Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świdniku ustala w Szkole następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek)

22 grudnia 2023 r. (piątek)

2 maja 2024 r. (czwartek)

14 - 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek)

31 maja 2024 r. (piątek)

 

Dni dodatkowo wolne są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole. Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych organizowanych na terenie szkoły w w/w terminach.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

 

1 listopada  (środa)

Wszystkich Świętych

1 maja  (środa)

Święto Pracy

3 maja  (piątek)

Święto Konstytucji 3 Maja

30 maja  (czwartek)

Boże Ciało