Z życia szkoły

Ważne wydarzenia

 

Otwarcie kompleksu sportowego

         Dzień 13 września 2009r. na długo pozostanie w pamięci mieszkańców naszej wsi. To właśnie tego dnia została otwarta hala sportowa i boisko przy szkole. Uroczystość otwarcia obiektu sportowego była połączona z XI Powiatowym Świętem Owocobrania.

Uroczystość otwarcia hali sportowej i boiska sportowego  w swoim charakterze nawiązywała do otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Na ceremonię zostali zaproszeni goście specjalni: ksiądz prałat, ksiądz dziekan, ksiądz proboszcz, księża katecheci, senator, posłowie, goście z urzędu marszałkowskiego, urzędu wojewody małopolskiego, ze starostwa, kuratorium oświaty, samorządu terytorialnego, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy gminy Łukowica.

            Po Mszy Św. odprawionej w kaplicy zaproszeni gości oraz mieszkańcy w barwnym korowodzie przemaszerowali na plac przy szkole, na którym ustawiona była estrada. . W jej tle artystycznie zawieszone granatowe płótno sukno z umieszczonym motto „Szybciej, wyżej, silniej” po środku flaga biało - czerwona.

Cztery rzędy ławek przygotowanych dla gości. Ławki ustawione w półkole, co dyskretnie nawiązuje do architektury starożytnych amfiteatrów Grecji. Orkiestra witała marszem wszystkich przybyłych i przybywających. Jeszcze zanim wystartowała część oficjalna

Na estradę wkroczył  konferansjer uroczystości. Powitał wszystkich zgromadzonych, po czym prosił Panią Wójt Czesławę Rzadkosz o oficjalne otwarcie uroczystości. Pani Wój czyniąc swoją powinność, witała – tym razem wymieniając z imienia, nazwiska oraz tytułu urzędowego – przybyłych gości między innymi:

Stanisław Kogut – senator Rzeczpospolitej Polskiej

Bronisław Dudka – poseł  Rzeczpospolitej Polskiej

Arkadiusz Mularczyk - poseł  Rzeczpospolitej Polskiej

Wiesław Janczyk - poseł  Rzeczpospolitej Polskiej

Stanisław Sorys – Wicewojewoda małopolski

Urszula Nowogórska - radna             Sejmiku Województwa Małopolskiego

Grzegorz Biedroń - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

Marek Twaróg - przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty Delegatura w Nowym Sączu

Jan Puchała – starosta limanowski

Radnych Gminy Łukowica

Księża: ks. prałat  Alojzy Drożdż, ks. dziekan Wiesław Majca, ks. proboszcz Jana Gajda i księża katecheci: Łukasz Pukło, Andrzej Koroński

Firmy budowlane – wykonawców hali, prowadzących nadzór techniczny

Sołtysi

Rada pedagogiczna

Uczniowie Szkoły Podstawowej i absolwenci Szkoły

Rodzice uczniów oraz wszyscy przybyli mieszkańcy

Po tym dość obszernym powitaniu przez kolejne kilka minut głos zabierali zaproszeni goście zmieniając się dość szybko. Wszyscy składali gratulacje i życzyli, by hala służyła uczniom i społeczności wsi, a także przyszłym pokoleniom. W słowach skierowanych do uczniów  podkreślali, że dzięki wysiłkowi Wójta mają szansę trenować w nie gorszych warunkach, niż uczniowie  z wielkich miast. Jednocześnie fakt ten stanowi, wyzwanie i zadanie. Chodzi o to, aby teraz należycie ten obiekt wykorzystać, by był on wciąż żywy, aby ten prezent owocował w uczniach wynikami sportowymi i zdrowym stylem życia. Namawiali młodych do uprawiania sportu jako metody na zyskanie optymizmu i radości życia, bo przecież „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. Młodzieży życzymy dużo satysfakcji z korzystania z obiektu.

Pan Marek Twaróg na ręce Pani Dyrektor złożył list gratulacyjny. Uczniowie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymali upominek w postaci piłek.

Dyrektor mgr Helena Borucka w kilku słowach serdecznie podziękowała wszystkim za współpracę i okazaną życzliwość, cierpliwość i zrozumienie, a szczególnie wyróżniła w tym miejscu Wójta Gminy. Uczniowie w podziękowaniu za tak wielki dar jakim jest hala sportowa wraz z boiskiem wręczyli upominki w postaci statuetek „Viktoria” oraz bukiety kwiatów.

