Z życia szkoły

Ważne wydarzenia

40.rocznica nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego oraz 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej

„Nauka skarbem drogim,
Tak bogatym jak ubogim
I bogactwa często giną
Lecz nauki nie przeminą”.

/Jan Kochanowski, Pieśń IX/

                 

                  18 października 2023 roku Szkoła Podstawowa w Świdniku obchodziła jubileusz 40-lecia nadania imienia Jana Kochanowskiego. Obchody rozpoczęły się w kościele Mszą św. o godz. 11.00, którą odprawili ks. Dziekan Wiesław Majca oraz ks. Paweł Lebda. W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Pani Urszula Nowogórska, Wójt Gminy Łukowica Pan Bogdan Łuczkowski, Radny Gminy Łukowica Pan Henryk Talar, sołtysi sołectw z obwodu szkoły Pani Maria Twardowska i Pan Stanisław Pustułka, Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji Pani Joanna Juras, emerytowany dyrektor Pani Helena Borucka, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie i rodzice.

                    Cała społeczność szkolna po mszy świętej, ze sztandarem na czele, przeszła na teren szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, prowadzona przez uczniów klasy VII: Hannę Stefanowicz i Ignacego Kutka. Oficjalnego powitania gości dokonała pani dyrektor Lucyna Borzęcka. Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny, który składał się z montażu słowno-muzycznego oraz przedstawienia teatralnego opartego na twórczości Jana Kochanowskiego. Dzieci zachwyciły swoimi umiejętnościami aktorskimi i wokalnymi. Wspaniałym dopełnieniem programu był renesansowy taniec w wykonaniu uczniów.

                   Kolejnym punktem uroczystości były życzenia dla wszystkich nauczycieli z okazji ich święta, które w tym roku zbiegło się ze wspaniałym jubileuszem, jakim jest 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej. Uroczyste 100-lat po lachowsku wybrzmiało z ust uczniów należących do Szkolnego Koła Regionalnego „Świdnicoki”.

                  Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na współpracę szkoły ze społecznością lokalną, jej bogaty dorobek , liczne sukcesy oraz prowadzoną współpracę z innymi placówkami oświatowymi. Złożyli również gratulacje, a także życzenia dalszego rozwoju placówki. Udział w uroczystości dostarczył zebranym wielu emocji, ale jeszcze więcej wzruszeń i radości. Jubileusz 40-lecia nadania imienia szkole to wydarzenie, które na długo zapisze się w pamięci uczestników –zarówno gości, jak też aktualnych pracowników i uczniów szkoły.

GALERIA

 

JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
1968 - 2018

"Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie..."

/W. Szymborska, Poezje/

 

50 lat minęło, czyli jubileusz pełen pozytywnych wzruszeń

           11 października 2018 roku odbyły się obchody 50-lecia naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy, samorządowcy, dyrektorzy szkół, rodzice, przyjaciele i sponsorzy szkoły, a także uczniowie i licznie przybyli absolwenci. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie, znaleźli się m.in. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Urszula Nowogórska, Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Dariusz Leśniak, Wójt Gminy Łukowica – Czesława Rzadkosz, Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy – Małgorzata Pogwizd, dyrektorzy szkół, przedszkola oraz wielu innych instytucji, z którymi współpracuje „jubilatka”.

             Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, odprawioną przez kapłanów uczących w szkole. Kolejny etap obchodów miał miejsce w budynku szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, której fundatorami są nauczyciele, rodzice i pracownicy obsługi.

        To rzeczywiście było święto szkoły, mówiono o niej, o jej przeszłości i przyszłości, gratulowano sukcesów i składano życzenia dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i przede wszystkim, tworzącym szkołę uczniom, którzy przygotowali specjalną część artystyczną, która dotyczyła historii podstawówki w Świdniku. Złoty jubileusz szkoły wpisał się także w obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Połączenie tych dwóch - istotnych historycznie wydarzeń - dodało świętu rangi
i wpłynęło na podniosły charakter uroczystości.

