Rada Rodziców

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
rok szkolny 2020/2021


1. Agnieszka Tudaj - przewodnicząca

2.  Katarzyna Gurgul- zastępca przewodniczącej

3. Aneta Bugajska - sekretarz

4. Katarzyna Bugajska - skarbnik

5. Katarzyna Jabłońska

6. Paweł Hrabczak

7. Iwona Klag

8. Grażyna Zając