W tym miejscu nastąpił  kulminacyjny punkt programu – uroczyste przecięcie wstęgi. Wielki moment zapowiedziała Wójt Gminy Czesława Rzadkosz. Do wstęgi podchodzą:

p. Stanisław Kogut, p. Jana Puchała, p. Stanisław Sorys, p. Bronisław Dudka, p. Arkadiusz Mularczyk, p. Wiesław Janczyk, p. Urszula Nowogórska, p. Grzegorz Biedroń,  ks. dziekan  Wiesław Majca, Wójt Gminy Czesława Rzadkosz , Dyrektor Szkoły Helena Borucka oraz p. Tadeusz Dudka i p. Stanisław Pustułka. Wstęga opada – hala jest oficjalnie otwarta!

ks. prałat. Alojzy Drożdż dokonał poświęcenia hali oraz boiska sportowego nie żałując święconej wody tak na mury, jak i zebrane audytorium.

Rozpoczęła się część artystyczna, niezwykle bogata w treści i formy. Wszyscy z uwagą oglądali i słuchali programu przygotowanego przez uczniów pod tytułem „Szkolne igrzyska czas zacząć” Po części oficjalnej nastąpiło ,,sportowe” otwarcie hali i boiska sportowego poprzez oddanie strzału na bramkę. W trakcie wykonywania rzutu w tle słychać było muzykę oddającą moment napięcia, a za bramki w momencie wpadnięcia piłki do bramki w górę uniosły się  kolorowe baloniki.

Na zakończenie części galowej, Wójt Gminy Łukowica  p. Czesława Rzadkosz zaprosiła wszystkich oficjalnych gości na obiad i „mini-bankiet” . W tym czasie na nowo otwartym boisku rozgrywany jest pierwszy mecz Księża - Policjanci, który zakończył się wygraną policjantów.

 

Wręczenie szkole sztandaru

        Data 4  czerwca  2009 r. długo pozostanie w naszej pamięci. To właśnie dziś pomysł wręczenia sztandaru stał się rzeczywistością. Uroczystość do której cała szkoła przygotowywała się od wielu miesięcy. Nauczyciele pisali scenariusz, aktorzy uczyli się ról, tworzono  dekoracje, a chór zajmował się oprawą muzyczną.
Uroczystość przerosła najśmielsze oczekiwania. Wielu z nas ze wzruszeniem i ściśniętym gardłem chłonęło każdą chwilę. Z zapartym tchem śledziliśmy wszystko to, co się działo z minuty na minutę, bo każda była wypełniona. Nic nie działo się tylko po to, by się dziać i nikt z obecnych nie zwątpi już w możliwość uporządkowania takiej uroczystości, z taką ilością osób i przy obecności gości zaproszonych. Podniosłość chwili wyczuwało się już podczas ustawiania się przed budynkiem szkoły. Uczniowie odświętnie ubrani w białych koszulach oczekiwali na to, co miało nastąpić. Przed nami orkiestra w pięknych, jednakowych strojach zagrała pierwsze dźwięki. Ruszyliśmy - czwórkami maszerując do Kościoła, by tam uczestniczyć we mszy św., podczas której poświęcony został sztandar naszej szkoły przez Czcigodnego, Księdza Dziekana  Wiesława Majcę, Proboszcza Parafii Łukowica w obecności Ojca Dobrosława, księdza Józefa i księdza Witolda. Ksiądz Dziekan  wygłosili homilię, w której nawiązał do naszego patrona Jana Kochanowskiego oraz rangi sztandaru jaki spełnia w życiu każdej społeczności.
Kolejnym etapem uroczystości było przekazanie sztandaru Pani Dyrektor mgr Helenie Boruckiej przez przedstawicieli rodziców: Bernadeta Oleksy, Krzysztof Bugajski, Agata Opoka, która z kolei przekazała go uczniom, na ręce pocztu sztandarowego reprezentowanego przez: Przemysław Zając, Natalia Zgadło, Aleksandra Sewielska.
Po wyjściu z Kościoła przemaszerowaliśmy do szkoły. Na scenie już czekali na nas prowadzący uroczystość uczniowie – Justyna Krawczyk i Mateusz Borzęcki. Nad sceną wisiał napis: Śladami mistrza Jana z Czarnolasu. Na I piętrze była wystawa najlepszych prac w konkursach o Janie Kochanowskim. Przedstawiono tam również życie i twórczość naszego patrona oraz zdjęcia z wycieczki jaką odbyli uczniowie naszej szkoły do Czarnolasu.
Uroczystość odbywała się na parterze wspaniale przystrojonym na tę okazję. W centrum znajdowała się słynna czarnoleska lipa, znana z poezji naszego patrona. Tłem dekoracji był staropolski dwór i piękne niebo wykonane z materiału. 
Uroczystość rozpoczęto przy werblach wprowadzeniem sztandaru i  odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani Dyrektor Helena Borucka, serdecznie przywitała gości przybyłych na naszą uroczystość wśród których znaleźli się m. in.:
- Pan Mark Twaróg - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
- duszpasterze, którzy odprawili mszę święta w intencji naszej Szkoły: 
Czcigodny Księdz Dziekan  dekanatu Łąckiego  Wiesław Majca,
Absolwenci naszej szkoły:
Ojciec Dobrosława - Stanisław Mężyk z Katowic,
Ksiądz Józef Buźniak  wikary z Łącka,
oraz
Ksiądz Wiktor Warzecha wikary z Łukowicy,
- Pani Czesława Rzadkosz - Wójt Gminy Łukowica
- Pani Urszula Nowogórska - Radna Województwa Małopolskiego w Krakowie
- Pani Maria Tomaszek - Przewodnicząc Rady Gminy Łukowica
- Pan Janusz Mrowca – przewodniczący komisji oświatowej przy Radzie Gminy Łukowica
- Pani Krystyna Golonka i Pani Teresa Błaszczyk - Radne Gminy Łukowica
- Pani Małgorzata Pogwizd - Dyrektor GZEAS  w Łukowicy
- Dyrektorzy z placówek oświatowych z Gminy Łukowica,
- Pan Krzysztof Tobiasz – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku,
- Pan Tadeusz Dudka – sołtys wsi Świdnik
- Pan Stanisław Pustułka – sołtys wsi Owieczka
- Sponsorzy dzisiejszej uroczystości,
- Nauczyciele emerytowani
- Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły
- Rodzice

