Rekrutacja
dzieci do oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem 5/23 Wójta Gminy Łukowica z dnia 9 stycznia 2023 r.
w dniach:

20.02.2023 r.  – 03.03.2023 r.

należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

06.03.2023 r.  - 20.03.2023 r.

należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka  do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

         Załącznik: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
/do wglądu/.

​         Wnioski można pobrać ze strony szkoły  szkolaswidnik.edu.pl w zakładce Oddział przedszkolny lub
w kancelarii Dyrektora Szkoły.