Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Świdniku w roku szkolnym 2020/2021


Zasady przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łukowica, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
- Zarządzenie Wójta Gminy Łukowica z dn. 14 stycznia 2020 r. Nr 4/ 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łukowica z dn. dn. 14 stycznia 2020 r. Nr 4/ 2020 w dniach 05.03.2020 - 20.03.2020 r. u Dyrektora Szkoły prowadzone są zapisy do Oddziału Przedszkolnego dzieci urodzonych w 2014 roku.

W celu zapisana dziecka do oddziału przedszkolnego należy dostarczyć do Dyrektora Szkoły wypełniony wniosek i odpowiednie załączniki (skrócony akt urodzenia).

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii Dyrektora Szkoły.

Dokumenty do pobrania: