Nasi Absolwenci

Losy Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku

"Trzeba koniecznie pamiętać, skąd się wyszło"
Cyprian Kamil Norwid

Przez wiele lat Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Świdniku ukończyły rzesze absolwentów, dziś ludzi dorosłych, którzy sukces życiowy i pozycję społeczną, osiągnęli dzięki nauce i pracy wspólnie z nauczycielami i wychowawcami.

Nasza Szkoła prowadzi systematyczne wpisy do Księgi Absolwentów, zawierające informacje, które szkoły ponadpodstawowe wybierają uczniowie klasy VIII. Jest to pierwsze narzędzie pozwalające śledzić ich dalsze losy. Kolejne informacje uzyskuje się bezpośrednio od samych absolwentów, którzy przychodzą do szkoły po to, by odwiedzić nauczycieli, powspominać dawne lata, zobaczyć, jakie zaszły w szkole zmiany. Dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele przy wielu okazjach przeprowadzają także rozmowy z rodzicami na temat losów swoich uczniów. Zdobyte w ten sposób informacje pozwalają określić, w jaki sposób wiedza i umiejętności nabyte w naszej szkole wpływają na dalszą ścieżkę edukacji uczniów. Dzięki takim danym nauczyciele mają możliwość oceny prowadzonych przez siebie działań, moga określić na ile były one skuteczne i pozwoliły ich wychowankom na dalszy rozwój w szkole średniej, a potem na studiach.

Od wielu lat uczniowie klas szóstych naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym.

Rok Liczba uczniów

Średnia punktów
język polski

Średnia punktów
matematyka

Razem
część I

Stanin:
część I
Średnia punktów język angielski Stanin:
część II
2015 16

16,1 p./ 21 p.

(76, 5%)

13,6 p./ 20 p.

(68,1%)

29, 7 p./ 41 p.

(72%)

7

wysoki

30,1 p./40 p

(75,3%)

5

średni

2016 12

16 p./ 20 p.

(80%)

15,2 p./ 20 p.

(75,9 %)

31, 2 / 40

(78%)

8

bardzo wysoki

29,7 p. /40 p.

     (74,3 %)

6

wyżej średni

 

 


Rok 

Liczba uczniów

Średnia punktów

Stanin szkoły
Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy
w praktyce
Ogółem
% % % % % %
2014 20 30,15 8 83% 78% 71% 71% 70% 75%
2013 18 30,3 9-najwyższy 84% 72% 74% 71% 74% 76%
2012 12 23,17 6 60% 57% 55% 54% 61% 58%
2011 12 28,00 7 84% 64% 69% 64% 65% 70%
2010 15 27,86 7 76% 64% 76% 64% 65% 70%
2009 14 28,20 9-najwyższy 82% 57% 70% 73% 72% 71%
2008 17 28,70 7 78% 78% 67% 71% 62% 72%
2007 15 30,07 8 85% 75% 73% 72% 68% 75%
2006 20 31,45 9-najwyższy 87% 85% 78% 73% 64% 79%
2005 12 33,08 8 94% 87% 74% 85% 71% 83%
2004 21 31,00 9-najwyższy 92% 83% 65% 93% 61% 78%
2003 17 31,82 8 78% 87% 81% 82% 69% 80%
2002 11 29,64 5 78% 77% 82% 91% 55% 74%


Powyższe dane pokazują, że absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do kontynuacji nauki w gimnazjum. Każdego roku Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Świdniku opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy.

Ponadto, sukcesy i osiągnięcia naszych absolwentów mogą stanowić wzór do naśladowania. Motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i nabywania potrzebnych wiadomości