Szanowni Rodzice,

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25.03.2020 r. rozpoczynamy kształcenie na odległość.

Codziennie zgodnie z planem lekcji będą przesyłane do uczniów za pośrednictwem strony internetowej (zakładka WAŻNE MATERIAŁY EDUKACYJNE) materiały z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Materiały te będą zwięzłym ujęciem najważniejszych treści związanych z danym tematem. Będą też w nich załączone zadania do wykonania w domu, które uczniowie odeślą do nauczycieli zgodnie ze wskazanym terminem.  Prosimy bardzo o sprawdzenie czy dzieci odbierają przekazane materiały.

W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., uczeń lub rodzic może kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail z nauczycielami poszczególnych przedmiotów >>>>https://www.szkolaswidnik.edu.pl/wazne!!!-kontakty-z-nauczycielami.html.

Oprócz materiałów przesłanych przez nauczycieli zachęcamy również uczniów do dodatkowego korzystania ze stron rekomendowanych przez MEN, w tym zwłaszcza:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

https://epodreczniki.pl/

Ponadto, wywiązywanie się przez uczniów z wymagań zamieszczonych w harmonogramie, w poszczególnych dniach i lekcjach jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach tj. realizacji obowiązku szkolnego. 

Uczniowie klasy VIII proszeni są o systematyczne rozwiązywanie zadań podanych na stronie: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/.

 

W razie pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji drogą telefoniczną w godz. 8.00- 11.00 pod numerem 18 3335 077 oraz drogą mailową swidnikszkoladyr@op.pl.

 

Z poważaniem, 

Lucyna Borzęcka