, gdy zauważą niebezpieczne zachowania. Dodatkowo uczniowie klasy V opracowali ankietę dotyczącą korzytania z Internetu, a także przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu pod hasłem "W sieci baw się BEZPIECZNIE".

 

Kochana Babciu, Kochany Dziadku- DZIĘKUJĘ ZA MIŁOŚĆ

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

wszystkim Czcigodnym Seniorom życzymy przede wszystkim:

zdrowia, radości, ale też wytrwałości i pogody ducha.

 

Dyrektor Szkoły Helena Borucka

Nauczyciele i Pracownicy

Uczniowie

12 lutego 2013 roku zaprosiliśmy do szkoły nasze Kochane Babcie i Dziadków, żeby uczcić ich święto. Jak co roku zaproszeni goście nas nie zawiedli i licznie przybyli na uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas I-IV przedstawili program artystyczny, którego celem było wzmocnienie więzi emocjonalnej oraz kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. Wszyscy bardzo przeżywali to wystąpienie, gdyż każdy chciał wypaść jak najlepiej. Po przedstawieniu wręczyliśmy Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki i wspólnie zasiedliśmy do stołu. Przygotowane przez nasze mamusie ciasta były jak zwykle pyszne! W tym uroczystym dniu panowała miła, przyjazna i rodzinna atmosfera. Babciom i Dziadkom bardzo podobało się w naszej szkole. Mamy nadzieję, że odwiedzą nas znowu za rok.

 

PODZIĘKOWANIA

  15 stycznia 2013 roku ogłoszono wyniki konkursu Tesco dla szkół-"Zdrowo Najedzeni".Niestety nie udało nam sie osiągnąć wymarzonej nagrody. Niebywałym sukcesem jest jednak pozycja, którą utrzymaliśmy przez ponad miesiąc trwania konkursu. Uplasowaliśmy się bowiem na 11 miejscu w kraju(877 filmików), byliśmy 1 w województwie (na 94) i 1 w powiecie (na 7 miejsc). Niemniej jednak przygotowania do konkursu, działania wokół kręcenia filmiku, ale przede wszystkim okres promowania filmiku i gorący czas głosowania stanowiły dla całej społeczności szkolnej fantastyczną zabawę. Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w głosowaniu, a także tym, którzy zasilali nasz filmik głosami z gry składamyserdeczne podziękowania. Szczególnie podziękowania kierujemy w stronę Pani Wójt oraz Pracowników Urzędu Gminy w Łukowicy. Dziękujemy także szkołom, firmom i instystucjom, Rodzicom, a także wszystkim symapatykom szkoły, którzy kierowali głosy z zagranicy.

 

ZAKRĘCONA AKCJA- ZBIERAMY ZAKRĘTKI DLA DOMINIKI

                   W pierwszym okresie roku szkolnego 2012/2013 trwała akcja charytatywna, podczas której społeczność szkolna zbierała zakrętki z napojów, soków, mleka, jogurtów. Wszystko to po to, aby pomóc siedmioletniej dziewczynce chorej na porażenie mózgowe. Akcja przebiegała pod patronatem Fundacji Nauka i Kultura. Natomiast honorowy patronat nad inicjatywą objęli Prezydent Krakowa, Wojewoda Małopolski oraz Kurator Małopolski.

            Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w akcji, dzięki czemu udało nam się zebrać aż 95 kg zakrętek. Wszystkim, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu- serdecznie dziękujemy!                 

 

ZABAWA CHOINKOWA

Karnawał

Już KARNAWAŁ
włożył maskę,
drzwi otworzył
z hukiem!
z trzaskiem!
Wpadł jak wicher
do pokoju!
W czym?
W karnawałowym stroju!
- Cześć!
Przybiegłem w odwiedziny!
Mam wstążeczki
i cekiny,
nut wesołych
dwie kieszenie
i do tańca ZAPROSZENIE!

/Dorota Gellner/

 

Karnawał to wspaniały, radosny czas. Uczniowie chętnie uczestniczą w dyskotekach szkolnych, gdyż uwielbiają tańczyć i wspólnie się bawić. Udowodnili to na tegorocznej zabawie choinkowej, która odbyła się w naszej szkole 10 stycznia 2013 roku.

Bal minął przy dźwiękach najlepszej muzyki. Nikt się nie nudził, gdyż organizatorzy dyskoteki przygotowali dla każdego moc atrakcji.Wszyscy bawili się świetnie. Młodsze klasy pląsały z udziałem nauczycieli. Pełno było węży, korowodów i tradycyjnych kółeczek. Najodważniejsi tańczyli w parach. Co chwilę można było zauważyć Księżniczkę, Wróżkę, Zorro, Pirata, a nawet Króliczka.

Tuż przed 14-tą salę balową opuściły klasy młodsze, a ich miejsce zajęli starsi. Słychać było wesoły gwar i muzykę. Teraz dominowała muzyka disco, taniec solo i w parach oczywiście. Z każdego kąta tryskał uśmiech, radość i dobra zabawa. W czasie "Choinki" wszyscy uczniowie otrzymali słodki poczęstunek, który pozwalał regenerować nadwątlone siły i dodawał nowej energii do zabawy. Radości i uciechy było co nie miara. To, co dobre szybko się kończy… niestety… Szkoda, że kolejny bal dopiero za rok!

 

SZKOLNA WIGILIA  2012

„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne.
I dom pełen wspomnień." 
/Antoine de Saint - Exupéry/

    Przedświąteczny czas jest w naszej szkole magiczny. Wszędzie pojawiają się dekoracje. Błyszczą gwiazdki, lampeczki, wiją się łańcuchy. Na hali sportowej ubieramy piękną, pachnącą lasem, olbrzymią choinkę. Jest to zarazem czas wspólnej radości, pojednania, podania sobie rąk, przemyśleń..., bo może jest coś, co wymaga  jeszcze poprawy.  W ten właśnie sposób  przygotowujemy się do najpiękniejszych w roku Świąt.

   21 grudnia 2012 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły. Obrzędy wigilijne, którym przewodził ks. Grzegorz, rozpoczęły się wspólną modlitwą i odczytaniem fragmentu Pisma Świętego. Przepełnieni radosnym nastrojem świąt dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia i częstowaliśmy się przy wspólnym stole wigilijnymi przysmakami, przygotowanymi przez rodziców. Nie zabrakło także wspólnego odśpiewania kolęd.

  W tym dniu, we wspaniałej scenografii, klasa V wystawiła spektakl pt."Opowieść wigilijna".Piękna dekoracja oraz doskonałe kostiumy, które zdobiły naszych artystów - to wszystko razem tworzyło specyficzny, bożonarodzeniowy klimat. Młodzi aktorzy wiernie odtworzyli swoje role. Nie brakowało śmiesznych dialogów i dowcipnych scen, przez co przedstawienie było oryginalne i ciekawe. Nic więc dziwnego, że występ artystów przyjęty został gromkimi brawami.

  

„I Ty zostań Świętym Mikołajem” 2012

        Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w Akcji „I Ty zostań Świętym Mikołajem”. Akcja organizowana jest przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Senatora RP Stanisława Koguta. W tym roku obchodziliśmy już IX Finał tej Akcji.

         Celem Akcji było uwrażliwienie wychowanków na potrzeby swoich niepełnosprawnych rówieśników. Do Akcji, z wielkim zapałem, przystąpili prawie wszyscy uczniowie. Poszczególne klasy konkurowały w ilości zgromadzonych darów. W ostateczności zebrano górę zabawek, artykułów szkolnych, książek i maskotek. Wszystkie zgromadzone prezenty, sami uczniowie zapakowali do 6 foliowych worków, a nauczyciel, opiekun Akcji dostarczył je do Miejskiego Ośrodka Kultury przy al. Wolności 23 w Nowym Sączu, skąd miały trafić do Stróży.

        Było przy tym dużo przeżyć radości i życzliwości. Zaangażowanie naszych uczniów  w niesienie pomocy innym było doskonałą lekcją wychowawcza, jak również spełniło cele Akcji.

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

      W mikołajkowy, grudniowy dzień czekała nas miła niespodzianka. Do drzwi naszej szkoły ktoś zapukał i okazało się, że to… Święty Mikołaj. Niektórzy mówili, że jest on do kogoś bardzo podobny…, ale nie mogli sobie przypomnieć do kogo. Mikołaj wszedł do szkoły, następnie postawił na podłodze duży wór, z którego wyjmował i wręczał nam upominki. Nie wszyscy spodziewali się prezentu, ale okazało się, że Mikołaj zauważył wszystkie nasze dobre uczynki, nawet te najmniejsze. 

 

Zabawa andrzejkowa

                            W czwartek  29.11.2012 roku uczniowie klas 0-III o godz. 13.00 rozpoczęli pierwsze tańce na zabawie andrzejkowej. Dzieci zebrały się na sali gimnastycznej, gdzie przy dźwiękach muzyki wspaniale się bawiły. Na naszych najmłodszych czekały liczne atrakcje muzyczne oraz zdrowy poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Od godziny 15.00 swoich sił na parkiecie próbowali uczniowie klas IV-VI. O tym, że był to niezwykle udany wieczór świadczyły liczne brawa i okrzyki z prośbą o przedłużenie zabawy.

 

Piknik Naukowy Eduscience w Przyszowej

                  14 listopada 2012 roku uczniowie klasy IV na zaproszenie uczniów klasy IV z  Przyszowej pojechali na Piknik Naukowy w ramach projektu Eduscience. Dzieci miały okazję zobaczyć wiele niezwykłych doświadczeń i eksperymentów, a także przyjrzeć się bliżej pracy naukowców. Przeczytaj artykuł na ten temat na stronie limanowa.in.

