Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich 2024 roku organizuje dla dzieci rolników turnusy rehabilitacyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Turnusy te, skierowane są do dzieci urodzonych w latach od 2009 do 2017 (tj. 7-15 lat). Warunkiem niezbędnym jest, aby jeden z rodziców/opiekunów prawnych był ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez rok. 

Szczegóły w załącznikach zamieszczonych poniżej.