Z życia szkoły

Odblaskowa szkoła

ROK SZKOLNY 2013/ 2014

Po raz drugi „Odblaskowa szkoła”  

Inicjatywy podjęte w ramach konkursu "Odblaskowa szkoła" 

                     W roku szkolnym 2013/2014  nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do konkursu "Odblaskowa szkoła", organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji i Małopolskiego Kuratora Oświaty. W akcję zostali zaanagażowani wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Natomiast konkretne działania realizowane były w okresie wrzesień-październik 2013 roku. W ramach konkursu podjeto nastepujące inicjatywy:

- wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe,

- pogadanka z Panem Policjantem, dzielnicowym, dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz obowiązku noszenia kamizelek i elementów odblaskowych przez dziaci do 15 roku życia,

- zajęcia praktyczne, w zakresie prawidłowego poruszania się po jezdni, dla pierwszoklasistów, przeprowadzona przez Pana Policjanta, Sławomira Słowika,

- organizacja wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego pt.:"Moja droga do szkoły",

- organizacja wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,

- udział w małopolskim konkursie plastycznym "Bezpieczna droga do szkoły" oraz w konkursie "STOP! Czerwone światło",

- zgłoszenie dzieci do udziału w projekcie "Klub Bezpiecznego Puchatka" oraz "Renault. Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich",

- organizacja odblaskowej wycieczki rowerowej,

- organizacja  wraz z rodzicami odblaskowego pikniku,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzony przez studentkę pielęgniarstwa,

- udział w zajęciach zorganizowanych przez MORD w Nowym Sączu, podczas Małopolskiej Nocy Naukowców,

- przygotowanie teatrzyku dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- orgaznizacja zajęć pozalekcyjnych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- udział dzieci w ćwiczeniach ratownictwa medycznego, przeprowadzonych przez przedstawicieli OSP w Łukowicy,

- wizyta z przedstawieniem w Oddziale Przedszkolnym

- odblaksowa dyskoteka i organizacja konkursu na najbardziej odblaskowy kostium,

- przygotowanie gazetek ściennych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- organziacja Turnieju Gier o bezpieczeństwie,

- udział dzieci w prezentacjach multimedialnych i pogadankach przeprowadzonych przez policjantów,

- odblaskowe sprzątanie świata,

- wizyta u Pana mechanika,

- bal z zebrą,

- przygotowanie i uruchomienie miasteczka rowerowego,

- odblaskowy happening.

 

Udział w konkursie pozwolił w sposób twórczy, ale bardzo efetktywny, zaznajomić uczniów z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szeroki rozmach przedsięwzięcia sprawił, że o naszej szkole wielokrotnie mówiono i pisano w mediach. Zapoznaj się z artykułami:

http://limanowa.in/wydarzenia/portal-szkolny,15269.htm

http://mlimanowa.pl/1163-odblaskowa-podstawowka-w-swidniku

http://www.sadeczanin.info/rozmaitosci,9/po-raz-drugi-odblaskowa-szkola-podstawowa-w-swidniku,52563#.UpUYRMTuI2s

http://www.dts24.pl/wisniowski-wspiera-odblaskowa-szkola_1551.html

http://kontakt24.tvn24.pl/artykul,odblaskowa-szkola-uczy-ratowac,1872195.html

http://www.tv28.pl/3487-swidnik-uczniowie-podstawowki-wzieli-udzial-w-akcji-quotodblaskowa-szkolaquot

http://www.powiat.limanowa.pl/pl/1631/20335/W-%C5%9Awidniku-o-bezpiecze%C5%84stwie-wiedz%C4%85-ju%C5%BC-wszystko.html

 

Na temat przebiegu konkursu w naszej szkole pisali też w "Gazecie Krakowskiej", a także komentowanio naszą działalność na antenie radia ESKA.

 

Pamiętamy o odblaskach

            Sprawy bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne, dlatego z radością popularyzujemy każdą inicjatywę zmierzającą do jego poprawy. Nasza szkoła w tym roku po raz drugi przystąpiła do Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa szkoła”. Głównym sponsorem kamizelek odblaskowych jest Wójt Gminy Łukowica Pani Czesława Rzadkosz. Dzięki temu zakupowi wszystkie dzieci zostały wyposażone w kamizelki odblaskowe. Natomiast przedstawiciel firmy PZU podarował wszystkim uczniom odblaskowe opaski.Uczniowie obiecali, że będą je zawsze ze sobą nosić.

