Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd-wych

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świdniku ustala w Szkole następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

2 XI 2020 r. /poniedziałek/ Dzień Zaduszny

4 i 5 I 2021 r. /poniedziałek, wtorek/ pomiędzy dniami ustawowo wolnymi

25 V 2021 r. /wtorek/  egzamin ósmoklasisty - język polski

26 V 2021 r. /środa/ egzamin ósmoklasisty - matematyka 

27 V 2021 r. /czwartek/ egzamin ósmoklasisty- j. angielski

4 VI 2021 r. / piątek/ dzień po Bożym Ciele

24 VI 2021  r.  /czwartek / Święto Szkoły

 

Dni, o których wyżej mowa, są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych, organizowanych w tych dniach.

 

Dni ustawowo wolne od  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w roku szkolnym 2020/2021

 

1 listopada 2020 r. /niedziela/ Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 r./środa/ Święto Niepodległości

1 stycznia 2021 r. /piątek/ Nowy Rok

6 stycznia 2021 r./ środa/  Trzech Króli

3 maja 2021 r. /poniedziałek/ Święto Konstytucji 3 Maja

3 czerwca 2021 r. / czwartek/ Boże Ciało