 

"Żeby Polska była Polską" - 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

 

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia

                                                                       to jest ta mała najbliższa ojczyzna…”

                                                                               (T. Różewicz, Oblicze ojczyzny)

  

       9 listopada 2012 roku odbył się uroczysty apel z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy. Następnie uczniowie klasy Vprzedstawili okolicznościową inscenizację, której motywem przewodnim były słowa znanej pieśni "Żeby Polska była Polską". W trakcie występu młodzi aktorzy przywoływali bolesne dla Polaków fakty związane z rozbiorem Polski i utratą niepodległości. Przypomnieli również czasy powstań narodowych oraz I wojny światowej, która wiązała się z nadzieją odzyskania wolności, ale była też tragedią dla narodu, bo zmuszała Polaków do walki bratobójczej. Przywołane wydarzenia przeplatane były poetyckim komentarzem oraz pieśniami w wykonaniu uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej

          W piątek 12 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się też uroczysty apel, na którym zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli usłyszeć od pani dyrektor Heleny Boruckiej jak ważna i odpowiedzialna jest praca, którą na co dzień podejmują wszystkie osoby związane ze szkołą. Przy tej odświętnej okazji Pani dyrektor wręczyła nauczycielom, którzy w minionym roku osiągnęli wybitne sukcesy dydaktyczne i wychowawcze, Nagrodę Dyrektora Szkoły.

           Uczniowie klasy VI zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Była to żartobliwa interpretacja pracy nauczycieli, a także wesołe piosenki. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Przewodniczaca Rady Rodzciów złożyła serdeczne życzenia wszystkim pedagogom oraz pracownikom szkoły. Uczniowie zaś dziękowali nauczycielom za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Życzyli cierpliwości i wytrwałości oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku kształtowania serc, ducha i pamięci swych wychowanków.

 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM - PERU

12 października 2012 roku naszą szkołę odwiedził znajomy wszystkim pan podróżnik. Przedmiotem spotkania była fascnująca opowieść o podróży do Peru, urozmaicona cudownymi fotografiami. Relacja podróżnika pochłonęła bez reszty wszystkie dzieci. Uczniowie nie bali się zadawać pytań i byli bardzo aktywni. Już nie możemy doczekać sie kolejnej wizyty i następnej, równie bogatej w przygody wyprawy grupy trzask.pl.

 

„Miej odwagę myśleć – kto, skąd i dlaczego?” - Małopolska Noc Naukowców

         28 września 2012 roku uczniowie z klas IV-VI  mieli możliwość dokładniej poznać zawód naukowca, a także przyjrzeć się jego pracy. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców nasi uczniowie uczestniczyli w wielu pokazach fizycznych, eksperymentach chemicznych i warsztatach. Przyglądali się wielu doświadczeniom naukowym, ale też wzięli udział w Konkursie Matematycznym. Klaudia Gądek z klasy VI pokonała wielu uczestników w zmaganiach matematycznych i zajęła II miejsce. Ta noc była dla wszystkich także okazją do znalezienia odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

                       

Bezpiecznie w szkole, w domu i na drodze ...

                 W ramach działań,  mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, 10 września 2012 roku w naszej szkole obyło się spotkanie z przedstawicielem Posterunku Policji w Łukowicy – Panem Pawłem Cisakiem. Pan policjant przybył do nas i przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem słuchali rad Pana Policjanta. Jego uwagi na pewno znajdą odzwierciedlenie w praktyce. Uczniowie klas 1 - 6 zobowiązali się, że będą nosić odblaskowe kamizelki ufundowane przez Urząd Gminy w Łukowicy.

                Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo dzieci na ulicy, szkoła przystąpiła do projektu Odblaskowa Szkoła. Dzięki Firmie PZU wszystkie dzieci zostały wyposażone w odblaskowe emblematy i opaski. Dodatkowo klasa IV otrzymała od wydawnictwa Nowa Era zielone, odblaskowe emblematy.

73. rocznica wybuchu II wojny światowej

" Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma"

     

      3 września 2012 roku minutą ciszy rozpoczęliśmy apel upamiętniający  73. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ofiarom września 1939 roku poświęcony został okolicznościowy program, przygotowany przez uczniów klasy V i VI.

 

"Czas powrotów, czas powrotów..."- inauguracja roku szkolnego 2012/2013 

              Jeszcze tak niedawno żegnaliśmy klasę VI i rozpoczynaliśmy wakacje, a już musimy powrócić do szkoły, do książek, do nauki..., ale  też do kolegów z klasy, ze szkolnej ławy. Dla niektórych uczniów, wraz z rozpoczęciem szkoły, powraca szara codzienność, ale dla innych, zwłaszcza dla pierwszoklasistów, nasza szkoła otwiera całkiem nowe, nieznane dotąd horyzonty.

             Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w poniedziałek 3 września. Pierwszym elementem tej uroczystości była Msza Święta, którą odprawił ks. Grzegorz Trojan. Tradycyjnie uroczystości asystował poczet sztandarowy szkoły. Po mszy udaliśmy się do budynku szkoły.

        Uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013 dokonała Pani Dyrektor mgr Helena Borucka, która najpierw serdecznie powitała wszytkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolego.

         Pani Dyrektor szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów klasy I, rozpoczynających naukę w naszej szkole.  Ten dzień był dla nich wyjątkowy, gdyż przy pomocy symbolicznego pióra, zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Świdniku. Pierwszoklasiści ślubowali godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię. Pamiątką tego uroczystego momentu jest dyplom, który otrzymał każdy uczeń klasy I.

 

Rok szkolny 2011/2012

 

Na wakacje nadszedł czas…- zakończenie roku szkolnego 2011/2012

 

Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zaniku.
Wakacje, panie profesorze!

/Julian Przyboś, Lipiec/

 

Po dziesięciu miesiącach nauki nadszedł wreszcie upragniony czas wypoczynku, radości i zabawy. 29 czerwca 2012 roku Mszą Świętą rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012. Po mszy uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do budynku szkoły.

Był to szczególny dzień dla uczniów klasy VI, którzy opuszczali szkołę. Natomiast wszystkich, żegnających na dwa miesiące szkołę, w dobry, wakacyjny nastrój wprawił program artystyczny przygotowany przez klasę VI. specjalnie przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna, zawierająca wspomnienia szóstaków od zerówki aż do dziś, wywołała wiele wzruszeń, ale i uśmiechów.

Najlepszym Pani Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Bardzo serdecznie podziękowała rodzicom za współpracę oraz pomoc w realizacji wielu zadań. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim zebranym piękne życzenia:       

-nauczycielom i pracownikom szkoły, aby dobrze wykorzystali czas odpoczynku i wrócili do pracy pełni radości i sił,

-rodzicom zadowolenia z dzieci, wielu radosnych chwil oraz dalszych sukcesów dzieci,

- uczniom wspaniałych, słonecznych wakacji. 

 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

    Z okazji naszego święta władze Gminy Łukowica i Gminny Ośrodek Kultury zorganizowały na terenie szkoły Gminny Dzień DzieckaUczestniczyły w nim dzieci z klas 0-3 z okolicznych szkół. Organizatzorzy zapewnili mnóstwo atrakcji: zjeżdżalnie, dmuchany zamek do skakania, a także zabawy muzyczne z wodzirejem, który przebrany był za klowna oraz słodycze i napoje. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Z kolei strasze klasy walczyły o Puchar Wójta Gminy Łukowica. Mecz piłki nożnej był bardzo emocjonujący. Wszyscy głośno dopingowaliśmy naszą drużynę, co przyniosło wymarzony efekt. Chłopcy z klasy V i VI wywalczyli bowiem drugie miejsce. W nagrodę z rąk Pani Wójt Czesławy Rzadkosz otzrymali pamiątkowy dyplom, wspaniały puchar i piłkę. To był dzień pełen wrażeń i z pewnością na długo go zapamiętamy.

 

ŚWIĘTO SZKOŁY

             Jak co roku, z okazji imienien patrona naszej szkoły, 26 czerwca zorganizowaliśmy Święto Szkoły.  Uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami przygotowali apel poświęcony osobie Jana Kochanowskiego. Klasa IV wystąpiła w spektaklu pt."Zdarzyło się w Sycynie". Świetnie opracowana sceneria oraz stroje z epoki renesansu sprawiły, że atmosfera tego występu była bardzo podniosła. Wszyscy zebrani byli pod ogromnym wrażeniem. Uczennice klasy V wystąpiły z recytacją fraszek i trenów, natomiast chór dziewczęcy z klasy VI przedstawił repertuar, powstały w oparciu o "Pieśni" Jana Kochanwskiego. Dopełnieniem tego uroczystego dnia było wspólne odśpiewanie hymnu szkoły "Czego chesz od nas, Panie". 

      DZIEŃ MATKI

             Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze Kochane Mamy mają swoje święto. Uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień w sposób bardzo wyjątkowy. 25 maja 2012 roku o godzinie 13 rozpoczęła się uroczysta akademia, poświęcona  wszystkim Mamom. Dzieci w pięknych strojach, w odświętnie udekorowanej sali zrobiły na mamach wielkie wrażenie. Wszystko udało się znakomicie!!! Oprócz występu dzieci przygotowały piękne laurki oraz wykonały kolorowe kwiaty z bibuły. Kochane Mamusie czekała również miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku. Zrobione z miłością i ujmującą prostotą laurki z życzeniami, symboliczny kwiatek oraz szczery uścisk ukochanej mamy były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że są, że kochają, że są najlepsze na całym świecie. Te krótkie chwile, spędzone wspólnie w tym wyjątkowym dniu, z pewnością na długo pozostaną w pamięci, zarówno mam, jak i dzieci.

