SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2020/2021 – oddział przedszkolny

 

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

Wychowanie przedszkolne

OP/1-I/2020

Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha,

Rozwój – Wychowanie – Edukacja program wychowania przedszkolnego

Nowa Era

2017

Język angielski

OP/2-I/2020

Regina Raczyńska, Christiana Bruni, Marriola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych 

PEARSON

2017

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2018/2019 – klasa I       Rok szkolny 2019/2020 – klasa II      Rok szkolny 2020/2021 – klasa III    

 

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

Edukacja wczesnoszkolna
w tym edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, techniczna, plastyczna, muzyczna, wychowanie fizyczne

3/18/19

Joanna Bobińska

Program edukacji wczesnoszkolnej "Elementarz odkrywców"

Nowa Era

2017

Język angielski

4/18/19

TessaLochowski, Christiana Bruni, Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego.

New English Adventure

PEARSON

2017

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2020/202 – klasa I        Rok szkolny 2021/2022 – klasa II      Rok szkolny 2022/2023– klasa III      

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

Edukacja wczesnoszkolna
w tym edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, techniczna, plastyczna, muzyczna, wychowanie fizyczne

SP.I. 4/2020

Alina Budziak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich  

„Wielka przygoda”

Nowa Era

2020

Język angielski

SP. I.3 /2020

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III.

PEARSON

2017

  

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2019/2020 – klasa I       Rok szkolny 2020/2021 – klasa II    Rok szkolny 2021/20122 – klasa III   

 

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

Edukacja wczesnoszkolna
w tym edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, techniczna, plastyczna, muzyczna, wychowanie fizyczne

SP.4/2019

Teresa Janicka-Panek,

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”

Nowa Era

2017r

Język angielski

SP.3/2019

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III

Person

2017

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2017/2018 – klasa IV    Rok szkolny 2018/2019 – klasa V      Rok szkolny 2019/2020 – klasa VI

Rok szkolny 2020/2021 – klasa VII    Rok szkolny 2021/2022 – klasa VIII

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

Język polski

1/17/18

J. Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A. Murdzek, E. Pyrlińska

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

GWO.

2017

Historia

6/17/18

dr Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

2017

Język angielski

5/17/18

 

Katarzyna Niedźwiedź,

Jolanta Sochaczewska-Kuleta,
Dorota Wosińska

 

Program nauczania języka angielskiego

dla II etapu edukacyjnego
w klasach IV-VIII
szkoły podstawowej

Nowa Era

2017

Matematyka

13/17/18

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej 

GWO

2017

Geografia

14/18/19

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

 

Nowa Era

2017

Biologia

15/18/19

            Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Nowa Era

2017

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

 

Muzyka

16/17/18

Monika Gromek,
Grażyna Kilbach

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

Nowa Era

2017

 

Plastyka

15/17/18

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
Do dzieła!

Nowa Era

2017

 

Informatyka

24/17/18

Michała Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!

Nowa Era

2017

 

Wychowanie fizyczne

17/17/18

Urszula Kierczak

„Rusz się człowieku” program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Oficyna Wydawnicza IMPULS Kraków

2017

 

Fizyka

SP.II. 16/2020

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką”

 

Nowa Era

2017

 

Chemia

SP.II. 20/2020

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery- Program nauczania chemii w szkole podstawowej

 

Nowa Era

2017

 

Język niemiecki

SP.II. 19/2020

G. Motta

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej

 

LektorKlett

2017

 

                     

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2016/2017 – klasa IV     Rok szkolny 2017/2018 – klasa V      Rok szkolny 2018/2019 – klasa VI

         Rok szkolny 2019/2020 – klasa VII   Rok szkolny 2020/2021 – klasa VIII

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

Język polski

SP.22/2019

J. Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A. Murdzek, E. Pyrlińska

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

GWO

2017

Historia

SP.15/2019

Tomasz Maćkowski

 

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Nowa Era

2017

Język angielski

SP.16/2019

MelannieEllis, Anna Rak

 

Program nauczania języka angielskiego w klasach VII – VIII szkoły podstawowej

Oxford University Press

2017

WOS

SP.II. 15/2020

Barbara Furman

Program nauczania wiedzy i społeczeństwa w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

Nowa Era

2917

Język niemiecki

SP.23/2019

G. Motta

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej

LektorKlett

2017

Matematyka

SP.19/2019

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

GWO.

