ZALOGUJ DO E-DZIENNIKA

Jak korzystać z e-dziennika?

Instrukcja

Procedura logowania do dziennika elektronicznego szkoły przez uczniów i rodziców.

Aby rodzic lub uczeń mógł uzyskać dostęp do e-dziennika, powinien podać wychowawcy oddziału swój czytelnie napisany adres e-mail.  Wychowawca oddziału wprowadza dane do bazy systemu e-dziennika. Podane adresy e-mail są osobistymi nazwami użytkownika (loginami) rodzica lub ucznia. Do zalogowania się potrzebne będzie dodatkowo osobiste hasło, które musi utworzyć sam rodzic lub uczeń.

Po wprowadzeniu danych przez wychowawców, zarówno rodzice jak i uczniowie muszą utworzyć hasło dostępu do dziennika. W tym celu należy:

  1. Wejść na zakładkę E-dziennik i wybrać ZALOGUJ DO E-DZIENNIKA lub wejść bezpośrednio na stronę dziennika https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalukowica, nacisnąć zielony przycisk Zaloguj się, a następnie nacisąć Przywróć dostęp.
  2. Wpisać podany adres e-mail, zaznaczyć pole Nie jestem robotem i wykonać podane czynności. Po prawidłowej weryfikacji nacisnąć przycisk Wyślij wiadomość.
  3. Zalogować się do swojej skrzynki poczty elektronicznej, gdzie powinien znajdować się e-mail zatytułowany Aktywacja konta/przypomnienie hasław którym znajduje się link do strony, na której można ustawić hasło dostępu do dziennika elektronicznego.
  4. Nacisąć na link w wiadomości e-mail i na nowo otwartej stronie internetowej wpisać dwa razy hasło. Potwierdzić, że Nie jestem robotem i zapisać hasło.

Po utworzeniu hasła można zalogować się do dziennika elektronicznego szkoły:

  1. Przejść na stronę główną dziennika: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalukowica, nacisnąć przycisk Zaloguj się.
  2. Wpisać swój adres e-mail i hasło dostępu do dziennika, nacisnąć przycisk Zaloguj się.

Hasło należy zmieniać co 30 dni. W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalukowica, nacisnąć zielony przycisk Zaloguj się, a następnie nacisnąć Zmień hasło.
  2. Uzupełnić formularz: nazwę użytkownika, czyli swój adres e-mail, stare hasło i dwa razy podać nowe hasło. Potwierdzić, że Nie jestem robotem i nacisnąć przycisk Ustaw nowe hasło.

W przypadku, gdy zapomnimy hasło, możemy skorzystać z opcji przywracania dostępu. Należy postępować jak przy tworzeniu hasła dostępu do dziennika elektronicznego szkoły.