 

W HOŁDZIE PAPIEŻOWI. 
I ROCZNICA BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II

              ”Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Tymi słowami  Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat. To słowa, które nie są historią, one wciąż żyją wśród nas.  
8 maja 2012 roku odbył się uroczysty apel dla uczczenia I rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. Podczas apelu uczniowie wspominali wielką postać polskiego papieża. Uczniowie klasy V śpiewem i recytacją przedstawili osobę Karola Wojtyły. 
W tym jakże wzruszającym spotkaniu nie zabrakło wspólnego odśpiewania ”Barki”, która zjednoczyła zebranych uczniów i nauczycieli. Jan Paweł II mawiał ”Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają”. Tymi słowami oddajemy hołd najwspanialszemu człowiekowi, który pojednał wielu ludzi i pokazał, że każdego stać na serdeczny gest.

 

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

”…dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic 
z największą stałością ducha
niniejszą konstytucję uchwalamy…”

              4 maja 2012 roku uczniowie klas IV-VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczny z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tradycyjnie apel poprzedzony został wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Uroczystość miała przypomnieć wszystkim sytuację naszej ojczyzny, a także przybliżyć tło wydarzeń poprzedzających uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji. Całość uświetniona została prezentacją multimedialną, dzięki której wszyscy uczniowie, nawet ci najmłodsi, mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat tego doniosłego wydarzenia.

Na koniec wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń ”Witaj majowa jutrzenko”.

 

DZIEŃ EUROPEJSKI

24 kwietnia 2012 obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Europejski. Z okazji tego wydarzenia Pani Katarzyna Zasadni zorganizowała Konkurs Języka Angielskiego. Jego celem było poszerzenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, a także sprawdzenie umiejętności czytania, słownictwa i gramatyki.

Najlepszą znajomością tej tematyki wykazali się:

Klasa IV  

Sebastian Klag I miejsce

Konrad Jodłowski II miejsce

Klasa V

Dominik Kaczor I miejsce

Mariusz Gurgul II miejsce

Klasa VI

Monika Jodłowska I miejsce

Pozostali uczestnicy przegrali minimalnie. Ponadto Sebastian, Dominik i Monika będą reprezentowali naszą szkołę na Gminnym Konkursie Języka Angielskiego, który odbędzie się w czerwcu w Szkole Podstawowej w Stroniu. 

Drugą częścią konkursu były koncerty młodych artystów, śpiewających w języku angielskim. Klasa IV zaprezentowała także przedstawienie pt. "Wielka Brytania oczami dziecka". Doskonała stylizacja, ale też świetna znajomość języka została nagrodzona gromkimi brawami i okrzykami zachwytu. 
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje i trzymamy kciuki za dalszy rozwój ich umiejętności językowych.

 

 

SPOTKANIE Z POEZJA WIOSENNĄ

W dniu 21 marca 2012r. dzieci klas 0 – III przywitały wiosnę. Spotkanie z wiosną miało bardzo uroczysty charakter. Jak co roku, dzieci pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowywały się do tej uroczystości długo i solidnie. Wykorzystano w tym celu wszystkie indywidualne uzdolnienia i inteligencje dzieci. Zdaniem wychowawców i obserwatorów opłaciło się. Każdy uczeń, w miarę swoich możliwości, przepięknie prezentował się w  poezji mówionej, bądź śpiewanej. Często była to poezja własna, tworzona przez dzieci. Nie zabrakło także  pięknych choreografii tanecznych. W czasie występów dzieci wykazały ogromny talent aktorski za co otrzymały od pani Dyrektor słodycze, a do widowni ogromne brawa.

Na uwagę zasługuje także to, że w organizację spotkania włączyli się prawie wszyscy rodzice, przygotowując swoim dzieciom pomysłowe stroje wiosenne.

„Spotkanie z poezją wiosenną” jest tradycją szkoły, która kontynuowana jest od wielu lat. Uważamy, że jest to najlepszy sposób na zaprezentowanie indywidualnych inteligencji dzieci, racjonalne spędzanie wolnego czasu, dlatego uczniowie nadal będą uroczyście obchodzić pierwszy dzień wiosny.

 

 Zogromnym bólem zawiadamiamy,
że po krótkiej, ciężkiej chorobie 
odszedł do wieczności
nasz Drogi Katecheta

Ksiądz Andrzej Koroński.    

 

 

Bezpieczne ferie zimowe

            Zaraz po przedstawieniu „Nie – śpiąca królewna” przybył do nas przedstawiciel Posterunku Policji w Łukowicy – Pan Cisak, który jest  naszym dzielnicowym. W trosce o bezpieczeństwa uczniów w czasie  ferii zimowych przypomniał  podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Pan Policjant  udzielił  wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu, korzystać z lodowiska, jeździć na sankach i jak zachowywać się podczas kuligu.
Na zakończenie życzył bezpiecznego, miłego wypoczynku i przeżycie wielu wspaniałych przygód.

 

„Nie-śpiąca królewna"

               Dnia 07.02.2012r. w naszej szkole odbył się spektakl pt. "Nie-śpiąca królewna". Przedstawienie wystawił Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr  MORALITET z Krakowa.
Spektakl promował  zasady bezpieczeństwa na drodze. W zabawny i pełen humoru sposób uczył dzieci, jak należy poruszać się po ulicach, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie  znaczenie podstawowych znaków drogowych oraz zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.  Pomogli im w tym bohaterowie przedstawienia - królewna Janinka, królewicz Franciszek, krasnal Bonifacy. Dzieci  były bardzo  zadowolone z przedstawienia, utrwaliły sobie wiedzę dotyczącą odpowiedniego zachowania się na drodze, co jest bardzo ważne dla każdego użytkownika drogi.

 

  Naszym Babciom i Dziadkom

            O Dniu Babci i Dziadka  nasi uczniowie pamiętają każdego roku. I tak też było tym razem. W szkolny kalendarzu dzień 20 stycznia zarezerwowali dla osób bardzo im bliskich: babć i dziadków. W tym dniu do szkoły licznie przybyli zaproszeni goście, by podziwiać występy swoich wnucząt. Babcie i Dziadków przywitała  ciepłymi słowami dyrektor Helena Borucka. W imieniu swoim i wszystkich pracowników szkoły złożyła serdeczne życzenia. W pięknie udekorowanej hali sportowej, odświętnie ubrane dzieci przedstawiły program artystyczny.  Specjalną niespodzianką dla zaproszonych gości były Jasełka przygotowane przez szkolnych aktorów z klasy IV pod kierunkiem wychowawczyni. Po nich zaprezentowali się uczniowie klas I -  III. Inscenizacja o wielkiej miłości dziadków do wnucząt  przeplatana wesołymi piosenkami o babci i dziadku  sprawiły uśmiech na twarzy przybyłych gości. Wnuczki i wnukowie złożyli życzenia swoim najukochańszym Babciom i Dziadkom oraz wręczyli laurki i upominki własnoręcznie wykonane . W przyjęciu gości pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. To był wyjątkowy, odświętny dzień w naszej szkole, bo przybyli do nas wyjątkowi i niecodzienni gości

 

 Niech ta gwiazdka betlejemska,
która świeci nam o zmroku,

doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym  Nowym Roku

            22 grudnia 2011 był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym. W ostatnim dniu nauki  przed przerwą świąteczno - noworoczną odbyła się szkolna wigilia. Zgodnie z polską tradycją uczniowie klasy IV przedstawili Jasełka. Sztuka zaprezentowana przez uczniów bardzo się podobała społeczności szkolnej oraz obecnym rodzicom, którzy nagrodzili młodych aktorów licznymi brawami.   Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela. Po przedstawieniu ks. Andrzej Koroński poprowadził modlitwę, w którą wszyscy  się włączyli. Następnie Pani Dyrektor Helena Borucka złożyła wszystkim obecnym świąteczno – noworoczne  życzenia oraz podziękowała uczniom klasy IV,  nauczycielom, księdzu i rodzicom za to, że zadbali o świąteczny nastrój dzisiejszego dnia.  Potem uczniowie udali się na halę sportową. Tam  wszyscy razem usiedli do wigilijnego stołu racząc się wigilijną potrawą  przygotowaną  przez rodziców.

Św. Mikołaj o nas pamiętał!

Tradycyjnie, jak co roku, 6 grudnia przybył do naszej szkoły  gość z dalekiej Laponii Św. Mikołaj, oczywiście w asyście zabawnych Aniołków. Swoją wizytą wywołał wiele radości i emocji wśród uczniów i nauczycieli.  Zawitał do wszystkich dzieci, które od rana z niecierpliwością na niego czekały. Z każdym uczniem porozmawiał i wręczył paczuszki pełne łakoci. Szkoda tylko, że musiał nas tak szybko opuścić. Dziękujemy Ci Św. Mikołaju za prezenty i zapraszamy Cię za rok!

 

VII  akcja "Zostań Świętym Mikołajem"

          Kolejny raz uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w realizację akcji „Zostań Świętym Mikołajem". W ramach akcji przynosili do szkoły zabawki, książki, przybory szkolne, w ten sposób chcieli sprawić radość niepełnosprawnym i najbardziej potrzebującym dzieciom. Cieszymy się, że  nasi wychowankowie mają wrażliwe serca i ochoczo przyłączyli się do szczytnej akcji. 
Finał akcji "Zostań Świętym Mikołajem" zorganizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach kierowaną przez senatora Stanisława Koguta odbędzie się 11 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Stróżach. 

 

Andrzeju, Andrzeju,
nasz dobrodzieju dobrą wróżbę daj!

