Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Świdniku w roku szkolnym 2019/2020


Zasady przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łukowica, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
- Zarządzenie Wójta Gminy Łukowica z dn. 21 stycznia 2019 r. Nr 5/ 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łukowica z dn. 21 stycznia 2019 r. Nr 5/ 2019 w dniach 05.03.2019 - 22.03.2019 r. u Dyrektora Szkoły prowadzone są zapisy do Oddziału Przedszkolnego dzieci urodzonych w 2013 roku.

W celu zapisana dziecka do oddziału przedszkolnego należy dostarczyć do Dyrektora Szkoły wypełniony wniosek i odpowiednie załączniki (skrócony akt urodzenia).

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii Dyrektora Szkoły.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja_o_kontynuowaniu_nauki_w_Oddziale_Przedszkolnym19-20.docx
Zgloszenie_do_Oddzialu_Przedszkolnego_spoza_obwodu_szkoly_19-20.docx
Zgloszenie_do_Oddzialu_Przedszkolnego_-_obwod_szkoly19-20.docx
Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania_rodzicow_kandydata_i_kandydata1.docxZasady rekrutacji do klasy I
w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Świdniku w roku szkolnym 2019/2020


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Do klas I przyjmowane są:
- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łukowica z dn. 21 stycznia 2019 r. Nr 5/ 2019 w dniach 4.03.2019 - 18.03.2019 r. u Dyrektora Szkoły prowadzone są zapisy do klasy I.

W celu zapisana dziecka do klasy I należy dostarczyć do Dyrektora Szkoły wypełniony wniosek i odpowiednie załączniki (skrócony akt urodzenia).

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii Dyrektora Szkoły.

Dokumenty do pobrania:
Zgloszenie_do_klasy_I_z_obwodu_szkoly_19-20.docx
Wniosek_o_przyjecie_do_klasy_I_spoza_obwodu_szkoly19-20.docx
Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania_rodzicow_kandydata_i_kandydata1.docx