Z życia szkoły

Harmonogram uroczystości szkolnych

 

                                 HARMONOGRAM ŚWIĄT NARODOWYCH I SZKOLNYCH

                            w roku szkolnym 2019/2020

l.p.

Uroczystość

Terminy

Odpowiedzialni

(program i dekoracja)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 IX 2019

 

K. Borucka

2.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana

/akcja „Przerwany marsz…”/

2 IX 2019

 A. Florek

uczniowie klas VIII

3.

Ślubowanie klasy I

X 2019

Wychowawca kl. I

uczniowie klasy I

4.

80. rocznica agresji Związku Sowieckiego
 i Dzień Sybiraka

17 IX 2019

K. Oleksy

uczniowie kl. VI

poczet sztandarowy –
op. Marek Sewielski

5.

Dzień Edukacji Narodowej

14 X 2019

Wychowawca kl. I

/ ślubowanie kl./ I/

Samorząd Uczniowski

6.

Dzień Papieski

Październik 2019

Ks. Paweł

Samorząd Uczniowski

7.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

11 XI 2019

 E. Rapacz, A. Stefanowicz

Uczniowie klasy IV i VII

poczet sztandarowy –
op. Marek Sewielski

8.

Andrzejki

Listopad 2019

Wychowawcy

 Rada Rodziców

9.

Mikołajki

6 XII 2019

Rada Rodziców

10.

Wigilia w szkole

XII 2019

E. Rapacz

Uczniowie kl. IV

Ks. Paweł – obrzędy

Rada Rodziców 

Samorząd Uczniowski

11.

Choinka

Styczeń 2020

Wychowawcy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

12.

Dzień Babci i Dziadka

21 I 2020

 Wychowawcy kl. 0- III

Klasy 0-III

Samorząd Uczniowski

13.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Marzec 2020

M. Sewielski

uczniowie kl. VII

poczet sztandarowy -

op. Marek Sewielski

14.

Spotkanie z poezją wiosenną

Marzec 2020

Wychowawcy

Klasy 0-III

15.

Rocznica zbrodni katyńskiej

Kwiecień 2020

A. Stefanowicz

Uczniowie kl.VI i VII

poczet sztandarowy -
op. Marek Sewielski

16.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-maja

3 V 2020

E. Dyrek

Koło teatralne „Na przekór"

poczet sztandarowy -
op. Marek Sewielski

17.

 

Międzynarodowy Dzień Rodzin

/Dzień Matki i Ojca/

15 V 2020

Wychowawcy kl.  0 - VIII

18.

Święto Szkoły /+ Noc świętojańska/

23-24 VI 2020

 E. Dyrek, K. Borucka

Wychowawcy

uczniowie kl. 0-VIII

19.

Dzień Dziecka/Dzień Sportu

1 VI 2020

Wychowawcy

M. Sewielski, K. Oleksy

Rada Rodziców

20.

Zakończenie roku szkolnego

26 VI 2020

A. Florek, wychow. kl. III

uczniowie kl. III i VIII 

Samorząd Uczniowski