W  23 listopada cała społeczność naszej szkoły uczestniczyła w  zabawie andrzejkowej. Najpierw bawiły się dzieci klas O – III, a po nich andrzejki świętowali uczniowie klas IV-VI , wszyscy pod opieką swoich wychowawców.  Była muzyka, tańce, śpiewy.  Oczywiście jak na Andrzejki przystało nie zabrakło  wróżb i przepowiedni. Wszystkie pomysły okazały się bardzo ciekawe. Każdy z uczestników chętnie brał udział w organizowanych wróżbach i z uśmiechem przyjmował swoją przepowiednię na przyszłość. Dodatkowych wrażeń, ale już smakowych dostarczyli dzieciom rodzice. Pyszne ciasta, ciasteczka, gorące kiełbaski, owoce i soczki były podsumowaniem pięknej uroczystości.

Zabawa andrzejkowa na długo zostanie w pamięci, a  andrzejkowe wróżby – kto wie , być może się spełnią!!!

 

Spotkanie z podróżnikami!

10 listopada po raz drugi gościliśmy w naszej szkole Panią Aleksandrę Kempską-Stabach i jej mężaRyszarda Stabacha. Tym razem nasi goście zabrali nas w podróż po Rosji i Mongolii. Podróżnicy z pasją opowiadali o swoich przeżyciach, opisywali zwyczaje i tradycje odwiedzanych krajów. Opowiastki naszych wojażerów wzbogacane były barwnymi slajdami i ciekawymi pamiątkami przywiezionymi  z podróży. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem słuchali prelekcji.

 

Więcej informacji o podróżnikach można znaleźć na stronie internetowej www.trzask.pl.

 

"Ta, co nie zginęła..." 

93 rocznica Odzyskania Niepodległości

Dnia 9 listopada 2011r. odbyła się szkolna akademia z okazji 93 rocznicy Odzyskania  przez Polskę Niepodległości. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy czwartej pod kierunkiem pani Katarzyny Leja-Pietrucha. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki patriotyczne, a także krótką inscenizację związaną z zaborami i Narodowym Świętem Niepodległości.

 

Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy

              17 października 2011r. odbył się uroczysty apel z okazji 33. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Z tej okazji   uczniowie klasy V  pod kierunkiem ks. Andrzeja Korońskiego przygotowali montaż słowno - muzyczny „ Błogosławiony Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy. W programie uczniowie przypomnieli drogę życia i szlak modlitewny Jana Pawła II. Tegoroczne obchody XI Dnia Papieskiego miały  szczególny charakter, gdyż po raz pierwszy  modliliśmy się za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II.

 

 

Wdzięczni za naukę i wychowanie"

           Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej  przygotowali uczniowie  klasy VI pod czujnym okiem wychowawczyni i nauczycielki  koła polonistycznego. Na uroczystość  przybyli  wszyscy pracownicy szkoły, nauczyciele emeryci oraz uczniowie i  rodzice.
W dniu święta swoich pedagogów uczniowie przedstawił humorystyczną scenkę z życia szkoły pt."Przepis na szkołę". Ten magiczny przepis stworzył szkołę najwspanialszą na świecie. Taką jaką chcieliby mieć wszyscy uczniowie. Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa. Pani Dyrektor Szkoły podziękowała występującym uczniom i nauczycielkom za przygotowany program.
Z okazji Dnia Nauczyciela Dyrektor mgr Helena Borucka wręczyła również Nagrody Dyrektora oraz złożyła podziękowania nauczycielom za całoroczny trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie dzieci. Życzyła nauczycielom dalszych sukcesów w pracy.
Uczniowie także wyrazili swą wdzięczność nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły składając wszystkim serdeczne życzenia oraz wręczając kwiaty.
Do życzeń przyłączyli się także rodzice. Przewodnicząca Rady Rodziców w imieniu wszystkich  rodziców złożyła pracownikom szkoły serdeczne życzenia. Impreza zakończyła się pysznym  poczęstunkiem przygotowanym przez mamy. Spotkanie towarzyskie  wszystkich pracowników szkoły, emerytów i rodziców w Dniu Nauczyciela jest tradycją naszej szkoły.
Oto fotki z tej uroczystości:

 

 

Święto drzewa

W tym roku nasza szkoła przystąpiło po raz drugi do akcji realizowanej przez Klub Gaja w ramach IX edycji programu edukacyjno – ekologicznego ph. „Święto Drzewa” .  W ramach obchodów tego święta 11 października 2011r. w naszej  szkole  urządzona została wielka uroczystość. Uczniowie klasy IV pod kierunkiem wychowawcy P. Katarzyny Leja-Pietrucha przygotowali przedstawienie pt. „Apel drzew”, a pozostali uczniowie przyszli do szkoły ubrani w kolorze zielonym. Na tę uroczystość zaproszono pracownika Nadleśnictwa w Starym Sączu pana Kazimierza Jasińskiego, który po występie dzieci zabrał głos. Mówił o nasionach drzew, sposobie zbierania, sadzeniu i pielęgnacji drzewostanu. Rozwinął również temat suszy i zwrócił uwagę na związki pomiędzy drzewami, a zmiany klimatu na naszym terenie. Odpowiedział na szereg pytań zadanych przez dzieci. Po spotkaniu w szkole  pan leśniczy, pani dyrektor i uczniowie udali się na plac przyszkolny, aby posadzić 40 sadzonek drzew (sosna i świerk), które zafundowało Nadleśnictwo w Starym Sączu.

Wszystkie dzieci wykazały wielkie zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów „Święta drzewa”. Nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach. Uważamy, że tego typu zajęcia mają wielki wpływ na kształtowanie pozytywnych zachowań ekologicznych. Dlatego w przyszłym roku również, weźmiemy udział w tej akcji. Imprezę zorganizowała nauczycielka przyrody mgr Krystyna Oleksy.

 

Bezpieczna droga do szkoły - rady Pana Policjanta

              2 września 2011 roku w naszej szkole gościliśmy  przedstawiciela Posterunku Policji w Łukowicy – Pana Cisaka, który jest  naszym dzielnicowym. Na początku każdego roku szkolnego, Pan policjant przybywa do nas i porusza wiele zagadnień dotyczących naszego bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Przypomniał o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.  Pan policjant szczególną uwagę zwrócił nam  jednak na różne  zagrożenia, które czyhają na nas w drodze do i ze szkoły. Przypominał nam  więc, jak powinniśmy zachowywać się w trudnych sytuacjach,  czego unikać, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.     
Wszyscy uczniowie wysłuchali cennych  rad i wskazówek Pana policjanta oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami i uwagami.

 

         Inauguracja roku szkolnego 2011/2012

           1 września 2011 roku usłyszeliśmy pierwszy powakacyjny dzwonek, który oznajmił rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez ks. Andrzeja Korońskiego uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się w sali gimnastycznej  szkoły. Pani Dyrektor  mgr Helena Borucka  przywitał wszystkich zgromadzonych. Szczególnie  powitała w gronie szkoły  wszystkich pierwszoklasistów, dla których 1 września to wyjątkowy dzień.  W tym dniu czternastu  Pierwszaków ślubowało:
                                   "… być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły..."

Następnie zgodnie z tradycją szkoły Pierwszaki zostali pasowani na uczniów  piórem. Na pamiątkę otrzymali dyplomy.   
W tym dniu wszyscy pamiętali o tragicznych wydarzeniach sprzed 72 lat. Uczniowie klasy V i VI przygotowali montaż słowno – muzyczny związany z wybuchem II wojny światowej.  W atmosferę nowego roku szkolnego wprowadziła nas recytacja wierszy przygotowana przez uczennice z klasy III.
W ostatnim wystąpieniu Dyrektor Szkoły życzyła uczniom i nauczycielom owocnej pracy i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie udali się na pierwsze po wakacjach spotkania klasowe ze swoimi wychowawcami.

 

Rok szkolny 2010/2011

Zakończenie Roku Szkolnego 2010/2011  

    22 czerwca 2011r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej w Kaplicy w Świdniku, a potem wszyscy udali się do szkoły. Główna uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej. Dyrektor Szkoły wręczyła uczniom nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem. Podziękowała rodzicom za współpracę i wszystkim złożyła wakacyjne życzenia. Z kolei oglądaliśmy program artystyczny w wykonaniu absolwentów naszej szkoły.  Na koniec wychowawcy w klasach wręczyli swoim wychowankom świadectwa i życzyli miłych wakacji.

 

Tak bawiły się dzieci naszej szkoły w Dniu Dziecka

    To był wyjątkowy dzień:

          - każde dziecko otrzymało paczkę słodyczy ufundowaną prze Radę Rodziców,

Dzień Dziecka był dla naszych wychowanków pełen radości, przygód i niespodzianek. 

         2 czerwca klasy 0 - 2 brały udział w obchodach Gminnego Dnia Dziecka w Łukowicy. Było wiele atrakcji i niespodzianek, które bardzo ucieszyły naszych wychowanków. 

Chociaż raz w roku jest "Święto Matki"
Mamie się co dzień należą kwiatki

        Już po raz kolejny 26 maja dzieci zaprosiły swoje mamy do szkoły aby wspólnie uczcić święto Dnia Matki. Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci z oddziału przedszkolnego. To oni słowami wierszy, wesołym śpiewem i rytmicznym tańcem oddali miłość i  szacunek swoim Mamusiom. Nastrojowy montaż słowno - muzyczny przygotowali uczniowie klas 0 - III. Śpiewali piosenki i recytowali wiersze, w których dziękowali za miłość i trud wychowania. Uroczystość wzbogacił występ grupy tanecznej. Uczniowie klasy I zaprezentowali kilka tańców. 
Uśmiech na twarzach oraz brawa świadczyły o radości i wzruszeniu wszystkich gości.
Na koniec każdy uczeń złożył swojej Mamie życzenia oraz wręczył własnoręcznie wykonany upominek.
W miłej atmosferze przy kawie i herbacie oraz słodkich wypiekach czas szybko upłynął.

