Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd-wych

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świdniku ustala w Szkole następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

31 października 2019 (czwartek) 

2 i 3 stycznia 2020 (czwartek i piątek) 

21, 22, 23 kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek) - Egzamin ósmoklasisty

1 czerwca 2020 (poniedziałek) - Zielone Świątki

12 czerwca 2020 (piątek) - po Bożym Ciele

 

Dni, o których wyżej mowa, są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych, organizowanych w tych dniach.

 

Dni ustawowo wolne od  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w roku szkolnym 2019/2020

 

1 listopada 2019 r. /piątek/ Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r./poniedziałek/ Święto Niepodległości

1 stycznia 2020 r. /środa/ Nowy Rok

6 stycznia 2020 r./ poniedziałek/  Trzech Króli

1 maja 2020 r. /piątek/ Święto Pracy

3 maja 2020 r. /niedziela/ Święto Konstytucji 3 Maja

11 czerwca 2020 r. / czwartek/ Boże Ciało