Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne są z całą pewnością sporym wyzwaniem dla nauczycieli. Nasi pedagodzy nie obawiają się jednak tego typu działań, dlatego od wielu lat wdrażają nowatorskie pomysły na swoich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „CZYTAM Z KLASĄ”

Czytanie jest ważne!

O tym jak ważne dla dzieci i dorosłych jest czytanie książek chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak często zadajemy sobie pytanie: Co zrobić aby uczeń chciał czytać książki?  Może wystarczy odpowiednio zachęcić, zaciekawić i zmotywować? Tak, właśnie tak!

Dlatego pełni zapału do pracy, nasi uczniowie klas I-III przystąpili do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”, którego celem m. in. jest rozbudzanie ciekawości literackiej i rozwijanie aktywności czytelniczej wśród dzieci. W ramach projektu uczniowie będą wykonywać różne zadania do których inspiracje czerpać będą z książek proponowanych w projekcie. W ramach przygotowań do rozpoczęcia tej „czytelniczej przygody” w każdej klasie zorganizowano już specjalny kącik czytelniczy „Lekturki spod chmurki”  w którym królują wykonane przez uczniów plastelinowe „czytusie”. To one towarzyszyć będą dzieciom podczas realizacji całego projektu. Naszym uczniom życzymy miłej i owocnej pracy z „lekturkami”.

 

„LAS, DWA TRZY - MATEMATYCZNE PRZYGODY WŚRÓD PRZYRODY” czyli Ogólnopolski Projekt Matematyczno – Przyrodniczy w naszej szkole!

Pomysłów do realizacji ciekawych i inspirujących lekcji nie trzeba daleko szukać, wokół nas jest ich mnóstwo! Takim doskonałym  inicjatorem nowych wyzwań może być otaczająca nas przyroda, która dostarcza wielu ciekawych materiałów do wykorzystania na lekcji. Nic więc dziwnego, że uczniowie klasy II naszej szkoły, uczęszczający na zajęcia kółka matematycznego, postanowili wyruszyć w niezwykłą matematyczną podróż do lasu, przystępując do realizacji zadań Ogólnopolskiego Projektu Matematyczno – Przyrodniczego „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”. Głównym założeniem projektu jest prowadzenie lekcji edukacji matematycznej z wykorzystaniem naturalnych materiałów, a także w terenie: w lesie, w parku itp. Przyroda jesienią szczyci się bogactwem materiałów do wykorzystania, a sprzyjające warunki pogodowe dały możliwość podjęcia jak najefektywniejszej pracy na łonie natury. Układanie elementów wg pewnego kodu, tworzenie wg własnego pomysłu swojego portretu, przeliczanie, segregowanie i grupowanie elementów, to tylko niektóre zadania już zrealizowane przez naszych uczniów. Doskonałym pomysłem była również zabawa matematyczna „Jesienny sklep”, gdzie artykułami do kupna i sprzedaży stały się liście, gałązki, szyszki i orzechy. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności rachunkowe nie myśląc o tym, że jest to lekcja matematyki. Przed nimi kolejne zadania do zrealizowania, więc życzymy powodzenia.Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016


"Bawimy się ortografią"
- innowacja o charakterze metodycznym - Lucyna Borzęcka, Anna Biskup, Antonina Wielocha

Czas trwania: XI 2015 - VI 2016

Działaniami innowacyjnymi zostali objęci uczniowie I etapu kształcenia. Innowacja ma na celu uatrakcyjnić trudną naukę ortografii, a także podnieść poziomu tej umiejętności wśród najmłodszych. W wyniku działań podjętych na rzecz innowacji uczniowie nabędą nawyk bezbłędnego pisania wyrazów z trudnościami ortograficznymi. W tym zakresie podjęłyśmy nowe formy i metody pracy. Naszą innowację wprowadzałyśmy na wszystkich zajęciach edukacyjnych w klasach I - III, a szczególnie na edukacji polonistycznej, na kole polonistycznym „Klub Ortografka” w klasie III oraz na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych w klasie I i II.

Do najczęściej stosowanych przez nas metod nauczania ortografii należały metody problemowe, waloryzacyjne oraz praktyczne. W mniejszym stopniu stosowałyśmy metody podające, gdyż wiemy, że tylko przez aktywność i zaangażowanie można osiągnąć sukcesy.

Ulubioną przez dzieci formą pracy na zajęciach okazała się praca grupowa jednolita lub zróżnicowana. Nie pomijałyśmy także pracy indywidualnej czy zespołowej, gdyż one także mają duże znaczenie w kształtowaniu samodzielności i samokontroli ortograficznej. Wprowadzając innowację wykorzystywałyśmy różne środki dydaktyczne, którymi dysponuje szkoła, jak również wykonanymi przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wprowadzona w klasach I - III innowacja „Bawimy się ortografią” przyniosła oczekiwane efekty. Wpłynęła na:
- rozumienie istoty bezbłędnego pisania,
- wzrost motywacji uczenia się ortografii przez naszych uczniów,
- wzrost aktywności uczniów i rodziców w procesie nauczania ortografii (wykonywanie bitów ortograficznych, dekoracji sali lekcyjnej, pomocy, fundowanie nagród),
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów (wysokie wyniki dyktand tygodniowych i miesięcznych, wyższy poziom prac pisemnych uczniów),
- wzrost uczestnictwa dzieci w konkursach ortograficznych szkolnych i pozaszkolnych oraz uzyskane w nich wysokie wyniki.