 

Święto Patrona Szkoły 

       31 maja na placu szkolnym odbyła się szczególna uroczystość. Pod tradycyjną lipą zebrali się wszyscy uczniowie i nauczyciele, aby uczcić Święto Patrona Szkoły - Jana Kochanowskiego. Uczniowie klas starszych w przepięknnych renesansowych strojach strojach odegrali scenkę z życia poety.

         Dyrektor Szkoły wręczyła nagrody zwycięzcom w konkursie plastycznym i wiedzy o Patronie.

 

Beatyfikacja Jana Pawła II

       9 maja odbył się w naszej szkole apel poświęcony naszemu wielkiemu rodakowi Janowi Pawłowi II. Przygotowany został przez uczniów klasy 4 pod kierunkiem wychowawcy i ks. Andrzeja Korońskiego. Podczas uroczystości uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie życia i działalności Wielkiego Polaka Jana Pawła II, oraz wysłuchać fragmentów jego homilii.

           Uroczystość miała charakter podniosły i uroczysty. Dziękujemy Ci Błogosławiony Ojcze Święty za to, że byłeś i jestś zmi. na

 Święto Konstytucji 3 Maja !

         5 maja 2011r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie, jak co roku kolejną rocznicę uczniowie naszej szkoły mogli uczcić biorąc udział w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów klas VI pod kierunkiem wychowawcy i nauczycielki historii. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzi aktorzy, przypomnieli nam okoliczności powstania Konstytucji oraz smutne losy naszego państwa u schyłku XVIII wieku. Pieśni patriotyczne i wiersze zaprezentowane przez uczniów wprowadziły nas w nastrój wielkiego, majowego święta. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni "Boże coś Polskę".

W sercach uczniów i nauczycieli obok wzruszeń zagościła refleksja nie tylko o tym co było kiedyś, lecz także o dniu dzisiejszym i o przyszłości naszego narodu.

                                                  Spotkanie z podróżnikiem!                                                                  

         W słoneczny poranek pierwszego dnia wiosny uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność gościć podróżniczkę pania Aleksandrę Kempską-Stabach, która podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Chinach. Nasz gość z pasją opowiadał o swoich przeżyciach, opisywała zwyczaje i tradycje zwiedzanych Chin. Pokazywała fotografie i pamiątki przywiezione z tego odległego kraju.

         Była to  wspaniała lekcja geografii.

                     

Spotkanie z poezją wiosenną

Nareszcie przyszła! W szkole jest weselej!

         Obchody pierwszego dnia wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości szkoły. Tegoroczna zabawa miała miejsce 21 marca 2011r. i przebiegała w plenerze pod hasłem "Wiosna wierszem i piosenką malowana".

Z tej okazji dzieci z klas 0-III zaprezentowali na scenie swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszyscy uczestnicy wiosnę powitali kolorowymi strojami wykonanymi samodzielnie lub z pomocą rodziców.

        Powitanie wiosny w naszej szkole upłynęło w radosnej atmosferze. Na pewno wiosnę poczujemy w cieplejszych promykach słońca i ujrzymy w pierwszych kolorowych, wiosennych kwiatach na łące i w parku.  

 

Pasowanie Pierwszoklasistów na czytelników biblioteki

Każdy pierwszak obiecuje
po książki sięgać z radością,
bo czytanie daje wiedzę
i jest wielka przyjemnością.

Chcemy czytać, dbać o książki,
poznawać z nich świat i ludzi.
I nie nudzić się, bo z książką
dziecko nigdy się nie nudzi.

 Obiecujemy dziś także
w bibliotece gościć często
I pamiętać: biblioteka
jest najmilszym miejscem w szkole.
Obiecujemy!

       Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników odbyła się 22.02.2011r. Specjalnie na tę okazję uczniowie klasy IV wraz z panią bibliotekarką mgr Krystyną Oleksy przygotowali przedstawienie pt. „W krainie książki”. Program artystyczny   prowadzony przez Krasnali przypomniał najmłodszym czytelnikom wiele znanych i lubianych postaci z bajek. Pierwszoklasiści wykazali się wspaniałą wiedzą. Perfekcyjnie rozpoznawali starszych kolegów przebranych za postacie z bajek: Czerwony Kapturek, Kaczka Dziwaczka, Calineczka, Koziołek Matołek, Księżniczka na ziarnku grochu, Kubuś Puchatek, Dziewczynka z zapałkami, Kopciuszek. Teraz już sami będą swobodnie korzystać ze zbiorów biblioteki i poznawać  świat bajek. Po uroczystym pasowaniu na czytelnika młodzi czytelnicy otrzymali prośbę książki i legitymację czytelnika. Dzisiaj też po raz pierwszy wypożyczyli piękne, kolorowe i na pewno interesujące książki. 
Gratulujemy uczniom tytułu czytelnika i mamy nadzieję, że każda przeczytana książka stanie się dla nich źródłem wiedzy.

 Naszym Babciom i Dziadkom!!!

W dniu 11.01.2011r. odbyła się w naszej szkole uroczystość Dnia Babci i Dziadka. 

Licznie zebrani Dziadkowie oglądali program artystyczny przygotowany przez uczniów klas IV - VI oraz tańce w wykonaniu uczniów klasy I. Po części artystycznej wnuczęta w dowód swej miłości wręczyły Najukochańszym  Babciom i Drogim Dziadkom samodzielnie wykonane laurki. Potem przy dźwiękach skocznych melodii bawili się dziadkowie, wnukowie, rodzice i nauczyciele.

 

Super impreza pozostanie na długo w pamięci dzieci i zaproszonych gości.

Zabawa choinkowa !!! 

18 stycznia 2011r. dzieci naszej szkoły uczestniczyły w zabawie choinkowej.  Pięknie udekorowana sala od godziny 13:00 rozbrzmiewała muzyką. Najpierw bawiły się dzieci z klas 0-3 pod opieką swoich wychowawczyń. Barwnie poprzebierani za postacie bajkowe uczniowie brali udział w różnych konkursach: strój karnawałowy kl. O i kotyliony.  Przy wesołej i skocznej muzyce, bawili się młodsi uczniowie w kółeczkach, wężykach, korowodach. Od godziny 15:00 rozpoczęła się zabawa dla klas 4-6 przy muzyce dyskotekowej. Oprócz tańców można było wziąć udział w konkursach oraz w mini liście przebojów.  Wśród nich najbardziej przypadły do gustu konkursy: "taniec z balonikiem" i "taniec na gazecie", które przysporzyły najwięcej śmiechu i humoru. Wygrani otrzymali nagrody ufundowane przez .... Nie obyło się bez poczęstunku o który zatroszczyła się Rada Rodziców. Po wyczerpującej zabawie każda klasa krzepiła się kiełbasą na gorąco i ciasteczkami. Zabawa zakończyła się o godzinie 17:00. Po szampańskich humorach z jakimi dzieci opuszczały szkołę,  zabawę karnawałową można było uznać za udaną i pełną wrażeń.

 

Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr 
żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat

          11 stycznia 2011r. mury naszej szkoły gościły osoby dostojne i najbardziej przez nas kochane.  Bo któż ma tyle cierpliwości, miłości i zachwytu w sercu dla swych wnuków jak nie ukochana babcia i ukochany dziadek. Z okazji Ich święta uczniowie klasy 4-5 przygotowali program słowno-muzyczny, a uczniowie klasy 1 wykonali tańce towarzyskie. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej przybranej kwiatami i serduszkami. Wnukowie mieli okazję podziękować Babciom i Dziadkom za dobre serce, cierpliwość, wyrozumiałość, a także za to, że  zawsze są przy nich.  W myślach zawsze towarzyszą Im w chwilach szczęścia i wtedy gdy potrzebują rady. Z okazji dnia Babci i Dziadka uczniowie złożyli najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji i zadowolenia, spełnienia marzeń oraz wielu sił przy podejmowaniu wyzwań dnia codziennego i wręczyli wykonane przez siebie upominki. Po programie uczeń prowadzący zaprosił wszystkich do kolędowania i wspólnej zabawy przy muzyce z czasów młodości naszych kochanych Dziadków. Zabawa przebiegała w miłej atmosferze przy kawie, herbacie i ciastku.  

Dzień wigilijny,
Wieczór wigilijny.
Noc , w której Bóg stał się człowiekiem.
i znalazł się wśród nas.

I my dzisiaj chcemy przeżyć tę Bożą radość podczas corocznego spotkania wigilijnego. Sala udekorowana świątecznie. Stoły ustawione w podkowe,przykryte śnieżnobiałymi obrusami i ozdobione stroikami własnoręcznie wykonanymi przez uczniów. Zapalone świece, na stole leży opłatek, stoją patery z ciastami i owocami, talerze z uszkami i wazy z czerwonym barszczem oraz dla każdego niespodzianka przygotowana przez Radę Rodziców. W rogu sali duża choinka migocąca światełkami, obok gwiazda betlejemska. W takiej scenerii wzbogaconej o dźwięki kolęd płynących z magnetofonu wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Modlitwę wigilijną poprowadził ksiądz Andrzej Koroński, a życzenia złożyła pani Dyrektor Helena Borucka i przewodnicząca Rady Rodziców Irena Jabłońska. W rodzinnej i ciepłej atmosferze upłynął nam czas.

 

 Nie zapomniał o nas !!! 

