Co nas wyróżnia

Nowoczesne nauczanie i przyjazna atmosfera

"Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną, 
bo im dalej, tym mroczniej i chłodniej, ale i tacy nie zawrócą w pół drogi"
Janusz Korczak

Nasza szkoła od lat stwarza swoim wychowankom klimat bezpieczeństwa i poczucia godności, możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju wszystkich dyspozycji poznawczych, w tym głównie zdolności twórczego myślenia.Każdy uczeń traktowany jest przez nauczyciela indywidualnie, może liczyć na życzliwość i zrozumienie, może zagłębiać się w te dziedziny wiedzy, które najbardziej go interesują.

Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania w naszej szkole możliwe jest dzięki świetnie wyposażonym salom lekcyjnym, bogatej bazie sportowo-rekreacyjnej, a także dzięki wyspecjalizowanej kadrze. Nasi nauczyciele wykorzystują w pracy z uczniami prezentacje multimedialne, multibooki i Internet, prowadzą także koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać swoje talenty i uzdolnienia. Ponadto w szkole funkcjonuje nowoczesne Centrum Informacji Multimedialnej, specjalistyczna pracownia komputerowa oraz biblioteka z imponującym księgozbiorem.

Nasi nauczyciele wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom, jakie stawia zreformowana szkoła. Stosują między innymi elementy oceniania kształtującego, którego założeniem jest nie tyle stawianie stopni, co dawanie wskazówek do dalszej pracy. Ocenianie kształtujące jest nowym spojrzeniem na nauczanie. Jak określają to twórcy programu jest "ocenianiem pomagającym się uczyć". Liczne badania i raporty pokazują natomiast, że ocenianie kształtujące jest bardzo skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów i jest pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.