2017

Fizyka

SP.14/2019

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką”

Nowa Era

2017

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

 

Biologia

SP.17/2019

Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Nowa Era

2017

 

Geografia

SP.21/2019

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Planeta Nowa program nauczania geografii w szkole podstawowej

Nowa Era 

2017

 

Chemia

SP.24/2019

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Nowa Era 

2017

 

Informatyka

SP.27/2019

Michał Kęska

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!

Nowa Era

2017

 

Wychowanie fizyczne

SP.28/2019

Urszula Kierczak

„Rusz się człowieku” program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.

2017

 

EDB

SP.II. 21/2020

Jarosław Słoma

1.        Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

2017

 

Doradztwo zawodowe

SP.II. 22/2020

Nauczyciel Ewelina Dyrek

 

Program autorski

 

 

 

Indywidualny program z języka angielskiego

SP II.23/2020

Nauczyciel Ewa Rapacz

Program nauczania j. angielskiego III etap edukacyjny

Poziom B1/B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi

Poziom III 1.P – na podbudowie wymagań dla szkoły podstawowej

 

 

 

                     

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2019/2020 – klasa IV Rok szkolny 2020/2021 – klasa V        Rok szkolny 2021/2022 – klasa VI
Rok szkolny 2022/2023 – klasa VII  Rok szkolny 2023/2024 – klasa VIII

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

Język polski

SP.5/2019

J. Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A. Murdzek, E. Pyrlińska

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

GWO

2017

Historia

SP.10/2019

Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Nowa Era

2017

Język angielski

SP.9/2019

MelannieEllis, Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

Oxford University Press

2017

Matematyka

SP.6/2019

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

 

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

GWO

2017

Plastyka

SP.7/2019

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

 

Nowa Era

2017

Biologia

SP.II. 17/2020

Anna Zdziennicka

 

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Nowa Era

2017

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

 

Muzyka

SP.8/2019

M. Gromek, G. Kilbach

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

Nowa Era

2017

 

Geografia

SP.II. 18/2020

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

 

Planeta Nowa program nauczania geografii w szkole podstawowej

Nowa Era

2017

 

Informatyka

SP. 26/2019

Michał Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”

Nowa Era

2017

 

Wychowanie fizyczne

SP.25/2019

Urszula Kierczak,

„Rusz się człowieku” program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Oficyna Wyd IMPULS Kraków

2017

 

                     

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2020/2021 – klasa IV Rok szkolny 2021/2022 – klasa V        Rok szkolny 2022/2023 – klasa VI
Rok szkolny 2023/2024 – klasa VII  Rok szkolny 2024/2025 – klasa VIII

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

Język polski

SP.II.5/2020

J. Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A. Murdzek, E. Pyrlińska

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

GWO

2017

Historia

SP.II. 10/2020

Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Nowa Era

2017

Język angielski

SP.II.9/2020

Melannie Ellis, Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

Oxford University Press

2017

Matematyka

SP.II. 6/2020

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

 

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 w szkole podstawowej

GWO

2017

Plastyka

SP.II.7/2020

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

2020

Przyroda

SP.II. 14/2020

Jolanta Golonko

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Nowa Era

2017

Przedmiot

Numer programu
 w SZPN

Autor

Nazwa programu

Wydawnictwo

Rok wydania

 

Muzyka

SP.II. 8/2020

M. Gromek, G. Kilbach

 

„Lekcja muzyki”  Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 - 7

 

Nowa Era

2020

 

Technika

SP.II. 11/2020

Lech Łabecki, Marta Łabecka,

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa”

Nowa Era

2017

 

Informatyka

SP.II. 12/2020

Michał Kęska

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”

Nowa Era

2017

 

Wychowanie fizyczne

SP.II. 13/2020

Urszula Kierczak,

„Rusz się człowieku” program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Oficyna Wyd IMPULS Kraków

2017

 

                     

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

DO NAUCZANIA RELIGII ZATWIERDZONY PRZEZ

KOMISJĘ WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

 

Klasa

Numer programu
 w SZPN

Tytuł programu

Diecezja

Numer zatwierdzenia przez

Komisję Wychowania Katolickiego

Konferencji EpiskopatuPolski

Klasy I-III

0/19/20

 

Z Bogiem na ludzkich drogach

Program ogólnopolski

AZ-1-01/10

Klasy IV-VIII

0/19/20

 

Z Bogiem na ludzkich drogach

Program ogólnopolski

AZ-3-02/13