W tym roku po raz kolejny okazało się, że Święty Mikołaj ceni sobie naszą szkołę i przybył do nas przynosząc każdemu  wór słodyczy!  O godzinie 11 Święty Mikołaj przekroczył próg szkoły i zaraz zabrał się do pracy. W tym dniu na prezenty oczekiwali wszyscy uczniowie i nikt  nie zawiódł  się! Blisko 110 uczniom Mikołaj osobiści wręczał upominki. Na początku zawitał do oddziału przedszkolnego, a następnie odwiedził każdą klasę.  Było dużo radości i uśmiechów.

 

Dziękujemy, że o nas pamiętałeś, Święty Mikołaju i do zobaczenia w przyszłym roku!!!

      Hokus- pokus, czary mary
niech się spełnią andrzejkowe czary

 Jak co roku, w dniu 25 listopada odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. Impreza składała się z dwóch części. Najpierw bawiły się dzieci klas O – III, a po nich balowali uczniowie klas IV-VI.  Była muzyka, tańce, śpiewy oraz jak każe andrzejkowa tradycja wróżby, żarty i przelewanie wosku. Wszystkie pomysły okazały się bardzo ciekawe. Każdy z uczestników chętnie brał udział w organizowanych wróżbach i z uśmiechem przyjmował swoją przepowiednię na przyszłość. Wyraźnie cieszyli się też pozostali zebrani. Dodatkowych wrażeń, ale już smakowych dostarczyli dzieciom rodzice. Pyszne ciasta, pizze i soczki były podsumowaniem pięknej uroczystości.

 

11 Listopada - dzień bliski sercu każdego Polaka

             11 listopada obchodziliśmy 92. rocznicę odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli. Z tej okazji cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystości  upamiętniającej  to wielkie wydarzenie.Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie  klasy V i VI. Przypomnieli  ważne wydarzenia okresu niewoli i odzyskania upragnionej wolności przez Polaków. Recytacje patriotycznych utworów  przeplatane były tradycyjnymi pieśniami , jak :„Rota”, „Pierwsza brygada”, „Wojenko, wojenko”. Podczas uroczystości panowała podniosła atmosfera. Akademia była „żywą lekcja historii", która pomaga docenić  czyny przodków.  Wszyscy zebrani minutą ciszy oddali hołd poległym za wolność Ojczyzny. 
Akademię przygotowano pod kierunkiem nauczycielki historii i wychowawcy klasy VI.

 

32. rocznica wyboru kardynała Wojtyły na papieża

 Minęła 32 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji w całym kraju odbywały się uroczystości.

Nasza szkoła postanowiła również uczcić pamięć Wielkiego Polaka. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wspólnie z kołem DSM pod kierunkiem ks. Andrzeja Korońskiego przygotowali przepiękny program słowno – muzyczny „Odwaga świętości”. Dzięki niemu mieliśmy okazję przypomnieć sobie życie Jana Pawła II, Jego piękną naukę, kolejne wizyty w Polsce oraz zaśpiewać pieśni i piosenki oazowe najbardziej lubiane przez naszego Papieża. Uroczystość miała charakter doniosły, a zarazem wesoły i bliski. Taki jakim był na co dzień Jan Paweł II. 

Święto Drzewa 

W bieżącym roku nasza szkoła włączyła się do programu Święto Drzewa obchodzone 10 października. Uczniowie klasy IV i V 15 października 2010r. wzięli udział w sadzeniu drzew wokół szkoły otrzymanych z Nadleśnictwa w Starym Sączu. Do tego wydarzenia uczniowie przygotowywali się przez kilka dni poszukując informacji o funkcji i gospodarce lasu. W tym dniu wszyscy uczniowie upodobnili się do drzew swoim strojem  czarno – zielonym. Fachowej pomocy i instrukcji sadzenia udzielił nam przedstawiciel Nadleśnictwa ze Starego Sącza Pan Grzegorz Rams. Najpierw przeprowadził pogadankę popartą płytą DVD na temat „Funkcje lasu”. Pieczę nad prawidłowością wykopania dziur pełnił nasz niezastąpiony konserwator Pan M. Iwan. Do akcji przyłączyły się dzieci z oddziału przedszkolnego wspólnie z Panią Dyrektor H. Borucką. Drzewo posadzone przez najmłodszą grupę dzieci otrzymało nazwę „Antoś”. Zabawa była przednia, chociaż trochę zimno było na dworze. W tym roku nasza szkoła wzbogaciła się o 10 świerków, z których każdy otrzymał nazwę nadaną przez grupę sadzącą. Wszyscy obiecali, że będą dbać o  drzewka i już dzisiaj planują, że w przyszłym roku posadzą ich więcej.

 

„Słowo miłość za Twe troski
słowo wdzięczność za Twój trud ….”

            14 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyły emerytowane oraz obecne nauczycielki oraz pracownicy obsługi szkoły. Z tej okazji uczniowie klasy VI pod czujnym okiem swojego opiekuna przygotowali część artystyczną z humorystyczną scenką  pt.„ Wywiad nauczyciela z uczennicą Marysią”. Cały występ przebiegał w wesołej atmosferze. Zebrani nagrodzili artystów gromkimi brawami. Podczas uroczystości  Dyrektor Szkoły  mgr Helena Borucka podziękowała nauczycielom za trud włożony w pracę szkoły oraz życzyła dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

           Miłym akcentem uroczystości były życzenia i kwiaty przekazane nauczycielom i pracownikom szkoły przez uczniów. Podziękowania, kwiaty, i życzenia przekazane zostały wszystkim pedagogom także od Rady Rodziców. Sałatki, przekąski, słodkie wypieki, wszystko to przygotowały mamy wdzięczne nauczycielom za ich cierpliwą pracę . Takie miłe, towarzyskie spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela jest tradycją Szkoły.

26 września Europejski Dzień Języków

28 września uczniowie klasy V - VI pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego pani Ewy Rapacz przygotowali apel z okazji Europejskiego Dnia Języków.

To okazja do wspólnego świętowania różnorodności językowej UE. W naszej szkole również pamiętaliśmy o tym święcie, zwłaszcza że uczymy się języka angielskiego w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych już od klasy I. Z okazji Dnia Języków uczniowie przygotowali krótkie przedstawianie w formie podróży po krajach Unii Europejskiej. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs, który miał na celu wykorzystanie wiedzy przekazanej w scenkach rodzajowych. Uważni słuchacze zostali nagrodzeni książkami w języku angielskim.   Takie spotkania  uświadamiają wszystkim, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, że warto uczyć się języków obcych.

 „Bezpieczeństwo rzeczą najważniejszą"

15września  2010r. uczniowie klas 0 - VI uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez naszego dzielnicowego pana Cisaka z Komisariatu w Łukowicy. Pan policjant poruszył wiele zagadnień dotyczących naszego bezpieczeństwa, zarówno w drodze do szkoły, jak i na jej terenie. Przypomniał zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.  Rozmawiał również z dziećmi  na temat zachowania ostrożności wobec nieznanych osób i zwierząt. Wszyscy uczniowie wysłuchali rad i wskazówek pana policjanta oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami i uwagami.

„Świat jest wielki, a po drodze tyle pytań …”

Będziemy szukać na nie odpowiedzi w nowym roku szkolnym, który właśnie się rozpoczął.

1 września zabrzmiał pierwszy dzwonek, który oznajmił  rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011. Po uroczystej Mszy Świętej, odprawionej przez ks. Andrzeja Korońskiego,  uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się w szkole. Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania hymnu państwowego. Dyrektor szkoły mgr Helena Borucka przywitała wszystkich zgromadzonych, a szczególnie ciepło zwrócił się do dzieci wstępujących do oddziału przedszkolnego i pierwszoklasistów.
Czternastu Pierwszaków złożyło ślubowanie:
                                                                                "Ślubuję być dobrym Polakiem, 
                                                                            Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły..."

           Następnie zgodnie z tradycją naszej szkoły zostali pasowani na uczniów.Ten dzień na pewno długo pozostanie w ich pamięci, a na pamiątkę otrzymali dyplomy.

 

           Dyrektor Szkoły przypomniała także o tragicznych wydarzeniach sprzed 71 lat, które uczciliśmy minutą ciszy.  O tej smutnej rocznicy nie zapomnieli również uczniowie klasy IV, którzy przygotowali część artystyczną. W dalszej części uroczystości uczniowie klasy II i III zaprezentowali słowno – muzyczny  program na powitanie wakacji.
W ostatni wystąpieniu Dyrektor Szkoły życzyła uczniom i nauczycielom owocnej pracy i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie przeszli do klas, by pierwszy raz po wakacjach spotkać się ze swoimi wychowawcami.

 

Rok szkolny 2009/2010

Tak bawiły się dzieci klas O - III w Dniu Dziecka 

    To była wyjątkowa zabawa

         Dziecka był dla naszych wychowanków pełen radości, przygód i niespodzianek. Źródłem wspaniały , dziecięcych przeżyć była zabawa w Ćwierćland. Bawiły się w nią dzieci klas O – III. Każda klasa wybrała kolor swojego Landu i pod opieką wychowawcy opracował dla niego herb, mapę, menu, dziecięcą zabawę, pantomimę, piosenkę i strój. Ileż przeżyć towarzyszyło dzieciom podczas wykonywania tychże symboli. Każdy Land chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Najwięcej jednak emocji dostarczyło zebranym prezentowanie swojego Landu. Okazało się bowiem, że twórczość i wyobraźnia dziecięca nie zna granic. Pięknie w swoim programie prezentowali się: czerwoni, żółci, zieloni i kolorowi. Ich  przepiękne stroje, popisy podobały się nie tylko rówieśnikom, ale także organizatorom i Dyrekcji Szkoły. Dziecięce występy utwierdziły nas w przekonaniu, że dobrze zorganizowana zabawa to „ prawdziwa zabawa”.  Uczniowie klas IV – VI swoje święto obchodzili pod hasłem „ W zdrowy ciele zdrowy duch”.  Na hali sportowej wspólnie z wychowawcami odbywały się konkursy i zawody sprawnościowe. Umiejętności gier zespołowych zaprezentowali w międzyklasowych rozgrywkach w piłkę ręczną i koszykówkę. Do wspólnej zabawy włączali się także wychowawcy klas. Sportowa rywalizacja dostarczała wiele atrakcji i radosnych przeżyć.   
W tym dniu każde dziecko otrzymało paczkę słodyczy ufundowaną prze Radę Rodziców. 