 

O bezpieczeństwie i odblaskach - spotkanie z Policjantem

 

              11 września 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Policjantem- dzielnicowym p. Cisakiem. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na ulicy, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.    

           Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. Po spotkaniu uczniowie w grupkach długo rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

            Nasza szkoła w tym roku po raz kolejny przystąpiła do konkursu Odblaskowa Szkoła, a zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach tej akcji.

 

Niekonwencjonalny warsztat na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

            27 września 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Małopolskiej Nocy Naukowców. Oprócz udziału w rozmaitych doświadczeniach i eksperymentach dzieci miały także okazję wziąć udział w innych niż zwykle warsztatach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia zostały zorganizowane przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Uczniowie mogli przekonać się jak ogromne znaczenie mają pasy bezpieczeństwa, zapinane w samochodzie podczas jazdy. Organizatorzy przygotowali bowiem symulację wypadku drogowego, dzięki której każdy uczeń mógł doświadczyć tego, co dzieje się z ludzkim ciałem podczas uderzenia w samochód. Ponadto dzieci uczestniczyły w warsztatach, dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wrażenia z tego pokazu na długo pozostaną w pamięci dzieciaków, a co ważniejsze od tej pory będą oni świadomie zapinać pasy w samochodzie.

 

Wewnątrzszkolny Konkurs Plastyczny "Moja droga do szkoły"

 

             W trakcie trwania akcji „Odblaskowa szkoła” zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny – „Moja droga do szkoły”. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas I-VI. Technika wykonania pracy była dowolna, ale tematem wszystkich była bezpieczna droga do szkoły. Wytwory dzieci były niezwykle pomysłowe. Autorzy prac starali się, aby ich plakat zawierał wskazówki, dotyczące bezpiecznego poruszania się po jezdni.  Komisja Konkursowa doceniała przede wszytskim starania, jakie zostały włożone w wykonanie prac, ale ważny był też pomysł i wykonanie.

             Ocena prac przebiegała w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Wręczenie nagród odbyło się 29 października 2013 roku, podczas uroczystego apelu, podsumowującego akcję „Odblaskowa szkoła” w naszej placówce. Sponsorami nagród był producent bram i ogrodzeń Firma Wiśniowski oraz firma ubezpieczeniowo-finansowa Alvis&Secura.

 

Wewnątrzszkolny Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Zwieńczeniem zajęć poświęconych tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym był szkolnych konkurs wiedzy pod nazwą „Jestem wzorowym pieszym”. Konkurs zorganizowany był w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – III oraz kl. IV – VI. Zadaniem dzieci z klas I – III było rozwiązanie wielu zadań, w których musieli wykazać znajomością przepisów drogowych. W dogrywce zaś mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę o bezpiecznej drodze do szkoły. Na podstawie wypełnionych testów wyłoniono po trzech zwycięzców z każdej z klas.Z kolei uczniowie klas IV – VI wytypowali po dwóch przedstawicieli swoich drużyn, którzy reprezentowali ich w konkursie. Musieli się oni wykorzystać swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze, znajomością znaków drogowych, a także niektórych przepisów dotyczących uczestników ruchu drogowego. Współpraca zespołowa skutkowała wysokimi wynikami. Najlepsi okazali się uczniowie klasy V, którzy zdobyli I miejsce. Zaraz za nimi znalazła się drużyna szóstoklasistów. Na miejscu trzecim uplasowała się klasa IV. Każda, ze zwycięskich klas otrzymała pamiątkowy nagrodę, która została ufundowana przez producenta bram i ogrodzeń, Firmę Wiśniowski.

 

ROK SZKOLNY 2012/ 2013

Aby dzieci były bezpieczne...

