Szkoła przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Zadaniem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

W ramach wsparcia w roku szkolnym 2022/ 2023 prowadzone będą: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, zajęcia rozwijające umiejętność pracy zespołowej i kreatywności oraz zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno – społeczne.

Udział uczniów w zajęciach będzie poprzedzony diagnozą lub opinią nauczyciela, wychowawcy.