Chociaż raz w roku jest "Święto Matki"
Mamie się co dzień należą kwiatki

        Już po raz kolejny 26 maja dzieci zaprosiły swoje mamy do szkoły aby wspólnie uczcić święto Dnia Matki. Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci z oddziału przedszkolnego. To oni słowami wierszy, wesołym śpiewem i rytmicznym tańcem oddali miłość i  szacunek swoim Mamusiom. Nastrojowy montaż słowno - muzyczny przygotowali uczniowie klas I - III. Śpiewali piosenki i recytowali wiersze w których dziękowali za miłość i trud wychowania. Uroczystość wzbogaciły występy grup tanecznych. Uczniowie klasy I zaprezentowali taniec z chustą animacyjną, a dzieci z koła "Kropeczki" zatańczyły skocznego rock and rolla oraz taniec "cha cha". 
Uśmiech na twarzach oraz brawa świadczyły o radości i wzruszeniu wszystkich gości.
Na koniec każdy uczeń złożył swojej mamie życzenia oraz wręczył własnoręcznie wykonany upominek.
W miłej atmosferze przy kawie i herbacie oraz słodkich wypiekach czas szybko upłynął.

 

 Święto Konstytucji 3 Maja !

         30 kwietnia 2010r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie, jak co roku kolejną rocznicę uczniowie naszej szkoły mogli uczcić biorąc udział w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem pani Krystyny Oleksy i pani Marzeny Mordarskiej. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzi aktorzy, w pięknych strojach szlacheckich,  przypomnieli nam okoliczności powstania Konstytucji oraz smutne losy naszego państwa u schyłku XVIII wieku. Pieśni patriotyczne i wiersze zaprezentowane przez uczniów wprowadziły nas w nastrój wielkiego, majowego święta. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni "Boże coś Polskę".

         W sercach uczniów i nauczycieli obok wzruszeń zagościła refleksja nie tylko o tym co było kiedyś, lecz także o dniu dzisiejszym i o przyszłości naszego narodu.

                               PAMIĘĆ OFIAR KATASTROFY PREZYDENCKIEGO SAMOLOTU POD SMOLEŃSKIEM   

„Jak kruche jest życie i jak niezbadane są wyroki boskie”                                       
10.04.2010r. w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska oraz Prezydent na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu. Aby uczcić pamięć osób tragicznie zmarłych w Smoleńsku w naszej szkole zorganizowano okolicznościowy apel. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Ks. Andrzej Koroński poprowadził modlitwę za dusze zmarłych.                                                                                                                                           

Spotkanie z poezją wiosenną

 

Nareszcie przyszła! W szkole jest weselej!

         Obchody pierwszego dnia wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości szkoły. Tegoroczna zabawa miała miejsce 26 marca 2010r. i przebiegała pod hasłem "Wiosna wierszem i piosenką malowana".

         Z tej okazji dzieci z klas 0-III zaprezentowali na scenie swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszyscy uczestnicy wiosnę powitali kolorowymi strojami wykonanymi samodzielnie lub z pomocą rodziców. Na zakończenie występów Pani Dyrektor wszystkich obdarowała słodyczami.

         Powitanie wiosny w naszej szkole upłynęło w radosnej atmosferze. Na pewno wiosnę poczujemy w cieplejszych promykach słońca i ujrzymy w pierwszych kolorowych, wiosennych kwiatach na łące i w parku.  

 

Niezwykła lekcja języka polskiego

24 lutego 2010r. odbyły sie uroczyste obchody 100- nej lekcji języka polskiego w klasie IV. uczniowie na tę okazję przygotowali wspaniałe przyjęcie, udekorowali klasę i przynieśli różne smakołyki. Niektórzy przebrali się za postacie z bajek. 100-na lekcja była podsumowaniem dotychczasowo zdobytej wiedzy. Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy z j. polskiego. Wszyscy zostali nagrodzeni kolorowymi piegami i słodyczami. Lekcja przebiegła w miłej i radosnej atmosferze.   

 
Pasowanie Pierwszoklasistów na czytelników biblioteki

15 stycznia 2010r.

Każdy pierwszak obiecuje
po książki sięgać z radością,
bo czytanie daje wiedzę
i jest wielka przyjemnością.

Chcemy czytać, dbać o książki,
poznawać z nich świat i ludzi.
I nie nudzić się, bo z książką
dziecko nigdy się nie nudzi.

 Obiecujemy dziś także
w bibliotece gościć często
I pamiętać: biblioteka
jest najmilszym miejscem w szkole.
Obiecujemy!

 

       Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników odbyła się 15.01.2010r. Specjalnie na tę okazję uczniowie klasy III wraz z panią bibliotekarką mgr Krystyną Oleksy przygotowali przedstawienie pt. „W krainie książki”. Program artystyczny   prowadzony przez Krasnali przypomniał najmłodszym czytelnikom wiele znanych i lubianych postaci z bajek. Pierwszoklasiści wykazali się wspaniałą wiedzą. Perfekcyjnie rozpoznawali starszych kolegów przebranych za postacie z bajek: Czerwony Kapturek, Kaczka Dziwaczka, Calineczka, Koziołek Matołek, Księżniczka na ziarnku grochu, Kubuś Puchatek, Dziewczynka z zapałkami, Kopciuszek. Teraz już sami będą swobodnie korzystać ze zbiorów biblioteki i poznawać  świat bajek. Po uroczystym pasowaniu na czytelnika młodzi czytelnicy otrzymali prośbę książki i legitymację czytelnika. Dzisiaj też po raz pierwszy wypożyczyli piękne, kolorowe i na pewno interesujące książki. 
Gratulujemy uczniom tytułu czytelnika i mamy nadzieję, że każda przeczytana książka stanie się dla nich źródłem wiedzy.

 To była świetna zabawa!!!

W dniu 12.01.2010r. odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Zabawę przebierańców połączyliśmy ze Świętem Babci i Dziadka.

Najpierw licznie zebrani Dziadkowie oglądali sztukę „Czerwony Kapturek” i tańce w wykonaniu uczniów klasy II. Po częściach artystycznej wnuczęta w dowód swej miłości wręczyły najukochańszym  babciom i drogim dziadkom samodzielnie wykonane laurki.Potem przy dźwiękach skocznych melodii bawili się dziadkowie, wnukowie, rodzice i nauczyciele. Udekorowana sala, ciekawe stroje balowe, piękna muzyka, liczne konkursy prowadzone przez wodzireja wprawiły wszystkich  w szampańskie humory.

Super impreza pozostanie na długo w pamięci dziecii zaproszonych gości. 

Wigilia

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,

Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski”

                                                                               Czerwone Gitary

         Wtorek, 22 grudnia 2009r. był ostatnim dniem nauki przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym dniu odbyła się Szkolna Wigilia. Przebiegała ona w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości. Uroczystość rozpoczął ks. Andrzej Koroński wspólną modlitwą. Były płynące z głębi serca życzenia, opłatek – symbol chleba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólnie śpiewane kolędy. Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wspaniałych wigilijnych potraw. Uczniowie klasy VI zaprezentowali przedstawienie jasełkowe „ Jest taki dzień”. Tym miłym akcentem wprowadzili całą brać szkolną w okres najpiękniejszych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Ten niezwykły dzień na zawsze zapisał się w pamięci wszystkich uczestników.

 

Wizyta Świętego Mikołaja

5 grudnia 2009r.

           W tym roku Święty Mikołaj odwiedził nas już 5 grudnia. Spotkaliśmy się z nim na holu szkolnym. Z radością przywitaliśmy naszego gościa. A potem było to, na co czekaliśmy – upominki! Podchodziliśmy klasami, a Święty Mikołaj miał dla każdego prezencik. Nie zapomniał też o naszych nauczycielach. Na koniec podziękowaliśmy dostojnemu gościowi i zaprosiliśmy go na przyszły rok. Obiecał, że przyjdzie!

 Święto Odzyskania Niepodległości 9 listopada 2009r.

           W naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający jeden z najważniejszych w historii narodu polskiego dzień – 11 listopada 1918r. Uczniowie klasy IV i V zaprezentowali montaż słowo – muzyczny „Tak narodziła się niepodległa wolna Polska”. Wiersz i pieśni patriotyczne przypomniały nam o trudach walki polskich żołnierzy walczących  o Ojczyznę.

 

IX Dzień Papieski – „ Jan Paweł II – Papież Wolności”

15 października 2009r.

                         31 lat temu 16 października 1978 roku w Watykanie Kardynałowie wybrali  na następcę Świętego Piotra Polaka Karola Wojtyłę. Papież przyjął imię Jan Paweł II.

W dniu dzisiejszym w nasze szkole wszyscy uczestniczyliśmy w wyjątkowym apelu. W czasie tego spotkania dziewczęta z Grupy Maryjnej przygotowały montaż  słowno – muzyczny. Młodzież z dumą przypomniała o naszym Wielkim Rodaku, Papieżu Janie Pawle II, człowieku darzonym szacunkiem, największym autorytecie naszych czasów.
Na zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II – Barkę.

