Poradnik efektywnego uczenia się

 

Jak się nie zmęczyć, a osiągnąć efekty?
Poradnik efektywnego uczenia się

 

Nie ma raczej magicznej formuły, która wkłada wiedzę do głowy i sprawia, że zadanie domowe samo się odrabia. Efektywne uczenie rozpoczyna się od pozytywnego nastawienia do nauki. Oto kilka przykładów prawidłowej postawy wobec nauki:

- Chcę się uczyć, bo dzięki temu mogę dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o świecie w jego wymiarze przyrodniczym i kulturowym oraz zdobyć niezbędne w życiu umiejętności.
- Staram się nie traktować wiedzy jako zbioru regułek i definicji do nauczenia na pamięć i wyrecytowania jak wierszyk, ale jako źródło poznania świata. Potrafię wówczas czerpać przyjemność z dowiadywania się nowych rzeczy.
- Nie tyle zależy mi na ocenach, co na zdobyciu wiedzy i umiejętności. Z tego, co wiem i co umiem, będę korzystał przez całe życie.
- Z zaangażowaniem uczestniczę w lekcjach, wiem bowiem, że uwaga stanowi wstępny warunek zrozumienia przekazywanych podczas lekcji informacji. Rozumienie zaś jest niezbędne do tego, by móc szybko te informacje zapamiętać i umieć z nich korzystać w potrzebie.
- Staram się być twórczy i dokładny. Gdy napotykam na trudności, nie zniechęcam się, ale poszukuję rozwiązania.

Mam nadzieję, że nie czujesz się rozczarowany, dowiadując się, że sekretem efektywnego uczenia się jest systematyczna praca!