Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2019 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe:
27 stycznia 2020 r. - 9 lutego 2020 r.
(Województwa: . kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna
9 kwietnia - 14 kwietnia 2020r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Egzamin ósmoklasisty:

20 kwietnia 2020 r. - język polski,

21 kwietnia 2020 r. - matematyka

22 kwietnia 2020 r. - język angielski

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
31 października 2019 r.

2-3 stycznia 2020r.
21, 22, 23 kwietnia,2020r. (egzamin ósmoklasisty)
1 czerwca 2020r. (Zielone Świątki)

12 czerwca 2020 r. (piątek po Bozym Ciele)
(podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 6 października 2010r. - Dz.U. Nr 186, poz. 1245)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7. Ferie letnie
27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)