Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i  placówek oświatowych” Grant 1 - Gmina Ciężkowice

Grant 1: na zakup narzędzi do nauki zdalnej

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 1

Celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych m. in. w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie  szkół w narzędzia do nauki zdalnej.

Gmina Łukowica  złożyła wniosek grantowy o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla szkół umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Wniosek ten został pozytywie oceniony, dzięki czemu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie  w kwocie 25 000,00zł na zakup komputerów (laptopów)  z oprogramowaniem, słuchawek z mikrofonem, kamery internetowej oraz pętli indukcyjnej dla  niedosłyszących.