Święto Edukacji Narodowej

12 października 2009r

     12 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnił występ uczniów klasy VI. Zaprezentowali oni pełen humoru i dowcipu program artystyczny pt. „ Portret nauczyciela słowem malowany”. Pani Dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi oraz złożyła najlepsze życzenia. Były także życzenia od uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców. 

 

Europejski Dzień Języków

       Dnia 26 września obchodzony jest na całym świecie Europejski Dzień Języków. Nasza szkoła po raz drugi  wzięła udział w tych uroczystościach. W tym roku 25 września uczniowie klasy szóstej przygotowali program artystyczny, w którym przedstawili: język, kulturę i historię Czech, Belgii i Irlandii. Najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Żegnajcie letnie przygody!

Witaj nam szkoło radosna…

1 września 2009r.

Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie do stęsknionej szkoły przybyli – wypoczęci, opaleni, z śmiechem na twarzy i pełni zapału do nauki uczniowie.

Szczególnie gorąco witaliśmy najmłodszych uczniów -Pierwszoklasistów. 1 września to dzień szczególnie ważny  w życiu naszych najmłodszych kolegów i koleżanek. Dyrektor Szkoły skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

"Ślubuję uroczyście!
Będę starał się być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli,
przełożonych i rodziców.
Będę uczył się tego co piękne.
Będę kochał swoją Ojczyznę.”

Jak tradycja każe uczniowie zostali pasowani przez Dyrektora Szkoły na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, przy pomocy symbolicznego pióra. Wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy . Na koniec uroczystości były pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

 

Rok szkolny 2008/2009
Bal choinkowy

Od wielu lat, w naszej szkole, organizujemy dla dzieci bale choinkowe. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów jak i też ich rodziców. Na tę okazję dzieci z pomocą rodziców przygotowują różne stroje. Każde dziecko stara się wyglądać pięknie i ciekawie, dlatego stroje są bardzo pomysłowe i zaskakujące. Przy dźwiękach skocznych melodii bawią się różne postaci: księżniczki, królewicze, piraci, strażacy, kominiarze,lisy, zające i inne.
Tak bawiły się dzieci w tym roku:

Zabawę zorganizowano w dwóch grupach wiekowych, klasy 0 - III i klasy IV - VI.
Uważamy, że bal choinkowy jest spotkaniem integrującym całe środowisko szkolne jak również imprezą o wysokim poziomie wychowawczym. Wysoki poziom wychowawczy imprezy osiągamy dzięki dużemu zaangarzowaniu rodziców, którzy nie tylko pomagają w przygotowaniu pięknych strojów, ale także przygotowują dla swoich dzieci smaczny poczęstunek.

Dzień Babci i Dziadka

Babciom i Dziadkom w Dniu Ich Święta zdrowia, radości życzą wnuczęta ...
Tak rozpoczęła się w dniu 21. 01. 09r. uroczystość Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole. W uroczystości wzięła udział ilczna grupa zaproszonych gości, nauczycieli i uczniowie kl. 0 - VI.
Program okolicznościowy przedstawili uczniowie kl. 0 - III pod kierunkiem swoich wychowawców.
Przy ciastku i herbatce dziadkowie podziwiali popisy maluchów w tańcach, piosenkach, wierszach i scence o Czerwonym Kapturku.

Wszystkie występy podobały się bardzo i nagradzane były gromkimi brawami. Po występach wnukowie złożyli swoim dziadkom najlepsze życzenia oraz wręczyli samodzielnie wykonane laurki i kwiaty. Do życzeń od wnuków dołączyła się także  dyrektor szkoły mgr Helena Borucka. Było wiele emocji, radości i wzruszeń. Szczęśliwi dziadkowie dziękowali Dyrekcji Szkoły, nauczycielom i wnukom za wspaniałą imprezę.


V akcja "Zostań Świętym Mikołajem"

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w realizację akcji "Zostań Świętym Mikołajem". W ramach akcji przynosili do szkoły zabawki, książki, przybory szkolne, w ten sposób chcieli sprawić radość dzieciom potrzebującym- wśród nich niepełnosprawnym- z naszego regionu.
Finał akcji "Zostań Świętym Mikołajem" zorganizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach kierowaną przez senatora Stanisława Koguta odbył się 6 grudnia 2008r w Szkole Podstawowej w Stróżach. 

Pięcioro dzieci z naszej szkoły wraz z Panią Katarzyną Dudką wzięło udział w podsumowaniu tej wspaniałej z serca płynącej akcji.

Spotkanie ze Św. Mikołajem

Tradycyjnie jak co roku naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj wraz ze swoimi elfami wręczając prezenty wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, czym sprawił wielką radość i wywołał uśmiech na twarzach.

Obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych w naszej szkole.

14 listopada przypada Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. W tym roku nasza szkoła w sposób szczególny przygotowała się do obchodów tego święta.

 • Zaproszono przedstawiciela Policji st. asp. Marię Szubryt z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej na spotkanie z dziećmi w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Wypadki na drogach - porozmawiajmy". Była to przepiękna lekcja o bezpieczeństwie na drogach.
 • Uczniowie klas 0 - VI przygotowali plakaty i rysunki tematyczne związane z ruchem drogowym. Prace te wykorzystano na wystrój korytarza
 • Uczniowie klas 0 - III z pomocą wychowawców zaprojektowali i wykonali różnorodne emblematy/ misie, słoneczka, samochodziki, kwiatki/ na których umieszczali przesłania do rodziców o zachowanie bezpieczeństwa na drogach
 • Wychowawczynie klas 0 - III przygotowały i przeprowadziły wśród uczniów Wielki Turniej Ruchu Drogowego, który oceniała komisja w składzie: st. asp. Maria Szubryt i Dyrektor Szkoły mgr Helena Borucka

Jesteśmy pewni, że ta niecodzienna lekcja dostarczyła naszym wychowankom nie tylko wiedzy o bezpiecznym zachowaniu się na drogach, ale także była źródłem wielu miłych przeżyć, które na zawsze zostaną w ich pamięci. To wspaniałe spotkanie przypominać będą również liczne upominki - płyty CD "Bezpieczne dzieci" - które dzieci otrzymały od Policjantki.
To niezwykłe spotkanie było zorganizowane na podsumowanie obchodów Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych w naszej placówce.

90 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

Co roku w naszej szkole organizowany jest apel poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa. Oddając szacunek tym co odeszli w walce o wolność i niepodległość klasa 5 przygotowała montaż słowno - muzyczny.

Dzień Papieski

Mając jeszcze w uszach słowa wypowiedziane mocnym głosem przez Ojca Św. Jana Pawła II naszego rodaka chcieliśmy uczcić rocznicę Jego wyboru na stolicę Piotrową. Uczniowie klasy 5 pod kierunkiem ks. mgr Witolda Warzechy przygotowali program słowno - muzyczny przeplatany nagraniami Kazań Papieskich


14 października Dzień Edukacji Narodowej
.

Wychowankowie naszej szkoły zawsze pamiętają o swoich nauczycielach. Z okazji tego dnia uczniowie klasy 6 przygotowali akademie, złożyli życzenia i wręczyli symboliczne kwiaty.
Ślubowanie klasy I

28 października 2008r. w naszej szkole odbyła się niecodzienna uroczystość - Ślubowanie klasy I. W tym roku Ślubowanie składało 19- tu uczniów /10 dziewczynek i 9 chyłopców.

Wydarzenie to było wielkim przeżyciem dla Pierszoklasistów oraz ich Rodziców.
Na tę okazje uczniowie klas 0-III pod przewodnictwem swoich wychowawców  przygotowali i przedstawili program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki, scenki oraz życzenia.
Nadrzędną częścią uroczystości, było Ślubowanie na flagę. Uczniowiez wyciągniętymi palcami w stronę flagi powtarzali za Wychowawczynią tekst przysięgi. Po odbytym Ślubowaniu Dyrektor Szkoły mgr Helena Borucka dokonała "Pasowania na ucznia" oraz wręczyła wszystkim składającym ślubowanie pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uczniowie klasy 0, II i III wręczyli Pierwszoklasistom upomniki przygotowane przez siebie. Z kolei rodzice dzieci z klasy I zaprosili wszystkie dzieci klas 0-III na poczęstunek. Po udanym spotkaniu integracyjnym odbyła się krótka zabawa przy muzyce radujące serce wszystkich dzieci.
ZDJĘCIA:

26 wrzesień - Europejski Dzień Języków

Dnia 26 września odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków. W tym dniu odbyła się z tej okazji akademia.
Uczniowie klasy 6 przygotowali wraz z panią Ewą Rapacz przygotowali krótką informację o wybranych 3 krajach europejskich: Włochy, Francja i Niemcy. Każda grupa przedstawiła kulturę danego kraju. Po wysłuchaniu prezentacji nauczyciel zadał pozostałym uczniom pytania na temat przedstawionych krajów. Każdy uczeń, który odpowiedział poprawnie otrzymywał symboliczną nagrodę.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009

Dnia 1 września odbyło się  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Akademia poprzedzona została mszą świętą, którą odprawił ksiądz Witold Warzecha w miejscowej kaplicy. Potem uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przeszli do budynku szkoły. Tutaj wszyscy obecni obejrzeli i wysłuchaliprzedstawienia porzygotowanego przez uczniów klas młodszych. Okolicznościową akademię z okazji 69 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej przedstawili uczniowie klas 5 i 6 pod opieką pani Krystyny Oleksy. Całość zakończyło przemówienie pani dyrektor Heleny Boruckiej. Po czym uczniowie udali się do klas razem ze swoimi wychowawcami.