Rada Rodziców

 

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
rok szkolny 2019/2020


1. Agnieszka Tudaj - przewodnicząca

2.  Katarzyna Gurgul- zastępca przewodniczącej

3. Anna Klimczak - sekretarz

4. Katarzyna Bugajska

5. Katarzyna Dudka

6. Paweł Hrabczak

7. Irena Bukańska

8. Grażyna Zając