Następnie przedstawiciele uczniów z naszej  szkoły złożyli uroczyste ślubowanie na nowo otrzymany sztandar. Po czym goście wygłosili przemówienia dotyczące naszego patrona oraz zorganizowanego święta.

                                                  
Z kolei Dyrektor Szkoły wyraziła wdzięczności tym, którzy bardzo kochają dzieci, bezinteresownie wspomagają naszą szkołę i poświęcają jej swój cenny. Osoby te  pragniemy uhonorować tytułem „Przyjaciela Szkoły Podstawowej w Świdniku”. Wśród nich znaleźli się:  
     Pan Artur Dzigański
Pan Władysław Ścianek
Pan Marek Twaróg
Pani Czesława Rzadkosz
Pani Małgorzata Pogwizd
Ksiądz Dziekan Wiesław Majca
Wręczając podziękowaia fundatorom i sponsorom dzisiejszej uroczystości Pani Dyrektor powiedziała, że „Obok wartości związanych z patriotyzmem, tradycją czy tożsamością - sztandar to również i przedsięwzięcie natury finansowej.Ofiarność i życzliwość ludzi dobrej woli pomogła jednak zrealizować to zadanie. Myślę tutaj o fundatorach:
 Ks. Witoldzie Warzecha – fundatorze drzewca
Panu Robercie Talarze i Dariuszu Wielocha prezesach firmy Italvelluti Polska- fundatorach materiału na sztandar, szarfy ido gabloty;
oraz mieszkańcach wsi Świdnik, Owieczka i sponsorach, do których należą:
Pan Józef Morzywołek  - Właściciel Zakładu  w Nowym Sączu
Pan Wiesław Czop - Właściciel Zakładu Remontowo – Budowlanego w Podegrodziu
 Pan Tadeusz Łatka - Właściciel Zakładu Handlowo - Usługowego w Świdniku
 Pani Urszula Nowogórska – radna województwa małopolskiego,
Państwo Danuta i Dariusz Wielocha
Pani Teresa Błaszczyk - Radna Gminy Łukowica”. 

