Rada Rodziców

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
rok szkolny 2022/2023

Ewa Tokarczyk - przewodnicząca

Katarzyna Gurgul- zastępca przewodniczącej

Małgorzata Popiela-skarbnik

 

Katarzyna Basta

Mariola Klag

Małgorzata Hrabczak

Agnieszka Stefanowicz

Grażyna Zając