                  Dyrektor Szkoły w swoim przemówieniu przypomniała osoby, które na przestrzeni lat tworzyły kadrę dyrektorską. Podkreśliła, że historia szkoły to powód do dumy, a obchodzony jubileusz jest okazją do wyrażenia słów uznania wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces kształcenia młodzieży w tej szkole.

          Wyjątkowym wyróżnieniem było wręczenie podczas uroczystości medalu POLONIA Minor dla szkoły i poprzedniej Pani Dyrektor mgr Heleny Boruckiej, przyznanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. To nagroda za podejmowane przez placówkę działania i osiągnięcia, którymi może szczycić się szkoła.

-   Każda szkoła jest unikatowa, bo za każdą szkołą kryją się sukcesy i ścieżka edukacyjna wielu osób. Mogę sobie wyobrazić jakie uczucia towarzyszą uczestnikom tego jubileuszu, jak z sentymentem wspominają oni swoich nauczycieli, jak zupełnie inaczej patrzą dzisiaj na swoją szkołę, na to, co w niej zdobyli, jakie emocje w niej zostawili–mówiła obecna na uroczystości Urszula Nowogórska, wręczając medal.

– Ze wzruszeniem uczestniczę w tym jubileuszu, gdyż pamiętam ile mój ojciec zrobił, aby ta szkoła zaczęła istnieć. Bardzo różni się ten obiekt od tego sprzed 50 lat. Dzisiejsi uczniowie ze Świdnika mają ogromne szczęście, bo ta szkoła jest piękna
i nowoczesna – mówił Marek Gryźniak, syn pierwszego kierownika szkoły w Świdniku.

           Ciepłe słowa i życzenia wielu sukcesów w kolejnych latach działalności popłynęły również z ust Pani Wójt, a także przedstawicieli instytucji i przybyłych dyrektorów szkół, którzy na ręce dyrektora szkoły złożyli gratulacje.

         W dalszej części obchodów jubileuszu szkoły wszyscy zgromadzeni mogli zwiedzać szkołę i zapoznać się okolicznościową wystawą. Z tej okazji zostały wykonane liczne dekoracje i prezentacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tablice absolwentów, historia szkoły, przedstawiona w formie osi czasu oraz kroniki szkolne sprzed lat. Do jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki okolicznościowe, którymi obdarowano gości. Wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakończyło uroczystości jubileuszowe.

Podsumowanie pracy wieloletniego Dyrektora Szkoły Pani Heleny Boruckiej

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna…”

Jan Twardowski

            22 czerwca 2018 zakończył się kolejny rok szkolny. Po 10 miesiącach nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice, a także Pracownicy Obsługi tradycyjnie uczestniczyli w tym dniu w uroczystej mszy i akademii.

        Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i podziękowań. Podczas apelu pani Dyrektor złożyła podziękowania rodzicom, nauczycielom, uczniom i wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w naszej szkole oraz służyli czasem i zaangażowaniem we wszelkich działaniach i imprezach. Następnie zostali nagrodzeni ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżnili się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.

          W tym dniu odbyło się także uroczyste pożegnanie oraz podsumowanie 26 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Świdniku, znanej w gminie i w powiecie Pani Dyrektor Heleny Boruckiej, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. W swoich wystąpieniach nauczyciele, uczniowie i rodzice podkreślali wielki wkład pracy Pani Dyrektor, która  potrafiła stworzyć i pokierować szkołą, odnoszącą od samego początku sukcesy dydaktyczne i wychowawcze, a jako cel nadrzędny stawiała zawsze dobro swoich wychowanków oraz  rozwijanie ich pasji.  Uczniowie w trakcie uroczystości dziękowali za zaangażowanie w codzienne życie szkoły. Jednocześnie gratulowali sukcesów zawodowych, życząc zdrowia, pomyślności w gronie rodziny i przyjaciół, realizacji marzeń, podejmowania nowych wyzwań oraz rozwijania zainteresowań i pasji na nowym etapie życia. Wszyscy zebrani w ciepłych słowach wspominali działalność Pani Dyrektor, dziękowali za długoletnią pracę i pasję, z jaką oddawała się wychowaniu i kształceniu licznych pokoleń. 