                                    
Część oficjalna uroczystości zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły „Czego chcesz od nas Panie”, psalm Jana Kochanowskiego, do którego melodię skomponował ks. Janusz Krajewski i wyprowadzeniem sztandaru.
Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczną pod tytułem "Śladami mistrza Jana z Czarnolasu" przygotowana przez uczniów tutejszej szkoły pod kierunkiem nauczycielki mgr Krystyny Oleksy i Dyrektora Szkoły. Piękna inscenizacja, piękna scenografia, odpowiednio dobrane do epoki stroje i rekwizyty dostarczyły widzom wielu przeżyć i estetycznych doznań. Naszej uroczystości towarzyszył również chór.                                                     
Uroczystość dobiegła końca, ale jej echo jeszcze długo pozostanie z nami. Przemyślana i dopracowana do najmniejszego szczegółu, była rezultatem wspólnego wysiłku całej szkolnej społeczności. Każdy miał jakiś swój wkład, dał cząstkę samego siebie. Mnóstwo różnych pomysłów, długie dyskusje, nawet jeżeli chodziło o drobny szczegół, przygotowania... wszystko miało ogromne znaczenie.

     Do powierzonych nam zadań podchodziliśmy bardzo poważnie, angażując w nie całe swoje serce. Jesteśmy dumni z rezultatów naszej pracy. Owoc tego wysiłku przyniósł nam ogromną satysfakcję, a to największa nagroda. Postaramy się godnie wypełniać nasze obowiązki, tak, by patron Jan Kochanowski, mógł być z nas dumny, a nasza niewielka Ojczyzna szczyciła się małą, ale WIELKĄ - biorąc pod uwagę działania i sukcesy – SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO.
W odczuciu zebranych Święto nadania sztandaru miało bardzo uroczysty i podniosły charakter. Było wspaniałym podsumowaniem obchodów ważnych rocznic.
Otrzymany sztandar - symbol szkoły z wizerunkiem Jana Kochanowskiego, Godłem i barwami narodowymi stał się znakiem wyrażającym ciągłość historii naszej szkoły, jak również ładunkiem wartości, o które walczyli nasi przodkowie, broniąc wolności, niepodległości i wiary. Od dziś będziemy z nim uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Będzie on chlubą całej społeczności szkolnej. Otaczany będzie czcią i szacunkiem. Zajmie honorowe miejsce w naszej placówce. 

 

Gminne obchody 3 Maja

 

            3 maja 2010r. w naszej miejscowości odbyła się gminna uroczystość poświęcona obchodom 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przy tej okazji dokonano również uroczystego otwarcia przy naszej szkole wielofunkcyjnego boiska sportowego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Ojczyzny odprawioną przez ks. Dziekana Wiesława Majcę. On też wygłosił patriotyczną homilię. Rangę Mszy Św. wzbogacił sztandar szkoły oraz udział Orkiestry Dętej  „Echo Gminy Łukowicy”. We Mszy Św. uczestniczyły władze oraz mieszkańcy Gminy Łukowica.

       Po uroczystościach w kaplicy odbyła się część oficjalna na placu szkoły przed budynkiem nowej sali gimnastycznej. Całą uroczystość przy szkole prowadził Dyrektor GOK w Łukowicy Andrzej Bargieł. W czasie przemówień jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca Rady Gminy Maria Tomaszek. W swoim wystąpieniu przypomniał historię 3 Maja 1791r, Katynia, a także tragiczne wydarzenie pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010r. Była to dla wszystkich zebranych wspaniała lekcja historii.  Następnie uczniowie klas IV - VI zaprezentowali program artystyczny. Występy uczniów przybliżyły nam tło historyczne majowego święta oraz przypomniały, że wydarzenia z tamtych lat miały istotny wpływ na kształtowanie się  losów narodu polskiego. Poetycką wędrówkę w przeszłość Polski wzbogacały patriotyczne pieśni.

       Z kolei wystąpiła Pani Wójt Gminy Łukowica Czesława Rzadkosz i dokonała uroczystego otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego jako ostatniego obiektu kompleksu sportowego przy szkole. Uczniowie otrzymali rakiety, piłeczki do tenisa ziemnego i zaprezentowali grę w tenisa na nowym korcie.  W dalsze części wystąpienia Pani Wójt w skrócie przedstawiła dalsze plany rozwoju gminy.  Za Jej osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój naszej szkoły i gminy otrzymała podziękowania od Dyrektora Szkoły mgr Heleny Boruckiej, sołtysa Świdnika i Owieczki oraz Radnej Sejmiku Wojewódzkiego Urszuli Nowogórskiej.

       Na zakończenie uroczystości Orkiestra Dęta  „Echo Gminy Łukowicy” umilała czas zebranym przez koncert pieśni patriotycznych.