Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i  placówek oświatowych” Grant 1 - Gmina Ciężkowice

Grant 1: na zakup narzędzi do nauki zdalnej

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 1

Celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych m. in. w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie  szkół w narzędzia do nauki zdalnej.

Gmina Łukowica  złożyła wniosek grantowy o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla szkół umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Wniosek ten został pozytywie oceniony, dzięki czemu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie  w kwocie 25 000,00zł na zakup komputerów (laptopów)  z oprogramowaniem, słuchawek z mikrofonem, kamery internetowej oraz pętli indukcyjnej dla  niedosłyszących. 

Projekt pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczność podjęcia działań w zakresie pomocy szkołom w walce z zagrożeniami i skutkami pandemii Covid-19, realizowane na trzech płaszczyznach.

Jedną z nich jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej (Grant 1). Dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły i nauczycieli, nasza szkoła otrzymała środki w kwocie 25 000,00zł na zakup narzędzi multimedialnych niezbędnych do nauki zdalnej. Zakupiono 9 laptopów, kamerę internetową oraz 14 sztuk słuchawek do komputera. Wszystko po to, aby zapewnić w szkole sprzęt dla uczniów w razie zmiany formy nauczania z uwagi na przeciwskazania do nauki stacjonarnej. Ponadto, zakupiony sprzęt będzie służył uczniom w nauce na terenie szkoły w rozwijaniu kompetencji cyfrowych.