     

Otwarcie kompleksu sportowego

         Dzień 13 września 2009r. na długo pozostanie w pamięci mieszkańców naszej wsi. To właśnie tego dnia została otwarta hala sportowa i boisko przy szkole. Uroczystość otwarcia obiektu sportowego była połączona z XI Powiatowym Świętem Owocobrania.

Uroczystość otwarcia hali sportowej i boiska sportowego  w swoim charakterze nawiązywała do otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Na ceremonię zostali zaproszeni goście specjalni: ksiądz prałat, ksiądz dziekan, ksiądz proboszcz, księża katecheci, senator, posłowie, goście z urzędu marszałkowskiego, urzędu wojewody małopolskiego, ze starostwa, kuratorium oświaty, samorządu terytorialnego, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy gminy Łukowica.

            Po Mszy Św. odprawionej w kaplicy zaproszeni gości oraz mieszkańcy w barwnym korowodzie przemaszerowali na plac przy szkole, na którym ustawiona była estrada. . W jej tle artystycznie zawieszone granatowe płótno sukno z umieszczonym motto „Szybciej, wyżej, silniej” po środku flaga biało - czerwona.

Cztery rzędy ławek przygotowanych dla gości. Ławki ustawione w półkole, co dyskretnie nawiązuje do architektury starożytnych amfiteatrów Grecji. Orkiestra witała marszem wszystkich przybyłych i przybywających. Jeszcze zanim wystartowała część oficjalna

Na estradę wkroczył  konferansjer uroczystości. Powitał wszystkich zgromadzonych, po czym prosił Panią Wójt Czesławę Rzadkosz o oficjalne otwarcie uroczystości. Pani Wój czyniąc swoją powinność, witała – tym razem wymieniając z imienia, nazwiska oraz tytułu urzędowego – przybyłych gości między innymi:

Stanisław Kogut – senator Rzeczpospolitej Polskiej

Bronisław Dudka – poseł  Rzeczpospolitej Polskiej

Arkadiusz Mularczyk - poseł  Rzeczpospolitej Polskiej

Wiesław Janczyk - poseł  Rzeczpospolitej Polskiej

Stanisław Sorys – Wicewojewoda małopolski

Urszula Nowogórska - radna             Sejmiku Województwa Małopolskiego

Grzegorz Biedroń - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

Marek Twaróg - przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty Delegatura w Nowym Sączu

Jan Puchała – starosta limanowski

Radnych Gminy Łukowica

Księża: ks. prałat  Alojzy Drożdż, ks. dziekan Wiesław Majca, ks. proboszcz Jana Gajda i księża katecheci: Łukasz Pukło, Andrzej Koroński

Firmy budowlane – wykonawców hali, prowadzących nadzór techniczny

Sołtysi

Rada pedagogiczna

Uczniowie Szkoły Podstawowej i absolwenci Szkoły

Rodzice uczniów oraz wszyscy przybyli mieszkańcy

           Po tym dość obszernym powitaniu przez kolejne kilka minut głos zabierali zaproszeni goście zmieniając się dość szybko. Wszyscy składali gratulacje i życzyli, by hala służyła uczniom i społeczności wsi, a także przyszłym pokoleniom. W słowach skierowanych do uczniów  podkreślali, że dzięki wysiłkowi Wójta mają szansę trenować w nie gorszych warunkach, niż uczniowie  z wielkich miast. Jednocześnie fakt ten stanowi, wyzwanie i zadanie. Chodzi o to, aby teraz należycie ten obiekt wykorzystać, by był on wciąż żywy, aby ten prezent owocował w uczniach wynikami sportowymi i zdrowym stylem życia. Namawiali młodych do uprawiania sportu jako metody na zyskanie optymizmu i radości życia, bo przecież „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. Młodzieży życzymy dużo satysfakcji z korzystania z obiektu.