Ruszyła akcja Odblaskowa szkoła

 

Kamizelki odblaskowe - nieodłączny element ubioru każdego ucznia

            Sprawy bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne, dlatego z radością popularyzujemy każdą inicjatywę zmierzającą do jego poprawy. W naszej szkole już na początku nowego roku szkolnego uczniowie oraz ich rodzice zostali poinformowani, że wszyscy angażujemy się w akcję "Odblaskowa szkoła" i natychmiast przystępujemy do konkretnych działań. Dzięki Pani Wójt Czesławie Rzadkosz wszystkie dzieci zostały wyposażene w kamizelki odblaskowe. Dużą radość sprawił dzieciom prezent w postaci odblaskowych emblamtów i opasek, który otrzymały od firmy PZU i wydawnictwa Nowa Era. Dzieci zobowiązały się, że będą je zawsze ze sobą nosić. Od tej pory odblaski są nieodłącznym elementem ubioru każdego dziecka w drodze do i ze szkoły.

 

Spotkanie z Panem Policjantem

       10 września gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Komendy Policji w Łukowicy, pana Pawła Cisaka. Pan policjant przygotował pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwrócił nam uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności podczas drogi do i ze szkoły, przy przechodzeniu przez jezdnię, podczas jazdy samochodem z rodzicami, a także w czasie jazdy rowerem. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Wiedza, którą uzyskaliśmy na pewno nam się przyda.

 

Odblaskowe ognisko

               "Mimozami jesień się zaczyna...", a my zorganizowaliśmy na jej powitanie Odblaskowe ognisko. Wszystko udało się znakomicie... Dopisała pogoda, dzięki czemu mieliśmy okazję podziwiać piękne, kolorowe liście. W blasku popołudniowego słońca smażyliśmy kiełbaski, ale były także pieczone ziemniaki i pyszne grzanki okopcone dymem z ogniska.Nasz kolega Dominik z klasy 4 pełnił funkcję Odblaskowego Gitarzysty i umilał nam czas swoim śpiewem i grą.Dzięki odblaskowym kamizelkom byliśmy widoczni na drodze i czuliśmy się bezpiecznie.

 

"Piłka jest okrągła, a bramki są dwie" - Odblaskowe rozgrywki sportowe

      25 września 2012 roku, w piękne, słoneczne popołudnie klasa 4 i 5 zorganizowały Odblaskowe rozgrywki sportowe. Wszyscy młodzi piłkarze z naszej szkoły zagrali w obowiązkowych tego dnia odblaskowych barwach. Mecz dostarczył wszystkim uczestnikom wielu emocji. Gra była bardzo wyrównana, ale "dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe"...

 

Niekonwencjonalny warsztat na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

            28 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Małopolskiej Nocy Naukowców. Oprócz udziału w rozmaitych doświadczeniach i eksperymentach dzieci miały także okazję wziąć udział w innych niż zwykle warsztatach na temat bezpieczństwa w ruchu drogowym. Zajęcia zostały zorganizowane przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Uczniowie mogli przekonać się jak ogromne znaczenie mają pasy bezpieczeństwa, zapinane w samochodzie podczas jazdy. Organizatorzy przygotowali bowiem symulację wypadku drogowego, dzięki której każdy uczeń mógł doświadczyć tego, co dzieje się z ludzkim ciałem podczas uderzenia. Ponadto dzieci wykazały się swoją wiedzą w konkursach i łamigłówkach dotyczących ruchu drogowego. Ogromną atrakcją była także prezentacja multimedialna, zawierająca wywiady z polskimi rajdowcami i kierowcami zawodowymi, m. in. z Krzysztofem Hołowczycem.

 

Zajęcia techniczne z odblaskami w tle

               Klasa IV na zajęciach technicznych samodzielnie wykonała figurkę Pana NON-STOP. Tematyka zajęć doskonale wpisała się w program akcji Odblaskowa szkoła, gdyż Pan NON-STOP ma przypominać wszystkim o zasadach prawidłowego zachowania na jezdni. W tym celu do jego tułowia dzieci przymocowały zrobione przez siebie, najważniejsze znaki drogowe.

 

Odblaskowe gazetki ścienne

              Promocji i popularyzacji głównych założeń akcji Odblaskowa szkoła mają służyć wykonane przez uczniów gazetki ścienne. Już w wejściu do budynku szkoły możemy podziwiać pracę, której motywem przewodnim są odblaskowe kamizelki i opaski. W poszczególnych salach lekcyjnych również znajdują się gazetki o podobnej tematyce. Dzieci włożyły wiele pracy w wykończenie plakatów, co widać na zamieszczonych zdjęciach.

 

O naszej szkole głośno w internecie

18 października w serwisie limanowa.in ukazał się artykuł o przeprowadzanej w naszej szkole akcji Odblaskowa Szkoła. Koniecznie przeczytaj - http://limanowa.in/wy-tu-piszecie;swidnik-swieci-przykladem,11499.html

 

 

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

        22 października 2012 roku, w ramach akcji Odblaskowa szkoła, odbył się szkolny Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Konkurs miał na celu nie tylko sprawdzić wiedzę uczniów, ale przede wszystkim miał uświadomić dzieciom jak istotną rolę spełniają elementy odblaskowe. Każda klasa wytypowała trzech przedstwicieli, którzy mieli reprezentować ją w tej rywalizacji. Gra była bardzo emocjonująca, gdyż zanim zespół udzielił odpowiedzi na pytanie musiał wylosować je na Odblaskowym Kole Fortuny. Wspólpraca zespołowa skutkowała wysokimi wynikami. Najlepsi okazali się uczniowie klasy V, którzy zdobyli I miejsce. Zaraz za nimi znalazła się drużyna pierwszaków. Na miejscu trzecim uplasowała się klasa IV.

 

Konkurs plastyczny na "Odblaskowy plakat"

W trakcie trwania akcji „Odblaskowa szkoła” zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny – „Odblaskowy plakat”. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas I-VI. Technika wykonania plakatu była dowolna, ale myślą przewodnią prac konkursowych była bezpieczna droga do szkoły. Wszystkie prace były bardzo oryginalne i pomysłowe, ale najważniejsze jest to, że zawierały one istotne wskazówki, dotyczące bezpiecznego poruszania się po jezdni.  Dzieci włożyły w ich wykonanie wiele starań, co zostało docenione przez Komisję Konkursową. Najciekawsze plakaty zostały wystawione w Galerii Prac Konkursowych.

Ocena prac przebiegała w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród odbyło się 30 października 2012 roku, podczas uroczystego apelu, podsumowującego akcję „Odblaskowa szkoła” w naszej placówce. Głównym sponsorem nagród był Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łukowicy - pani Zofia Hebda.

 

Konkurs "Odblaskowy Talent Poetycki"

ZorganizowalIśmy także konkurs  na wiersz o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, pod hasłem "Odblaskowy Talent Poetycki". Komisja Konkursowa miała trudny wybór, gdyż uczniowie złożyli wspaniałe prace. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy V Oliwia Głód, na miejscu drugim znalazł sie utwór Weroniki Górowskiej z klasy IV, a na miejscu III wiersz Łukasza Wilczynskiego z klasy IV. Młodzi poeci zostali nagrodzeni pamiętkpwym dyplomem oraz upominkami, które wręczone zostana podczas podsumowania akcji "Odblaskowa szkoła". Wtedy też będą mieli okazję zaprezentować wszystkim swoje wiersze.

 

Akcja "na szóstkę" - podsumowanie konkursu Odblaskowa Szkoła 

               30 października 2012 roku w nasze szkole odbyło się uroczyste podsumowanie działań, podjętych w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

We wrześniu i w październiku dyrekcja, nauczyciele oraz wychowawcy w ramach akcji zorganizowali szereg działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. Dzieci wzięły udział w zajęciach poświęconych tematyce zasad poruszania się po jezdni, w Odblaskowym Ognisku, Odblaskowych rozgrywkach sportowych, ale też w niekonwencjonalnym warsztacie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, przeprowadzonym podczas Małopolskiej Nocy Naukowców przez MORD w Nowym Sączu. Zorganizowano także konkursy, w których motywem przewodnim były elementy odblaskowe. Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności malarskie w szkolnym Konkursie Plastycznym, ale też literackie w Konkursie na Odblaskowy Talent Poetycki. Dzieci miały również okazję wziąć udział w Odblaskowym Kole Fortuny i wykazać się swoją wiedzą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najważniejsze jest jednak to, że wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki i emblematy odblaskowe. Ciężka praca najaktywniejszych dzieciaków została nagrodzona cennymi upominkami i pamiątkowymi dyplomami.

Całemu przedsięwzięciu przyglądali się zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele KPP WRD w Limanowej oraz Komendant Posterunku Policji w Łukowicy. Dodatkowo panowie z policji przeprowadzili wśród dzieci interaktywną pogadankę. Jednocześnie zaapelowali do uczniów, aby zawsze pamiętali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze i nosili kamizelki odblaskowe.