1. Konkursy szkolne:

a)  o tytuł Króla, Królowej Ortografii  (27 uczestników); wyniki:

- Tytuł Król Ortografii zdobyło 2 uczniów z klasy II, 2 uczniów z klasy III;
- Tytuł Królowa Ortografii zdobyły 1 uczennica z klasy I, 2 uczennice z klasy II i 2 uczennice z klasy III

b)  o tytuł Mistrz Ortografii (9 uczestników); wyniki:

- Tytuł Mistrz Ortografii zdobyła 1 uczennica z klasy I, 2 uczniów z klasy II,
2 uczniów z klasy III.

2. Konkursy pozaszkolne:

- Ogólnopolski Konkurs „Bakałarz 2016” (13 uczestników); wyniki:

6 Finalistów - 1 uczennica z klasy I, 2 uczniów z klasy II, 3 uczennice z kl. III


1.Laureat -uczennica z klasy II

b)  Małopolski Konkurs Ortograficzny „Kaktus 2016” (13 uczestników); wyniki:

2 uczniów zdobyło punkty  w przedziale 86% - 88%

1. uczniów zdobyło punktyw przedziale 73% - 78%

- Wojewódzki Konkurs Literacki „Pod skrzydłami Anioła” (5 uczestników);

1 uczennica z klasy II wyróżnienie

- Ogólnopolskie Dyktando Szkolne (12 uczestników z klasy II i III);

2 uczniów z klasy II i 8 uczniów z klasy III uplasowało się na poziomie średnim, zdobywając od 104 - 114 punktów na możliwych do zdobycia 130 punktów. Wymienieni uczniowie zajęli od 17 do 32 miejsca na ogólną liczbę 2100 uczestników biorących udział w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym

- podniesienie estetyki pisma i prowadzenia zeszytów,
- wzrost sprawności korzystania ze słowników ortograficznych (każde dziecko posiada własnych słownik ortograficzny),
- wzrost poziomu znajomości zasad ortograficznych i umiejętności zastosowania ich w praktyce (wypowiedzi pisemne zgodne z tematem i regułami ortograficznymi),
- wyrobienie przekonania, że ortografią można się bawić,
- wzrost aktywności, kreatywności dzieci w tworzeniu środków do zabaw ortograficznych,
- rozbudzenie wrażliwości, spostrzegawczości i czujności ortograficznej,
- rozwijanie zainteresowań ortografią (prowadzenie własnego słownika ortograficznego, zawierającego poznawany materiał),
- wysokie wyniki z badań kompetencji polonistycznych po klasie III ( Diagnoza - IBE 72,4%, TUT - Nowa Era 82,3%),
- samodzielność, systematyczność, samokontrolę i samoocenę uczniów.

Uzyskane wyniki upoważniają nas do stwierdzenia, że warto podejmować działania innowacyjne, gdyż przynoszą one radość i satysfakcję nie tylko uczniom, ale także rodzicom i nauczycielom. Podjęte dotychczas działania będziemy nadal kontynuować zgodnie z radą A. Głębockiej "Jeśli chcesz dzieci nauczyć ortografii - powtarzaj często, ale za każdym razem rób to w inny sposób. Nuda wkraczająca na lekcje języka polskiego z góry przekreśla wynik."


„Lektury w stanie uwielbienia”- rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - innowacja o chrakterze metodycznym - Ewelina Dyrek

Czas trwania: XI 2015 - VI 2017

O wprowadzeniu działań edukacyjnych pt.:”Lektury w stanie uwielbienia - rozwijanie zainteresowań polonistycznych u uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej" zadecydowała konieczność rozbudzenia w uczniach potrzeby kontaktu z literaturą, a także potrzeba rozszerzenia kształcenia polonistycznego o realizację treści z zakresu teatru. Zwrócenie się w stronę sztuki, a w szczególności kontakt z teatrem pomoże zaspokoić rodzącą się wśród uczniów tęsknotę za innym światem, pełnym marzeń, uczuć i przeżyć.

 

"Matematyka da się lubić" - innowacja o charakterze metodycznym - Anna Florek

Czas trwania: XI 2015 - VI 2017


Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w poprzednich latach

W odpowiedzi na konkretne potrzeby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu MATEMATYKA INNEGO WYMIARU. Przedsięwzięcie to uwzględnia zmiany dokonujące się w nauczaniu matematyki, poszerza wiedzę uczniów poza „okrojony” przez ostatnie lata program, wprowadza ciekawostki i zagadnienia z zakresu historii matematyki, a co najważniejsze zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych. Ponadto projekt, oprócz rozwijania zdolności matematycznych uczniów na wszystkich etapach edukacji, zakładał również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów poprzez przeprowadzenie Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży.

Innowacja dotyczyła nowatorskich rozwiązań metodycznych w zakresie matematyki na zajęciach pozalekcyjnych. Udział w tych zajęciach wpłynął znacząco na wzrost świadomości znaczenia matematyki w szkole, w życiu codziennym u uczestników projektu. Z pewnością wśród uczniów biorących udział w projekcie rozwinęła się umiejętność logicznego myślenia. Wśród uczestników projektu zauważono także zwiększenie motywacji do nauki oraz zaufania we własne siły.

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Imię i nazwisko

klasa

w powiecie

w województwie kraju
Antoni Sękowski 2 3 30 287
Kamila Cięciel 2 4 44 401
Karolina Klag 2 7 56 531
         
Karolina Jodłowska 3 4 132 849
Piotr Wielocha 3 4 132 849
Sławomir Jodłowski 3 6 143 943
Katarzyna Zygadło 3 7 148 981
Kacper Pietrzak 3 7 148 981
Dawid Kokoszka 3 9 162 1116
         
Patryk Hebda 5 3 34 388
Angelika Syktus 5 4 37 443
Dominik Sawina 5 5 41 475
Oliwia Głód 5 9 52 561
Konrad Jodłowski 5 10 56 591