Zgodnie z wieloletnią tradycją w szkole obchodzimy w czerwcu Święto Patrona Szkoły. Obchody te poprzedził w tym roku Tydzień z Patronem. Z tej okazji w dniach 17 - 20 czerwca 2024 r. w naszej szkole organizowane były różnego rodzaju ciekawe przedsięwzięcia, mające na celu poznanie sylwetki Jana Kochanowskiego, szlaku jego podróży oraz twórczości. Wszystkie klasy realizowały przydzielone zadania biorąc udział w stacjach zadaniowych, plenerze malarskim, projekcji filmu o Janie Kochanowskim, grze terenowej "W poszukiwaniu kwiatu paproci" oraz "Grze o tren". Całokształt podjętych działań spotkał się z entuzjazmem uczniów oraz pełnym zaangażowaniem w realizację poleceń i zadań.