Publikacje nauczycieli

Nowoczesne nauczanie i przyjazna atmosfera

"Gdy tylko człowiek staje się w czymś mistrzem, winien zostać uczniem w czymś innym."
Gerhart Hauptmann

Od wielu lat nauczyciele naszej szkoły publikują swoje osiągnięcia pedagogiczne na radach pedagogicznych, samokształceniowych, w zespołach wychowawców klasowych jak również na łamach czasopism pedagogicznych. Do roku 2007 ukazały się publikacje na temat metod nauczania i wychowania, technik Freineta w klasach I - III oraz publikacje poezji dziecięcej. W ostatnich latach opublikowano następujące artykuły:

  • "Z ortografią za pan brat", Życie szkoły nr 1/2008 - Anna Biskup, Lucyna Borzęcka, Antonina Wielocha.
  • "Poziom umiejętności uczniów - sprawdziany", Życie szkoły nr 9/2008 - Anna Biskup, Lucyna Borzęcka, Antonina Wielocha.
  • "Dodatek specjalny część I - 4 zestawy zadań kontrolnych do klasy I szkoły podstawowej", Życie szkoły nr 9/2008r - Anna Biskup, Lucyna Borzęcka,Antonina Wielocha.
  • "Dodatek specjalny część II - 4 zestawy zadań kontrolnych do klasy II szkoły podstawowej", Życie szkoły nr 1/2009r. - Anna Biskup, Lucyna Borzęcka,Antonina Wielocha.
  • "Dodatek specjalny część III - 4 zestawy zadań kontrolnych do klasy III szkoły podstawowej", Życie szkoły nr 10/2008r. - Anna Biskup, Lucyna Borzęcka,Antonina Wielocha.


Pani Antonina Wielocha podjęła się także poważnego przedsięwzięcia, jakim niewątpliwie było opracowanie zestawu zadań testowych, przygotowujących uczniów klasy III do sprawdzianu kończącego I etap edukacji. Publikacja ukazała się w sierpniu 2012 roku. Stanowi ona nieocenioną pomoc dla nauczycieli i rodziców, ale przede wszystkim dla uczniów. Dzięki niej dzieci mają okazję przekonać się, że nie należy obawiać się sprawdzianu. Ponadto wszystkie testy zostały opracowane w oparciu o nową podstawę programową i wieloletnie doświadczenie autorki.

Na początku marca 2013 roku do księgarni trafiła kolejna publikacja Pani Antoniny Wielochy, zatytułowana "Sprawdź się 3-klasisto!". Jest to zbiór testów, opracowanych w oparciu o aktualną podstawę programową i doświadczenie nauczycielki. Wszystkie sprawdziany badają wiedzę ucznia bez podziału na przedmioty. Książka wydana została w bardzo przystępny sposób, zawiera ciekawe ilustracje, które niejdnokrotnie stanowią odniesienie do zamieszczonych w niej tekstów, czy poleceń.

Miło nam poinformować, że na początku 2016 roku w księgarniach pojawiła się kolejna publikacja, której autorem nauczyciel kl. I-III w naszej szkole Pani Lucyna Borzęcka.

"Sprawdzian 3-klasisty" przeznaczony jest dla nauczycieli przygotowujących uczniów do sprawdzianu po klasie trzeciej, a przede wszystkim dla samych Trzecioklasistów.


Dlaczego warto sięgnąć po "Sprawdzian 3-klasisty"?

  • zadania podzielone są na część polonistyczną i matematyczną,
  • poziom trudności tekstów literackich oraz zakres sprawdzanego materiału został dostosowany do podstawy programowej i wymagań stawianychuczniom kończących I etap kształcenia,
  • zadania sprawdzają praktyczną umiejętność wykorzystania wiedzy przez uczniów w różnorodnych sytuacjach życiowych.