        Pan Marek Twaróg na ręce Pani Dyrektor złożył list gratulacyjny. Uczniowie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymali upominek w postaci piłek.

       Dyrektor mgr Helena Borucka w kilku słowach serdecznie podziękowała wszystkim za współpracę i okazaną życzliwość, cierpliwość i zrozumienie, a szczególnie wyróżniła w tym miejscu Wójta Gminy. Uczniowie w podziękowaniu za tak wielki dar jakim jest hala sportowa wraz z boiskiem wręczyli upominki w postaci statuetek „Viktoria” oraz bukiety kwiatów.

       W tym miejscu nastąpił  kulminacyjny punkt programu – uroczyste przecięcie wstęgi. Wielki moment zapowiedziała Wójt Gminy Czesława Rzadkosz. Do wstęgi podchodzą:

p. Stanisław Kogut, p. Jana Puchała, p. Stanisław Sorys, p. Bronisław Dudka, p. Arkadiusz Mularczyk, p. Wiesław Janczyk, p. Urszula Nowogórska, p. Grzegorz Biedroń,  ks. dziekan  Wiesław Majca, Wójt Gminy Czesława Rzadkosz , Dyrektor Szkoły Helena Borucka oraz p. Tadeusz Dudka i p. Stanisław Pustułka. Wstęga opada – hala jest oficjalnie otwarta!

ks. prałat. Alojzy Drożdż dokonał poświęcenia hali oraz boiska sportowego nie żałując święconej wody tak na mury, jak i zebrane audytorium.

         Rozpoczęła się część artystyczna, niezwykle bogata w treści i formy. Wszyscy z uwagą oglądali i słuchali programu przygotowanego przez uczniów pod tytułem „Szkolne igrzyska czas zacząć” Po części oficjalnej nastąpiło ,,sportowe” otwarcie hali i boiska sportowego poprzez oddanie strzału na bramkę. W trakcie wykonywania rzutu w tle słychać było muzykę oddającą moment napięcia, a za bramki w momencie wpadnięcia piłki do bramki w górę uniosły się  kolorowe baloniki.

         Na zakończenie części galowej, Wójt Gminy Łukowica  p. Czesława Rzadkosz zaprosiła wszystkich oficjalnych gości na obiad i „mini-bankiet” . W tym czasie na nowo otwartym boisku rozgrywany jest pierwszy mecz Księża - Policjanci, który zakończył się wygraną policjantów.

 

Wręczenie szkole sztandaru

        Data 4  czerwca  2009 r. długo pozostanie w naszej pamięci. To właśnie dziś pomysł wręczenia sztandaru stał się rzeczywistością. Uroczystość do której cała szkoła przygotowywała się od wielu miesięcy. Nauczyciele pisali scenariusz, aktorzy uczyli się ról, tworzono  dekoracje, a chór zajmował się oprawą muzyczną. Uroczystość przerosła najśmielsze oczekiwania. Wielu z nas ze wzruszeniem i ściśniętym gardłem chłonęło każdą chwilę. Z zapartym tchem śledziliśmy wszystko to, co się działo z minuty na minutę, bo każda była wypełniona. Nic nie działo się tylko po to, by się dziać i nikt z obecnych nie zwątpi już w możliwość uporządkowania takiej uroczystości, z taką ilością osób i przy obecności gości zaproszonych. Podniosłość chwili wyczuwało się już podczas ustawiania się przed budynkiem szkoły. Uczniowie odświętnie ubrani w białych koszulach oczekiwali na to, co miało nastąpić. Przed nami orkiestra w pięknych, jednakowych strojach zagrała pierwsze dźwięki. Ruszyliśmy - czwórkami maszerując do Kościoła, by tam uczestniczyć we mszy św., podczas której poświęcony został sztandar naszej szkoły przez Czcigodnego, Księdza Dziekana  Wiesława Majcę, Proboszcza Parafii Łukowica w obecności Ojca Dobrosława, księdza Józefa i księdza Witolda. Ksiądz Dziekan  wygłosili homilię, w której nawiązał do naszego patrona Jana Kochanowskiego oraz rangi sztandaru jaki spełnia w życiu każdej społeczności.
   Kolejnym etapem uroczystości było przekazanie sztandaru Pani Dyrektor mgr Helenie Boruckiej przez przedstawicieli rodziców: Bernadeta Oleksy, Krzysztof Bugajski, Agata Opoka, która z kolei przekazała go uczniom, na ręce pocztu sztandarowego reprezentowanego przez: Przemysław Zając, Natalia Zgadło, Aleksandra Sewielska.
     Po wyjściu z Kościoła przemaszerowaliśmy do szkoły. Na scenie już czekali na nas prowadzący uroczystość uczniowie – Justyna Krawczyk i Mateusz Borzęcki. Nad sceną wisiał napis: Śladami mistrza Jana z Czarnolasu. Na I piętrze była wystawa najlepszych prac w konkursach o Janie Kochanowskim. Przedstawiono tam również życie i twórczość naszego patrona oraz zdjęcia z wycieczki jaką odbyli uczniowie naszej szkoły do Czarnolasu.

     Uroczystość odbywała się na parterze wspaniale przystrojonym na tę okazję. W centrum znajdowała się słynna czarnoleska lipa, znana z poezji naszego patrona. Tłem dekoracji był staropolski dwór i piękne niebo wykonane z materiału. 
Uroczystość rozpoczęto przy werblach wprowadzeniem sztandaru i  odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani Dyrektor Helena Borucka, serdecznie przywitała gości przybyłych na naszą uroczystość wśród których znaleźli się m. in.:
- Pan Mark Twaróg - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
- duszpasterze, którzy odprawili mszę święta w intencji naszej Szkoły: 
Czcigodny Księdz Dziekan  dekanatu Łąckiego  Wiesław Majca,
Absolwenci naszej szkoły:
Ojciec Dobrosława - Stanisław Mężyk z Katowic,
Ksiądz Józef Buźniak  wikary z Łącka,
oraz
Ksiądz Wiktor Warzecha wikary z Łukowicy,
- Pani Czesława Rzadkosz - Wójt Gminy Łukowica
- Pani Urszula Nowogórska - Radna Województwa Małopolskiego w Krakowie
- Pani Maria Tomaszek - Przewodnicząc Rady Gminy Łukowica
- Pan Janusz Mrowca – przewodniczący komisji oświatowej przy Radzie Gminy Łukowica
- Pani Krystyna Golonka i Pani Teresa Błaszczyk - Radne Gminy Łukowica
- Pani Małgorzata Pogwizd - Dyrektor GZEAS  w Łukowicy
- Dyrektorzy z placówek oświatowych z Gminy Łukowica,
- Pan Krzysztof Tobiasz – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku,
- Pan Tadeusz Dudka – sołtys wsi Świdnik
- Pan Stanisław Pustułka – sołtys wsi Owieczka
- Sponsorzy dzisiejszej uroczystości,
- Nauczyciele emerytowani
- Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły
- Rodzice

Następnie przedstawiciele uczniów z naszej  szkoły złożyli uroczyste ślubowanie na nowo otrzymany sztandar. Po czym goście wygłosili przemówienia dotyczące naszego patrona oraz zorganizowanego święta.

