Z życia szkoły

JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY

 

Rok szkolny 2018/ 2019

JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jana Kochanowskiego w Świdniku
1968 - 2018

"Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie..."

/W. Szymborska, Poezje/

 

50 lat minęło, czyli jubileusz pełen pozytywnych wzruszeń

           11 października 2018 roku odbyły się obchody 50-lecia naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy, samorządowcy, dyrektorzy szkół, rodzice, przyjaciele i sponsorzy szkoły, a także uczniowie i licznie przybyli absolwenci. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie, znaleźli się m.in. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Urszula Nowogórska, Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Dariusz Leśniak, Wójt Gminy Łukowica – Czesława Rzadkosz, Dyrektor Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy – Małgorzata Pogwizd, dyrektorzy szkół, przedszkola oraz wielu innych instytucji, z którymi współpracuje „jubilatka”.

             Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, odprawioną przez kapłanów uczących w szkole. Kolejny etap obchodów miał miejsce w budynku szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, której fundatorami są nauczyciele, rodzice i pracownicy obsługi.

        To rzeczywiście było święto szkoły, mówiono o niej, o jej przeszłości i przyszłości, gratulowano sukcesów i składano życzenia dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i przede wszystkim, tworzącym szkołę uczniom, którzy przygotowali specjalną część artystyczną, która dotyczyła historii podstawówki w Świdniku. Złoty jubileusz szkoły wpisał się także w obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Połączenie tych dwóch - istotnych historycznie wydarzeń - dodało świętu rangi
i wpłynęło na podniosły charakter uroczystości.

                  Dyrektor Szkoły w swoim przemówieniu przypomniała osoby, które na przestrzeni lat tworzyły kadrę dyrektorską. Podkreśliła, że historia szkoły to powód do dumy, a obchodzony jubileusz jest okazją do wyrażenia słów uznania wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces kształcenia młodzieży w tej szkole.

          Wyjątkowym wyróżnieniem było wręczenie podczas uroczystości medalu POLONIA Minor dla szkoły i poprzedniej Pani Dyrektor mgr Heleny Boruckiej, przyznanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. To nagroda za podejmowane przez placówkę działania i osiągnięcia, którymi może szczycić się szkoła.

-   Każda szkoła jest unikatowa, bo za każdą szkołą kryją się sukcesy i ścieżka edukacyjna wielu osób. Mogę sobie wyobrazić jakie uczucia towarzyszą uczestnikom tego jubileuszu, jak z sentymentem wspominają oni swoich nauczycieli, jak zupełnie inaczej patrzą dzisiaj na swoją szkołę, na to, co w niej zdobyli, jakie emocje w niej zostawili–mówiła obecna na uroczystości Urszula Nowogórska, wręczając medal.

– Ze wzruszeniem uczestniczę w tym jubileuszu, gdyż pamiętam ile mój ojciec zrobił, aby ta szkoła zaczęła istnieć. Bardzo różni się ten obiekt od tego sprzed 50 lat. Dzisiejsi uczniowie ze Świdnika mają ogromne szczęście, bo ta szkoła jest piękna
i nowoczesna – mówił Marek Gryźniak, syn pierwszego kierownika szkoły w Świdniku.

        Ciepłe słowa i życzenia wielu sukcesów w kolejnych latach działalności popłynęły również z ust Pani Wójt, a także przedstawicieli instytucji i przybyłych dyrektorów szkół, którzy na ręce dyrektora szkoły złożyli gratulacje.

         W dalszej części obchodów jubileuszu szkoły wszyscy zgromadzeni mogli zwiedzać szkołę i zapoznać się okolicznościową wystawą. Z tej okazji zostały wykonane liczne dekoracje i prezentacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tablice absolwentów, historia szkoły, przedstawiona w formie osi czasu oraz kroniki szkolne sprzed lat. Do jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki okolicznościowe, którymi obdarowano gości. Wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakończyło uroczystości jubileuszowe.