Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd-wych

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świdniku ustala w Szkole następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

31 października (poniedziałek)

22 grudnia 2022 (czwartek)

2 maja 2023 (wtorek)

29 maja 2023 (poniedziałek)

9 czerwca 2023 (piątek)

Dni dodatkowo wolne są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole. Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych organizowanych na terenie szkoły w w/w terminach.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

1 listopada  (wtorek)

Wszystkich Świętych

11 listopada  (piątek)

Święto Niepodległości

6 stycznia  (piątek)

Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

1 maja  (poniedziałek)

Święto Pracy

3 maja  (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca  (czwartek)

Boże Ciało