                                                  
Z kolei Dyrektor Szkoły wyraziła wdzięczności tym, którzy bardzo kochają dzieci, bezinteresownie wspomagają naszą szkołę i poświęcają jej swój cenny. Osoby te  pragniemy uhonorować tytułem „Przyjaciela Szkoły Podstawowej w Świdniku”. Wśród nich znaleźli się:  
     Pan Artur Dzigański
Pan Władysław Ścianek
Pan Marek Twaróg
Pani Czesława Rzadkosz
Pani Małgorzata Pogwizd
Ksiądz Dziekan Wiesław Majca
Wręczając podziękowaia fundatorom i sponsorom dzisiejszej uroczystości Pani Dyrektor powiedziała, że „Obok wartości związanych z patriotyzmem, tradycją czy tożsamością - sztandar to również i przedsięwzięcie natury finansowej.Ofiarność i życzliwość ludzi dobrej woli pomogła jednak zrealizować to zadanie. Myślę tutaj o fundatorach:

 Ks. Witoldzie Warzecha – fundatorze drzewca
Panu Robercie Talarze i Dariuszu Wielocha prezesach firmy Italvelluti Polska- fundatorach materiału na sztandar, szarfy ido gabloty;
oraz mieszkańcach wsi Świdnik, Owieczka i sponsorach, do których należą:
Pan Józef Morzywołek  - Właściciel Zakładu  w Nowym Sączu
Pan Wiesław Czop - Właściciel Zakładu Remontowo – Budowlanego w Podegrodziu
 Pan Tadeusz Łatka - Właściciel Zakładu Handlowo - Usługowego w Świdniku
 Pani Urszula Nowogórska – radna województwa małopolskiego,
Państwo Danuta i Dariusz Wielocha
Pani Teresa Błaszczyk - Radna Gminy Łukowica”. 

                                    
Część oficjalna uroczystości zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły „Czego chcesz od nas Panie”, psalm Jana Kochanowskiego, do którego melodię skomponował ks. Janusz Krajewski i wyprowadzeniem sztandaru.
Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczną pod tytułem "Śladami mistrza Jana z Czarnolasu" przygotowana przez uczniów tutejszej szkoły pod kierunkiem nauczycielki mgr Krystyny Oleksy i Dyrektora Szkoły. Piękna inscenizacja, piękna scenografia, odpowiednio dobrane do epoki stroje i rekwizyty dostarczyły widzom wielu przeżyć i estetycznych doznań. Naszej uroczystości towarzyszył również chór.                                                     
Uroczystość dobiegła końca, ale jej echo jeszcze długo pozostanie z nami. Przemyślana i dopracowana do najmniejszego szczegółu, była rezultatem wspólnego wysiłku całej szkolnej społeczności. Każdy miał jakiś swój wkład, dał cząstkę samego siebie. Mnóstwo różnych pomysłów, długie dyskusje, nawet jeżeli chodziło o drobny szczegół, przygotowania... wszystko miało ogromne znaczenie.

     Do powierzonych nam zadań podchodziliśmy bardzo poważnie, angażując w nie całe swoje serce. Jesteśmy dumni z rezultatów naszej pracy. Owoc tego wysiłku przyniósł nam ogromną satysfakcję, a to największa nagroda. Postaramy się godnie wypełniać nasze obowiązki, tak, by patron Jan Kochanowski, mógł być z nas dumny, a nasza niewielka Ojczyzna szczyciła się małą, ale WIELKĄ - biorąc pod uwagę działania i sukcesy – SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO.
W odczuciu zebranych Święto nadania sztandaru miało bardzo uroczysty i podniosły charakter. Było wspaniałym podsumowaniem obchodów ważnych rocznic.
Otrzymany sztandar - symbol szkoły z wizerunkiem Jana Kochanowskiego, Godłem i barwami narodowymi stał się znakiem wyrażającym ciągłość historii naszej szkoły, jak również ładunkiem wartości, o które walczyli nasi przodkowie, broniąc wolności, niepodległości i wiary. Od dziś będziemy z nim uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Będzie on chlubą całej społeczności szkolnej. Otaczany będzie czcią i szacunkiem. Zajmie honorowe miejsce w naszej placówce.